Τι είναι τα σήματα forex

Ο εντοπισμός κερδοφόρων εμπορικών ευκαιριών και η εκτέλεση των σωστών ενεργειών τη σωστή στιγμή είναι η πιο τρομακτική δραστηριότητα που μαστίζει πολλούς εμπόρους, κυρίως αρχάριους. Προκλήσεις όπως αυτή οδήγησαν στις διατάξεις των σημάτων συναλλαγών forex. Τα σήματα Forex είναι εμπορικές ιδέες και συστάσεις από ειδικούς οικονομικούς αναλυτές, επαγγελματίες εμπόρους, εμπορικούς οργανισμούς, λογισμικό συναλλαγών και δείκτες. Το σήμα αποτελείται από συγκεκριμένα σχέδια εισόδου και εξόδου (σε όρους αριθμούς ή επίπεδα τιμών) σε ένα ζεύγος forex ή σε μέσα συναλλαγών.

Ανεξάρτητα από το επίπεδο και την ικανότητα ενός εμπόρου, τα σήματα forex μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια εξαιρετική ευκαιρία για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων συναλλαγών και την αύξηση ή βελτίωση της εμπειρίας συναλλαγών και της σταθερής κερδοφορίας στις συναλλαγές forex, επιβραβεύοντας έτσι τον έμπορο με υψηλότερες αποδόσεις και ελάχιστη προσπάθεια. 

Ενώ έχετε καλή κατανόηση των διαφόρων στρατηγικών συναλλαγών, τα σήματα συναλλάγματος παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κατεύθυνση της κίνησης των τιμών από την οπτική γωνία των παρόχων σημάτων. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τους εμπόρους συναλλάγματος, ειδικά για αρχάριους και αρχάριους που εξακολουθούν να μαθαίνουν για την αγορά συναλλάγματος και να αγωνίζονται να συναλλάσσονται επικερδώς, να κερδίζουν χρήματα από την αγορά συναλλάγματος καθώς και να συντομεύουν την καμπύλη εκμάθησής τους.

 

Τι συνθέτει ένα σήμα συναλλαγών forex

Εάν είστε νέος στις συναλλαγές, τα σήματα forex μπορεί να φαίνονται περίπλοκα στην κατανόηση στην αρχή λόγω των λίγων γραμμών δεδομένων που πρέπει να αποδοθούν σωστά στην πλατφόρμα συναλλαγών σας, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλά και σύντομα. Τα σήματα συνήθως ξεκινούν με τον προσδιορισμό του περιουσιακού στοιχείου ή του ζεύγους νομισμάτων που ακολουθείται από μια ένδειξη «Αγορά» ή «Πώληση» και άλλα δεδομένα και πληροφορίες τιμών.

Ένα σήμα συναλλαγών forex, είτε άμεση εκτέλεση αγοράς, εντολή διακοπής είτε εντολή περιορισμού είναι ατελές εάν δεν περιέχει τα ακόλουθα.

 

 1. Τιμή Εισόδου: Γνωστή και ως τιμή εξάσκησης. Είναι ένα ακριβές επίπεδο τιμής από το οποίο οι κινήσεις των τιμών ενός ζεύγους συναλλάγματος αναμένεται να αυξηθούν σε ράλι (σε ​​μια ρύθμιση μακράς συναλλαγής) ή να υποχωρήσουν (σε μια σύντομη ρύθμιση συναλλαγών).

 

 1. Stop Loss (SL): Σε περίπτωση που ένα εμπορικό σήμα δεν είναι κερδοφόρο ή δεν πήγε όπως είχε προγραμματιστεί. Αυτός είναι ο μέγιστος καθορισμένος κίνδυνος ή το ποσό των pips που πρέπει να αναμένει να χάσει ο έμπορος από τη ρύθμιση της συναλλαγής.

 

 1. Πάρτε κέρδος (TP): Αυτός είναι ο βαθμός στον οποίο αναμένεται να αυξηθεί ή να μειωθεί η κίνηση των τιμών. Η ιδανική αναλογία «take profit» προς «stop loss» είναι συνήθως 3 προς 1. Για παράδειγμα, εάν ένα εμπορικό σήμα έχει στόχο κέρδους 30 pips, τότε η ιδανική απώλεια διακοπής του εμπορικού σήματος πρέπει να είναι 10 pips.

 

 1. Επιπλέον, τα ποσοστά μερικής εξόδου και τα επίπεδα τιμών τελικής διακοπής (TS) είναι πολύ σημαντικά δεδομένα ενός εμπορικού σήματος, αλλά είναι προαιρετικά και σπάνια παρέχονται.

