Polasaí Príobháideachta FXCC

Clár na nÁbhar

1. RÉAMHRÁ

2. Nuashonruithe ar Pholasaí PRÍOBHÁIDEACHAIS

3. BAILIÚ FAISNÉISE PEARSANTA

4. ÚSÁIDÍ A RINNEADH D'FHAISNÉIS PEARSANTA

5. DO FHAISNÉIS A NOCHTADH

6. SONRAÍ MAIDIR LE PRÓISEAS

7. Cé chomh fada is a choinnímid do shonraí pearsanta

8. DO CHEARTA MAIDIR LE DO EOLAS PEARSANTA

9. NÍL TÁ TÁ INA LEITH

10. TEORAINN AMA LE FREAGRA

11. CONAS IS FÉIDIR LEIS AN EOLAS A SHOLÁTHAR

12. ÁR BEARTAS COOKIE

1. RÉAMHRÁ

Central Clearing Ltd (an “Cuideachta” anseo feasta) nó “muid” nó “FXCC” nó “sinn”). Míníonn an Polasaí Príobháideachta seo an bealach a bhailíonn agus a bhainistíonn FXCC faisnéis phearsanta óna chliaint ghníomhacha agus dá chliaint ionchasacha. Tá FXCC tiomanta do phríobháideacht a chosaint. Trí chuntas trádála a oscailt le FXCC tugann an cliant toiliú le bailiú, próiseáil, stóráil agus úsáid na faisnéise pearsanta ag FXCC mar a mhínítear thíos.

Tá sé mar pholasaí ag an gCuideachta rúndacht faisnéise agus príobháideachas daoine aonair a urramú.

Tá sé mar aidhm ag an mBeartas Príobháideachais seo eolas a thabhairt duit ar an gcaoi a bhailímid agus a phróiseálann tú do shonraí pearsanta, lena n-áirítear aon sonraí a fhéadfá a sholáthar tríd ár suíomh gréasáin nuair a chláraíonn tú ar ár suíomh gréasáin.

Tá sé tábhachtach go léann tú an Polasaí Príobháideachta seo in éineacht le haon fhógra príobháideachais nó fógra próiseála cothroma eile a fhéadfaimid a sholáthar ar ócáidí sonracha nuair a bhíonn sonraí pearsanta fút á mbailiú nó á bpróiseáil agat ionas go mbeidh tú go hiomlán ar an eolas faoi conas agus cén fáth go bhfuilimid ag úsáid do shonraí . Cuireann an Beartas seo leis na beartais eile agus níl sé i gceist iad a shárú.

Ag FXCC tuigimid an tábhacht a bhaineann le rúndacht faisnéis phearsanta ár gCliaint a choinneáil agus táimid tiomanta do shlándáil aon eolais a sholáthraíonn ár gcliaint tríd an láithreán gréasáin seo a chinntiú.

2. Nuashonruithe ar Pholasaí PRÍOBHÁIDEACHAIS

FXCC's Déanfar athbhreithniú ar Ráiteas Polasaí Príobháideachta ó am go ham chun dlíthe agus teicneolaíocht nua, athruithe ar ár n-oibríochtaí agus ár gcleachtais a chur san áireamh agus chun a chinntiú go mbeidh sé oiriúnach don timpeallacht athraitheach. Beidh aon fhaisnéis atá againn faoi rialú ag an Ráiteas Polasaí Príobháideachais is reatha. Déanfar an Polasaí Príobháideachais athbhreithnithe a uaslódáil i láithreán gréasáin FXCC. Maidir leis seo, aontaíonn na cliaint leis seo glacadh le postáil ar Pholasaí Príobháideachais athbhreithnithe go leictreonach ar an láithreán gréasáin mar fhógra iarbhír FXCC dá chliaint. Má tá tábhacht ábhartha ag baint le haon cheann de na hathruithe, cuirfear in iúl duit trí ríomhphost nó trí fhógra ar an leathanach baile. Tá aon díospóid faoi Bheartas Príobháideachta FXCC faoi réir an fhógra seo agus an Chomhaontaithe Cliant. Spreagann FXCC a chliaint an Polasaí Príobháideachta seo a athbhreithniú go tréimhsiúil ionas go mbeidh siad i gcónaí ar an eolas faoin bhfaisnéis a bhailíonn FXCC, conas a úsáideann sé é agus cé dó a d’fhéadfadh sé é a nochtadh, de réir fhorálacha an Pholasaí seo.

