FXCC Uvjeti i odredbe

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE ODREDBE I USLOVE.

PRISTUPOM OVOM WEB SAJTU SLAŽETE SE DA PREMA ODREDBAMA I USLOVIMA ISPOD OVOG SAJTA I BILO KOJEG MATERIJALA. FXCC REZERVIRA PRAVO NA PROMJENE OVIH PRAVILA I USLOVA U BILO KOJE VREME BEZ OBAVEŠTENJA VAMA. Zbog toga ste odgovorni za redovito razmatranje ovih uslova i odredbi. KONTINUIRANO KORIŠĆENJE OVOG SAJTA PREKO SVIH TAKVIH PROMJENA ĆE USPOSTAVITI VAŠE PRIHVAĆANJE TAKVIH PROMJENA. AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM UVJETIMA I USLOVIMA, MOLIMO DA NE PRISTUPITE OVOM WEB STRANICI.

VLASNIŠTVO SAJTA

FXCC poseduje i održava ovaj sajt. Nijedan akt preuzimanja ili na drugi način kopiranja sa ovog sajta neće prenositi naslov na bilo koji softver ili materijal sa ovog sajta na vas. Sve što prenesete na ovu lokaciju postaje vlasništvo FXCC-a, može se koristiti od strane FXCC-a za bilo koju zakonitu svrhu, i dalje je predmet otkrivanja koje smatra pogodnim od strane FXCC-a, uključujući bilo koji pravni ili regulatorni organ kojem FXCC podliježe. FXCC zadržava sva prava u vezi sa autorskim pravom i vlasništvom zaštitnog znaka na svim materijalima na ovom sajtu i primeniće ta prava u punom obimu zakona.

COPYRIGHT

Materijal koji se nalazi na web stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve dizajn, tekst, video, zvučne zapise i slike, je u vlasništvu FXCC-a, osim ako je drugačije izričito navedeno. Osim ako drugačije nije izričito navedeno ovdje, oni se ne smiju kopirati, prenositi, prikazivati, izvoditi, distribuirati (za kompenzaciju ili na drugi način), licencirati, mijenjati, uokvirivati, pohranjivati ​​za kasniju upotrebu ili na drugi način koristiti u cijelosti ili djelomično na bilo koji način bez Prethodna pismena saglasnost FXCC-a.

PRISTUP LOKACIJI

Ova stranica i informacije, alati i materijali sadržani u njoj nisu usmjereni ili namijenjeni za distribuciju ili upotrebu od strane bilo koje fizičke ili pravne osobe koja je državljanin ili rezident ili se nalazi u bilo kojoj jurisdikciji gdje takva distribucija, objavljivanje, dostupnost ili upotreba bi bila u suprotnosti sa zakonom ili propisom ili koji bi FXCC ili njegove podružnice podvrgavali bilo kakvom zahtjevu za registraciju ili licenciranje u okviru takve nadležnosti.

ODRICANJE OD GARANCIJE I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

Informacije na ovom sajtu su date kao "kako je". FXCC ne garantuje tačnost materijala koji su ovde dostavljeni, bilo izričito ili implicitno, za bilo koju posebnu svrhu i izričito se odriče bilo kakvih garancija o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu. FXCC neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi mogla nastati kao rezultat presretanja trećih strana bilo koje informacije koja vam je dostupna putem ove stranice. Iako su informacije koje ste dobili na ovoj stranici dobijene ili prikupljene iz izvora za koje smatramo da su pouzdani, FXCC ne može i ne garantuje tačnost, valjanost, pravovremenost ili potpunost bilo koje informacije ili podataka koji su vam dostupni za bilo koju određenu svrhu. Niti FXCC, niti bilo koja od njegovih filijala, direktora, službenika ili zaposlenika, niti bilo koji treći prodavac neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koju pretrpite u slučaju bilo kakvog neuspjeha ili prekida ove stranice, ili proizašle iz djelovanja ili propusta bilo koje druge strane koja je uključena u izradu ove stranice ili podataka koji su u njoj sadržani, ili iz bilo kojeg drugog uzroka koji se odnosi na vaš pristup, nemogućnost pristupa ili korištenje web-lokacije ili tih materijala, ili okolnosti koje su dovele do takvog uzroka mogu biti pod kontrolom FXCC-a ili bilo kojeg dobavljača koji pruža podršku za softver ili usluge.

Ni pod kojim okolnostima FXCC neće biti odgovoran za bilo kakvu posljedičnu, slučajnu, posebnu, kaznenu ili primjerenu štetu koja proizlazi iz bilo kakve upotrebe ili nemogućnosti korištenja ove stranice ili bilo kojeg njenog dijela, bez obzira da li je FXCC obaviješten o vjerojatnosti nastanka takve štete i bez obzira na oblik djelovanja, bilo u Ugovoru, Tortu (uključujući nemarnost), strogoj odgovornosti, ili na drugi način.