 

Πώς παράγονται τα εμπορικά σήματα forex;

Τα σήματα συναλλαγών Forex μπορούν να παρέχονται χειροκίνητα από ανθρώπους, κυρίως επαγγελματίες αναλυτές. Προσδιορίζουν πιθανές εμπορικές ρυθμίσεις και εμπορικές ιδέες και προβλέπουν επίσης την πιο πιθανή κατεύθυνση κίνησης των τιμών συνδυάζοντας τεχνική ανάλυση, δείκτες και θεμελιώδη δεδομένα.

Ένα άλλο μέσο με το οποίο παράγονται σήματα συναλλαγών forex είναι αυτόματα με τη χρήση λογισμικού προγραμματισμένου με αλγόριθμους που αναλύει και προσδιορίζει επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις κινήσεις των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός ζεύγους συναλλάγματος. Αυτά τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα των κινήσεων των τιμών χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την πρόβλεψη του μέλλοντος της κίνησης των τιμών και στη συνέχεια δημιουργούνται προβλέψεις ως εμπορικό σήμα.

 

 

Fσήματα συναλλαγών orex και συναλλαγές αντιγράφων

Η εισαγωγή της διαπραγμάτευσης αντιγράφων στη βιομηχανία συναλλαγών συναλλάγματος ήταν χρήσιμη ως επέκταση των σημάτων συναλλαγών forex με προηγμένες τεχνολογίες που εγγυώνται τον αυτόματο αντικατοπτρισμό των εμπορικών θέσεων με μικρή ή καθόλου ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση. 

Πάρτε, για παράδειγμα, ένα σήμα συναλλαγών forex που αποστέλλεται σε διαφορετικούς εμπόρους, η τιμή εισόδου ή εξάσκησης του σήματος συναλλαγών θα ποικίλλει μεταξύ των διαφορετικών εμπόρων επειδή το σήμα δεν θα καταλογιστεί στις πλατφόρμες συναλλαγών τους ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου, η τιμή απεργίας τους, ειδικά από τις άμεσες εκτελέσεις, θα ποικίλλει διαφορετικά.

Με την έλευση της διαπραγμάτευσης αντιγράφων, οι εμπορικές δραστηριότητες μπορούν να αντικατοπτρίζονται αυτόματα από επαγγελματικούς λογαριασμούς συναλλαγών (κατά προτίμηση με εκτεταμένο ιστορικό συναλλαγών κερδοφορίας και συνέπειας) σε έναν ή πολλούς λογαριασμούς συναλλαγών, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες των άλλων λογαριασμών να μπορούν να αποκομίσουν κέρδη από το γράφημα και εφαρμογή συναλλαγών με ελάχιστη ή καθόλου γνώση συναλλαγών.

 

Πως λειτουργεί αυτό?

Στις περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών αντιγράφων, έχετε την επιλογή να επιλέξετε τον συγκεκριμένο λογαριασμό συναλλαγών forex που προτιμάτε να αντικατοπτρίζετε. Σας παρέχονται βασικές μετρήσεις απόδοσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση παρόχων σήματος. Περιλαμβάνουν την ημερήσια απόδοση επένδυσης (ROI), τη μηνιαία απόδοση επένδυσης (ROI), τον αριθμό των παραγγελιών που έκλεισαν, τον αριθμό των επικερδών συναλλαγών, τις καλύτερες συναλλαγές, την ανάληψη ελάχιστων επενδύσεων και ούτω καθεξής.

Η διαπραγμάτευση αντιγράφων έχει επίσης χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους εμπορικούς αντιγραφείς να επιλέξουν ένα στυλ συναλλαγών που ευθυγραμμίζεται με την ανοχή κινδύνου τους και ταιριάζει με τους στόχους συναλλαγών τους. Ουσιαστικά, επιτρέποντας στους εμπόρους να τροποποιούν τα μεγέθη των εμπορικών θέσεων με το take profit και το stop loss συμπεριλαμβανομένων.

 

Πρέπει να χρησιμοποιώ σήματα Forex στις συναλλαγές;

Αυτή η απόφαση επηρεάζεται κυρίως από τους εμπορικούς σας στόχους και φιλοδοξίες. Τα σήματα συναλλαγών ενέχουν τον κίνδυνο να καθοριστούν οι αποφάσεις συναλλαγών σας από τρίτο μέρος, ενώ είστε πλήρως υπεύθυνοι για τα αποτελέσματά τους. Ως αποτέλεσμα, εάν κερδίσετε μια συναλλαγή, μπορείτε να απολαύσετε τα πλήρη κέρδη. Ωστόσο, εάν χάσετε μια συναλλαγή, θα υποστείτε ολόκληρη την απώλεια.

