Podmínky FXCC

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO PODMÍNKY.

PŘIJETÍM NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE PODLE PODMÍNEK PODLE PODMÍNEK PODLE JAKÉHO TAKÉHO TÉTO STRÁNKY A JAKÉKOLI MATERIÁLU NA IT. FXCC VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT TENTO PODMÍNKY A JAKÉKOLI PODMÍNKY BEZ JAKÉHOKOLI OZNÁMENÍ. JSOU JSOU ODPOVĚDNÍ ZA PRÁVNÍ PŘEHLED TĚCHTO PODMÍNEK. POKRAČOVÁNÍ POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY PO JAKÉKOLI JAKÉKOLI ZMĚNĚ ZAVÁDÍ VAŠE PŘIJETÍ TAKÝCHTO ZMĚN. POKUD S TĚMTO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEPŘÍSTUPUJTE DO TÉTO STRÁNKY.

VLASTNICTVÍ SITE

FXCC vlastní a udržuje tyto stránky. Žádný úkon stahování nebo jiného kopírování z těchto stránek vám nepřenese název na žádný software nebo materiál z těchto stránek. Cokoliv, co na tuto stránku předáte, se stane majetkem FXCC, může být společností FXCC použito pro jakýkoli zákonný účel a společnost FXCC ji bude dále zveřejňovat, a to včetně jakéhokoli právního nebo regulačního orgánu, kterému FXCC podléhá. Společnost FXCC si vyhrazuje všechna práva týkající se autorského práva a vlastnictví ochranných známek všech materiálů na těchto stránkách a bude tato práva vymáhat v plném rozsahu zákona.

COPYRIGHT

Materiál obsažený na webových stránkách, včetně, ale bez omezení na všechny návrhy, text, videa, zvukové záznamy a obrázky, je vlastněn, pokud není výslovně uvedeno jinak, FXCC. Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, nesmějí být kopírovány, přenášeny, zobrazovány, prováděny, distribuovány (za účelem odškodnění nebo jinak), licencovány, pozměňovány, zarámovány, uchovávány pro následné použití nebo jinak používány vcelku nebo částečně jakýmkoli způsobem bez Předchozí písemný souhlas FXCC.

PŘÍSTUP STRÁNKY

Tyto stránky a informace, nástroje a materiály v nich obsažené nejsou určeny žádné osobě nebo subjektu, který je občanem nebo má bydliště v jakékoli jurisdikci, kde je taková distribuce, publikace, dostupnost nebo dostupnost, ani nejsou určeny k jejich distribuci nebo použití. použití by bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by vystavilo společnost FXCC nebo její přidružené společnosti jakékoli registrační nebo licenční povinnosti v rámci této jurisdikce.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace na těchto stránkách jsou poskytovány "Jak to je". Společnost FXCC nezaručuje přesnost zde poskytnutých materiálů, ať už výslovně nebo konkludentně, pro jakýkoli konkrétní účel a výslovně se zříká jakýchkoli záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost FXCC neodpovídá za žádné ztráty nebo škody, které by mohly vyplývat ze zachycení jakýchkoli informací, které vám byly prostřednictvím těchto stránek poskytnuty třetími stranami. Ačkoliv jsou informace poskytnuté na těchto stránkách získány nebo sestaveny ze zdrojů, o kterých se domníváme, že jsou spolehlivé, společnost FXCC nemůže a nezaručuje přesnost, platnost, aktuálnost ani úplnost jakýchkoli informací nebo údajů, které jsou vám k dispozici pro konkrétní účel. Společnost FXCC ani žádná z jejích přidružených společností, ředitelů, vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců, ani žádný dodavatel třetí strany nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vám vzniknou v případě jakéhokoli selhání nebo přerušení těchto stránek. nebo vyplývající z jednání nebo opomenutí kterékoli jiné strany, která se podílí na tvorbě těchto stránek nebo na údajích v nich obsažených, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který souvisí s vaším přístupem, neschopností k přístupu nebo používáním stránek nebo těchto materiálů, ať už nebo ne, okolnosti, které vedly k takovému příčině, mohly být pod kontrolou FXCC nebo jakéhokoli dodavatele poskytujícího podporu softwaru nebo služeb.

Za žádných okolností nenese společnost FXCC odpovědnost za následné, náhodné, zvláštní, represivní nebo exemplární škody vzniklé v důsledku jakéhokoli použití nebo neschopnosti používat tuto stránku nebo její část bez ohledu na to, zda byla společnost FXCC informována o pravděpodobnosti výskytu těchto škod. a bez ohledu na formu akce, ať už ve Smlouvě, Tortu (včetně nedbalosti), Přísné odpovědnosti nebo jinak.

