Πολιτική Απορρήτου FXCC

Πίνακας περιεχομένων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

5. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

6. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

7. ΠΟΤΕ ΠΑΙΧΝΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

9. ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΧΡΕΩΣΗ

10. ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

11. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

12. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΚΟΚΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Central Clearing Ltd (εφεξής η "Εταιρεία" ή "εμείς" ή "FXCC" ή "εμείς"). Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η FXCC συλλέγει χρήσεις και διαχειρίζεται προσωπικές πληροφορίες από τους ενεργούς πελάτες και τους πιθανούς πελάτες της. Η FXCC δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας. Με το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης με την FXCC, ο πελάτης δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση προσωπικών πληροφοριών από την FXCC όπως εξηγείται παρακάτω.

Είναι η πολιτική της Εταιρείας να σέβεται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και την ιδιωτικότητα των ατόμων.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου στοχεύει να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μπορείτε να παρέχετε μέσω του ιστότοπού μας κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μαζί με οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση απορρήτου ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας που μπορούμε να παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, έτσι ώστε να γνωρίζετε πλήρως το πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας . Αυτή η Πολιτική συμπληρώνει τις υπόλοιπες πολιτικές και δεν έχει ως σκοπό να τις παρακάμψει.

Στο FXCC κατανοούμε τη σημασία της διατήρησης της εμπιστευτικότητας των προσωπικών πληροφοριών του Πελάτη μας και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται από τους πελάτες μας μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FXCC's Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα αναθεωρείται από καιρό σε καιρό, ώστε να λαμβάνονται υπόψη νέοι νόμοι και τεχνολογίες, αλλαγές στις λειτουργίες και τις πρακτικές μας και να διασφαλίζεται ότι παραμένει κατάλληλη για το μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οποιεσδήποτε πληροφορίες διατηρούμε θα διέπονται από την πιο πρόσφατη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου θα μεταφορτωθεί στον ιστότοπο του FXCC. Από την άποψη αυτή, οι πελάτες συμφωνούν να δεχτούν την ηλεκτρονική δημοσίευση μιας αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου στον ιστότοπο ως την πραγματική ειδοποίηση της FXCC στους πελάτες της. Εάν κάποια από τις αλλαγές που έχουν γίνει, είναι σημαντικής σημασίας τότε θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδοποίησης στην αρχική σελίδα. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της Πολιτικής Απορρήτου του FXCC υπόκειται στην παρούσα ειδοποίηση και στη Συμφωνία Πελάτη. Η FXCC ενθαρρύνει τους πελάτες της να αναθεωρούν περιοδικά αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να γνωρίζουν πάντα ποιες πληροφορίες συλλέγει η FXCC, πώς τη χρησιμοποιεί και σε ποιον μπορεί να την αποκαλύψει, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Πολιτικής.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προκειμένου να παρέχουμε οικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας αποτελεσματικά και με ακρίβεια, όταν υποβάλλετε αίτηση εγγραφής για να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες μας, θα σας ζητήσουμε προσωπικές πληροφορίες. Η FXCC διατηρεί το δικαίωμα και το καθήκον, βάσει της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκεί, να ελέγχει την ακρίβεια των δεδομένων που υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων, ζητώντας περιστασιακά ενημερωμένα δεδομένα ή επιβεβαίωση της ακρίβειας των προαναφερθέντων.

Ο τύπος των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε):

 • Πλήρες όνομα του πελάτη.
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.
 • Τόπος γέννησης.
 • Διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας.
 • Αριθμοί τηλεφώνου οικίας και εργασίας.
 • Αριθμός κινητού / τηλεφώνου.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Αριθμός / αριθμός ταυτότητας διαβατηρίου.
 • Κυβερνητική φωτογραφία με ταυτότητα.
 • Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης και το εισόδημα
 • Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενη εμπειρία συναλλαγών και ανοχή κινδύνου.
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και το επάγγελμα
 • Φορολογική κατοικία και αριθμός φορολογικού μητρώου.
 • Τα οικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν [στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και κάρτας πληρωμής].
 • Τα στοιχεία συναλλαγών περιλαμβάνουν [λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές προς και από εσάς].
 • Τα τεχνικά δεδομένα περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τα στοιχεία σύνδεσης, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τη ρύθμιση της ζώνης ώρας και την τοποθεσία, τύπους και εκδόσεις plug-in του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλες τεχνολογίες στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ].
 • Τα δεδομένα προφίλ περιλαμβάνουν [το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, τις αγορές ή τις παραγγελίες σας, τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις, τις αναφορές και τις απαντήσεις της έρευνας].
 • Τα δεδομένα χρήσης περιλαμβάνουν [πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτυακού μας τόπου, των προϊόντων και των υπηρεσιών].
 • Το μάρκετινγκ και τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνουν [τις προτιμήσεις σας για τη λήψη μάρκετινγκ από εμάς και τους τρίτους μας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας].

