Στρατηγική σημείου περιστροφής στο forex

Στον κόσμο των συναλλαγών συναλλάγματος, τα σημεία περιστροφής είναι ένας δημοφιλής και ευρέως χρησιμοποιούμενος τεχνικός δείκτης που μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να εντοπίσουν πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου στην αγορά. Τι είναι όμως ακριβώς τα σημεία περιστροφής;

Στον πυρήνα τους, τα σημεία περιστροφής είναι μια σειρά επιπέδων που υπολογίζονται με βάση τις υψηλές, χαμηλές και τιμές κλεισίματος ενός ζεύγους νομισμάτων από την προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτά τα επίπεδα μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημαντικά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης για την τρέχουσα συνεδρία συναλλαγών και μπορούν να βοηθήσουν τους εμπόρους να εντοπίσουν πιθανές τάσεις και κινήσεις τιμών στην αγορά.

 

Σημασία των σημείων άξονα στις συναλλαγές forex.

Η σημασία των σημείων άξονα στις συναλλαγές συναλλάγματος δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Αυτά τα επίπεδα μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με το πότε θα εισέλθουν ή θα εξέλθουν από μια συναλλαγή και μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την υποκείμενη δράση τιμής ενός ζεύγους νομισμάτων.

Στην πραγματικότητα, πολλοί επαγγελματίες έμποροι χρησιμοποιούν σημεία άξονα ως βασικό συστατικό της συνολικής στρατηγικής συναλλαγών τους και υπάρχει μια ποικιλία διαφορετικών στρατηγικών συναλλαγών σημείων άξονα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τους ατομικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου ενός εμπόρου.

Μια δημοφιλής στρατηγική συναλλαγών σημείων περιστροφής είναι η στρατηγική ημερήσιων σημείων περιστροφής, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση των σημείων περιστροφής που υπολογίζονται από την ενέργεια τιμής της προηγούμενης ημέρας για τον εντοπισμό πιθανών ευκαιριών συναλλαγών για την τρέχουσα ημέρα. Αυτή η στρατηγική μπορεί να συνδυαστεί με άλλους τεχνικούς δείκτες, όπως η δράση των τιμών και οι κινούμενοι μέσοι όροι, για περαιτέρω βελτίωση των αποφάσεων συναλλαγών.

Μια άλλη δημοφιλής στρατηγική συναλλαγών σημείων περιστροφής είναι η στρατηγική ξεμπλοκαρίσματος σημείων περιστροφής, η οποία περιλαμβάνει την αναζήτηση κινήσεων τιμών που διαπερνούν ένα επίπεδο σημείου περιστροφής και τη χρήση αυτού ως σήμα για την είσοδο σε μια συναλλαγή. Αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ασταθείς συνθήκες της αγοράς, καθώς μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να κεφαλαιοποιήσουν τις ξαφνικές κινήσεις των τιμών.

 

Ορισμός σημείων περιστροφής.

Τα σημεία περιστροφής είναι ένας τεχνικός δείκτης που χρησιμοποιείται από τους εμπόρους forex για να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης στην αγορά. Αυτά τα επίπεδα υπολογίζονται με βάση τις υψηλές, τις χαμηλές και τις τιμές κλεισίματος ενός ζεύγους νομισμάτων από την προηγούμενη συνεδρίαση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους επενδυτές να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με το πότε θα εισέλθουν ή θα εξέλθουν από μια συναλλαγή.

Στον πυρήνα τους, τα σημεία περιστροφής είναι μια σειρά από επίπεδα τιμών που μπορούν να βοηθήσουν τους εμπόρους να εντοπίσουν πιθανές τάσεις και κινήσεις τιμών στην αγορά. Χρησιμοποιώντας σημεία περιστροφής σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες και ανάλυση δράσης τιμών, οι έμποροι μπορούν να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική συναλλαγών που μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους.

 

Υπολογισμός σημείων περιστροφής.

Για τον υπολογισμό των σημείων περιστροφής, οι έμποροι χρησιμοποιούν συνήθως έναν καθορισμένο τύπο που λαμβάνει υπόψη τις υψηλές, χαμηλές και τιμές κλεισίματος ενός ζεύγους νομισμάτων από την προηγούμενη συνεδρίαση. Ο πιο συνηθισμένος τύπος για τον υπολογισμό των σημείων περιστροφής είναι ο τύπος Standard Pivot Point, ο οποίος περιλαμβάνει τη λήψη του μέσου όρου των τιμών υψηλής, χαμηλής και κλεισίματος και τη χρήση αυτού ως επιπέδου σημείου περιστροφής.

