ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ XL + - Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις

 • Συμφωνείτε ότι συμμετέχοντας σε αυτήν την Προσφορά ("Προώθηση"), θα δεσμευτείτε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ("Όροι") μαζί με τους Γενικούς Όρους Συμφωνίας Πελατών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και με όλους τους άλλους Όρους και προϋποθέσεις της επιχείρησης που ισχύουν στους λογαριασμούς συναλλαγών σας.
 • Αυτή η προσφορά θα ξεκινήσει την 1η ημέραst ΜΑΙΟΣ 2020
 • Αυτή η προσφορά ισχύει για Νέοι και υπάρχοντες πελάτες FXCC ο οποίος:
  • είχε διαβάσει και αποδεχτεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις
  • επιλέξτε να επιλέξετε να συμμετάσχετε στην Προσφορά επιβεβαιώνοντας ρητά την απόφασή τους υποβάλλοντας αίτημα μέσω email στη διεύθυνση accounts@fxcc.net
  • ανοίξτε και ενεργοποιήστε έναν λογαριασμό XL + κάνοντας την ελάχιστη κατάθεση μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
  • δεν συμμετέχουν σε καμία άλλη προσφορά με το FXCC.
 • Η ελάχιστη κατάθεση από έναν νέο Πελάτη στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς: 3,000 $ στον λογαριασμό XL + του Πελάτη
 • Η ελάχιστη κατάθεση από έναν υπάρχοντα πελάτη βάσει αυτής της προσφοράς για αναβάθμιση σε XL +:
  • 1,000 $ (εάν τα υπάρχοντα χρήματα του Πελάτη είναι πάνω από 2,000 $). ή
  • 2,000 $ (εάν τα υπάρχοντα χρήματα του πελάτη κυμαίνονται μεταξύ $ 1,000 - $ 2,000). ή
  • 3,000 $ (εάν τα υπάρχοντα χρήματα του πελάτη είναι λιγότερα από 1,000 $)
  • Η ανάληψη του διαθέσιμου υπολοίπου και η εκ νέου αποστολή του δεν θα θεωρηθούν νέα χρήματα.
 • Όλες οι καταθέσεις στο XL + θα είναι σε νόμισμα USD και θα πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
 • Η μέγιστη μόχλευση του λογαριασμού XL + είναι 1: 200
 • Οι συμμετέχοντες σε αυτήν την προσφορά μπορούν να έχουν μόνο ένας λογαριασμός XL +.
 • Το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το μέσος όρος των ημερήσιων ιδίων κεφαλαίων του λογαριασμού XL + του Πελάτη για τον ημερολογιακό μήνα. Πρέπει να σημειωθεί ξεκάθαρα ότι το επιτόκιο υπολογίζεται και πληρώνεται μόνο για τα ίδια κεφάλαια στον λογαριασμό συναλλαγών XL + του Πελάτη που διατίθενται στην πλατφόρμα συναλλαγών MT4, τυχόν χρήματα διαθέσιμα στο πορτοφόλι (-ες) του Πελάτη ή σε άλλους λογαριασμούς συναλλαγών δεν δικαιούνται καμία πληρωμή τόκων.
 • Κάθε μέρα περίπου στις 23:59 ώρα MT4, λαμβάνεται ένα στιγμιότυπο της καθαρής θέσης του λογαριασμού XL + του πελάτη. Αυτό προστίθεται και διαιρείται με τον αριθμό των ημερών στον ημερολογιακό μήνα
 • Κάθε Πελάτης που συμμετέχει σε αυτήν την προσφορά δικαιούται Δωρεάν Συσκευή (Τηλέφωνο ή Tablet) ως δώρο από την FXCC για να βοηθήσει τον Πελάτη να παραμείνει συνδεδεμένος, υπό τον όρο ότι ο Πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς.
 • Το επιτόκιο ποικίλλει με βάση το μέσο ημερήσιο κεφάλαιο στον λογαριασμό XL + του Πελάτη και τον συσσωρευμένο όγκο συναλλαγών για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα όπως παρακάτω:
 • Μέση ημερήσια καθαρή θέση

  3,000 $ - $ 10,000

  10,000 $ - $ 20,000

  20,000 $ - $ 50,000

  $ 50,000 +

  Ελάχιστες συναλλαγές ανά μήνα

  25 παρτίδες

  50 παρτίδες

  100 παρτίδες

  200 παρτίδες

  Τόκοι ετησίως

  10%

  15%

  20%

  24%

  Συνδεθείτε - Ένα δωρεάν δώρο συσκευής

  Δισκίο*

  Τηλέφωνο*

  Τηλέφωνο*

  Τηλέφωνο*

  Καταλληλότητα συσκευής

  * για να είναι πλήρως επιλέξιμος για τη συσκευή, ένας Πελάτης πρέπει να πραγματοποιεί τακτικές συναλλαγές και να πληροί τις απαιτούμενες ελάχιστες μηνιαίες συναλλαγές για έξι μήνες

