Τι είναι το retracement στο Forex;

Οι συναλλαγές συναλλάγματος, επίσης γνωστές ως συναλλαγές συναλλάγματος, είναι η αγορά και η πώληση νομισμάτων για το κέρδος από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η διαπραγμάτευση συναλλάγματος είναι απαραίτητη για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, για επενδυτές που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους και για άτομα που επιθυμούν να αποκομίσουν κέρδη από την αγορά συναλλάγματος.

Μια κρίσιμη πτυχή των συναλλαγών forex είναι η ανανέωση, η οποία παίζει κρίσιμο ρόλο στην πρόβλεψη της κατεύθυνσης της τάσης της αγοράς. Η επανασύνδεση είναι μια βραχυπρόθεσμη μετατόπιση στην κίνηση της τιμής ενός ζεύγους νομισμάτων που έρχεται σε αντίθεση με την τάση. Η έννοια της ανανέωσης είναι απαραίτητη στις συναλλαγές συναλλάγματος επειδή επιτρέπει στους εμπόρους να προσδιορίζουν τα ιδανικά σημεία εισόδου και εξόδου σε μια αγορά.

Το Retracement εντοπίζεται κυρίως μέσω της χρήσης εργαλείων τεχνικής ανάλυσης όπως τα Fibonacci retracements, τα οριζόντια επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης και οι γραμμές τάσης. Με τον εντοπισμό των επιπέδων ανατροπής χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, οι έμποροι μπορούν να προβλέψουν μια αντιστροφή τιμής και να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών.

Το Retracement μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους εμπόρους όταν χρησιμοποιείται σωστά, αλλά απαιτεί ενδελεχή κατανόηση της αγοράς και τεχνική ανάλυση. Στις επόμενες ενότητες, θα εμβαθύνουμε στην έννοια του retracement, στους τύπους του και στον τρόπο αποτελεσματικής χρήσης τους στις συναλλαγές forex.

Κατανόηση της ρύθμισης

Retracement είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές συναλλάγματος για να περιγράψει μια προσωρινή αντιστροφή προς την κατεύθυνση της κίνησης των τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων, ενάντια στην τάση. Με άλλα λόγια, η ανατροπή συμβαίνει όταν ένα ζεύγος νομισμάτων που έχει ανοδική τάση βιώνει μια προσωρινή καθοδική κίνηση ή το αντίστροφο. Η έννοια της ανανέωσης είναι σημαντική στις συναλλαγές συναλλάγματος επειδή βοηθά τους εμπόρους να εντοπίσουν πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου σε μια αγορά.

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι καμπυλώσεων που χρησιμοποιούν οι έμποροι στις συναλλαγές συναλλάγματος. Οι τρεις πιο συνηθισμένοι τύποι ανατροπών είναι οι ανατροπές Fibonacci, τα επίπεδα οριζόντιας υποστήριξης και αντίστασης και οι ανατροπές γραμμής τάσης.

Οι επιστροφές Fibonacci έχουν το όνομά τους από τον Ιταλό μαθηματικό Λεονάρντο Φιμπονάτσι, ο οποίος ανακάλυψε την ακολουθία Fibonacci, μια σειρά αριθμών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των επιπέδων αναστροφής. Οι έμποροι χρησιμοποιούν ανατροπές Fibonacci για να εντοπίσουν πιθανά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης στην κίνηση των τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων. Οι επιστροφές Fibonacci υπολογίζονται λαμβάνοντας τα υψηλά και τα χαμηλά σημεία της κίνησης των τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα ποσοστά για τον εντοπισμό πιθανών επιπέδων ανατροπής.

Τα οριζόντια επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι μια άλλη κοινή μέθοδος αναγνώρισης της αναστροφής στις συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτά τα επίπεδα καθορίζονται εξετάζοντας την ιστορική κίνηση των τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων και προσδιορίζοντας τα επίπεδα στα οποία η τιμή είχε προηγουμένως συναντήσει αντίσταση ή υποστήριξη. Αυτά τα επίπεδα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια ως πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου για συναλλαγές.