Αφού υπολογιστεί το επίπεδο του σημείου περιστροφής, οι έμποροι μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν μια σειρά επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης που βασίζονται στο επίπεδο σημείου περιστροφής για να βοηθήσουν στον εντοπισμό πιθανών σημείων εισόδου και εξόδου στην αγορά.

 

Τύποι σημείων περιστροφής.

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι σημείων άξονα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμποροι στις στρατηγικές συναλλαγών συναλλάγματος. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους τύπους περιλαμβάνουν:

Standard Pivot Points: Αυτά είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σημεία περιστροφής στις συναλλαγές συναλλάγματος και υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο των υψηλών, χαμηλών και κλεισίματος τιμών από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Σημεία άξονα Fibonacci: Αυτά τα σημεία περιστροφής υπολογίζονται χρησιμοποιώντας μια σειρά επιπέδων ανανέωσης Fibonacci, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους εμπόρους να εντοπίσουν πιθανά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης με βάση τους βασικούς λόγους Fibonacci.

Camarilla Pivot Points: Αυτά τα σημεία περιστροφής βασίζονται σε έναν αποκλειστικό τύπο που αναπτύχθηκε από τον Nick Scott, έναν έμπορο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα σημεία περιστροφής Camarilla χρησιμοποιούν διαφορετικό σύνολο επιπέδων στήριξης και αντίστασης από τα τυπικά σημεία περιστροφής και μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε ασταθείς συνθήκες της αγοράς.

 

 

Προσδιορισμός των σημείων περιστροφής.

Για να εφαρμόσετε μια στρατηγική σημείων περιστροφής, το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσετε τα σημεία περιστροφής στο γράφημα. Αυτά τα σημεία είναι εύκολο να εντοπιστούν, καθώς είναι τα επίπεδα όπου η τιμή τείνει να περιστρέφεται ή να αντιστρέφεται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ένδειξη σημείου περιστροφής ή να σχεδιάσετε χειροκίνητα τα σημεία περιστροφής στο γράφημα.

Τα σημεία περιστροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Όταν η τιμή διαπραγματεύεται πάνω από το σημείο περιστροφής, θεωρείται ανοδικό σήμα και το σημείο περιστροφής γίνεται επίπεδο υποστήριξης. Από την άλλη πλευρά, όταν η τιμή διαπραγματεύεται κάτω από το σημείο περιστροφής, θεωρείται σήμα πτώσης και το σημείο περιστροφής γίνεται επίπεδο αντίστασης.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι στρατηγικών σημείων περιστροφής και θα συζητήσουμε τους πιο δημοφιλείς:

Στρατηγική ξεμπλοκαρίσματος σημείου περιστροφής.

Στη στρατηγική του σημείου περιστροφής, οι έμποροι περιμένουν να σπάσει η τιμή πάνω ή κάτω από το επίπεδο του σημείου περιστροφής για να εισέλθουν σε μια συναλλαγή. Εάν η τιμή σπάσει πάνω από το σημείο περιστροφής, θεωρείται ανοδικό σήμα και οι έμποροι θα αναζητήσουν ευκαιρίες αγοράς. Αντίθετα, εάν η τιμή σπάσει κάτω από το σημείο περιστροφής, θεωρείται σήμα πτώσης και οι έμποροι θα αναζητήσουν ευκαιρίες πώλησης.

Στρατηγική αναπήδησης σημείου περιστροφής.

Στη στρατηγική αναπήδησης του σημείου περιστροφής, οι έμποροι αναζητούν την τιμή για να αναπηδήσει από το επίπεδο του σημείου περιστροφής πριν εισέλθουν σε μια συναλλαγή. Εάν η τιμή διαπραγματεύεται κοντά στο επίπεδο του σημείου περιστροφής και υπάρχει ένα ανοδικό μοτίβο κηροπήγιο, οι έμποροι θα προχωρήσουν πολύ. Αντίθετα, εάν η τιμή διαπραγματεύεται κοντά στο επίπεδο του σημείου περιστροφής και υπάρχει ένα πτητικό μοτίβο κηροπήγιο, οι επενδυτές θα πάνε χαμένοι.

Στρατηγική αντιστροφής σημείου περιστροφής.

