Opće otkrivanje rizika

Klijent ne bi trebalo da učestvuje ni u kakvim investicijama direktno ili indirektno u finansijskim instrumentima, osim ako ne zna i ne razumije rizike za svaki od finansijskih instrumenata. Dakle, prije podnošenja zahtjeva za račun Klijent treba pažljivo razmotriti da li je ulaganje u određeni financijski instrument pogodno za njega u svjetlu njegovih okolnosti i financijskih resursa.

Klijent je upozoren na sljedeće rizike:

 • Kompanija ne garantuje i ne može garantovati početni kapital klijentovog portfolija ili njegove vrednosti u bilo kom trenutku ili bilo koji novac uložen u bilo koji finansijski instrument.
 • Klijent treba da prizna da, bez obzira na bilo koju informaciju koja može biti ponuđena od strane Kompanije, vrednost bilo koje investicije u Finansijske instrumente može da varira naniže ili naviše i čak je verovatno da investicija može postati bez vrednosti.
 • Klijent treba da prizna da ima veliki rizik od gubitka i štete kao rezultat kupovine i / ili prodaje bilo kog finansijskog instrumenta i prihvata da je voljan da preuzme ovaj rizik.
 • Informacije o prethodnom učinku Finansijskog instrumenta ne garantuju trenutne i / ili buduće performanse. Upotreba istorijskih podataka ne predstavlja obavezujuću ili sigurnu prognozu za odgovarajuće buduće performanse finansijskih instrumenata na koje se navedene informacije odnose.
 • Klijent se ovim putem obavještava da transakcije obavljene preko trgovinskih usluga Društva mogu biti spekulativne prirode. Veliki gubici mogu nastati u kratkom vremenskom periodu, što je jednako ukupnom iznosu sredstava deponovanih kod Društva.
 • Neki finansijski instrumenti ne mogu odmah postati likvidni kao rezultat npr. Smanjene potražnje i Klijent ne može biti u poziciji da ih proda ili da lako dobije informacije o vrijednosti ovih finansijskih instrumenata ili opsegu povezanih rizika
 • Kada se finansijski instrument trguje u valuti koja nije valuta zemlje klijenta, svaka promena deviznog kursa može imati negativan uticaj na njenu vrednost, cenu i učinak.
 • Finansijski instrument na stranim tržištima može da podrazumeva rizike koji se razlikuju od uobičajenih rizika na tržištima zemlje klijenta. U nekim slučajevima ovi rizici mogu biti veći. Na izglede dobiti ili gubitka od transakcija na stranim tržištima utiču i fluktuacije kursa.
 • Derivativni finansijski instrument (tj. Opcija, budućnost, forward, swap, CFD, NDF) može biti transakcija na licu mjesta koja ne pruža isporuku, što daje mogućnost ostvarivanja profita na promjenama valutnih stopa, robe, berzanskih indeksa ili cijena dionica koje se nazivaju osnovni instrument . Na vrednost Derivatnog finansijskog instrumenta može direktno uticati cena hartije od vrednosti ili bilo koji drugi osnovni instrument koji je predmet sticanja.
 • Derivativni vrijednosni papiri / tržišta mogu biti vrlo nestabilni. Cene derivatnih finansijskih instrumenata, uključujući CFD-ove, i osnovne imovine i indeksa mogu fluktuirati brzo i preko širokog raspona i mogu odražavati nepredvidive događaje ili promjene uvjeta, od kojih nijedan ne može biti kontroliran od strane klijenta ili kompanije.
 • Na cijene CFD-a će uticati, između ostalog, promene odnosa ponude i potražnje, vladini, poljoprivredni, komercijalni i trgovinski programi i politike, nacionalni i međunarodni politički i ekonomski događaji i prevladavajuće psihološke karakteristike relevantnog tržišta.
 • Klijent ne smije kupiti Derivativni finansijski instrument ukoliko nije voljan preuzeti rizik gubitka cjelokupnog novca koji je uložio, kao i dodatne provizije i druge nastale troškove.
 • Pod određenim tržišnim uslovima može biti teško ili nemoguće izvršiti nalog
 • Postavljanje naloga za gubitak zaustavljanja služi za ograničavanje gubitaka. Međutim, pod određenim tržišnim uslovima, izvršenje naloga za stop gubitak može biti i gore od propisane cijene, a ostvareni gubici mogu biti veći od očekivanog.
 • Ako je marginalni kapital nedovoljan za otvaranje tekućih pozicija, možete biti pozvani da deponujete dodatna sredstva u kratkom roku ili smanjite izloženost. Ako to ne učinite u potrebnom vremenu, to može rezultirati likvidacijom pozicija na gubitku i vi ćete biti odgovorni za bilo koji rezultirajući deficit.
 • Banka ili Broker preko koga se Kompanija bavi može imati interese suprotne vašim interesima.
 • Nelikvidnost Kompanije ili Banke ili Brokera korišćena od strane Kompanije kako bi izvršila svoje transakcije može dovesti do toga da se vaše pozicije zatvore prema vašim željama.
 • Klijentova pažnja je izričito privučena valutama kojima se trguje tako nepravilno ili rijetko da ne može biti sigurna da će cijena biti citirana u svakom trenutku ili da može biti teško izvršiti transakcije po cijeni koja može biti citirana zbog nepostojanja brojača party.
 • Trgovanje on-line, bez obzira na to koliko je zgodno ili efikasno, ne mora nužno smanjiti rizike povezane sa trgovanjem valutama
 • Postoji rizik da Klijentova trgovina finansijskim instrumentima može biti ili može postati predmet oporezivanja i / ili bilo koje druge dužnosti, na primjer zbog promjena u zakonodavstvu ili njegovim osobnim okolnostima. Kompanija ne garantuje da se ne plaća porez i / ili bilo koja druga taksa. Klijent bi trebao biti odgovoran za sve poreze i / ili bilo koje druge dužnosti koje mogu nastati u vezi sa njegovim poslovima.
 • Pre nego što Klijent počne trgovati, on treba da dobije detalje o svim provizijama i drugim troškovima za koje će Klijent biti odgovoran. Ako bilo koji troškovi nisu izraženi u novčanim terminima (ali, na primjer, kao raspon poslovanja), Klijent treba tražiti pismeno objašnjenje, uključujući odgovarajuće primjere, kako bi se utvrdilo koje će takve naknade vjerojatno značiti u određenim novčanim terminima
 • Kompanija neće pružiti Klijentu investicione savjete u vezi sa investicijama ili mogućim transakcijama u investicijama ili preporukama za investiranje bilo koje vrste
 • Od Kompanije se može tražiti da zadrži novac Klijenta na računu koji je odvojen od drugih klijenata i novca Kompanije u skladu sa važećim propisima, ali to ne može omogućiti potpunu zaštitu
 • Transakcije preko online trgovinske platforme nose rizik
 • Ako Klijent preduzme transakcije na elektronskom sistemu, on će biti izložen rizicima koji su povezani sa sistemom, uključujući kvarove hardvera i softvera (Internet / Serveri). Rezultat bilo kog neuspeha sistema može biti da se njegova naredba ili ne izvršava prema njegovim uputstvima ili se uopšte ne izvršava. Kompanija ne prihvata nikakvu odgovornost u slučaju takvog kvara
 • Telefonski razgovori se mogu snimiti, a vi ćete prihvatiti takve snimke kao konačne i obavezujuće dokaze o uputstvima

