Co je retracement na Forexu?

Forexové obchodování, známé také jako obchodování s cizími měnami, je nákup a prodej měn za účelem zisku z kolísajících směnných kurzů. Forexové obchodování je zásadní pro podniky, které působí globálně, pro investory, kteří chtějí diverzifikovat svá portfolia, a pro jednotlivce, kteří chtějí vydělávat na měnovém trhu.

Jedním z klíčových aspektů obchodování na forexu je retracement, který hraje klíčovou roli při předpovídání směru tržního trendu. Retracement je krátkodobý posun v pohybu ceny měnového páru, který jde proti trendu. Koncept retracementu je zásadní při obchodování na forexu, protože umožňuje obchodníkům identifikovat ideální vstupní a výstupní body na trhu.

Retracement je primárně identifikován pomocí nástrojů technické analýzy, jako jsou Fibonacciho retracements, horizontální úrovně podpory a odporu a trendové linie. Identifikací úrovní retracementu pomocí těchto nástrojů technické analýzy mohou obchodníci předvídat změnu ceny a činit informovaná obchodní rozhodnutí.

Retracement může být pro obchodníky mocným nástrojem, pokud se používá správně, ale vyžaduje důkladné pochopení trhu a technickou analýzu. V následujících částech se hlouběji ponoříme do konceptu retracementu, jeho typů a toho, jak je efektivně používat při obchodování na forexu.

Pochopení retracementu

Retracement je termín používaný ve forexovém obchodování k popisu dočasného obratu ve směru pohybu ceny měnového páru proti trendu. Jinými slovy, retracement nastává, když měnový pár, který směřuje nahoru, zažije dočasný pohyb dolů nebo naopak. Koncept retracementu je významný při obchodování na forexu, protože pomáhá obchodníkům identifikovat potenciální vstupní a výstupní body na trhu.

Existuje několik různých typů retracementů, které obchodníci používají při obchodování na forexu. Tři nejběžnější typy retracementů jsou Fibonacciho retracementy, horizontální úrovně podpory a odporu a retracementy trendových linií.

Fibonacciho retracementy jsou pojmenovány podle italského matematika Leonarda Fibonacciho, který objevil Fibonacciho sekvenci, sérii čísel, která se používají k výpočtu úrovní retracementu. Obchodníci používají Fibonacciho retracements k identifikaci potenciální úrovně podpory a odporu v pohybu ceny měnového páru. Fibonacciho retracementy se vypočítávají tak, že se vezmou vysoké a nízké body pohybu ceny měnového páru a použijí se konkrétní procenta k identifikaci potenciálních úrovní retracementu.

Horizontální úrovně podpory a odporu jsou další běžnou metodou identifikace retracementu při obchodování na forexu. Tyto úrovně jsou určeny pohledem na historický cenový pohyb měnového páru a identifikací úrovní, na kterých cena dříve narazila na odpor nebo podporu. Tyto úrovně se pak používají jako potenciální vstupní a výstupní body pro obchody.

Retracementy trendu se používají k identifikaci úrovní retracementu na základě trendu pohybu cen měnového páru. Obchodníci kreslí trendové linie spojením vysokých a nízkých bodů pohybu ceny měnového páru a poté pomocí trendové linie identifikují potenciální úrovně podpory a odporu.

Porozumění různým typům retracementů je pro forexové obchodníky zásadní, protože jim to pomáhá činit informovaná rozhodnutí o tom, kdy vstoupit do obchodů a kdy je opustit. V další části prozkoumáme specifika každého typu retracementu a jak je obchodníci používají při obchodování na forexu.

Fibonacci retracement

Fibonacciho retracement je metoda technické analýzy používaná při obchodování na forexu k identifikaci potenciální úrovně podpory a rezistence v pohybu cen měnového páru. Tato metoda je pojmenována po italském matematikovi Leonardu Fibonaccim, který objevil Fibonacciho sekvenci, řadu čísel, která se používají k výpočtu úrovní retracementu.

Úrovně Fibonacciho retracementu se vypočítávají tak, že se vezmou vysoké a nízké body pohybu cen měnového páru a použijí se konkrétní procenta k identifikaci potenciálních úrovní retracementu. Nejčastěji používané hladiny Fibonacciho retracementu jsou 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % a 100 %. Tyto úrovně představují pravděpodobné body, ve kterých se může cenový pohyb měnového páru vrátit zpět nebo stáhnout zpět, než bude pokračovat ve směru trendu.