Στη στρατηγική αντιστροφής σημείου περιστροφής, οι έμποροι αναζητούν την αντιστροφή της τιμής στο επίπεδο του σημείου περιστροφής. Εάν η τιμή διαπραγματεύεται πάνω από το επίπεδο του σημείου περιστροφής και υπάρχει ένα πτητικό μοτίβο κηροπήγιο, οι έμποροι θα πάνε χαμένοι. Αντίθετα, εάν η τιμή διαπραγματεύεται κάτω από το επίπεδο του σημείου περιστροφής και υπάρχει ένα ανοδικό μοτίβο κηροπήγιο, οι έμποροι θα προχωρήσουν πολύ.

 

Ρύθμιση διαγραμμάτων και δεικτών.

Για να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά σημεία περιστροφής, πρέπει να ρυθμίσετε σωστά τα γραφήματα σας. Αυτό περιλαμβάνει την προσθήκη του δείκτη σημείου περιστροφής στο γράφημά σας και τη σωστή διαμόρφωσή του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία εργαλείων και πλατφορμών για να το κάνετε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των MT4 και MT5. Μόλις προστεθεί ο δείκτης στο γράφημά σας, θα πρέπει να δείτε τα σημεία περιστροφής να απεικονίζονται στο γράφημα.

Το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσετε τα σημεία περιστροφής και άλλα επίπεδα στήριξης και αντίστασης στο διάγραμμα. Αυτό μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας έναν δείκτη. Ορισμένοι έμποροι προτιμούν να υπολογίζουν οι ίδιοι τα σημεία περιστροφής χρησιμοποιώντας τις υψηλές, χαμηλές και κλεισίματος τιμές της προηγούμενης ημέρας. Άλλοι προτιμούν να χρησιμοποιούν έναν δείκτη που υπολογίζει αυτόματα τα σημεία περιστροφής.

Αφού προσδιορίσετε τα σημεία περιστροφής, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε τα σημεία εισόδου και εξόδου. Μια δημοφιλής στρατηγική είναι να εισάγετε μια θέση long όταν η τιμή σπάει πάνω από το σημείο περιστροφής και μια θέση short όταν η τιμή σπάει κάτω από το σημείο περιστροφής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δείκτες και εργαλεία, όπως δράση τιμών και κινούμενους μέσους όρους, για να επιβεβαιώσετε τα σημεία εισόδου και εξόδου.

Τέλος, είναι σημαντικό να εφαρμόζετε τη σωστή διαχείριση κινδύνου και το μέγεθος της θέσης κατά τις συναλλαγές με σημεία περιστροφής. Αυτό σημαίνει να ορίζετε εντολές διακοπής ζημιών και να παίρνετε επίπεδα κέρδους με βάση την ανοχή κινδύνου σας και τις συνθήκες της αγοράς. Είναι επίσης σημαντικό να προσαρμόσετε το μέγεθος της θέσης σας με βάση το μέγεθος του λογαριασμού συναλλαγών σας και την αστάθεια της αγοράς.

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της στρατηγικής pivot point στο forex trading.

Ως δημοφιλής και ευρέως χρησιμοποιούμενη στρατηγική συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος, η στρατηγική σημείου άξονα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σε αυτή την ενότητα, θα συζητήσουμε τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της στρατηγικής του pivot point.

Πλεονεκτήματα.

Εύκολο στη χρήση: Η στρατηγική του Pivot point είναι εύκολο να κατανοηθεί και να εφαρμοστεί. Περιλαμβάνει απλούς υπολογισμούς με βάση τις υψηλές, τις χαμηλές και τις τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης. Ακόμη και οι αρχάριοι έμποροι μπορούν εύκολα να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική του σημείου περιστροφής.

Παρέχει σαφή σημεία εισόδου και εξόδου: Τα σημεία περιστροφής βοηθούν τους εμπόρους να εντοπίσουν πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου για τις συναλλαγές τους. Όταν η τιμή ενός ζεύγους νομισμάτων σπάσει πάνω ή κάτω από το σημείο περιστροφής, οι έμποροι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως σήμα για να εισέλθουν ή να εξέλθουν από μια συναλλαγή, αντίστοιχα. Αυτή η σαφής καθοδήγηση βοηθά τους εμπόρους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις συναλλαγές τους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλους δείκτες: Η στρατηγική σημείου περιστροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλους δείκτες, όπως κινητούς μέσους όρους, ταλαντωτές και δείκτες όγκου, για επιβεβαίωση σημάτων και βελτίωση της ακρίβειας συναλλαγών.

Μειονεκτήματα

Όχι πάντα ακριβείς: Τα σημεία περιστροφής δεν είναι πάντα ακριβείς δείκτες της συμπεριφοράς της αγοράς. Βασίζονται στις τιμές της προηγούμενης ημέρας, οι οποίες μπορεί να μην αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών τιμών. Οι συνθήκες της αγοράς μπορεί να αλλάξουν γρήγορα και απροσδόκητα, καθιστώντας δύσκολη την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων των τιμών.