3. BAILIÚ FAISNÉISE PEARSANTA

Chun táirgí agus seirbhísí airgeadais a sholáthar dár gcliaint go héifeachtach agus go cruinn, nuair a dhéanann tú iarratas chun clárú chun ceann amháin nó níos mó dár seirbhísí a úsáid, iarrfaimid ort eolas pearsanta a fháil. Tá an ceart agus an dualgas ag FXCC de bharr na gníomhaíochta gnó a rinneadh, chun cruinneas na sonraí atá á gcoimeád sna bunachair sonraí a sheiceáil trí cheisteanna nuashonraithe a chuirtear ar fáil duit ó am go ham nó chun cruinneas na ndaoine thuasluaite a dhearbhú.

Is féidir leis an gcineál faisnéise pearsanta a bhailímid (ach gan a bheith teoranta dó):

 • Ainm iomlán an chustaiméara.
 • Dáta breithe.
 • Áit bhreithe.
 • Seoltaí baile agus oibre.
 • Uimhreacha teileafóin baile agus oibre.
 • Uimhir Fón / Teileafóin.
 • Seoladh ríomhphoist.
 • Uimhir / pas aitheantais pas.
 • D'eisigh an Rialtas aitheantais grianghraf le síniú.
 • Faisnéis faoi stádas fostaíochta agus ioncam
 • Faisnéis faoi thaithí trádála agus caoinfhulaingt riosca roimhe seo.
 • Eolas ar oideachas agus ar ghairm
 • Sainchónaí Cánach agus Uimhir Aitheantais Cánach.
 • Cuimsíonn Sonraí Airgeadais [cuntas bainc agus sonraí cárta íocaíochta].
 • Cuimsíonn Sonraí Idirbheart [sonraí maidir le híocaíochtaí chugat agus uaibh].
 • Cuimsíonn Sonraí Teicniúla [seoladh prótacail idirlín (IP), do shonraí logála isteach, cineál agus leagan an bhrabhsálaí, suíomh agus suíomh na gcriosanna ama, cineálacha agus leaganacha plug-in brabhsálaí, córas oibriúcháin agus ardán agus teicneolaíocht eile ar na gléasanna a úsáideann tú chun an suíomh gréasáin seo a rochtain ].
 • Cuimsíonn Sonraí Próifíle [d’ainm úsáideora agus do phasfhocal, ceannacháin nó orduithe a rinne tú, do leasanna, roghanna, aiseolas agus freagraí suirbhé].
 • Cuimsíonn Sonraí Úsáide [faisnéis faoi conas a úsáideann tú ár suíomh gréasáin, táirgí agus seirbhísí].
 • Cuimsíonn Sonraí Margaíochta agus Cumarsáide [do chuid sainroghanna maidir le margaíocht a fháil uainn agus inár dtríú páirtithe agus do roghanna cumarsáide].

Bailímid, úsáidimid agus roinnimid Sonraí Comhiomlánaithe ar nós sonraí staitistiúla nó déimeagrafacha chun críche ar bith. Is féidir sonraí comhiomlánaithe a dhíorthú ó do shonraí pearsanta ach ní mheastar gur sonraí pearsanta iad sa dlí toisc nach nochtann na sonraí seo do chéannacht go díreach nó go hindíreach. Mar shampla, is féidir linn do shonraí úsáide a chomhiomlánú chun céatadán na n-úsáideoirí a bhaineann úsáid as gné ar leith den láithreán gréasáin a ríomh. Mar sin féin, má dhéanaimid Sonraí Comhiomlánaithe a nascadh nó a cheangal le do shonraí pearsanta ionas gur féidir leat tú a shainaithint go díreach nó go hindíreach, caithfimid leis na sonraí comhcheangailte mar shonraí pearsanta a úsáidfear de réir an fhógra príobháideachais seo.

