Ավանդի / հետգնման
Մեթոդներ

ընդունված Մուծման վճար *
Արժույթներով Ավանդ Կանխիկացում
Ֆոնդային հաշիվը կրեդիտ քարտով USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 2.65%
Եվրո ՝ 1.50%
GBP` 2.80%
ԱՄՆ դոլար ՝ 0.35 դոլար
Եվրո ՝ 0.30 եվրո
GBP` 0.30 £
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max Ամեն օր 10000 դոլար, շաբաթական 25000 դոլար, ամսական 45000 դոլար
Կանխիկացում
Min $ 50
Max մինչեւ ֆինանսավորվող օրիգինալ գումարը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
1 ժամվա ընթացքում
Կանխիկացում
5-10 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Վարկային քարտի արտարժույթի վճարման եղանակը
ԱՄՆ դոլար ԱՄՆ դոլար ՝ 16 դոլար ԱՄՆ դոլար ՝ 30 դոլար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 500
Max Ոչ Առավելագույն գումարը
Կանխիկացում
Min $ 500
Max Ոչ Առավելագույն գումարը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Կանխիկացում
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար
ԱՄՆ դոլար ԱՄՆ դոլար ՝ 3.25% + 1.0 $ Բանկի մետաղալարեր հանելու վճար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 10
Max $ 20000
Կանխիկացում
Բանկային մետաղալարով դուրսբերումը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
1 ժամվա ընթացքում
Կանխիկացում
3-5 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Neteller forex վճարման եղանակը USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 3.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 3.2% + 0.29 €
GBP` 3.2% + £ 0.29
ԱՄՆ դոլար ՝ 2.0%
Եվրո ՝ 2.0%
GBP` 2.0%
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max Հաճախորդի անձնական հաշվի սահմանաչափը
Կանխիկացում
Min $ 50
Max մինչեւ ֆինանսավորվող օրիգինալ գումարը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
1 ժամվա ընթացքում
Կանխիկացում
Իրական ժամանակում
USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 3.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 3.2% + 0.29 €
GBP` 3.2% + £ 0.29
ԱՄՆ դոլար ՝ 0.49 դոլար
Եվրո ՝ 0.49 եվրո
GBP` 0.49 £
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max Հաճախորդի անձնական հաշվի սահմանաչափը
Կանխիկացում
Min $ 50
Max մինչեւ ֆինանսավորվող օրիգինալ գումարը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
1 ժամվա ընթացքում
Կանխիկացում
Իրական ժամանակում
Ֆոնդային հաշիվը Skrill- ի հետ
USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 5.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 5.2% + 0.29 €
GBP` 5.2% + £ 0.29
Բանկի մետաղալարեր հանելու վճար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max $ 3000
Կանխիկացում
Բանկային մետաղալարով դուրսբերումը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
1 ժամվա ընթացքում
Կանխիկացում
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար
USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 5.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 5.2% + 0.29 €
GBP` 5.2% + £ 0.29
Բանկի մետաղալարեր հանելու վճար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max $ 500
Կանխիկացում
Բանկային մետաղալարով դուրսբերումը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
2-5 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Կանխիկացում
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար
USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 5.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 5.2% + 0.29 €
GBP` 5.2% + £ 0.29
Բանկի մետաղալարեր հանելու վճար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max $ 3000
Կանխիկացում
Բանկային մետաղալարով դուրսբերումը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
2-5 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Կանխիկացում
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար
USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 5.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 5.2% + 0.29 €
GBP` 5.2% + £ 0.29
Բանկի մետաղալարեր հանելու վճար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max $ 500
Կանխիկացում
Բանկային մետաղալարով դուրսբերումը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
2-5 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Կանխիկացում
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար
USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 5.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 5.2% + 0.29 €
GBP` 5.2% + £ 0.29
Բանկի մետաղալարեր հանելու վճար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max $ 500
Կանխիկացում
Բանկային մետաղալարով դուրսբերումը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
2-5 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Կանխիկացում
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար
USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 5.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 5.2% + 0.29 €
GBP` 5.2% + £ 0.29
Բանկի մետաղալարեր հանելու վճար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max $ 500
Կանխիկացում
Բանկային մետաղալարով դուրսբերումը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
2-5 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Կանխիկացում
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար
USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 5.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 5.2% + 0.29 €
GBP` 5.2% + £ 0.29
Բանկի մետաղալարեր հանելու վճար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max $ 3000
Կանխիկացում
Բանկային մետաղալարով դուրսբերումը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
1-2 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Կանխիկացում
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար
USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 5.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 5.2% + 0.29 €
GBP` 5.2% + £ 0.29
Բանկի մետաղալարեր հանելու վճար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max $ 500
Կանխիկացում
Բանկային մետաղալարով դուրսբերումը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
2-5 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Կանխիկացում
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար
USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 5.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 5.2% + 0.29 €
GBP` 5.2% + £ 0.29
Բանկի մետաղալարեր հանելու վճար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max $ 500
Կանխիկացում
Բանկային մետաղալարով դուրսբերումը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
2-5 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Կանխիկացում
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար
USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 5.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 5.2% + 0.29 €
GBP` 5.2% + £ 0.29
Բանկի մետաղալարեր հանելու վճար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max $ 500
Կանխիկացում
Բանկային մետաղալարով դուրսբերումը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
2-5 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Կանխիկացում
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար
USD, EUR, GBP ԱՄՆ դոլար ՝ 5.2% + 0.29 $
Եվրո ՝ 5.2% + 0.29 €
GBP` 5.2% + £ 0.29
Բանկի մետաղալարեր հանելու վճար ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սահմանափակումներ. **
Ավանդ
Min $ 50
Max $ 500
Կանխիկացում
Բանկային մետաղալարով դուրսբերումը
Վերամշակման ժամանակը. ***
Ավանդ
1-2 աշխատանքային օր մաքրելու համար
Կանխիկացում
5-7 աշխատանքային օր մաքրելու համար