Obchodníci používají úrovně Fibonacciho retracementu k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů pro obchody. Obchodník může například vstoupit do dlouhé pozice, když se cena měnového páru vrátí na úroveň podpory Fibonacciho, nebo opustit krátkou pozici, když se cena vrátí na úroveň Fibonacciho rezistence. Obchodníci mohou také použít úrovně Fibonacciho retracementu ve spojení s dalšími technickými indikátory, jako jsou trendové linie nebo klouzavé průměry, k potvrzení potenciální úrovně podpory a rezistence.

Jednou z výhod používání úrovní Fibonacciho retracementu při obchodování na forexu je, že mohou obchodníkům pomoci identifikovat potenciální úrovně podpory a rezistence i na trzích, které zažívají vysokou volatilitu. Například na trhu, který zažívá silný vzestupný trend, může obchodník použít úrovně Fibonacciho retracementu k identifikaci potenciální úrovně podpory pro pohyb ceny měnového páru. To může obchodníkovi pomoci činit informovanější rozhodnutí o tom, kdy vstoupit do obchodů a kdy je opustit.

 

 

Horizontální retracement

Horizontální retracement je nástroj technické analýzy používaný při obchodování na forexu k identifikaci klíčových úrovní podpory a odporu. Je to základní koncept pro forexové obchodníky, kteří chtějí předpovídat budoucí pohyby cen na základě chování trhu v minulosti.

Horizontální retracement zahrnuje identifikaci významných cenových úrovní na forexovém grafu, jako je nejvyšší nebo nejnižší v konkrétním rozsahu, a nakreslení horizontálních čar přes ně. Tyto linie se stávají klíčovými úrovněmi podpory a odporu, které mohou obchodníkům pomoci identifikovat potenciální vstupní a výstupní body pro jejich obchody.

Obchodníci používají horizontální retracement v kombinaci s dalšími nástroji technické analýzy k potvrzení potenciální úrovně podpory nebo odporu. Pokud například cenová hladina dříve fungovala jako úroveň podpory a znovu se k této úrovni blíží, obchodníci mohou hledat další indikátory, jako jsou svíčkové vzory nebo objemové indikátory, aby potvrdili, zda se úroveň pravděpodobně udrží.

Horizontální retracement lze také použít ve spojení s jinými metodami retracementu, jako je Fibonacciho retracement, k potvrzení potenciálních oblastí zvratu ceny. Kombinací různých metod retracementu mohou obchodníci získat komplexnější porozumění chování trhu a činit informovanější obchodní rozhodnutí.

Retracement trendové linie: definice a význam v obchodování na Forexu

Trendline retracement je nástroj technické analýzy používaný při obchodování na forexu k identifikaci potenciální úrovně podpory a rezistence pro měnový pár. Je to základní technika, která pomáhá obchodníkům činit informovaná rozhodnutí o nákupu a prodeji měn na základě tržních trendů.

Jednoduše řečeno, retracement trendové linie je praxe kreslení čar na grafu, které spojují dva nebo více cenových bodů a identifikují trend. Trendová čára je pak nakreslena paralelně k původní trendové linii a používá se k identifikaci potenciálních úrovní podpory a rezistence měnového páru.

K identifikaci úrovní retracementu trendové linie používají obchodníci nástroj Fibonacci retracement. Tento nástroj je založen na Fibonacciho posloupnosti, což je řada čísel, která sleduje konkrétní vzor. Nejběžnější Fibonacciho úrovně používané při obchodování na forexu jsou 38.2 %, 50 % a 61.8 %.

Tipy pro obchodování s retracements

Obchodníci používají retracement trendové linie k nalezení potenciálních oblastí podpory nebo odporu, kde se cena může obrátit. Pokud je například měnový pár ve vzestupném trendu, obchodník může nakreslit trendovou linii spojující minima trendu. Pokud se cena stáhne zpět, obchodník může použít úrovně Fibonacciho retracementu k identifikaci potenciálních úrovní podpory. Na druhou stranu, pokud je měnový pár v sestupném trendu, obchodník může nakreslit trendovou linii spojující maxima trendu a použít úrovně Fibonacciho retracementu k identifikaci úrovní potenciální rezistence.

Retracements mohou být cenným nástrojem pro forexové obchodníky k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů na trhu. Jako u každé obchodní strategie je však klíčové přistupovat k retracementům opatrně a dodržovat osvědčené postupy, abyste se vyhnuli běžným nástrahám.