Ní bhailímid aon Chatagóirí Speisialta Sonraí Pearsanta fút (áirítear leis seo sonraí faoi do chine nó d'eitneachas, creidimh reiligiúnacha nó fealsúnachta, saol gnéis, treoshuíomh gnéasach, tuairimí polaitiúla, ballraíocht ceardchumainn, faisnéis faoi do shláinte agus sonraí géiniteacha agus bithmhéadracha) .

Féadfaimid faisnéis áirithe a bhailiú faoi d'úsáid ár seirbhísí. Is féidir go n-áireofaí leis seo faisnéis as ar féidir leatsa agus / nó do chuideachta a aithint, mar shampla na huaireanta a logálann tú, an méid úsáide a bhain tú as na seirbhísí, na cineálacha sonraí, córais agus tuairiscí a dtugann tú rochtain orthu, na háiteanna óna logálann tú isteach, ré na seisiún agus sonraí eile dá samhail. Féadfar an fhaisnéis a bhailítear a fháil go dleathach freisin ó thríú páirtithe, amhail údaráis phoiblí, cuideachtaí a chuir tú i láthair FXCC, cuideachtaí próiseála cártaí, chomh maith le foinsí atá ar fáil go poiblí a gceadaítear dúinn a phróiseáil go dleathach.

Déantar taifeadadh ar do chumarsáid leictreonach agus / nó ar an nguthán linn agus is é an t-aon mhaoin de chuid FXCC é agus is cruthúnas cumarsáide é linn.

Tá rogha agat an fhaisnéis phearsanta go léir atá ag teastáil a sholáthar. Mar sin féin, d'fhéadfadh sé nach mbeadh ar ár gcumas do chuntas a oscailt nó a chothabháil agus / nó ár gcuid seirbhísí a sholáthar duit mar thoradh ar fhaisnéis atá ar iarraidh

4. ÚSÁIDÍ A RINNEADH D'FHAISNÉIS PEARSANTA

Bailímid próiseas agus bainistímid an t-eolas a ligeann dúinn ár n-oibleagáidí conarthacha a chomhlíonadh leat agus ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh.

Seo thíos na cuspóirí a ndéantar do chuid faisnéise pearsanta a phróiseáil ina leith:

1. Feidhmíocht conartha

Próiseálaimid do chuid sonraí chun ár seirbhísí agus ár dtáirgí a sholáthar duit, agus chun a bheith in ann ár nós imeachta glactha a chomhlánú chun caidreamh conarthach a dhéanamh lenár gcliaint. Chun ár gcliant ar bord a chríochnú ní mór dúinn do chéannacht a fhíorú, dícheall cuí an chustaiméara a dhéanamh de réir na n-oibleagáidí rialála, agus ní mór dúinn na sonraí a fuarthas a úsáid chun do chuntas trádála a bhainistiú go héifeachtach le FXCC.

2. Comhlíonadh oibleagáid dhlíthiúil

Forchuirtear roinnt oibleagáidí dlíthiúla le dlíthe ábhartha a bhfuilimid faoina réir, chomh maith le ceanglais reachtúla, m.sh. dlíthe frith-sciúrtha airgid, dlíthe seirbhísí airgeadais, dlíthe corparáide, dlíthe príobháideachta agus dlíthe cánach. Ina theannta sin, tá údaráis mhaoirseachta éagsúla ann a mbaineann a ndlíthe agus a rialacháin linn, a fhorchuireann gníomhaíochtaí próiseála sonraí pearsanta le haghaidh seiceálacha cártaí creidmheasa, próiseáil íocaíochta, fíorú céannachta agus comhlíonadh orduithe cúirte.

3. Chun leasanna dlisteanacha a chosaint

Próiseálann FXCC sonraí pearsanta chun na leasanna dlisteanacha atá á saothrú againn nó ag tríú páirtí a chosaint, áit a bhfuil an leas dlisteanach nuair a bhíonn cúis ghnó nó tráchtála againn le do chuid faisnéise a úsáid. Mar sin féin, níor chóir dó dul go héagórach i do choinne agus cad é is fearr duitse. I measc samplaí de na gníomhaíochtaí próiseála sin tá:

 • Imeachtaí cúirte a thionscnamh agus ár gcosaint a ullmhú i nósanna imeachta dlíthíochta;
 • geallaimid go soláthróimid do shlándáil TF agus córais an Chomhlachta, cosc ​​a chur ar choireacht ionchasach, slándáil sócmhainní, rialuithe iontrála agus bearta frith-fhoghail;
 • bearta chun gnó a bhainistiú agus chun táirgí agus seirbhísí a fhorbairt tuilleadh;
 • Bainistíocht Riosca.

