Eglurwyd llithriad Forex

Gellir disgrifio llithriad, yn nhermau masnachu, fel pe bai gorchymyn wedi'i lenwi am bris gwahanol i'r pris a ddyfynnwyd yn wreiddiol ar y llwyfan masnachu. Fodd bynnag, dylid ystyried llithriad fel arwydd cadarnhaol bod y farchnad a mynediad marchnad dewisol y masnachwr, yn gweithredu mewn modd tryloyw ac effeithlon.

Gall masnachwyr brofi eu gorchmynion wedi'u llenwi mewn tair ffordd bosibl; ar yr union bris a ddyfynnwyd, profwch lithriad negyddol - lle mae eu gorchymyn yn cael ei lenwi am bris nad yw o blaid, neu lle mae llithriad cadarnhaol - pan fydd y gorchymyn yn cael ei lenwi am bris gwell na'r pris a ddyfynnwyd yn wreiddiol. Mewn gwirionedd dylid ystyried bod llithriad yn atgyfnerthiad cadarnhaol bod y masnachwr yn ymgysylltu â marchnad hynod effeithlon, teg a thryloyw. Yn arbennig o ran ECN yn syth trwy brosesu, mewn gwirionedd byddai'n anarferol iawn ac yn wir yn amheus, pe bai archebion masnachwyr yn cael eu llenwi bob amser ar yr union bris a ddyfynnwyd.

Mewn marchnad o'r fath â FX, gan droi tua $ 5 triliwn bob dydd o'r wythnos a gweithredu cannoedd o filiynau o grefftau y dydd, mae'n ddigwyddiad naturiol ac yn ddisgwyliad rhesymol na ellir cydweddu pob archeb yn berffaith mewn amgylchedd o'r fath. Mewn amgylchedd masnachu ECN teg a thryloyw, mae'r gronfa o ddarparwyr hylifedd yn darparu'r dyfyniadau FX, gall yr anwadalrwydd newid yn sydyn ac yn ddramatig. Felly, mae gorchymyn yn cael ei gyfateb ar unwaith am y pris gorau posibl sydd ar gael, yn achlysurol am y pris a ddyfynnir, neu o bosibl am bris gwell na'r disgwyl.

Beth yw Llithriad Cadarnhaol?

Gelwir llithriad cadarnhaol hefyd yn welliant mewn prisiau ac mae'n ddigwyddiad lle mae'r llithriad pris yn gweithio o blaid masnachwr.

Er enghraifft, mae masnachwr yn gosod gorchymyn i BRYNU 1 o EUR / USD ar bris marchnad 1.35050, anfonwyd y gorchymyn drwy'r llwyfan MetaTrader at y darparwr hylifedd ac yna daw'r neges gadarnhau yn ôl i hysbysu'r masnachwr bod y gorchymyn yn a gyflawnwyd yn 1.35045. Drwy'r model ECN / STP mae'r masnachwr wedi profi llithriad cadarnhaol, maent wedi cael eu llenwi am bris gwell, pris sy'n fwy ffafriol i'w archeb gychwynnol.

Agorwch Gyfrif ECN AM DDIM Heddiw!

BYW DEMO
YN GYFREDOL

Mae masnachu Forex yn beryglus.
Efallai y byddwch yn colli'r holl gyfalaf a fuddsoddwyd gennych.

Mae brand FXCC yn frand rhyngwladol sy'n cael ei awdurdodi a'i reoleiddio mewn sawl awdurdodaeth ac mae wedi ymrwymo i gynnig y profiad masnachu gorau posibl i chi.

Mae FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) yn cael ei reoleiddio gan Gomisiwn Cyprus Securities and Exchange (CySEC) gyda rhif trwydded CIF 121 / 10.

Mae Central Clearing Ltd (www.fxcc.com a www.fxcc.net) wedi'i gofrestru o dan Ddeddf Cwmnïau Rhyngwladol [CAP 222] Gweriniaeth Vanuatu gyda rhif cofrestru 14576.

RHYBUDD RISG: Mae masnachu mewn Forex a Chontractau ar gyfer Gwahaniaeth (CFDs), sy'n gynhyrchion wedi'u trosoledd, yn hynod hapfasnachol ac yn cynnwys risg sylweddol o golled. Mae'n bosibl colli'r holl gyfalaf cychwynnol a fuddsoddwyd. Felly, efallai na fydd Forex a CFDs yn addas i bob buddsoddwr. Buddsoddi gydag arian y gallwch fforddio ei golli yn unig. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yn llawn y risgiau cysylltiedig. Ceisiwch gyngor annibynnol os oes angen.

Nid yw FXCC yn darparu gwasanaethau ar gyfer preswylwyr a / neu ddinasyddion yr Unol Daleithiau.

Hawlfraint © 2020 FXCC. Cedwir pob hawl.