Επίσης, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιράζουμε Συγκεντρωμένα Δεδομένα όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιοδήποτε σκοπό. Συγκεντρωμένα δεδομένα ενδέχεται να προέρχονται από τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένου ότι αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα χρήσης σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία ιστότοπου. Ωστόσο, αν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, θεωρούμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου.

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς (αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητά σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις, την ένταξη συνδικαλιστικών οργανώσεων, πληροφορίες για την υγεία σας και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα) .

Ενδέχεται επίσης να συγκεντρώσουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες από τις οποίες μπορείτε να προσδιορίσετε εσείς ή / και την εταιρεία σας, όπως την ώρα που συνδέεστε, τον όγκο χρήσης των υπηρεσιών, τους τύπους δεδομένων, τα συστήματα και τις αναφορές στις οποίες έχετε πρόσβαση, τις τοποθεσίες από τις οποίες συνδέεστε, διάρκεια των συνεδριών και άλλα παρόμοια δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν επίσης να αποκτηθούν νόμιμα από τρίτους, όπως δημόσιες αρχές, εταιρείες που σας έχουν εισαγάγει στην FXCC, εταιρείες επεξεργασίας καρτών, καθώς και διαθέσιμες στο κοινό πηγές που επιτρέπεται να επεξεργαστούμε νόμιμα.

Η ηλεκτρονική σας ή / και τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας καταγράφεται και είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της FXCC και αποτελεί απόδειξη επικοινωνίας μεταξύ μας.

Έχετε την επιλογή να παράσχετε όλες ή όλες τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που λείπουν ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία μας να ανοίξουμε ή να διατηρήσουμε το λογαριασμό σας ή / και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας

4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Συγκεντρώνουμε τη διαδικασία και διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που μας επιτρέπουν να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις μαζί σας και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Παρακάτω είναι οι σκοποί για τους οποίους επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία:

1. Εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αποδοχής προκειμένου να συνάψουμε συμβατική σχέση με τους πελάτες μας. Για να ολοκληρώσουμε την επιβίωσή μας στον πελάτη, πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, να εκτελέσουμε τη δέουσα επιμέλεια του πελάτη σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που έχουμε αποκτήσει για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τον λογαριασμό σας στο FXCC.

2. Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Ορισμένες νομικές υποχρεώσεις επιβάλλονται από τους σχετικούς νόμους στους οποίους υπόκεινται, καθώς και από νομοθετικές απαιτήσεις, π.χ. νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, νόμων περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, νόμων περί εταιρειών, νόμων περί ιδιωτικότητας και φορολογικού νόμου. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες εποπτικές αρχές των οποίων οι νόμοι και κανονισμοί ισχύουν για εμάς, οι οποίοι επιβάλλουν τις απαραίτητες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ελέγχους πιστωτικών καρτών, επεξεργασία πληρωμών, επαλήθευση ταυτότητας και συμμόρφωση με δικαστικές εντολές.

3. Για λόγους προστασίας των νόμιμων συμφερόντων

Η FXCC επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για να διασφαλίσει τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους, όπου το νόμιμο συμφέρον είναι όταν έχουμε επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας. Παρ 'όλα αυτά, δεν πρέπει να πάει άδικα εναντίον σας και τι είναι καλύτερο για σας. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας περιλαμβάνουν:

 • Την κίνηση δικαστικών διαδικασιών και την προετοιμασία της υπεράσπισης στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών.
 • τα μέσα και τις διαδικασίες που αναλαμβάνουμε να παρέχουμε για την ασφάλεια της πληροφορικής και του συστήματος της Εταιρείας, αποτρέποντας πιθανές εγκληματικές ενέργειες, ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων, ελέγχους αποδοχής και μέτρα κατά των παραβάσεων.
 • μέτρα για τη διαχείριση επιχειρήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ·
 • διαχείριση κινδύνου.