 • Η πληρωμή επιτοκίου θα υπολογιστεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από τον νέο ημερολογιακό μήνα για τον προηγούμενο μήνα και θα πιστωθεί απευθείας στον λογαριασμό XL + του Πελάτη ως νέα λειτουργία υπολοίπου.
 • Οποιαδήποτε ένδειξη χειραγώγησης, κατάχρησης ή άλλων μορφών δόλιας ή δόλιας δραστηριότητας σε οποιονδήποτε λογαριασμό XL + του Πελάτη ή άλλως σχετίζεται ή συνδέεται με έναν λογαριασμό XL + θα αποκλείσει τον Πελάτη από όλα τα οφέλη που προσφέρονται βάσει αυτής της Προσφοράς.
 • Η FXCC διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιονδήποτε λογαριασμό XL + σε «Τυπικό λογαριασμό» κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει ή να εξηγήσει τους λόγους αυτών των αλλαγών.
 • Οποιαδήποτε αμφισβήτηση, εσφαλμένη ερμηνεία των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων ή της κατάστασης που προκύπτουν και δεν καλύπτονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας Προώθησης, τέτοιες διαφωνίες ή παρερμηνείες θα επιλυθούν από την FXCC με τον τρόπο που θεωρεί ότι είναι ο πιο δίκαιος σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η απόφαση αυτή είναι τελική ή / και δεσμευτική για όλους τους συμμετέχοντες. Δεν θα υπάρξει αλληλογραφία.
 • Η FXCC διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ετήσια πληρωμή τόκων κατά την κρίση της χωρίς αιτιολογία.
 • Η FXCC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να τροποποιήσει, να παρατείνει, να αναστείλει, να ακυρώσει ή να τερματίσει την Προσφορά ή οποιαδήποτε πτυχή της Προώθησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Σε καμία περίπτωση η FXCC δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε συνέπειες οποιασδήποτε τροποποίησης, τροποποίησης, αναστολής, ακύρωσης ή τερματισμού της Προσφοράς.
 • Αυτή η προσφορά οργανώνεται και διευθύνεται από την Central Clearing Ltd, το Law Partners House, την Kumul Highway, το Port Vila, το Βανουάτου και διατίθεται για πελάτες που διαμένουν σε μη ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες.

  Το μηνιαίο ποσό επιτοκίου υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

  %, μήνα = (μέσο ημερήσιο κεφάλαιο) * ημέρες * Επιτόκιο / 100/360, όπου

  Μέσο κεφάλαιο: το μέσο ημερήσιο κεφάλαιο του λογαριασμού XL + του πελάτη για τον προηγούμενο μήνα.

  Επιτόκιο - επιτόκιο όπως ορίζεται στην παράγραφο 11 ·

  360 - Αριθμός ημερών σε ένα ημερολογιακό έτος.

  ημέρες - Αριθμός ημερών σε ημερολογιακό μήνα.

  Δηλαδή κάθε ημερολογιακός μήνας λαμβάνεται υπόψη με 30 ημέρες ενδιαφέροντος και κάθε χρόνο με 360 ημέρες ενδιαφέροντος.

 • Συνδεθείτε - Δωρεάν καταλληλότητα συσκευής:

 • Ο πελάτης που δημιουργεί και ενεργοποιεί έναν λογαριασμό XL + δικαιούται μία δωρεάν συσκευή (ή την αντίστοιχη τιμή συσκευής) όπως παρακάτω:

  • Apple iPhone 11 ή Samsung Galaxy S10 + (ή ισοδύναμο ποσό 1,000 $)
   • XL + Λογαριασμός με ελάχιστη κατάθεση 10,000 $
   • Επιλέξτε την προτιμώμενη επωνυμία στέλνοντας ένα email στο accounts@fxcc.net
   • Θα στείλουμε το κινητό που επιθυμείτε στη διεύθυνσή σας.
   • Κάνετε τακτικές συναλλαγές για έξι μήνες και πληροίτε τις ελάχιστες μηνιαίες συναλλαγές όπως ορίζονται στην παράγραφο 11
  • Apple iPad Air / Samsung Tablet S5 (ή ισοδύναμο ποσό $ 500)
   • XL + Λογαριασμός με ελάχιστη κατάθεση 3,000 $
   • Επιλέξτε την προτιμώμενη επωνυμία στέλνοντας ένα email στο accounts@fxcc.net
   • Θα στείλουμε το ρολόι που επιθυμείτε στη διεύθυνσή σας.
   • Κάνετε τακτικές συναλλαγές για έξι μήνες και πληροίτε τις ελάχιστες μηνιαίες συναλλαγές όπως ορίζονται στην παράγραφο 11
 • Η συσκευή θα αποσταλεί στη διεύθυνσή σας εντός 5 ημερών από την ενεργοποίηση του λογαριασμού XL + και την αξίωση της συσκευής.
 • Η συσκευή θα παραδοθεί στη διεύθυνση που υποδείξατε κατά την εγγραφή του λογαριασμού σας στο FXCC
 • Μόλις παραδοθεί η συσκευή, είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή φόρου και άλλες υποχρεωτικές πληρωμές που ορίζονται από τις κυβερνητικές αρχές σας.
 • Μόνο οι λογαριασμοί XL + που πληρούν τα κριτήρια κατάθεσης και ελάχιστων μηνιαίων συναλλαγών θα είναι πλήρως επιλέξιμοι για το βραβείο.
 • Ο Πελάτης μπορεί να λάβει μόνο μία συσκευή (ή την αντίστοιχη τιμή) κατά τη διάρκεια της προσφοράς.
 • Ο Πελάτης δικαιούται να αποσύρει οποιοδήποτε κέρδος που πραγματοποιήθηκε χωρίς περιορισμούς, ωστόσο η ανάληψη του αρχικού ποσού που κατατέθηκε για την ενεργοποίηση του λογαριασμού XL + (εσωτερική μεταφορά από το XL + στο πορτοφόλι) θα κάνει την καταλληλότητα της συσκευής να ακυρώνεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
 • Εάν ένας Πελάτης δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς (όπως ανάληψη του αρχικού ποσού κατάθεσης (δηλ. Πραγματοποίηση εσωτερικής μεταφοράς του αρχικού ποσού κατάθεσης από το XL + πίσω στο πορτοφόλι) πριν από την εκπλήρωση των εμπορικών απαιτήσεων ή μη ικανοποίηση τις μηνιαίες απαιτήσεις διαπραγμάτευσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο), η FXCC, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αφαιρεί την ισοδύναμη τιμή της συσκευής από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Πελάτη.
 • Η FXCC διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική της κρίση, να:
  • Απόρριψη του συμμετέχοντα του πελάτη στην προσφορά χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσετε ή να εξηγήσετε τους λόγους μιας τέτοιας απόρριψης.
  • Αποκλεισμός οποιουδήποτε πελάτη που παραβιάζει τους Όρους προσφοράς και / ή οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις της FXCC.
  • Καταθέστε την αντίστοιχη τιμή της συσκευής στο λογαριασμό XL + του Πελάτη αντί να στείλετε την πραγματική συσκευή στη διεύθυνση του Πελάτη.
 • Οποιαδήποτε ένδειξη ή υποψία, κατά την εύλογη διακριτική ευχέρεια της FXCC, για οποιαδήποτε μορφή κατάχρησης, απάτης ή χειραγώγησης, θα αποκλείσει τον πελάτη και θα γίνει δυσανάγνωστο για τη συσκευή (ανατρέξτε στην παράγραφο 26. Πάνω).
 • Η FXCC διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει, να τροποποιήσει, να αναστείλει, να ακυρώσει ή να τερματίσει την προσφορά ή οποιαδήποτε πτυχή της προσφοράς, ανά πάσα στιγμή. Το FXCC δεν υποχρεούται να σας προειδοποιεί για αλλαγές στην προσφορά. Ο Πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες και τις προϋποθέσεις της προσφοράς, καθώς και να παρακολουθεί τυχόν αλλαγές.
 • Οποιαδήποτε αμφισβήτηση, εσφαλμένη ερμηνεία των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων ή της κατάστασης που προκύπτουν και δεν καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις της Προσφοράς, τέτοιες διαφορές ή παρερμηνείες θα επιλυθούν από την FXCC με τον τρόπο που θεωρεί ότι είναι ο πιο δίκαιος σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η απόφαση αυτή είναι τελική ή / και δεσμευτική για όλους τους συμμετέχοντες. Δεν θα υπάρξει αλληλογραφία.
 • Η συμμετοχή στην προσφορά σημαίνει το γεγονός της γνωριμίας και της συμφωνίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.
 • Αυτή η συσκευή βάσει αυτής της προσφοράς θα προσφέρεται από την Central Clearing Ltd, το Law Partners House, την Kumul Highway, το Port Vila, το Βανουάτου και θα είναι διαθέσιμη για Πελάτες που διαμένουν σε χώρες εκτός Ευρώπης.

Η μάρκα FXCC είναι μια διεθνής μάρκα που είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη σε διάφορες χώρες και δεσμεύεται να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπορική εμπειρία.

Η FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) διέπεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CySEC) με αριθμό άδειας CIF 121 / 10.

Η Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) είναι καταχωρημένη σύμφωνα με τον Διεθνή Εταιρικό Νόμο [CAP 222] της Δημοκρατίας του Βανουάτου με αριθμό εγγραφής 14576.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: Η διαπραγμάτευση στο Forex και στις Συμβάσεις Διαφοράς (CFDs), τα οποία αποτελούν μοχλευμένα προϊόντα, είναι ιδιαίτερα κερδοσκοπική και συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο απώλειας. Είναι δυνατόν να χάσετε όλο το αρχικό κεφάλαιο που επενδύσατε. Επομένως, τα Forex και CFD μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Επενδύστε μόνο με χρήματα που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως το κινδύνους. Ζητήστε ανεξάρτητη συμβουλή εάν είναι απαραίτητο.

Η FXCC δεν παρέχει υπηρεσίες για κατοίκους ή / και πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πνευματικά δικαιώματα © 2020 FXCC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.