Strategie pivotních bodů na forexu

Ve světě forexového obchodování jsou pivotní body oblíbeným a široce používaným technickým indikátorem, který může obchodníkům pomoci identifikovat potenciální vstupní a výstupní body na trhu. Ale co přesně jsou pivotní body?

Ve svém jádru jsou body pivot série úrovní, které se počítají na základě vysokých, nízkých a uzavíracích cen měnového páru z předchozí obchodní seance. Tyto úrovně mohou sloužit jako důležité úrovně podpory a odporu pro aktuální obchodní seanci a mohou obchodníkům pomoci identifikovat potenciální trendy a cenové pohyby na trhu.

 

Význam pivotních bodů při obchodování na forexu.

Význam pivotních bodů v obchodování na forexu nelze přeceňovat. Tyto úrovně mohou obchodníkům pomoci činit informovanější rozhodnutí o tom, kdy vstoupit nebo opustit obchod, a mohou poskytnout cenné informace o základní cenové akci měnového páru.

Ve skutečnosti mnoho profesionálních obchodníků používá otočné body jako klíčovou součást své celkové obchodní strategie a existuje celá řada různých obchodních strategií otočných bodů, které lze použít v závislosti na individuálních cílech obchodníka a toleranci rizika.

Jednou z oblíbených strategií obchodování s pivotními body je denní strategie pivotních bodů, která zahrnuje použití pivotních bodů vypočítaných z cenové akce předchozího dne k identifikaci potenciálních obchodních příležitostí pro aktuální den. Tato strategie může být kombinována s dalšími technickými indikátory, jako je cenová akce a klouzavé průměry, pro další zpřesnění obchodních rozhodnutí.

Další oblíbenou obchodní strategií pivotního bodu je strategie prolomení pivotního bodu, která zahrnuje hledání cenových pohybů, které prolomí úroveň pivotního bodu, a použít to jako signál pro vstup do obchodu. Tato strategie může být zvláště účinná v nestabilních tržních podmínkách, protože může obchodníkům pomoci využít náhlé pohyby cen.

 

Definice otočných bodů.

Pivot pointy jsou technickým indikátorem používaným forexovými obchodníky k identifikaci potenciální úrovně podpory a odporu na trhu. Tyto úrovně se počítají na základě vysokých, nízkých a uzavíracích cen měnového páru z předchozí obchodní seance a lze je použít k tomu, aby obchodníkům pomohly činit informovanější rozhodnutí o tom, kdy vstoupit nebo opustit obchod.

Ve svém jádru jsou pivotní body série cenových úrovní, které mohou obchodníkům pomoci identifikovat potenciální trendy a cenové pohyby na trhu. Použitím pivotních bodů v kombinaci s dalšími technickými indikátory a analýzou cenových akcí mohou obchodníci vyvinout dobře zaokrouhlenou obchodní strategii, která jim může pomoci dosáhnout jejich finančních cílů.

 

Výpočet otočných bodů.

Pro výpočet pivotních bodů obchodníci obvykle používají stanovený vzorec, který bere v úvahu vysoké, nízké a uzavírací ceny měnového páru z předchozí obchodní relace. Nejběžnějším vzorcem pro výpočet otočných bodů je vzorec standardního otočného bodu, který zahrnuje průměr z vysokých, nízkých a závěrečných cen a používá jej jako úroveň otočného bodu.

Jakmile byla vypočítána úroveň otočného bodu, mohou obchodníci použít řadu úrovní podpory a odporu, které jsou založeny na úrovni otočného bodu, aby pomohli identifikovat potenciální vstupní a výstupní body na trhu.

 

Typy otočných bodů.

Existuje několik různých typů pivotních bodů, které mohou obchodníci používat ve svých forexových obchodních strategiích. Některé z nejběžnějších typů zahrnují:

Standardní otočné body: Jedná se o nejčastěji používané otočné body při obchodování na forexu a počítají se pomocí průměru vysokých, nízkých a závěrečných cen z předchozí obchodní seance.

Fibonacciho otočné body: Tyto otočné body se počítají pomocí řady Fibonacciho retracementových úrovní, které mohou obchodníkům pomoci identifikovat potenciální úrovně podpory a rezistence na základě klíčových Fibonacciho poměrů.

Camarilla Pivot Points: Tyto pivotní body jsou založeny na proprietárním vzorci, který vyvinul Nick Scott, obchodník ze Spojeného království. Pivotní body Camarilla používají jinou sadu úrovní podpory a odporu než standardní otočné body a mohou být zvláště účinné v nestabilních tržních podmínkách.