Οι ανατροπές γραμμής τάσης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των επιπέδων ανατροπής με βάση τη γραμμή τάσης της κίνησης των τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων. Οι έμποροι σχεδιάζουν γραμμές τάσης συνδέοντας τα υψηλά και τα χαμηλά σημεία της κίνησης των τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων και στη συνέχεια χρησιμοποιούν τη γραμμή τάσης για να εντοπίσουν πιθανά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης.

Η κατανόηση των διαφορετικών τύπων επιστροφών είναι απαραίτητη για τους εμπόρους forex, επειδή τους βοηθά να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το πότε θα εισέλθουν και πότε θα εξέλθουν από συναλλαγές. Στην επόμενη ενότητα, θα διερευνήσουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου ανακαίνισης και πώς τις χρησιμοποιούν οι έμποροι στις συναλλαγές συναλλάγματος.

Fibonacci retracement

Το Fibonacci retracement είναι μια μέθοδος τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές forex για τον εντοπισμό πιθανών επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης στην κίνηση των τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων. Αυτή η μέθοδος πήρε το όνομά της από τον Ιταλό μαθηματικό Λεονάρντο Φιμπονάτσι, ο οποίος ανακάλυψε την ακολουθία Fibonacci, μια σειρά αριθμών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των επιπέδων αναστροφής.

Τα επίπεδα επιστροφών Fibonacci υπολογίζονται λαμβάνοντας τα υψηλά και τα χαμηλά σημεία της κίνησης των τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα ποσοστά για τον εντοπισμό πιθανών επιπέδων ανατροπής. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα επίπεδα επιστροφών Fibonacci είναι 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% και 100%. Αυτά τα επίπεδα αντιπροσωπεύουν τα πιθανά σημεία στα οποία η κίνηση της τιμής ενός ζεύγους νομισμάτων μπορεί να επανέλθει ή να υποχωρήσει, προτού συνεχίσει προς την κατεύθυνση της τάσης.

Οι έμποροι χρησιμοποιούν τα επίπεδα ανανέωσης Fibonacci για να προσδιορίσουν πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου για συναλλαγές. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να εισαγάγει μια θέση αγοράς όταν η τιμή ενός ζεύγους νομισμάτων επανέρχεται σε ένα επίπεδο υποστήριξης Fibonacci ή να βγει από μια θέση short όταν η τιμή επανέλθει σε ένα επίπεδο αντίστασης Fibonacci. Οι έμποροι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα επίπεδα ανανέωσης Fibonacci σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες, όπως γραμμές τάσης ή κινούμενους μέσους όρους, για να επιβεβαιώσουν τα πιθανά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης επιπέδων ανανέωσης Fibonacci στις συναλλαγές συναλλάγματος είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν τους εμπόρους να εντοπίσουν πιθανά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης ακόμη και σε αγορές που αντιμετωπίζουν υψηλή μεταβλητότητα. Για παράδειγμα, σε μια αγορά που αντιμετωπίζει μια ισχυρή ανοδική τάση, ένας έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci για να εντοπίσει πιθανά επίπεδα υποστήριξης για την κίνηση των τιμών του ζεύγους νομισμάτων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τον έμπορο να λάβει πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με το πότε να εισέλθει και να βγει από τις συναλλαγές.

 

 

Οριζόντια ανατροπή

Το Horizontal retracement είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές forex για τον εντοπισμό βασικών επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης. Είναι μια βασική ιδέα για τους εμπόρους συναλλάγματος που θέλουν να προβλέψουν τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών με βάση την προηγούμενη συμπεριφορά της αγοράς.

Η οριζόντια ανατροπή περιλαμβάνει τον εντοπισμό σημαντικών επιπέδων τιμών σε ένα γράφημα forex, όπως το υψηλό ή το χαμηλό ενός συγκεκριμένου εύρους, και τη χάραξη οριζόντιων γραμμών σε αυτά. Αυτές οι γραμμές γίνονται βασικά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης που μπορούν να βοηθήσουν τους εμπόρους να εντοπίσουν πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου για τις συναλλαγές τους.