4. Chun críocha gnó inmheánach agus coimeád taifead

D’fhéadfadh sé a bheith de dhualgas ort do shonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha inmheánacha gnó agus coimeád taifead, atá ar ár leas dlisteanach féin agus atá riachtanach chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh. Coinneoimid taifid freisin chun a chinntiú go gcomhlíonann tú do chuid oibleagáidí conarthacha de bhun an chomhaontaithe a rialaíonn ár gcaidreamh leat.

5. Le haghaidh fógraí dlíthiúla

Ó am go chéile, éilíonn an dlí orainn comhairle a chur ort faoi athruithe áirithe ar tháirgí agus / nó ar sheirbhísí nó ar dhlíthe. B'fhéidir go mbeidh orainn na hathruithe a bhaineann lenár dtáirgí agus ár seirbhísí a chur in iúl duit, agus mar sin beidh sé de dhualgas orainn do chuid faisnéise pearsanta a phróiseáil chun na fógraí dlíthiúla a sheoladh chugat. Leanfaidh tú ar aghaidh ag fáil na faisnéise seo fiú má roghnaíonn tú gan eolas margaíochta dírí a fháil uainn.

6. Chun críocha margaíochta

Is féidir linn do chuid sonraí a úsáid chun críocha taighde agus anailíse, agus do stair trádála chun aon anailís, tuarascálacha, feachtais a sheachadadh a d'fhéadfadh spéis a thabhairt duit i do sheoladh ríomhphoist cláraithe. Tabhair faoi deara go bhfuil sé de cheart agat i gcónaí do rogha a athrú i gcás nach mian leat cumarsáid den sórt sin a fháil a thuilleadh.

Mura mian leat go n-úsáidfimid do chuid faisnéise pearsanta ar an mbealach seo, seol ríomhphost chuig support@fxcc.com ag iarraidh gan teagmháil a dhéanamh leat chun críocha margaíochta. Más suibscríobhaí ar líne thú, is féidir leat logáil isteach i do Próifíl úsáideora an Mhoil Trádálaí agus do roghanna fógra a leasú tráth ar bith.

7. Chun cabhrú linn ár gcuid táirgí agus seirbhísí a fheabhsú

Féadfaimid an fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú a úsáid chun na caighdeáin is airde a chinntiú agus ár gcuid táirgí agus seirbhísí á soláthar.

5. DO FHAISNÉIS A NOCHTADH

Is é an príomhchuspóir a úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta ná cur ar ár gcumas do chuid cuspóirí airgeadais a thuiscint agus a chinntiú go bhfuil na seirbhísí ábhartha oiriúnach do do phróifíl. Thairis sin, cuidíonn an fhaisnéis seo le FXCC seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar. Cé gur féidir linn ábhar margaíochta a chur chugat (lena n-áirítear cumarsáid SMS nó ríomhphoist, ach gan a bheith teoranta dóibh, a fhéachfaidh ort, glaonna corrlaigh, nó faisnéis eile) ó am go ham a shíleann muid a bheidh úsáideach duit, tuigimid go bhfuil gá le meas do phríobháideacht. Mura gcuirtear a mhalairt in iúl duit, baintear úsáid as an bhfaisnéis phearsanta atá againn chun do chuntas a bhunú agus a bhainistiú, athbhreithniú a dhéanamh ar do chuid riachtanas leanúnach, seirbhís agus táirgí do chustaiméirí a fheabhsú agus faisnéis nó deiseanna leanúnacha a thabhairt a chreidimid a d'fhéadfadh a bheith ábhartha duit.

