4 tíma gjaldeyrisviðskiptastefna

Gjaldeyrisviðskipti eru flókinn og kraftmikill markaður þar sem fjárfestar og kaupmenn keppast við að gera arðbær viðskipti. Til að ná árangri á þessu sviði er nauðsynlegt að hafa góða viðskiptastefnu. Viðskiptastefna er sett af reglum og leiðbeiningum sem hjálpa kaupmönnum að taka upplýstar ákvarðanir um hvenær eigi að slá inn eða hætta viðskiptum.

Einn vinsæll tímarammi meðal kaupmanna er 4 klukkustunda grafið. 4 tíma grafið er tilvalið fyrir kaupmenn sem vilja fanga verðhreyfingar til meðallangs tíma, þar sem það veitir jafnvægi á milli skammtímahávaða lægri tímaramma og langtímaþróunar hærri tímaramma.

Breakout aðferðir eru einnig mikilvægar í gjaldeyrisviðskiptum. Brot eiga sér stað þegar verð færist út fyrir tiltekið verðlag eða stuðnings- og viðnámssvæði, sem gefur til kynna hugsanlega viðsnúning eða áframhaldandi þróun. Breakout aðferðir miða að því að fanga þessar hreyfingar og skapa hagnað.

Skilningur á 4 tíma kertabrotsstefnu

4 tíma kertabrotsaðferðin er vinsæl viðskiptastefna meðal gjaldeyriskaupmanna. Þessi stefna byggir á því að bera kennsl á lykilverðsstig eða stuðnings- og viðnámssvæði og bíða eftir að verðið brotni út úr þessum stigum áður en farið er í viðskipti. Þetta brot er staðfest með lokun kerti yfir eða undir verðlagi eða stuðnings- og viðnámssvæði.

Einn helsti kosturinn við að nota 4-klukkutíma kertabrotsstefnu er að hún gerir kaupmönnum kleift að fanga verðhreyfingar til meðallangs tíma en lágmarka áhrif skammtímamarkaðshávaða. Kaupmenn geta einnig notið góðs af skýrum inn- og útgöngumerkjum sem þessi stefna veitir.

Árangursrík viðskipti með 4 tíma kertabrotsstefnu fela oft í sér að bera kennsl á helstu stuðnings- og mótstöðusvæði, bíða eftir að verðið brjótist út úr þessum svæðum og fara síðan í viðskipti með stöðvunartap undir eða yfir brotastigi. Til dæmis, ef verðið brýst út fyrir ofan viðnámssvæði, geta kaupmenn farið í langa viðskipti og sett stöðvunartap undir brotastigi.

Til að nota 4 tíma kertabrotsstefnuna á áhrifaríkan hátt þurfa kaupmenn að geta greint lykilverðsstig og stuðnings- og mótstöðusvæði. Kaupmenn geta notað tæknilegar vísbendingar eins og hreyfanlegt meðaltal, stefnulínur og Fibonacci stig til að hjálpa til við að bera kennsl á þessi svæði. Það er einnig mikilvægt að hafa traustan skilning á verðlagsaðgerðum og gangverki markaðarins, þar sem þær geta haft áhrif á árangur brotastefnunnar.

4-klukkutíma töfluviðskiptaaðferðir

Fjögurra klukkustunda grafið er vinsæll tímarammi meðal gjaldeyriskaupmanna, þar sem það gerir ráð fyrir miðlungs tíma sjónarhorni á verðbreytingum. Það eru nokkrar viðskiptaaðferðir sem kaupmenn geta notað á 4 tíma töflunni, hver með sína kosti og galla.

Ein tegund stefnu er stefna eftir, sem felur í sér að bera kennsl á og fylgja stefnu markaðsþróunarinnar. Þessi stefna byggir á þeirri hugmynd að þróunin sé vinur þinn og leitast við að hagnast á viðvarandi verðhreyfingum í átt að þróuninni. Aðferðir sem fylgja þróun geta byggst á tæknilegum vísbendingum eins og hreyfanlegum meðaltölum eða verðaðgerðagreiningu.