Οι έμποροι χρησιμοποιούν οριζόντια ανατροπή σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης για να επιβεβαιώσουν πιθανά επίπεδα υποστήριξης ή αντίστασης. Για παράδειγμα, εάν ένα επίπεδο τιμής είχε προηγουμένως λειτουργήσει ως επίπεδο υποστήριξης και πλησιάζει ξανά αυτό το επίπεδο, οι έμποροι μπορεί να αναζητήσουν άλλους δείκτες, όπως μοτίβα κεριών ή δείκτες όγκου για να επιβεβαιώσουν εάν το επίπεδο είναι πιθανό να διατηρηθεί.

Η οριζόντια ανανέωση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους επανόρθωσης, όπως η ανατροπή Fibonacci, για να επιβεβαιώσει πιθανές περιοχές αντιστροφής των τιμών. Συνδυάζοντας διαφορετικές μεθόδους επανόρθωσης, οι έμποροι μπορούν να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της συμπεριφοράς της αγοράς και να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών.

Ανακαίνιση γραμμής τάσης: ορισμός και σημασία στις συναλλαγές Forex

Το Trendline retracement είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές forex για τον εντοπισμό πιθανών επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης για ένα ζεύγος νομισμάτων. Είναι μια ουσιαστική τεχνική που βοηθά τους εμπόρους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την αγορά και την πώληση νομισμάτων με βάση τις τάσεις της αγοράς.

Με απλά λόγια, η ανατροπή γραμμής τάσης είναι η πρακτική της σχεδίασης γραμμών σε ένα γράφημα για τη σύνδεση δύο ή περισσότερων σημείων τιμής για τον προσδιορισμό μιας τάσης. Στη συνέχεια σχεδιάζεται μια γραμμή τάσης παράλληλα με την αρχική γραμμή τάσης και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό πιθανών επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης για το ζεύγος νομισμάτων.

Για τον προσδιορισμό των επιπέδων ανατροπής γραμμής τάσης, οι έμποροι χρησιμοποιούν το εργαλείο ανατροπής Fibonacci. Αυτό το εργαλείο βασίζεται στην ακολουθία Fibonacci, η οποία είναι μια σειρά αριθμών που ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Τα πιο κοινά επίπεδα Fibonacci που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές forex είναι 38.2%, 50% και 61.8%.

Συμβουλές για συναλλαγές με retracements

Οι έμποροι χρησιμοποιούν την ανατροπή γραμμής τάσης για να βρουν πιθανές περιοχές υποστήριξης ή αντίστασης όπου η τιμή μπορεί να αντιστραφεί. Για παράδειγμα, εάν ένα ζεύγος νομισμάτων βρίσκεται σε ανοδική τάση, ένας έμπορος μπορεί να χαράξει μια γραμμή τάσης που συνδέει τα χαμηλά της τάσης. Εάν η τιμή υποχωρήσει, ο έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα επίπεδα ανανέωσης Fibonacci για να εντοπίσει πιθανά επίπεδα υποστήριξης. Από την άλλη πλευρά, εάν το ζεύγος νομισμάτων βρίσκεται σε πτωτική τάση, ο έμπορος μπορεί να σχεδιάσει μια γραμμή τάσης που να συνδέει τα υψηλά της τάσης και να χρησιμοποιήσει τα επίπεδα ανατροπής Fibonacci για να εντοπίσει πιθανά επίπεδα αντίστασης.

Η επανασύνδεση μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους εμπόρους forex για τον εντοπισμό πιθανών σημείων εισόδου και εξόδου στην αγορά. Ωστόσο, όπως κάθε στρατηγική συναλλαγών, είναι ζωτικής σημασίας να προσεγγίζετε τις επιστροφές με προσοχή και να ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές για να αποφύγετε κοινές παγίδες.

Μια βασική συμβουλή για συναλλαγές με retracements είναι να προσδιορίσετε πολλαπλά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην επιβεβαίωση της εγκυρότητας μιας επανόρθωσης και στην παροχή πρόσθετων σημείων εισόδου και εξόδου. Είναι επίσης σημαντικό να χρησιμοποιείτε άλλους τεχνικούς δείκτες σε συνδυασμό με τις αναβαθμίσεις για να αποκτήσετε μια πληρέστερη κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

Μια άλλη βέλτιστη πρακτική είναι να χρησιμοποιείτε πάντα εντολές stop-loss για τον περιορισμό των πιθανών ζημιών σε περίπτωση απροσδόκητης αντιστροφής της αγοράς. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να διαχειρίζεστε προσεκτικά τον κίνδυνο και να μην υπερβάλλετε θέσεις μόχλευσης κατά τη διαπραγμάτευση με επιστροφές.