Ovo obaveštenje ne može i ne otkriva ili objašnjava sve rizike i druge značajne aspekte koji su uključeni u poslovanje sa svim finansijskim instrumentima i investicionim uslugama

FXCC brend je međunarodni brend koji je ovlašten i reguliran u raznim jurisdikcijama i posvećen je pružanju najboljeg mogućeg trgovačkog iskustva.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) je regulisana od strane Kiparske komisije za hartije od vrednosti (CySEC) sa CIF licencnim brojem 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) registrovan je prema Međunarodnom zakonu o kompanijama [CAP 222] Republike Vanuatu sa matičnim brojem 14576.

UPOZORENJE RIZIKA: Trgovanje Forex-om i ugovorima o razlikama (CFD), koji su leveridirani proizvodi, veoma je spekulativno i uključuje značajan rizik od gubitka. Moguće je izgubiti sav početni uloženi kapital. Stoga, Forex i CFD-ovi možda nisu pogodni za sve investitore. Investirajte samo sa novcem koji možete priuštiti da izgubite. Zato vas molimo da se u potpunosti razumete rizici. Ako je potrebno, potražite nezavisni savet.

FXCC ne pruža usluge za stanovnike i / ili građane Sjedinjenih Država.

Autorska prava © 2021 FXCC. Sva prava zadržana.