 

Önnur aðferð sem hægt er að nota á 4 tíma töflunni er skriðþungaviðskipti, sem felur í sér að greina sterkar verðhreyfingar og viðskipti í átt að þeim skriðþunga. Þessi stefna byggir á þeirri hugmynd að verð hafi tilhneigingu til að halda áfram að hreyfast í átt að þróuninni og leitast við að hagnast á þeim hreyfingum. Skriðþungaviðskiptaaðferðir geta byggst á tæknilegum vísbendingum eins og hlutfallslegum styrkleikavísitölu (RSI) eða Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Einnig er hægt að nota viðsnúningaviðskiptaaðferðir á 4 tíma töflunni, sem felur í sér að bera kennsl á lykilviðsnúningamynstur eða verðlag og viðskipti í gagnstæða átt við þróunina. Þessar aðferðir eru byggðar á þeirri hugmynd að verð hafi tilhneigingu til að snúa við eða snúa aftur eftir viðvarandi hreyfingu í eina átt. Viðskiptaaðferðir geta byggst á tæknilegum vísbendingum eins og Fibonacci retracement eða stuðnings- og viðnámsstigum.

Hver þessara aðferða hefur sína kosti og galla og kaupmenn þurfa að velja réttu fyrir viðskiptastíl þeirra og áhættuþol. Aðferðir til að fylgjast með þróun og skriðþungaviðskiptum geta verið árangursríkar á vinsælum mörkuðum, en geta ekki staðið sig eins vel á mörkuðum sem eru bundnir sviðum. Viðskiptaaðferðir geta verið árangursríkar á mörkuðum sem eru bundnar við svið, en geta ekki gengið eins vel á vinsælum mörkuðum. Það er mikilvægt að bakprófa og æfa mismunandi aðferðir áður en þær eru notaðar í lifandi viðskiptum og aðlaga þær út frá breyttum markaðsaðstæðum.

 

4-klukkutíma fremri einfalt kerfi

4-klukkutíma gjaldeyriskerfið er auðvelt í notkun viðskiptakerfi sem hægt er að nota á 4-klukkutíma töflunni. Þetta kerfi er byggt á blöndu af tveimur einföldum vísbendingum og hentar bæði byrjendum og reynda kaupmenn.

Kerfið samanstendur af tveimur vísbendingum: veldisvísishreyfandi meðaltali (EMA) og hlutfallsstyrksvísitölu (RSI). EMA er notað til að ákvarða stefnu og RSI er notað til að bera kennsl á ofkeypt eða ofseld markaðsaðstæður.

Til að innleiða kerfið þarf kaupmaður fyrst að bera kennsl á stefnustefnu með því að nota EMA. Ef verðið er í viðskiptum yfir EMA, er þróunin talin bullish, og ef verðið er undir EMA, er þróunin talin bearish. Þegar þróunin hefur verið auðkennd getur kaupmaðurinn leitað að viðskiptauppsetningum með því að nota RSI. Ef RSI er á ofseldu yfirráðasvæði og verðið er yfir EMA í bullish þróun, er hægt að hefja kaupviðskipti. Ef RSI er á yfirkeyptu yfirráðasvæði og verðið er undir EMA í beygjulegri þróun, er hægt að hefja söluviðskipti.

Kosturinn við að nota einfalt kerfi eins og þetta er að kaupmenn á öllum stigum geta auðveldlega skilið og útfært það. Að auki er hægt að nota það ásamt öðrum viðskiptaaðferðum til að staðfesta viðskiptauppsetningar. Hins vegar, einn ókostur er að það gæti ekki virka vel á hakkandi eða fjölbreyttum mörkuðum.

Dæmi um vel heppnuð viðskipti með þessu kerfi eru viðskipti með EUR/USD gjaldmiðlaparið, þar sem kaupviðskipti voru hafin þegar RSI var ofselt og verðið var yfir EMA. Viðskiptum var lokað þegar verðið náði fyrirfram ákveðnu hagnaðarmarkmiði.

Á heildina litið er 4 klukkustunda gjaldeyriskerfið einföld viðskiptastefna sem getur verið gagnleg fyrir kaupmenn sem eru að leita að einfaldri og áhrifaríkri nálgun við viðskipti með gjaldeyrismarkaði.

 

Að þróa 4 tíma gjaldeyrisstefnu

Að þróa árangursríka gjaldeyrisviðskiptastefnu krefst blöndu af þekkingu, færni og reynslu. Þegar það kemur að því að þróa stefnu sem virkar á 4 tíma töflunni, þá eru nokkrir lykilþættir sem kaupmenn ættu að íhuga.

Fyrst og fremst eru bakprófanir og kynningarviðskipti nauðsynlegir þættir í þróun stefnu. Með því að bakprófa stefnu geta kaupmenn metið frammistöðu sína miðað við söguleg gögn og ákvarðað hvort það hafi möguleika á að vera arðbært til lengri tíma litið. Að auki gera kynningarviðskipti kaupmönnum kleift að prófa stefnu sína í áhættulausu umhverfi og gera allar nauðsynlegar breytingar áður en þeir setja raunverulega peninga á línuna.