4. Για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και τήρηση αρχείων

Μπορεί να σας ζητηθεί να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εσωτερικού ελέγχου και τήρησης αρχείων, τα οποία είναι προς το δικό μας νόμιμο συμφέρον και απαιτούνται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Επίσης θα τηρούμε αρχεία προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνεστε με τις συμβατικές σας υποχρεώσεις σύμφωνα με τη συμφωνία που διέπει τη σχέση μας με εσάς.

5. Για νομικές ειδοποιήσεις

Περιστασιακά, ο νόμος απαιτεί να σας ενημερώσουμε για ορισμένες αλλαγές στα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες ή τους νόμους. Μπορεί να χρειαστεί να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, επομένως θα είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στείλουμε τις νομικές ειδοποιήσεις. Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες ακόμη και αν επιλέξετε να μην λάβετε πληροφορίες άμεσου μάρκετινγκ από εμάς.

6. Για σκοπούς μάρκετινγκ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης και το ιστορικό εμπορικών συναλλαγών σας, προκειμένου να παρέχουμε οποιεσδήποτε αναλύσεις, εκθέσεις, καμπάνιες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν στην εγγεγραμμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Λάβετε υπόψη ότι έχετε πάντα το δικαίωμα να αλλάξετε την επιλογή σας σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιες επικοινωνίες.

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με αυτό τον τρόπο, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@fxcc.com ζητώντας να μην επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ. Εάν είστε συνδρομητής on-line, μπορείτε να συνδεθείτε στο δικό σας Trader Hub προφίλ χρήστη και να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις ειδοποιήσεων ανά πάσα στιγμή.

7. Για να μας βοηθήσετε στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχουμε για να διασφαλίσουμε τα υψηλότερα πρότυπα κατά την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

5. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Ο κύριος σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι να μας επιτρέψετε να κατανοήσουμε τους οικονομικούς στόχους σας και να διασφαλίσουμε ότι οι σχετικές υπηρεσίες είναι κατάλληλες για το προφίλ σας. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές βοηθούν την FXCC να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Παρότι μπορούμε να σας στέλνουμε από καιρό σε καιρό υλικό μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επικοινωνίας μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εσάς, κλήσεις περιθωρίου ή άλλες πληροφορίες) που πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμες για εσάς, συνειδητοποιούμε την ανάγκη σεβασμού προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Εκτός αν έχετε ενημερωθεί διαφορετικά, τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την ανασκόπηση των συνεχιζόμενων αναγκών σας, την ενίσχυση της εξυπηρέτησης πελατών και των προϊόντων σας και την παροχή συνεχών πληροφοριών ή ευκαιριών που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Η FXCC δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας, ωστόσο, ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και συγκεκριμένους περιορισμούς σε ευαίσθητες πληροφορίες, αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά στοιχεία μπορούν να αποκαλυφθούν:

 • Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι ειδικοί σύμβουλοι της FXCC, οι οποίοι έχουν συμβληθεί για να μας παράσχουν διοικητικές, οικονομικές, ασφαλιστικές, ερευνητικές ή άλλες υπηρεσίες.
 • Παρουσιάζοντας μεσίτες ή συνεργάτες με τους οποίους έχουμε μια αμοιβαία σχέση (οποιοσδήποτε μπορεί να είναι εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου)
 • Οι πάροχοι πίστωσης, τα δικαστήρια, τα δικαστήρια και οι ρυθμιστικές αρχές όπως έχουν συμφωνηθεί ή εγκριθεί από το νόμο
 • Πιστωτικές εκθέσεις ή πρακτορεία αναφοράς, τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας, πρόληψη απάτης, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έλεγχοι ταυτοποίησης ή δέουσας επιμέλειας του πελάτη
 • Όποιος εξουσιοδοτείται από ένα άτομο, όπως ορίζεται από το συγκεκριμένο άτομο ή τη σύμβαση
 • Σε Συνεργάτη της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ίδιου ομίλου της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται από το νόμο ή από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή, θα γίνει προκειμένου η FXCC να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις, να προστατευθεί από τυχόν απάτη και να διατηρήσει συμφωνίες παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που απαιτείται τέτοια γνωστοποίηση, θα γίνει με βάση τη «ανάγκη να γίνει γνωστός», εκτός εάν δοθεί εντολή εκ μέρους της ρυθμιστικής αρχής. Γενικά, ζητούμε από τους οργανισμούς που δεν ανήκουν στο FXCC να χειρίζονται ή να λαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες ως πάροχοι υπηρεσιών στην FXCC να αναγνωρίζουν την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών, αναλαμβάνουν να σέβονται το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου και να συμμορφώνονται με τις αρχές προστασίας δεδομένων και την παρούσα πολιτική.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να μεταβιβάσουμε πληροφορίες σε τρίτους εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε ή εάν είμαστε εξουσιοδοτημένοι βάσει των συμβατικών και υποχρεωτικών υποχρεώσεών μας ή εάν μας έχει δοθεί η συγκατάθεσή σας.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Site.

6. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υποβάλλοντας τα στοιχεία σας, συναινείτε στη χρήση από τις FXCC αυτών των πληροφοριών, όπως ορίζονται στην παρούσα πολιτική. Με την πρόσβαση και τη χρήση αυτού αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με αυτήν την πολιτική απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε από καιρού εις καιρόν την πολιτική μας περί απορρήτου και θα ενημερώνουμε ανάλογα αυτήν τη σελίδα. Ανατρέξτε στην πολιτική μας όσο πιο συχνά γίνεται - η συνεχής χρήση του ιστότοπου θα σημαίνει ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές αυτές.

Ο ιστότοπος μπορεί από καιρό σε καιρό να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των δικτύων συνεργατών μας και των θυγατρικών τους. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, ωστόσο δεν θα επηρεαστεί οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας.

7. ΠΟΤΕ ΠΑΙΧΝΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Η FXCC θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχουμε μια επιχειρηματική σχέση μαζί σας.

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Με τη νομοθεσία απαιτείται να απαντάμε σε τυχόν αιτήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός 30 ημερών, εκτός εάν ο τύπος αίτησης απαιτεί περισσότερο χρόνο για έρευνα και αξιολόγηση. Τα δικαιώματα που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα σε εσάς σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σχετικά με εσάς περιγράφονται παρακάτω:

 • Λάβετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Ζητήστε διόρθωση / διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορούμε να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηρίωση που απαιτούνται για την επικύρωση της ανάγκης για την ζητούμενη αλλαγή δεδομένων.
 • Ζητήστε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ασκώντας το δικαίωμά σας "να ξεχαστεί", όπου δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος για να συνεχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε. Αυτό το αίτημα για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του λογαριασμού σας και τον τερματισμό της σχέσης πελάτη.
 • Αίτημα να «μπλοκάρει» ή να καταστείλει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες, όπως αν αμφισβητούμε την ακρίβεια αυτών των προσωπικών πληροφοριών ή το αντικείμενο για την επεξεργασία τους. Δεν θα μας εμποδίσει να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα σας ενημερώσουμε προτού αποφασίσουμε να μην συμφωνήσουμε με τους περιορισμούς που ζητήσατε. Εάν έχουμε αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους, θα ειδοποιήσουμε για τον περιορισμό αν είναι δυνατόν. Εάν μας ρωτήσετε, αν είναι δυνατόν και νόμιμο να το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε επίσης με ποιον έχουμε μοιραστεί τα προσωπικά σας στοιχεία ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους.
 • Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους άμεσου μάρκετινγκ. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ. Αν αντιτεθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς.
 • Αντικείμενο, ανά πάσα στιγμή, σε τυχόν αποφάσεις που μπορούμε να λάβουμε, οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης). Η δημιουργία προφίλ περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογίας που μας βοηθά να λαμβάνουμε αποφάσεις αυτόματα, βάσει των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς ή από τρίτους.

9. ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΧΡΕΩΣΗ

Δεν θα χρειαστεί να καταβάλετε τέλη για την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για άσκηση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων). Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή εάν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας υπό αυτές τις συνθήκες.

10. ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα μέσα σε ένα μήνα. Περιστασιακά μπορεί να μας διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει ορισμένα αιτήματα. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώσουμε.

11. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την προστασία των πληροφοριών που μας υποβάλλονται, τόσο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης όσο και τη στιγμή που την λαμβάνουμε. Διατηρούμε κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές εγγυήσεις για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, κακή χρήση και οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή μας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τείχη προστασίας, προστασία με κωδικό πρόσβασης και άλλους ελέγχους πρόσβασης και ελέγχου ταυτότητας.

Ωστόσο, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι ασφαλής για το 100%. Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας που μας διαβιβάζει και να το κάνετε με δική σας ευθύνη. Επίσης, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση, να αποκαλυφθούν, να τροποποιηθούν ή να καταστραφούν παραβιάζοντας οποιεσδήποτε φυσικές, τεχνικές ή διαχειριστικές διασφαλίσεις. Εάν πιστεύετε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα έχουν παραβιαστεί, επικοινωνήστε μαζί μας.