Μπορεί να επηρεαστεί από ξαφνικές αλλαγές της αγοράς: Τα σημεία περιστροφής μπορεί να επηρεαστούν από ξαφνικές αλλαγές της αγοράς, όπως γεγονότα ειδήσεων ή οικονομικές ανακοινώσεις, που μπορεί να προκαλέσουν απροσδόκητη μετατόπιση των τιμών. Οι έμποροι πρέπει να επαγρυπνούν και να προσαρμόσουν ανάλογα τη στρατηγική συναλλαγών τους.

Απαιτεί υπομονή και πειθαρχία: Η στρατηγική του Pivot Point απαιτεί υπομονή και πειθαρχία. Οι έμποροι πρέπει να περιμένουν τα σωστά σημεία εισόδου και εξόδου και να αποφεύγουν να κάνουν παρορμητικές συναλλαγές που βασίζονται σε συναισθήματα ή βιαστικές αποφάσεις. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για τους εμπόρους που είναι νέοι στην αγορά συναλλάγματος ή που αγωνίζονται με την αυτοπειθαρχία.

 

Συμπέρασμα

Η στρατηγική σημείων περιστροφής είναι μια δημοφιλής μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους επενδυτές για τον εντοπισμό πιθανών επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης με βάση τη δράση τιμής της προηγούμενης ημέρας. Περιλαμβάνει τη χρήση μαθηματικών υπολογισμών για τον προσδιορισμό του σημείου περιστροφής, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την εξαγωγή επιπέδων στήριξης και αντίστασης. Οι έμποροι χρησιμοποιούν αυτά τα επίπεδα για να λάβουν αποφάσεις συναλλαγών, όπως τον καθορισμό σημείων εισόδου και εξόδου, εντολών stop-loss και στόχων κέρδους.

Όπως κάθε στρατηγική συναλλαγών, η στρατηγική σημείων περιστροφής απαιτεί εξάσκηση και δοκιμές για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Οι έμποροι θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις έννοιες και τους δείκτες που εμπλέκονται, καθώς και να δοκιμάσουν τη στρατηγική χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα για να δουν την απόδοσή της. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να εντοπίσουν τυχόν αδυναμίες ή τομείς για βελτίωση στη στρατηγική τους.

Ενώ η στρατηγική σημείου άξονα έχει τα πλεονεκτήματά της, όπως η ευκολία χρήσης και τα σαφή σημεία εισόδου και εξόδου, έχει επίσης τα μειονεκτήματά της, όπως η εξάρτησή της από ιστορικά δεδομένα και η πιθανότητα ξαφνικών αλλαγών της αγοράς να επηρεάσουν την ακρίβειά της. Οι έμποροι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούν τη στρατηγική σημείων άξονα και να τη χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με άλλους δείκτες και στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

 

Η επωνυμία FXCC είναι μια διεθνής επωνυμία που είναι εγγεγραμμένη και ελέγχεται σε διάφορες δικαιοδοσίες και δεσμεύεται να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών.

Αυτός ο ιστότοπος (www.fxcc.com) ανήκει και λειτουργεί από την Central Clearing Ltd, μια διεθνή εταιρεία εγγεγραμμένη βάσει του νόμου περί International Company [CAP 222] της Δημοκρατίας του Βανουάτου με αριθμό εγγραφής 14576. Εγγεγραμμένη διεύθυνση της Εταιρείας: Level 1 Icount House , Αυτοκινητόδρομος Kumul, PortVila, Βανουάτου.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στο Nevis με την εταιρεία No C 55272. Εγγεγραμμένη διεύθυνση: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

Η FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE258741 και ελέγχεται από την ΕΚΚ με αριθμό άδειας 121/10.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: Η διαπραγμάτευση στο Forex και στις Συμβάσεις Διαφοράς (CFDs), τα οποία αποτελούν μοχλευμένα προϊόντα, είναι ιδιαίτερα κερδοσκοπική και συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο απώλειας. Είναι δυνατόν να χάσετε όλο το αρχικό κεφάλαιο που επενδύσατε. Επομένως, τα Forex και CFD μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Επενδύστε μόνο με χρήματα που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως το κινδύνους. Ζητήστε ανεξάρτητη συμβουλή εάν είναι απαραίτητο.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν απευθύνονται σε κατοίκους των χωρών του ΕΟΧ ή των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία ή κανονισμό .

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 FXCC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.