Opće otkrivanje rizika

Klijent ne bi trebao sudjelovati ni u kakvim ulaganjima izravno ili neizravno u Financijskim instrumentima osim ako ne zna i ne razumije rizike za svaki od Financijskih instrumenata. Stoga, prije podnošenja zahtjeva za račun, Klijent treba pažljivo razmotriti je li ulaganje u određeni financijski instrument pogodno za njega u svjetlu njegovih okolnosti i financijskih sredstava.

Klijent je upozoren na sljedeće rizike:

 • Društvo ne jamči i ne može jamčiti početni kapital klijentovog portfelja ili njegove vrijednosti u bilo koje vrijeme ili bilo koji novac uložen u bilo koji financijski instrument.
 • Klijent treba priznati da, bez obzira na bilo koju informaciju koju može ponuditi Društvo, vrijednost bilo kojeg ulaganja u financijske instrumente može varirati prema dolje ili prema gore i čak je vjerojatno da ulaganje može postati bezvrijedno.
 • Klijent treba priznati da je izložen velikom riziku od gubitka i štete kao rezultat kupnje i / ili prodaje bilo kojeg financijskog instrumenta i prihvaća da je voljan preuzeti taj rizik.
 • Informacije o prethodnoj izvedbi financijskog instrumenta ne jamče njegovu trenutnu i / ili buduću izvedbu. Korištenje povijesnih podataka ne predstavlja obvezujuću ili sigurnu prognozu u pogledu odgovarajuće buduće izvedbe financijskih instrumenata na koje se navedene informacije odnose.
 • Klijent se ovim putem obavještava da transakcije obavljene preko trgovačkih usluga Društva mogu biti spekulativne prirode. Veliki gubici mogu nastati u kratkom vremenskom razdoblju, što je jednako ukupnom iznosu sredstava deponiranih u Društvu.
 • Neki financijski instrumenti ne mogu odmah postati likvidni kao rezultat, npr. Smanjene potražnje i Klijent možda neće biti u mogućnosti prodati ih ili lako dobiti informacije o vrijednosti tih Financijskih instrumenata ili opsegu povezanih rizika
 • Kada se financijskim instrumentom trguje u valuti koja nije valuta zemlje klijenta, svaka promjena tečaja može negativno utjecati na njezinu vrijednost, cijenu i izvedbu.
 • Financijski instrument na stranim tržištima može imati rizike koji se razlikuju od uobičajenih rizika na tržištima zemlje klijenta. U nekim slučajevima ti rizici mogu biti veći. Na izglede za dobit ili gubitak od transakcija na inozemnim tržištima utječe i fluktuacija tečaja.
 • Derivativni financijski instrument (tj. Opcija, budućnost, terminski, swap, CFD, NDF) može biti transakcija na licu mjesta koja ne omogućuje isporuku, što daje mogućnost ostvarivanja dobiti od promjena u tečajevima valuta, robama, burzovnim indeksima ili cijenama dionica koje se nazivaju temeljni instrument , Na vrijednost Deriviranog financijskog instrumenta može izravno utjecati cijena vrijednosnog papira ili bilo koji drugi temeljni instrument koji je predmet stjecanja.
 • Derivativni vrijednosni papiri / tržišta mogu biti vrlo volatilni. Cijene derivativnih financijskih instrumenata, uključujući CFD-ove, te temeljne imovine i indeksa mogu fluktuirati brzo i na širokom rasponu i mogu odražavati nepredvidive događaje ili promjene uvjeta, od kojih niti jedan ne može biti kontroliran od strane Klijenta ili Društva.
 • Na cijene CFD-ova utjecat će, između ostalog, promjene odnosa ponude i potražnje, vladini, poljoprivredni, trgovinski i trgovinski programi i politike, nacionalni i međunarodni politički i gospodarski događaji te prevladavajuća psihološka obilježja mjerodavnog tržišta.
 • Klijent ne smije kupiti Derivativni financijski instrument osim ako je spreman preuzeti rizik gubitka cjelokupnog novca koji je uložio, kao i bilo kakve dodatne provizije i druge nastale troškove.
 • Pod određenim tržišnim uvjetima može biti teško ili nemoguće izvršiti narudžbu
 • Postavljanje naloga za gubitak zaustavljanja služi za ograničavanje gubitaka. Međutim, pod određenim tržišnim uvjetima izvršenje Naloga „Stop Loss“ može biti gore od propisane cijene, a ostvareni gubici mogu biti veći od očekivanog.
 • Ako maržni kapital ne bude dovoljan za otvaranje tekućih pozicija, od vas se može zatražiti da deponirate dodatna sredstva u kratkom roku ili smanjite izloženost. Ako to ne učinite u potrebnom vremenu, to može rezultirati likvidacijom pozicija na gubitku, a vi ćete biti odgovorni za bilo kakav rezultirajući deficit.
 • Banka ili posrednik s kojim se Društvo bavi mogli bi imati interese suprotne vašim interesima.
 • Nelikvidnost Tvrtke ili Banke ili Brokera koju Društvo koristi za izvršenje svojih transakcija može dovesti do toga da se vaše pozicije zatvore prema vašim željama.
 • Klijentova pažnja izričito se privlači valutama kojima se tako nepravilno ili rijetko trguje da ne može biti sigurna da će cijena biti citirana cijelo vrijeme ili da će biti teško izvršiti transakcije po cijeni koja se može citirati zbog nepostojanja brojača Zabava.
 • Trgovanje on-line, bez obzira na to koliko je zgodno ili učinkovito, ne mora nužno smanjiti rizike povezane s trgovanjem valutama
 • Postoji rizik da Klijentova trgovina financijskim instrumentima može biti ili može biti predmet oporezivanja i / ili bilo koje druge dužnosti, na primjer zbog promjena u zakonodavstvu ili njegovih osobnih okolnosti. Društvo ne jamči da se ne plaća porez i / ili bilo koja druga taksa. Klijent bi trebao biti odgovoran za sve poreze i / ili druge dužnosti koje mogu nastati u vezi s njegovim poslovima.
 • Prije nego što Klijent počne trgovati, on bi trebao dobiti pojedinosti o svim provizijama i drugim troškovima za koje će Klijent biti odgovoran. Ako bilo koji troškovi nisu izraženi u novčanim terminima (ali, na primjer, kao raspon trgovanja), Klijent treba zatražiti pisano objašnjenje, uključujući odgovarajuće primjere, kako bi utvrdio što će takve naknade vjerojatno značiti u određenim novčanim terminima
 • Društvo neće klijentu davati investicijske savjete u vezi s ulaganjima ili mogućim transakcijama u ulaganjima ili preporukama za ulaganje bilo koje vrste
 • Od Društva se može tražiti da zadrži Klijentov novac na računu koji je odvojen od drugih klijenata i novca Društva u skladu s važećim propisima, ali to ne može pružiti potpunu zaštitu.
 • Transakcije preko online trgovačke platforme nose rizik
 • Ako Klijent izvrši transakcije na elektroničkom sustavu, bit će izložen rizicima vezanim uz sustav, uključujući i kvar hardvera i softvera (Internet / Poslužitelji). Rezultat kvara sustava može biti da se njegova narudžba ne izvršava prema njegovim uputama ili se uopće ne izvršava. Tvrtka ne prihvaća nikakvu odgovornost u slučaju takvog kvara
 • Telefonski razgovori mogu biti snimljeni i prihvaćate takve snimke kao konačne i obvezujuće dokaze o uputama