Η FXCC μπορεί να αποθηκεύσει τις πληροφορίες σας στις βάσεις δεδομένων της για αναφορά, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα ή να επιλύσει προβλήματα, να παράσχει βελτιωμένες και νέες υπηρεσίες και να εκπληρώσει τις απαιτήσεις νομικής διατήρησης δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας αφού σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε με άλλους.

12. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΚΟΚΙ

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια του κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας για να μας βοηθήσουν να καθορίσουμε τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε, όταν βρίσκεστε στον ιστότοπο, όταν επιστρέφετε στον ιστότοπο από τον οποίο προήλθε και για να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλής. Σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια πιο σχετική και αποτελεσματική εμπειρία στον ιστότοπο της FXCC, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης ιστοσελίδων σύμφωνα με τις ανάγκες ή τις προτιμήσεις σας.

Η FXCC μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί ανεξάρτητους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και της χρήσης στον ιστότοπο. Τα cookies χρησιμοποιούνται συχνά σε πολλούς ιστότοπους στο Διαδίκτυο και μπορείτε να επιλέξετε εάν και πώς θα γίνει αποδεκτό ένα cookie αλλάζοντας τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του www.fxcc.com εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε την αποδοχή cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ιδιαίτερα τα ασφαλή μέρη του ιστότοπου. Επομένως σας προτείνουμε να ενεργοποιήσετε την αποδοχή των cookies για να επωφεληθείτε από όλες τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε εάν θα αποδεχτείτε ή θα απορρίψετε τα cookies θέτοντας ή τροποποιώντας τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος περιήγησης στο Web για να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αν και η πρόσβασή σας σε ορισμένες λειτουργίες και περιοχές της ιστοσελίδας μας μπορεί να περιοριστεί. Δεδομένου ότι τα μέσα με τα οποία μπορείτε να απορρίψετε τα cookies μέσω των ελέγχων του προγράμματος περιήγησης διαφέρουν από το πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να επισκεφθείτε το μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για περισσότερες πληροφορίες.

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie του προγράμματος περιήγησης ιστού, τότε συναινείτε στην πολιτική cookie

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και πώς να τα διαχειριστείτε μέσω του προγράμματος περιήγησης / συσκευής σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.aboutcookies.org

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικής διεύθυνσης, τηλεφώνου και φαξ ή χρησιμοποιήστε την υπηρεσία συνομιλίας στο IM για έναν εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

FXCC

Κεντρική Clearing Ltd.

Σουίτα 7, Κτήριο Henville, Κεντρική Οδός,

Charlestown, Νέβις.

Τηλ: + 44 203 150 0832

Φαξ: + 44 203 150 1475

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@fxcc.net

Η επωνυμία FXCC είναι μια διεθνής επωνυμία που είναι εγγεγραμμένη και ελέγχεται σε διάφορες δικαιοδοσίες και δεσμεύεται να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών.

Αυτός ο ιστότοπος (www.fxcc.com) ανήκει και λειτουργεί από την Central Clearing Ltd, μια διεθνή εταιρεία εγγεγραμμένη βάσει του νόμου περί International Company [CAP 222] της Δημοκρατίας του Βανουάτου με αριθμό εγγραφής 14576. Εγγεγραμμένη διεύθυνση της Εταιρείας: Level 1 Icount House , Αυτοκινητόδρομος Kumul, PortVila, Βανουάτου.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στο Nevis με την εταιρεία No C 55272. Εγγεγραμμένη διεύθυνση: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

Η FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE258741 και ελέγχεται από την ΕΚΚ με αριθμό άδειας 121/10.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: Η διαπραγμάτευση στο Forex και στις Συμβάσεις Διαφοράς (CFDs), τα οποία αποτελούν μοχλευμένα προϊόντα, είναι ιδιαίτερα κερδοσκοπική και συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο απώλειας. Είναι δυνατόν να χάσετε όλο το αρχικό κεφάλαιο που επενδύσατε. Επομένως, τα Forex και CFD μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Επενδύστε μόνο με χρήματα που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως το κινδύνους. Ζητήστε ανεξάρτητη συμβουλή εάν είναι απαραίτητο.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν απευθύνονται σε κατοίκους των χωρών του ΕΟΧ ή των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία ή κανονισμό .

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 FXCC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.