Jedním z klíčových tipů pro obchodování s retracements je identifikovat více úrovní podpory a rezistence. To může pomoci potvrdit platnost retracementu a poskytnout další vstupní a výstupní body. Je také důležité používat další technické indikátory ve spojení s retracementy, abyste získali úplnější pochopení tržních trendů.

Dalším osvědčeným postupem je vždy používat stop-loss příkazy k omezení potenciálních ztrát v případě neočekávaného obratu trhu. Navíc je důležité pečlivě řídit riziko a nepřehánět pozice při obchodování s retracementy.

Jedním z potenciálních úskalí, které je třeba si uvědomit při obchodování s retracementy, je přílišné spoléhání se na jediný technický indikátor. Je životně důležité používat retracementy ve spojení s jinými nástroji technické analýzy, abyste získali úplnější pochopení tržních trendů.

A konečně, obchodníci by se měli vyhnout emocionálnímu rozhodování a při používání retracementů se držet svého obchodního plánu. To může pomoci omezit dopad emocionálních předsudků a vést k konzistentnějším výsledkům obchodování v průběhu času.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, že Retracement je mocný nástroj pro forexové obchodníky. Umožňuje obchodníkům identifikovat potenciální vstupní body a určit, kam umístit stop-loss příkazy, aby bylo možné efektivně řídit riziko. Retracementy jsou také kritickou součástí mnoha populárních obchodních strategií, včetně sledování trendů, swingového obchodování a skalpování.

Pochopením toho, jak identifikovat a používat úrovně retracementu, mohou obchodníci získat významnou výhodu na trhu. Při použití retracementů je však nezbytné postupovat opatrně. Jako každý jiný nástroj nejsou spolehlivé a mohou vést ke ztrátám, pokud nejsou používány správně.

Obchodníci by si měli dávat pozor na možná úskalí při používání retracementů, jako je nadměrné spoléhání na jeden nástroj, ignorování jiných tržních faktorů a neschopnost přizpůsobit strategie v reakci na měnící se podmínky na trhu. Aby se obchodníci vyhnuli těmto nástrahám, měli by být vždy ostražití a používat retracementy ve spojení s dalšími technickými a fundamentálními analytickými nástroji.

Celkově jsou retracementy nezbytnou součástí sady nástrojů každého forexového obchodníka. Poskytují cenné informace o trendech na trhu a pomáhají obchodníkům činit informovaná rozhodnutí. Chcete-li se stát úspěšným forexovým obchodníkem, je nezbytné porozumět tomu, jak efektivně používat retracementy, a zůstat disciplinovaný v jejich aplikaci. Takže, pokud jste forexový obchodník, nezapomeňte začlenit retracementy do své obchodní strategie a uvidíte rozdíl, který mohou udělat ve vašem obchodním úspěchu.

Značka FXCC je mezinárodní značka, která je registrována a regulována v různých jurisdikcích a je odhodlána nabízet vám ty nejlepší možné obchodní zkušenosti.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré služby a produkty přístupné prostřednictvím webu www.fxcc.com poskytuje Central Clearing Ltd Společnost registrovaná na ostrově Mwali pod číslem společnosti HA00424753.

PRÁVNÍ:
Central Clearing Ltd (KM) je autorizována a regulována úřady Mwali International Services Authority (MISA) na základě licence International Brokerage and Clearing House č. BFX2024085. Registrovaná adresa společnosti je Bonovo Road – Fomboni, ostrov Mohéli – Komorský svaz.
Central Clearing Ltd (KN) je registrována v Nevis pod číslem společnosti C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) je registrována v souladu se zákony Svatého Vincenta a Grenadiny pod registračním číslem 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) společnost řádně registrovaná na Kypru s registračním číslem HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčním číslem 121/10.

VAROVÁNÍ RIZIKA: Obchodování na Forexu a rozdílových kontraktech (CFD), což jsou produkty využívající páku, je vysoce spekulativní a zahrnuje značné riziko ztráty. Je možné ztratit veškerý počáteční investovaný kapitál. Forex a CFD proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Investujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Ujistěte se tedy, že plně rozumíte rizika. V případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

OMEZENÉ REGIONY: Central Clearing Ltd neposkytuje služby obyvatelům zemí EHP, USA a některých dalších zemí. Naše služby nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Copyright © 2024 FXCC. Všechna práva vyhrazena.