Ní nochtfaidh FXCC d'fhaisnéis phearsanta gan do thoiliú roimh ré, áfach, ag brath ar an táirge nó an tseirbhís lena mbaineann agus srianta ar fhaisnéis íogair, ciallaíonn sé seo go bhféadfar faisnéis phearsanta a nochtadh do:

 • Soláthraithe seirbhíse agus sainchomhairleoirí chuig FXCC atá ar conradh chun seirbhísí riaracháin, airgeadais, árachais, taighde nó seirbhísí eile a sholáthar dúinn.
 • Bróicéirí nó comhpháirtithe a bhfuil caidreamh frithpháirteach againn leo (a bhféadfadh aon duine díobh a bheith laistigh nó lasmuigh den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach)
 • Soláthraithe creidmheasa, cúirteanna, binsí agus údaráis rialála mar atá aontaithe nó údaraithe ag an dlí
 • Gníomhaireachtaí tuairiscithe creidmheasa nó tagartha, tríú soláthraithe seirbhíse fíordheimhnithe, cosc ​​calaoise, cuspóirí frith-sciúrtha airgid, sainaithint nó seiceálacha díchill chuí an chliaint
 • Duine ar bith atá údaraithe ag duine aonair, mar atá sonraithe ag an duine aonair nó an conradh
 • Do Chomhpháirtí de chuid na Cuideachta nó aon chuideachta eile sa ghrúpa céanna den Chuideachta.

Sa chás go gceanglaítear an nochtadh sin a dhéanamh le dlí nó le haon údarás rialála, déanfar é ionas go gcomhlíonfaidh FXCC aon oibleagáidí dlíthiúla, é féin a chosaint ó chalaois fhéideartha, agus comhaontuithe soláthraithe seirbhíse a chothabháil. Sa chás go bhfuil gá le nochtadh den sórt sin déanfar é ar bhonn 'riachtanais le heolas', ach amháin má ordaíonn an t-údarás rialála a mhalairt. Go ginearálta, éilímid ar eagraíochtaí nach bhfuil faoi FXCC a dhéileálann nó a fhaigheann faisnéis phearsanta mar sholáthraithe seirbhíse chuig FXCC rúndacht na faisnéise seo a admháil, a thugann gealltanas go n-urramaíonn siad ceart aon duine ar phríobháideacht agus go gcloíonn siad leis na Prionsabail Cosanta Sonraí agus leis an mbeartas seo.

In imthosca áirithe, is féidir linn faisnéis a chur ar aghaidh chuig tríú páirtithe má éilítear orainn go dleathach é sin a dhéanamh nó má táimid faoi réir ár n-oibleagáidí conarthacha agus reachtúla nó má tugadh do thoiliú dúinn.

Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh do thríú páirtithe freisin má tá dualgas orainn do shonraí pearsanta a nochtadh nó a roinnt chun aon oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, nó chun Téarmaí agus Coinníollacha ár Láithreáin a fhorfheidhmiú nó a chur i bhfeidhm.

6. SONRAÍ MAIDIR LE PRÓISEAS

Tríd do chuid faisnéise a chur isteach, tugtar cead duit an fhaisnéis sin a úsáid ag FXCC, mar atá leagtha amach sa pholasaí seo. Trí rochtain agus úsáid a bhaint as seo tá tú ag admháil go bhfuil an polasaí príobháideachta seo léite, tuigthe agus aontaithe agat. Forchoimeádaimid an ceart chun ár mbeartas príobháideachais a athrú ó am go ham agus nuashonróimid an leathanach seo dá réir. Déan athbhreithniú ar ár bpolasaí chomh minic agus is féidir - léireoidh d’úsáid leanúnach an Láithreáin go n-aontaíonn tú le haon athruithe dá leithéid.

D'fhéadfadh naisc a bheith ag an Suíomh ó am go ham le láithreáin ghréasáin ár líonraí comhpháirtíochta agus ár gcomhpháirtithe cleamhnaithe agus uathu. Má leanann tú nasc chuig aon cheann de na láithreáin ghréasáin seo, tabhair faoi deara go bhféadfadh a bpolasaithe príobháideachais féin a bheith ag na suíomhanna gréasáin seo agus nach nglacaimid le haon fhreagracht nó dliteanas as na polasaithe seo. Seiceáil le do thoil na polasaithe seo sula gcuireann tú aon sonraí pearsanta faoi bhráid na suíomhanna gréasáin seo.

Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar ag am ar bith, ach ní dhéanfar aon difear do phróiseáil sonraí pearsanta sula bhfaightear do chúlghairm.

7. Cé chomh fada is a choinnímid do shonraí pearsanta

Coinneoidh FXCC do shonraí pearsanta chomh fada agus atá caidreamh gnó againn leat.

8. DO CHEARTA MAIDIR LE DO EOLAS PEARSANTA

De réir reachtaíochta ceanglaítear orainn freagra a thabhairt ar aon iarratais ar shonraí pearsanta laistigh de 30 lá, ach amháin má tá níos mó ama le haghaidh imscrúdaithe agus measúnaithe ag teastáil. Tá na cearta a d'fhéadfadh a bheith ar fáil duit maidir leis an bhfaisnéis phearsanta atá againn fút leagtha amach thíos:

 • Rochtain ar do shonraí pearsanta a fháil. Cuireann sé seo ar do chumas cóip de na sonraí pearsanta atá againn fút a fháil.
 • Iarr ceartú / ceartú na sonraí pearsanta atá againn fút. Cuireann sé seo ar do chumas aon sonraí neamhiomlána nó míchruinne atá againn fút a cheartú. Féadfaimid faisnéis agus cáipéisíocht bhreise a iarraidh a theastaíonn chun an gá atá leis an athrú sonraí iarrtha a bhailíochtú.
 • Iarr scriosadh do chuid faisnéise pearsanta. Is féidir leat iarraidh orainn do shonraí pearsanta a scriosadh, do cheart “a bheith dearmadta” a fheidhmiú, áit nach bhfuil aon chúis mhaith againn leanúint orainn a phróiseáil. Mar thoradh ar an iarratas seo chun do shonraí pearsanta a scriosadh, dúnfar do chuntas agus cuirfear deireadh le caidreamh an chliaint.
 • Iarratas ar phróiseáil do shonraí pearsanta a 'bhlocáil' nó a chosc in imthosca áirithe, mar shampla má dhéanann tú agóid i gcoinne chruinneas na faisnéise pearsanta sin nó má chuireann tú i gcoinne é a phróiseáil. Ní chuirfidh sé cosc ​​orainn do chuid faisnéise pearsanta a stóráil. Cuirfimid in iúl duit sula gcinneann muid gan aontú le haon srian a iarrtar. Má táimid tar éis do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh do dhaoine eile, cuirfimid an srian ar an eolas más féidir. Má iarrann tú orainn, más féidir agus más dleathach é sin a dhéanamh, inseoimid duit cé a roinnimid do chuid faisnéise pearsanta leo ionas gur féidir leat teagmháil a dhéanamh leo go díreach.
 • An ceart agat agóid a dhéanamh i gcoinne do shonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha margaíochta dírí. Áirítear leis seo próifíliú chomh mór agus a bhaineann sé le margaíocht dhíreach. Má tá tú ag cur i gcoinne próiseála chun críocha margaíochta dírí, stopfaimid próiseáil do shonraí pearsanta chun na gcríoch sin.
 • Agóid, tráth ar bith, le haon chinntí a fhéadfaimid a dhéanamh atá bunaithe ar phróiseáil uathoibrithe amháin (próifíliú san áireamh). Is éard atá i gceist le próifíliú ná úsáid na teicneolaíochta a chuidíonn linn cinntí a dhéanamh go huathoibríoch, bunaithe ar do shonraí pearsanta a bhailímid uaitse nó ó thríú páirtithe.

9. NÍL TÁ TÁ INA LEITH

Ní bheidh ort táille a íoc chun rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta (nó chun aon cheann de na cearta eile a fheidhmiú). Mar sin féin, is féidir linn táille réasúnta a ghearradh má tá sé soiléir go bhfuil do iarratas gan bhunús, athchleachtach nó iomarcach. Nó, is féidir linn diúltú cloí le d'iarratas sna cúinsí seo.

10. TEORAINN AMA LE FREAGRA

Déanaimid iarracht freagra a thabhairt ar gach iarratas dlisteanach laistigh de mhí amháin. Uaireanta is féidir linn níos mó ná mí a thógáil orainn má tá d'iarratas an-chasta nó má tá roinnt iarrataí déanta agat. Sa chás seo, cuirfimid ar an eolas thú agus coinneoimid suas chun dáta tú.