Þegar þú þróar stefnu fyrir 4 tíma töfluna er mikilvægt að huga að tímaramma og markaðsaðstæðum. Fjögurra klukkustunda grafið er vinsæll tímarammi fyrir kaupmenn vegna þess að það veitir gott jafnvægi á milli skammtíma og lengri tíma þróunar. Hins vegar ættu kaupmenn að vera meðvitaðir um að mismunandi gjaldmiðlapör og markaðsaðstæður gætu krafist mismunandi aðferða.

Algeng mistök sem þarf að forðast þegar stefnumótun er mótuð eru of hagræðing og að taka ekki tillit til áhættustýringar. Ofhagræðing á sér stað þegar kaupmaður prófar stefnu of mikið og reynir að passa hana of náið við söguleg gögn, sem leiðir til stefnu sem gæti ekki staðið sig vel á lifandi mörkuðum. Rétt áhættustýring er líka nauðsynleg, þar sem jafnvel besta stefnan getur mistekist ef kaupmaður stjórnar ekki áhættu sinni á viðeigandi hátt.

Í stuttu máli, að þróa árangursríka gjaldeyrisviðskiptastefnu fyrir 4 tíma töfluna krefst vandlegrar skoðunar á tímaramma, markaðsaðstæðum og áhættustýringu. Með bakprófun og kynningarviðskiptum geta kaupmenn aukið líkur á árangri og forðast algeng mistök sem geta leitt til taps.

Niðurstaða

Í þessari grein höfum við kannað 4 tíma gjaldeyrisviðskiptastefnuna, sem er vinsæl nálgun fyrir kaupmenn sem vilja nýta sér langtímaþróun og forðast hávaða skammtímasveiflna. Við byrjuðum á því að ræða mikilvægi þess að bera kennsl á þróun og skriðþunga, svo og viðskiptaaðferðir sem hægt er að nota á 4 tíma töflunni. Við kynntum síðan einfalt viðskiptakerfi sem kaupmenn geta notað til að innleiða stefnuna, ásamt ítarlegum skrefum og dæmum um árangursrík viðskipti.

Þegar það kemur að því að þróa gjaldeyrisviðskiptastefnu sem virkar á 4 tíma töflunni, lögðum við áherslu á mikilvægi bakprófa og kynningarviðskipta áður en þú notar stefnu með raunverulegum peningum, sem og lykilþætti sem þarf að íhuga og algeng mistök til að forðast.

Að lokum, að hafa góða gjaldeyrisviðskiptastefnu er nauðsynleg til að ná árangri á markaðnum og 4 tíma gjaldeyrisviðskiptastefna er raunhæf nálgun fyrir kaupmenn sem vilja nýta sér langtímaþróun. Við hvetjum lesendur til að prófa þessa stefnu og gera tilraunir með aðrar aðferðir sem fjallað er um í þessari grein. Mundu að æfa alltaf rétta áhættustýringu og vera agaður í viðskiptum þínum. Gleðilegt viðskipti!

FXCC vörumerki er alþjóðlegt vörumerki sem er skráð og stjórnað í ýmsum lögsagnarumdæmum og er skuldbundið til að bjóða þér bestu mögulegu viðskiptaupplifunina.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) fyrirtæki sem er rétt skráð í Nevis undir fyrirtækinu C 55272. Skráð heimilisfang: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.eu) fyrirtæki skráð á Kýpur með skráningarnúmeri HE258741 og undir stjórn CySEC undir leyfisnúmeri 121/10.

RISKVARNING: Viðskipti í fremri og samningum um mismun (CFD), sem eru skuldsettar vörur, er mjög íhugandi og felur í sér verulega hættu á tapi. Það er hægt að tapa öllum upphaflegu fjárfestingum. Þess vegna er ekki víst að Fremri og CFDs henti öllum fjárfestum. Einungis fjárfesta með peningum sem þú hefur efni á að missa. Svo vertu viss um að þú skiljir að fullu áhættu sem fylgir. Leitaðu sjálfstæð ráð ef nauðsyn krefur.

Upplýsingunum á þessari síðu er ekki beint að íbúum EES-landanna eða Bandaríkjanna og er ekki ætlað að dreifa til eða nota af neinum einstaklingum í nokkru landi eða lögsögu þar sem slík dreifing eða notkun væri í andstöðu við staðbundin lög eða reglugerðir. .

Höfundarréttur © 2023 FXCC. Allur réttur áskilinn.