 

 

Identifikace otočných bodů.

Chcete-li implementovat strategii otočných bodů, prvním krokem je identifikovat otočné body v grafu. Tyto body lze snadno identifikovat, protože se jedná o úrovně, kde má cena tendenci se otáčet nebo obracet. Můžete použít indikátor otočného bodu nebo ručně vykreslit otočné body do grafu.

Otočné body lze použít jako úrovně podpory a odporu. Když se cena obchoduje nad bodem otáčení, považuje se to za býčí signál a bod otáčení se stává úrovní podpory. Na druhou stranu, když se cena obchoduje pod bodem otáčení, považuje se to za medvědí signál a bod otáčení se stává úrovní odporu.

Existuje několik typů strategií pivotních bodů a my probereme ty nejoblíbenější:

Strategie prolomení otočného bodu.

Ve strategii prolomení pivotního bodu obchodníci před vstupem do obchodu čekají, až cena pronikne nad nebo pod úroveň pivotního bodu. Pokud cena prorazí nad bod otáčení, je to považováno za býčí signál a obchodníci budou hledat příležitosti k nákupu. Naopak, pokud cena prorazí pod bod otáčení, je to považováno za medvědí signál a obchodníci budou hledat prodejní příležitosti.

Strategie odskoku otočného bodu.

Ve strategii odražení pivotního bodu obchodníci před vstupem do obchodu hledají, aby se cena odrazila od úrovně pivotního bodu. Pokud se cena obchoduje blízko úrovně pivotního bodu a existuje býčí svíčkový vzor, ​​obchodníci budou dlouho. Naopak, pokud se cena obchoduje poblíž úrovně pivotního bodu a existuje medvědí vzor svíčky, obchodníci půjdou do krámu.

Strategie obrácení otočného bodu.

Ve strategii obrácení otočného bodu obchodníci hledají cenu, která se má obrátit na úrovni otočného bodu. Pokud se cena obchoduje nad úrovní pivotního bodu a existuje medvědí vzor svíčky, obchodníci půjdou do krámu. Naopak, pokud se cena obchoduje pod úrovní pivotního bodu a existuje býčí vzor svíčky, obchodníci půjdou dlouho.

 

Nastavení grafů a indikátorů.

Chcete-li efektivně využívat otočné body, musíte své grafy správně nastavit. To zahrnuje přidání indikátoru pivotního bodu do grafu a jeho správnou konfiguraci. K tomu můžete použít různé nástroje a platformy, včetně MT4 a MT5. Jakmile je indikátor přidán do grafu, měli byste v grafu vidět vynesené body otáčení.

Dalším krokem je identifikovat otočné body a další úrovně podpory a odporu na grafu. To lze provést ručně nebo pomocí indikátoru. Někteří obchodníci dávají přednost výpočtu pivotních bodů sami pomocí vysokých, nízkých a blízkých cen z předchozího dne. Jiní dávají přednost použití indikátoru, který automaticky vypočítá otočné body.

Jakmile určíte otočné body, můžete je použít k určení vstupních a výstupních bodů. Jednou z oblíbených strategií je vstoupit do dlouhé pozice, když cena prorazí nad bod otáčení, a do krátké pozice, když cena prorazí pod bod otáčení. Pro potvrzení vstupních a výstupních bodů můžete použít další indikátory a nástroje, jako je cenová akce a klouzavé průměry.

Konečně je důležité implementovat správné řízení rizik a dimenzování pozic při obchodování s pivotními body. To znamená nastavit stop loss příkazy a brát úrovně zisku na základě vaší tolerance rizika a tržních podmínek. Je také důležité upravit velikost vaší pozice na základě velikosti vašeho obchodního účtu a volatility trhu.

 

Výhody a nevýhody strategie pivotních bodů v obchodování na forexu.

Jako populární a široce používaná obchodní strategie na forexovém trhu nabízí strategie pivotních bodů několik výhod a nevýhod. V této části probereme klíčové výhody a nevýhody strategie pivotních bodů.

Výhody.

Snadné použití: Strategie otočných bodů je snadno pochopitelná a implementovatelná. Zahrnuje jednoduché výpočty založené na vysokých, nízkých a blízkých cenách předchozího obchodního dne. Dokonce i začínající obchodníci mohou snadno pochopit a používat strategii pivotních bodů.