11. CONAS IS FÉIDIR LEIS AN EOLAS A SHOLÁTHAR

Déanaimid ár ndícheall a chinntiú go gcosnaítear an fhaisnéis a chuirtear chugainn, le linn tarchuir agus nuair a fhaighimid é. Coinnímid cosaintí riaracháin, teicniúla agus fisiciúla cuí chun Sonraí Pearsanta a chosaint ar dhíothú de thaisme nó neamhdhleathach, caillteanas timpisteach, athrú neamhúdaraithe, nochtadh nó rochtain neamhúdaraithe, mí-úsáid, agus aon fhoirm neamhdhleathach eile de phróiseáil na Sonraí Pearsanta atá inár seilbh. Áirítear leis seo, mar shampla, ballaí dóiteáin, cosaint phasfhocal agus rialuithe rochtana agus fíordheimhnithe eile.

Mar sin féin, níl aon mhodh tarchuir ar an Idirlíon, ná modh stórála leictreonaí, slán 100. Ní féidir linn a chinntiú nó barántas a thabhairt do shlándáil aon eolais a tharchuireann tú chugainn agus déanann tú amhlaidh ar do phriacal féin. Ní féidir linn a ráthú freisin nach bhféadfar rochtain a fháil ar fhaisnéis den sórt sin, í a nochtadh, a athrú ná a scriosadh trí shárú ar ár gcuid cosaintí fisiciúla, teicniúla nó bainistíochta. Má chreideann tú gur cuireadh isteach do shonraí pearsanta, déan teagmháil linn.

Is féidir le FXCC do chuid faisnéise a stóráil ina bhunachair sonraí chun tagairt a dhéanamh dóibh chun ceisteanna a fhreagairt nó chun fadhbanna a réiteach, chun seirbhísí feabhsaithe agus nua a sholáthar agus chun aon riachtanais maidir le coinneáil sonraí dlí a chomhlíonadh. Ciallaíonn sé seo go bhféadfaimis do chuid faisnéise a choinneáil tar éis duit stopadh ag úsáid an tSuímh nó ár seirbhísí nó ag idirghníomhú linn ar shlí eile.

12. ÁR BEARTAS COOKIE

Is píosaí beaga téacs iad fianáin a stóráiltear ar do ríomhaire chun cabhrú linn an cineál brabhsálaí agus socruithe atá á n-úsáid agat a chinneadh, áit a raibh tú ar an láithreán gréasáin, nuair a fhilleann tú ar an suíomh gréasáin, áit ar tháinig tú, agus chun a chinntiú go bhfuil do chuid faisnéise slán. Is é cuspóir na faisnéise seo ná taithí níos ábhartha agus níos éifeachtaí a sholáthar duit ar shuíomh FXCC, lena n-áirítear leathanaigh ghréasáin a chur i láthair de réir do riachtanais nó do chuid sainroghanna.

Féadfaidh FXCC soláthraithe seirbhíse seachtracha neamhspleácha a úsáid freisin chun trácht agus úsáid a rianú ar an láithreán gréasáin. Is minic a úsáidtear fianáin ar go leor suíomhanna gréasáin ar an idirlíon agus is féidir leat a roghnú an nglacfar le fianán agus conas a ghlacfar leis trí do chuid sainroghanna agus roghanna a athrú i do bhrabhsálaí. B'fhéidir nach mbeidh tú in ann rochtain a fháil ar chodanna áirithe de www.fxcc.com má roghnaíonn tú an glacadh fianán a dhíchumasú i do bhrabhsálaí, go háirithe na codanna slán den láithreán gréasáin. Molaimid mar sin go mbeifeá in ann glacadh le fianán chun leas a bhaint as na seirbhísí go léir ar an láithreán gréasáin.