 

Πού παίρνετε σήματα forex και αντιγράφετε σήμα συναλλαγών

Ένα σήμα forex μπορεί να παρασχεθεί σε οποιοδήποτε κοινό εμπόρων από οποιονδήποτε εντός της κοινότητας συναλλαγών forex ή της κοινότητας metaquote. Με άλλα λόγια, σήματα μπορούν να παρέχονται και από μη επαγγελματίες. Όντας έτσι, δεν υπάρχει αξιοπιστία από κάθε σήμα forex και θα πρέπει να ελέγχεται ή να ελέγχεται επιμελώς.

Οι πάροχοι σημάτων μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής: Επαγγελματίες έμποροι σήματα, δείκτες, συνεργάτες και απατεώνες.

 1. Οι επαγγελματίες έμποροι είναι αξιόπιστοι και αξιόλογοι. Θα μπορούσαν να είναι μέντορες συναλλάγματος, αναλυτές χρηματοοικονομικών αγορών, τεχνικοί αναλυτές κ.λπ. Στέλνουν αναλύσεις και προβλέψεις διαφορετικών ζευγών συναλλάγματος.

 

 1. Συνεργάτες μεσιτών forex. Δημοσιεύουν σήματα για να ενθαρρύνουν τους εμπόρους να ανοίξουν τον συνδεδεμένο μεσιτικό λογαριασμό τους, για τον οποίο θα λάβουν εμπορική προμήθεια για τις συναλλαγές σας.

 

 1. Απατεώνες και απατεώνες. Προσπαθούν να σας χρησιμοποιήσουν με κάποιο τρόπο για να κερδίσουν τα χρήματά σας και να πλουτίσουν. Μπορεί απλώς να στοχεύουν σε διευθύνσεις email, τις οποίες πωλούν ως δεδομένα σε τρίτους.

 

 1. Δείκτης και λογισμικά. Αυτά τα σήματα και οι προβλέψεις της κίνησης των τιμών δημιουργούνται αυτόματα από αλγόριθμους και αποστέλλονται στους εμπόρους σε πραγματικό χρόνο.

 

 1. Κοινωνικό εμπόριο. οι έμποροι μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές κοινωνικών συναλλαγών που υποστηρίζονται και από τις δύο και δύο από τις καλύτερες πλατφόρμες συναλλαγών αντιγράφων που διαθέτουν τις μεγαλύτερες κοινότητες εμπόρων στον κόσμο

 

Πώς μπορώ να λάβω δωρεάν σήματα forex;

Οι περισσότεροι πάροχοι σημάτων forex χρεώνουν τις υπηρεσίες τους. Ορισμένοι ενδέχεται να προσφέρουν δωρεάν δοκιμή για μια χρονική περίοδο ανάλογα με το μοντέλο συνδρομής των παρόχων σήματος.

Πιθανότατα θα βρείτε πολλά αποτελέσματα όταν αναζητάτε δωρεάν σήματα forex, αλλά δυστυχώς τα περισσότερα από τα αποτελέσματα που θα λάβετε δεν είναι αξιόπιστα. Το πρόβλημα με τα δωρεάν σήματα είναι ότι συχνά προέρχονται από αμφισβητούμενες πηγές. Όταν πρόκειται για πολύτιμες υπηρεσίες, όπως σήματα forex, υπάρχουν πολύ λίγα καλά σήματα που κυκλοφορούν δωρεάν. Εφόσον αξίζει να κάνετε συναλλαγές, οι πάροχοι σήματος γνωρίζουν ότι αξίζει να πληρώσετε.

 

Πώς να διασφαλίσετε ότι αξιοποιείτε στο έπακρο τα σήματα συναλλαγών forex

Για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να επωφεληθείτε και να μεγιστοποιήσετε την ευκαιρία των σημάτων forex, κρατήστε υπό έλεγχο τα ακόλουθα:

 

 1. Βρείτε τον κατάλληλο μεσίτη

Πρέπει να βρείτε έναν ρυθμιζόμενο χρηματιστή με μια πολύ αξιόπιστη πλατφόρμα που να διαθέτει εύκολη, ομαλή και φλας εκτέλεση συναλλαγών forex.