Ova obavijest ne može i ne otkriva niti objašnjava sve rizike i druge značajne aspekte koji se odnose na poslovanje s financijskim instrumentom i investicijskim uslugama

Marka FXCC međunarodna je robna marka koja je registrirana i regulirana u različitim jurisdikcijama i posvećena je ponuditi vam najbolje moguće iskustvo trgovanja.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) tvrtka je uredno registrirana u Nevisu pod brojem tvrtke C 55272. Registrirana adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.eu) tvrtka je uredno registrirana na Cipru s registracijskim brojem HE258741 i regulirana od strane CySEC-a pod brojem licence 121/10.

UPOZORENJE RIZIKA: Trgovanje Forex-om i ugovori o razlikama (CFD), koji su proizvodi s leveridžima, vrlo je spekulativno i uključuje značajan rizik od gubitka. Moguće je izgubiti sav početni kapital. Stoga Forex i CFD-ovi možda nisu prikladni za sve investitore. Investirajte samo s novcem koji možete priuštiti da izgubite. Stoga, pobrinite se da u potpunosti razumete rizici, Ako je potrebno, potražite neovisni savjet.

Informacije na ovoj stranici nisu usmjerene na stanovnike zemalja EGP-a ili Sjedinjenih Država i nisu namijenjene za distribuciju ili korištenje bilo kojoj osobi u bilo kojoj zemlji ili jurisdikciji gdje bi takva distribucija ili uporaba bila u suprotnosti s lokalnim zakonom ili propisima .

Autorska prava © 2023 FXCC. Sva prava pridržana.