* Մուծման վճար

 • Որպես մեր հաճախորդների շարունակական նվիրվածության մաս, մենք առաջարկում ենք «զրո ավանդի վճար» խթանում: Սա նշանակում է, որ FXCC- ն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կվճարի վճարման պրոցեսորի կողմից գանձվող ավանդի վճարները, երբ դուք մեզ հետ միջոցներ եք բերում FXCC- ի ընդունելի վճարման եղանակներից որևէ մեկի միջոցով:
 • FXCC- ով ծածկված ավանդի վճարների առավելագույն չափը կազմում է 100 արժութային միավոր `ՀԾ-ների կողմից գանձվող ընդհանուր ավանդի վճարներից մինչև ցանկացած համապատասխան հաճախորդ:
 • FXCC- ն առանձին կվերադարձնի գործարքի վճարների գումարը ավանդների համար, որոնք ֆինանսավորվում են FXCC- ի ընդունելի վճարման եղանակներով:
 • FXCC- ն իրավունք է վերապահում վճարել ձեր ավանդի վճարները կամ չպահանջել FXCC- ի կողմից վճարված ավանդի վճարներ ձեր միջոցների համար, եթե դրանք բավարարվեն կամ չունեն նախնական առևտրային գործունեություն, կամ եթե չարաշահման որևէ ձև է հայտնաբերվել `կապված« զրոյական ավանդի վճարին » »Քաղաքականությունը:

** Սահմանաչափերը պետք է փոխարկվեն համարժեք արժույթ ՝ ելնելով օրական փոխարժեքի

*** Մշակվում է բնականոն աշխատանքային աշխատանքային ժամերին

Մուտք գործեք եւ ձեր հաշիվը ֆինանսավորեք ZERO վճարների հետ

Որպես մեր հաճախորդների շարունակական նվիրվածության մաս, մենք առաջարկում ենք «զրո ավանդի վճար» խթանում:

 • ԱՆՎՃԱՐ
 • ՀԵՇՏՈՒԹՅԱՄԲ
 • Հաճախ
Չկան գրանցված: ԳՐԱՆՑՎԵԼ ՀԻՄԱ

FXCC ընկերության քաղաքականությունները

 • Զուտ գումարը եւ ավանդի վճարը կվճարվեն առանձին ձեր առեւտրային հաշվի մեջ
 • Հետվճարային հայտերը կուղարկվեն նույն ձեւով, որոնք ստացվել են գումարները եւ մինչեւ ավանդի գումարները: Շահույթները կհեռացվեն բանկային փոխանցումների միջոցով
 • Ընկերության նվազագույն գումարը մեկ մեթոդով $ 50 է, եթե այլ բան նշված չէ վերոնշյալ աղյուսակում
 • Ավանդի նվազագույն սահմանները համարժեք գումար են: FXCC- ի կողմից կատարված առաջին ավանդները պետք է հաշվի առնեն նվազագույն պահանջվող հաշվի տեսակը
 • Այլընտրանքային վճարման մեթոդների համար, FXCC- ը չի սահմանում առավելագույն ավանդի գումար: Ցանկացած հարցումների համար դա պետք է ստուգվի վճարային եղանակի մատակարարի հետ
 • Վերադարձման քաղաքականությունՀաճախորդի հաշվին կատարված բոլոր վճարումները համարվում են վերջնական և վերադարձման ենթակա չեն: Բոլոր դուրսբերումները պետք է իրականացվեն FXCC ֆինանսների վարչության դուրսբերման կարգի հիման վրա: Այն դեպքում, երբ ավանդը մերժվել է FXCC- ի կողմից կամ բացառիկ դեպքում, վերադարձումը կարող է իրականացվել Կրեդիտ / Դեբետային քարտ կազմակերպության կողմից պահանջված վարկի / դեբետային քարտի միջոցով, որից կատարվել է ավանդը:

FXCC ապրանքանիշը միջազգային բրենդ է, որը լիազորված է եւ կարգավորվում է տարբեր իրավասությունների շրջանակներում եւ պարտավորվում է առաջարկել Ձեզ լավագույն առեւտրային փորձը:

FX Central Clearing Ltd- ն (www.fxcc.com/eu) կարգավորվում է Կիպրոսի արժեթղթերի եւ բորսայի հանձնաժողովի կողմից (CySEC) CIF լիցենզիայի համարը 121 / 10:

«Կենտրոնական քլիրինգ» ՍՊԸ-ն (www.fxcc.com & www.fxcc.net) գրանցված է Վանուատուի Հանրապետության միջազգային Ընկերության ակտով [CAP 222], գրանցման համարը 14576:

ՌԻՍԿԻ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Առեւտրային Forex- ում եւ տարբերությունների պայմանագրերում (CFDs), որոնք լիցքավորված արտադրանք են, խիստ սպեկուլյատիվ է եւ ներառում է կորստի զգալի ռիսկ: Հնարավոր է կորցնել ներդրված բոլոր սկզբնական կապիտալը: Հետեւաբար, Forex- ը եւ CFD- ն չեն կարող հարմար լինել բոլոր ներդրողների համար: Միայն ներդրումներ կատարեք, որը կարող եք կորցնել: Այնպես որ, խնդրում ենք համոզվեք, որ դուք լիովին հասկանում եք ռիսկերը. Անհրաժեշտության դեպքում փնտրեք անկախ խորհրդատվություն:

FXCC- ը ծառայություններ չի մատուցում Միացյալ Նահանգների բնակիչների եւ / կամ քաղաքացիների համար:

Հեղինակային իրավունքի © 2021 FXCC. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են.