 

 1. Επιλέξτε τον σωστό πάροχο σημάτων

Όπως συζητήσαμε παραπάνω "πού να λάβετε σήματα forex και σήματα αντιγραφικής συναλλαγής". Η εύρεση ενός καλού παρόχου σήματος για κάθε μία από αυτήν την κατηγορία παρόχων μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Ένας καλός πάροχος σήματος πρέπει να έχει ιστορικό ποσοστό πρόσβασης 50% και άνω για μια περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών.

 

 1. Back-testing και μπροστινή δοκιμή

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αξιολογήσετε την απόδοση συναλλαγών ενός παρόχου σημάτων πριν δεσμεύσετε τα κεφάλαιά σας στα σήματα του. Υπάρχουν πάροχοι που προσφέρουν μια δοκιμαστική περίοδο, η οποία διασφαλίζει ότι θα συνεχίσετε μόνο εάν είστε ικανοποιημένοι με την υπηρεσία. Οι αυτοματοποιημένες στρατηγικές δοκιμών εκ των υστέρων θα σας επιτρέψουν να δείτε πώς θα λειτουργούσε το λογισμικό κάτω από διαφορετικές συνθήκες της αγοράς. Συνιστώνται επίσης δοκιμαστικοί λογαριασμοί πριν από την επένδυση πραγματικών χρημάτων σε έναν πάροχο σημάτων.

 

 1. Τροποποίηση και προσαρμογές

Ο λογαριασμός συναλλαγών σας ενδέχεται να μην ταιριάζει με τους επενδυτικούς στόχους ενός παρόχου σημάτων, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι ο λογαριασμός συναλλαγών σας δεν είναι κατάλληλος για τα σήματα που παρέχονται. Η Zulutrade, για παράδειγμα, προσφέρει υψηλές δυνατότητες προσαρμογής, έτσι ώστε οι εμπορικοί σας στόχοι και φιλοδοξίες να μπορούν να ευθυγραμμιστούν με έναν πάροχο σήματος που είναι κερδοφόρος για εσάς.

 

Τα σήματα συναλλαγών είναι χρήσιμα μόνο εάν παραδοθούν έγκαιρα σε μια αγορά τόσο γρήγορη και δυναμική όσο το forex, επειδή τα καθυστερημένα σήματα θα μπορούσαν να καταστήσουν έναν έμπορο ασύμφορο. Τα εμπορικά σήματα αποστέλλονται στους εμπόρους μέσω email, SMS ή ειδοποιήσεων push σε πραγματικό χρόνο για να διασφαλιστεί ότι είναι σχετικά. Εκτός από τη λήψη των σημάτων forex απευθείας στην πλατφόρμα συναλλαγών τους, οι έμποροι μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν πρόσθετα πλατφόρμας.

 

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε τον Οδηγό μας "Τι είναι τα σήματα forex" σε PDF

Η επωνυμία FXCC είναι μια διεθνής επωνυμία που είναι εγγεγραμμένη και ελέγχεται σε διάφορες δικαιοδοσίες και δεσμεύεται να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι προσβάσιμα μέσω του ιστότοπου www.fxcc.com παρέχονται από Central Clearing Ltd μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο νησί Mwali με αριθμό εταιρείας HA00424753.

ΝΟΜΙΚΑ:
Central Clearing Ltd (KM) είναι εξουσιοδοτημένο και ελέγχεται από τις Αρχές Διεθνών Υπηρεσιών Mwali (MISA) βάσει της άδειας International Brokerage and Clearing House με αρ. BFX2024085. Η εγγεγραμμένη διεύθυνση της Εταιρείας είναι Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union.
Central Clearing Ltd (KN) είναι εγγεγραμμένος στο Νέβις με την εταιρεία No C 55272. Εγγεγραμμένη διεύθυνση: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τους νόμους του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδινών με αριθμό εγγραφής 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό μητρώου HE258741 και ελέγχεται από την ΕΚΚ με αριθμό άδειας 121/10.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Οι συναλλαγές σε Forex και Contracts for Difference (CFD), που είναι προϊόντα με μόχλευση, είναι άκρως κερδοσκοπικές και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Είναι πιθανό να χαθεί όλο το αρχικό κεφάλαιο που επενδύθηκε. Επομένως, τα Forex και τα CFD μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Επενδύστε μόνο με χρήματα που έχετε την πολυτέλεια να χάσετε. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως το κινδύνους. Ζητήστε ανεξάρτητη συμβουλή εάν είναι απαραίτητο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η Central Clearing Ltd δεν παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους των χωρών του ΕΟΧ, των ΗΠΑ και ορισμένων άλλων χωρών. Οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία ή κανονισμό.

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 FXCC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.