Poskytuje jasné vstupní a výstupní body: Pivot pointy pomáhají obchodníkům identifikovat potenciální vstupní a výstupní body pro jejich obchody. Když cena měnového páru prorazí nad nebo pod bod otáčení, mohou to obchodníci použít jako signál pro vstup nebo výstup z obchodu. Tento jasný návod pomáhá obchodníkům činit informovaná rozhodnutí o svých obchodech.

Lze použít ve spojení s jinými indikátory: Strategie pivotních bodů může být použita ve spojení s dalšími indikátory, jako jsou klouzavé průměry, oscilátory a indikátory objemu, k potvrzení signálů a zlepšení přesnosti obchodování.

Nevýhody.

Ne vždy přesné: Pivot pointy nejsou vždy přesné ukazatele chování trhu. Jsou založeny na cenách předchozího dne, což nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucích cen. Podmínky na trhu se mohou rychle a neočekávaně změnit, což ztěžuje předpovídání budoucích cenových pohybů.

Mohou být ovlivněny náhlými změnami trhu: Pivot pointy mohou být ovlivněny náhlými změnami trhu, jako jsou novinky nebo ekonomické zprávy, které mohou způsobit neočekávaný pohyb cen. Obchodníci musí být ostražití a přizpůsobit tomu svou obchodní strategii.

Vyžaduje trpělivost a disciplínu: Strategie otočných bodů vyžaduje trpělivost a disciplínu. Obchodníci musí čekat na správné vstupní a výstupní body a vyhýbat se impulzivním obchodům založeným na emocích nebo ukvapených rozhodnutích. To může být náročné pro obchodníky, kteří jsou na forexovém trhu noví nebo kteří bojují se sebekázní.

 

Závěr.

Strategie pivotních bodů je oblíbená metoda používaná obchodníky k identifikaci potenciální úrovně podpory a odporu na základě cenové akce předchozího dne. Zahrnuje použití matematických výpočtů k určení bodu otáčení, který se pak používá k odvození úrovní podpory a odporu. Obchodníci používají tyto úrovně k rozhodování o obchodování, jako je určování vstupních a výstupních bodů, příkazů stop-loss a cílů zisku.

Jako každá obchodní strategie, i strategie pivotních bodů vyžaduje praxi a testování, než ji lze efektivně použít. Obchodníci by se měli seznámit s příslušnými koncepty a indikátory a také otestovat strategii pomocí historických dat, aby viděli, jak funguje. To může obchodníkům pomoci identifikovat případné slabiny nebo oblasti pro zlepšení jejich strategie.

Zatímco strategie pivotních bodů má své výhody, jako je snadné použití a jasné vstupní a výstupní body, má také své nevýhody, jako je spoléhání se na historická data a potenciál náhlých změn trhu ovlivnit její přesnost. Obchodníci by měli být opatrní při používání strategie pivotních bodů a používat ji ve spojení s dalšími indikátory a strategiemi řízení rizik, aby maximalizovali své šance na úspěch.

 

Značka FXCC je mezinárodní značka, která je registrována a regulována v různých jurisdikcích a je odhodlána nabízet vám ty nejlepší možné obchodní zkušenosti.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré služby a produkty přístupné prostřednictvím webu www.fxcc.com poskytuje Central Clearing Ltd Společnost registrovaná na ostrově Mwali pod číslem společnosti HA00424753.

PRÁVNÍ:
Central Clearing Ltd (KM) je autorizována a regulována úřady Mwali International Services Authority (MISA) na základě licence International Brokerage and Clearing House č. BFX2024085. Registrovaná adresa společnosti je Bonovo Road – Fomboni, ostrov Mohéli – Komorský svaz.
Central Clearing Ltd (KN) je registrována v Nevis pod číslem společnosti C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) je registrována v souladu se zákony Svatého Vincenta a Grenadiny pod registračním číslem 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) společnost řádně registrovaná na Kypru s registračním číslem HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčním číslem 121/10.

VAROVÁNÍ RIZIKA: Obchodování na Forexu a rozdílových kontraktech (CFD), což jsou produkty využívající páku, je vysoce spekulativní a zahrnuje značné riziko ztráty. Je možné ztratit veškerý počáteční investovaný kapitál. Forex a CFD proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Investujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Ujistěte se tedy, že plně rozumíte rizika. V případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

OMEZENÉ REGIONY: Central Clearing Ltd neposkytuje služby obyvatelům zemí EHP, USA a některých dalších zemí. Naše služby nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Copyright © 2024 FXCC. Všechna práva vyhrazena.