Tá sé de cheart agat cinneadh a dhéanamh maidir le fianáin a ghlacadh nó a dhiúltú trí rialuithe do bhrabhsálaí gréasáin a leagan síos nó a leasú chun fianáin a ghlacadh nó a dhiúltú. Má roghnaíonn tú fianáin a dhiúltú, is féidir leat ár suíomh gréasáin a úsáid go fóill cé go bhféadfar srian a chur ar do rochtain ar fheidhmiúlacht agus ar réimsí áirithe dár láithreán gréasáin. De réir mar a athraíonn na bealaí trínar féidir leat fianáin a dhiúltú trí do rialuithe brabhsálaí gréasáin, ba chóir duit cuairt a thabhairt ar roghchlár cabhrach do bhrabhsálaí le haghaidh tuilleadh eolais.

Má leanann tú ar aghaidh ag baint úsáide as an suíomh gréasáin seo gan socruithe fianán do bhrabhsálaí gréasáin a athrú ansin tá tú ag toiliú lenár mbeartas fianán

Chun níos mó a fhoghlaim faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú trí do bhrabhsálaí / gléas, tabhair cuairt ar www.aboutcookies.org

EOLAS TEAGMHÁLA

Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn le haon cheisteanna nó tuairimí maidir lenár bpolasaí príobháideachais, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost, seoladh poist, fón agus facs nó úsáid a bhaint as ár n-áis comhrá le IM mar ionadaí seirbhíse custaiméara.

SEOLADH CLÁRÚCHÁIN

FXCC

Imréiteach Lárnach Teo.

Bóthar Bonovo - Fomboni,

Oileán Mohéli – Aontas na gCeantarach

Teil: + 44 203 150 0832

Facs: + 44 203 150 1475

E-mail: support@fxcc.net

Is branda idirnáisiúnta é branda FXCC atá cláraithe agus rialaithe i ndlínsí éagsúla agus tá sé tiomanta an taithí trádála is fearr is féidir a thairiscint duit.

SÉANADH: Gach seirbhís agus táirge inrochtana tríd an suíomh www.fxcc.com ar fáil ag Imréitigh Lárnach Teo Cuideachta atá cláraithe ar Oileán Mwali le huimhir na Cuideachta HA00424753.

DLÍ:
Imréitigh Lárnach Teo. (KM) atá údaraithe agus rialaithe ag Údaráis Seirbhísí Idirnáisiúnta Mwali (MISA) faoi Cheadúnas Idirnáisiúnta Bróicéireachta agus Teach Imréitigh uimh. BFX2024085. Is é seoladh cláraithe na Cuideachta ná Bonovo Road – Fomboni, Oileán Mohéli – Aontas na gComórach.
Imréitigh Lárnach Teo. (KN) atá cláraithe i Nevis faoin gCuideachta Uimh. C 55272. Seoladh cláraithe: Suite 7, Foirgneamh Henville, An Phríomhshráid, Baile Chathail, Nevis.
Imréitigh Lárnach Teo. (VC) atá cláraithe de réir dhlíthe San Uinseann agus na Greanáidíní faoin uimhir chlárúcháin 2726 LLC 2022.
Imréitigh Lárnach FX Teo (www.fxcc.com/eu) cuideachta atá cláraithe go cuí sa Chipir leis an uimhir chláraithe HE258741 agus arna rialú ag CySEC faoi uimhir cheadúnais 121/10.

RABHADH RIOSCA: Tá trádáil in Forex agus Conarthaí le haghaidh Difríochta (CFDanna), ar táirgí giarála iad, an-amhantrach agus baineann riosca suntasach caillteanais léi. Is féidir an caipiteal tosaigh ar fad a infheistíodh a chailleadh. Mar sin, b'fhéidir nach mbeadh Forex agus CFDs oiriúnach do gach infheisteoir. Ná déan infheistíocht ach le hairgead is féidir leat a chailleadh. Cinntigh le do thoil go dtuigeann tú go hiomlán an na rioscaí atá i gceist. Comhairle neamhspleách a lorg más gá.

RÉIGIÚIN SRIANTA: Ní sholáthraíonn Central Imréitigh Tta seirbhísí do chónaitheoirí thíortha LEE, SAM agus roinnt tíortha eile. Níl ár seirbhísí beartaithe le dáileadh ar, nó le húsáid ag, aon duine in aon tír nó dlínse ina mbeadh dáileadh nó úsáid den sórt sin contrártha le dlí nó rialachán áitiúil.

Cóipcheart © 2024 FXCC. Gach ceart ar cosaint.