Informacije sadržane na ovoj stranici namijenjene su samo informativnoj namjeni. Stoga se ne bi trebalo smatrati ponudom ili pozivom za bilo koju osobu u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj takva ponuda ili pozivnica nije ovlaštena ili bilo kojoj osobi kojoj bi bilo nezakonito napraviti takvu ponudu ili traženje, niti smatrati preporukom kupovati, prodavati ili na drugi način rješavati određenu investiciju. Preporučujemo vam da dobijete nezavisne investicione, finansijske, pravne i poreske savete pre nego što nastavite sa bilo kakvom investicijom. Ništa na ovom sajtu ne treba čitati ili tumačiti kao investicioni savjet od strane FXCC-a, ili bilo kojeg njegovog partnera, direktora, službenika ili zaposlenika.

Priroda ulaganja u finansijske instrumente je takva da svi finansijski instrumenti nisu pogodni za svakoga osim ako:

  • imaju znanje o investicionim pitanjima,
  • mogu podnijeti ekonomski rizik od ulaganja,
  • razumiju uključeni rizik; i
  • vjeruju da je investicija prikladna za njihove posebne investicijske ciljeve i financijske potrebe.

Ukoliko bilo koji neprofesionalni investitor investira u finansijske instrumente, preporučuje se da se uloži samo jedan dio iznosa koje investitor namjerava uložiti u dugoročni period.

Takođe je poželjno da svi investitori traže savet od profesionalnog investicionog savetnika pre nego što ulože bilo kakve investicije u finansijske instrumente.

LINKOVI NA DRUGE SJEDNICE

Linkovi ka ne-FXCC Web stranicama su dati samo kao pokazatelji na informacije o temama koje mogu biti korisne korisnicima FXCC Web stranica, a FXCC nema kontrolu nad sadržajem na takvim ne-FXCC Web stranicama. Ako odlučite da se povežete na veb sajt koji nije kontrolisan od strane FXCC-a, FXCC ne daje nikakve garancije, bilo eksplicitne ili implicitne, u vezi sa sadržajem te lokacije, uključujući tačnost, potpunost, pouzdanost ili pogodnost za bilo koju određenu svrhu, niti FXCC nalog da je takva lokacija ili sadržaj slobodan od bilo kakvih potraživanja autorskog prava, žiga ili drugog kršenja prava trećih strana ili da je takva lokacija ili sadržaj lišen virusa ili druge kontaminacije. FXCC ne garantuje autentičnost dokumenata na Internetu. Linkovi na ne-FXCC sajtove ne podrazumijevaju bilo kakvo odobravanje ili odgovornost za mišljenja, ideje, proizvode, informacije ili usluge koje se nude na takvim stranicama, ili bilo kakvo predstavljanje u vezi sa sadržajem na takvim stranicama.

SECURITY

Ako komunicirate sa FXCC putem e-maila, treba imati na umu da je sigurnost internetske e-pošte neizvjesna. Slanjem osjetljivih ili povjerljivih poruka e-pošte koje nisu šifrirane prihvaćate rizike takve nesigurnosti i mogući nedostatak povjerljivosti putem Interneta. Internet nije 100% siguran i neko može presresti i pročitati vaše detalje.

PRIVATNOST

Sve lične informacije koje nam dostavite tretirat će se kao povjerljive i dijeliti samo unutar kompanije, njenih povezanih društava i poslovnih partnera i neće biti otkrivene trećim stranama osim u bilo kojem regulatornom ili pravnom postupku. Sistemi za praćenje web lokacija mogu takođe prikupljati podatke koji detaljno prikazuju stranice kojima ste pristupili, kako ste otkrili ovu lokaciju, učestalost posjeta i tako dalje. Informacije koje dobijemo koriste se za poboljšanje sadržaja naših web stranica i mogu se koristiti od nas da Vas kontaktiramo, na bilo koji odgovarajući način, i da vam pružimo sve informacije za koje vjerujemo da bi vam mogle biti korisne.

FXCC brend je međunarodni brend koji je ovlašten i reguliran u raznim jurisdikcijama i posvećen je pružanju najboljeg mogućeg trgovačkog iskustva.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) je regulisana od strane Kiparske komisije za hartije od vrednosti (CySEC) sa CIF licencnim brojem 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) registrovan je prema Međunarodnom zakonu o kompanijama [CAP 222] Republike Vanuatu sa matičnim brojem 14576.

UPOZORENJE RIZIKA: Trgovanje Forex-om i ugovorima o razlikama (CFD), koji su leveridirani proizvodi, veoma je spekulativno i uključuje značajan rizik od gubitka. Moguće je izgubiti sav početni uloženi kapital. Stoga, Forex i CFD-ovi možda nisu pogodni za sve investitore. Investirajte samo sa novcem koji možete priuštiti da izgubite. Zato vas molimo da se u potpunosti razumete rizici. Ako je potrebno, potražite nezavisni savet.

FXCC ne pruža usluge za stanovnike i / ili građane Sjedinjenih Država.

Autorska prava © 2020 FXCC. Sva prava zadržana.