Μια πιθανή παγίδα που πρέπει να γνωρίζετε κατά τις συναλλαγές με retracements είναι η υπερβολική εξάρτηση από έναν μόνο τεχνικό δείκτη. Είναι ζωτικής σημασίας η χρήση των αναβαθμίσεων σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης για να αποκτήσετε μια πληρέστερη κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

Τέλος, οι έμποροι θα πρέπει να αποφεύγουν τη συναισθηματική λήψη αποφάσεων και να τηρούν το σχέδιο συναλλαγών τους όταν χρησιμοποιούν τα retracements. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό του αντίκτυπου των συναισθηματικών προκαταλήψεων και να οδηγήσει σε πιο συνεπή αποτελέσματα συναλλαγών με την πάροδο του χρόνου.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, το Retracement είναι ένα ισχυρό εργαλείο για εμπόρους forex. Επιτρέπει στους εμπόρους να εντοπίζουν πιθανά σημεία εισόδου και να προσδιορίζουν πού να υποβάλουν εντολές stop-loss για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον κίνδυνο. Οι επαναλήψεις είναι επίσης ένα κρίσιμο συστατικό πολλών δημοφιλών στρατηγικών συναλλαγών, όπως η παρακολούθηση τάσεων, το swing trading και το scalping.

Κατανοώντας τον τρόπο αναγνώρισης και χρήσης των επιπέδων ανανέωσης, οι έμποροι μπορούν να αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τα κεντήματα. Όπως κάθε άλλο εργαλείο, δεν είναι αλάνθαστα και μπορεί να οδηγήσουν σε απώλειες εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά.

Οι έμποροι θα πρέπει να προσέχουν τις πιθανές παγίδες όταν χρησιμοποιούν ανατροπές, όπως η υπερβολική εξάρτηση από ένα εργαλείο, η παράβλεψη άλλων παραγόντων της αγοράς και η αποτυχία προσαρμογής των στρατηγικών ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Για να αποφευχθούν αυτές οι παγίδες, οι έμποροι θα πρέπει πάντα να είναι σε εγρήγορση και να χρησιμοποιούν τα κεφάλαια σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία τεχνικής και βασικής ανάλυσης.

Συνολικά, οι επιστροφές αποτελούν ουσιαστικό μέρος της εργαλειοθήκης οποιουδήποτε εμπόρου forex. Παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις τάσεις της αγοράς και βοηθούν τους εμπόρους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Για να γίνετε επιτυχημένος έμπορος συναλλάγματος, είναι απαραίτητο να κατανοήσετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τα καμπυλάκια και να παραμένετε πειθαρχημένοι στην εφαρμογή τους. Επομένως, εάν είστε έμπορος συναλλάγματος, φροντίστε να ενσωματώσετε τα κεφάλαια στη στρατηγική συναλλαγών σας και να δείτε τη διαφορά που μπορούν να κάνουν στην επιτυχία των συναλλαγών σας.

Η επωνυμία FXCC είναι μια διεθνής επωνυμία που είναι εγγεγραμμένη και ελέγχεται σε διάφορες δικαιοδοσίες και δεσμεύεται να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στο Nevis με την εταιρεία No C 55272. Εγγεγραμμένη διεύθυνση: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

Η FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.eu) είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE258741 και ελέγχεται από την ΕΚΚ με αριθμό άδειας 121/10.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: Η διαπραγμάτευση στο Forex και στις Συμβάσεις Διαφοράς (CFDs), τα οποία αποτελούν μοχλευμένα προϊόντα, είναι ιδιαίτερα κερδοσκοπική και συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο απώλειας. Είναι δυνατόν να χάσετε όλο το αρχικό κεφάλαιο που επενδύσατε. Επομένως, τα Forex και CFD μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Επενδύστε μόνο με χρήματα που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως το κινδύνους. Ζητήστε ανεξάρτητη συμβουλή εάν είναι απαραίτητο.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν απευθύνονται σε κατοίκους των χωρών του ΕΟΧ ή των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία ή κανονισμό .

Πνευματικά δικαιώματα © 2023 FXCC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.