Informace obsažené na těchto stránkách jsou určeny pouze pro informační účely. Proto by nemělo být považováno za nabídku ani za prosbu žádného člověka v jakékoli jurisdikci, ve které taková nabídka nebo poptávka není oprávněna, ani žádné osobě, které by bylo protiprávní učinit takovou nabídku nebo poptávku, ani považovat za doporučení, kupovat, prodávat nebo jinak řešit konkrétní investice. Důrazně doporučujeme před zahájením jakékoli investice získat nezávislé investiční, finanční, právní a daňové poradenství. Nic na těchto stránkách by nemělo být čteno ani vykládáno jako představující investiční poradenství ze strany FXCC, ani žádné z jeho přidružených společností, ředitelů, úředníků nebo zaměstnanců.

Povaha investic do finančních nástrojů je taková, že ne všechny finanční nástroje jsou vhodné pro všechny, pokud:

  • jsou obeznámeni s investičními záležitostmi,
  • jsou schopni nést ekonomické riziko investice,
  • porozumět danému riziku; a
  • že investice je vhodná pro jejich konkrétní investiční cíl a finanční potřeby.

Pokud investuje neprofesionální investor do finančních nástrojů, doporučuje se investovat pouze část částek, které investor hodlá dlouhodobě investovat.

Rovněž je vhodné, aby všichni investoři měli před investováním do finančních nástrojů radu od odborného investičního poradce.

Odkazy na jiné stránky

Odkazy na webové stránky jiné než FXCC jsou poskytovány pouze jako odkazy na informace o tématech, která mohou být užitečná pro uživatele webových stránek FXCC, a FXCC nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek, které nejsou FXCC. Pokud se rozhodnete propojit webové stránky, které nejsou kontrolovány společností FXCC, společnost FXCC neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající se obsahu těchto stránek, včetně přesnosti, úplnosti, spolehlivosti nebo jejich vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel, ani FXCC nezaručuje že takové stránky nebo obsah neobsahují žádná práva týkající se autorských práv, ochranných známek nebo jiných porušení práv třetích osob nebo že takové stránky nebo obsah neobsahují viry nebo jinou kontaminaci. FXCC nezaručuje pravost dokumentů na internetu. Odkazy na weby, které nejsou FXCC, neznamenají žádné potvrzení nebo odpovědnost za názory, nápady, produkty, informace nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo za jakékoli vyjádření týkající se obsahu těchto stránek.

BEZPEČNOST

Pokud komunikujete s FXCC e-mailem, měli byste si uvědomit, že bezpečnost internetového e-mailu je nejistá. Odesláním citlivých nebo důvěrných e-mailových zpráv, které nejsou šifrovány, přijímáte rizika takové nejistoty a možného nedostatku důvěrnosti prostřednictvím Internetu. Internet není 100% bezpečný a někdo může být schopen zachytit a přečíst vaše údaje.

SOUKROMÍ

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete, budou považovány za důvěrné a sdílené pouze v rámci společnosti, jejích přidružených společností a jejích obchodních partnerů a nebudou zveřejněny žádné třetí straně s výjimkou případů, kdy by došlo k jakýmkoli regulačním nebo soudním jednáním. Systémy pro sledování webových stránek mohou také shromažďovat údaje o stránkách, které jste získali, o tom, jak jste objevili tuto stránku, četnost návštěv a podobně. Získané informace se používají k vylepšení obsahu našich webových stránek a mohou být používány k tomu, abychom vás kontaktovali vhodnými prostředky a poskytli vám jakékoli informace, které považujeme za užitečné pro vás.

Značka FXCC je mezinárodní značka, která je registrována a regulována v různých jurisdikcích a je odhodlána nabízet vám ty nejlepší možné obchodní zkušenosti.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré služby a produkty přístupné prostřednictvím webu www.fxcc.com poskytuje Central Clearing Ltd Společnost registrovaná na ostrově Mwali pod číslem společnosti HA00424753.

PRÁVNÍ:
Central Clearing Ltd (KM) je autorizována a regulována úřady Mwali International Services Authority (MISA) na základě licence International Brokerage and Clearing House č. BFX2024085. Registrovaná adresa společnosti je Bonovo Road – Fomboni, ostrov Mohéli – Komorský svaz.
Central Clearing Ltd (KN) je registrována v Nevis pod číslem společnosti C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) je registrována v souladu se zákony Svatého Vincenta a Grenadiny pod registračním číslem 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) společnost řádně registrovaná na Kypru s registračním číslem HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčním číslem 121/10.

VAROVÁNÍ RIZIKA: Obchodování na Forexu a rozdílových kontraktech (CFD), což jsou produkty využívající páku, je vysoce spekulativní a zahrnuje značné riziko ztráty. Je možné ztratit veškerý počáteční investovaný kapitál. Forex a CFD proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Investujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Ujistěte se tedy, že plně rozumíte rizika. V případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

OMEZENÉ REGIONY: Central Clearing Ltd neposkytuje služby obyvatelům zemí EHP, USA a některých dalších zemí. Naše služby nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Copyright © 2024 FXCC. Všechna práva vyhrazena.