FX CENTRAL CLEARING Ltd er skráð undir Kýpur félagalaga með skráningarnúmeri HE 258741. Það er heimilt og stjórnað sem Kýpur Fjárfestingarfyrirtæki (CIF) af Kýpur verðbréfaviðskiptastofnuninni (CySEC), samkvæmt fjárfestingarþjónustunni og starfsemi og skipulegan markaðsrétt 2007 (Law 144 (I) / 2007) og háð CySEC Reglur. CySEC Regulatory License Number fyrir FX CENTRAL CLEARING Ltd er 121 / 10.

Leyfisupplýsingar félagsins.

(a) Fjárfestingarþjónusta:

 • Móttaka og miðlun pantana í tengslum við einn eða fleiri fjármálagerninga*.
 • Framkvæmd fyrirmæla fyrir hönd viðskiptavina.

(b) Viðbótarþjónusta:

 • Varsla og umsýsla fjármálagerninga* fyrir reikning viðskiptavina, þar með talið vörslu og tengda þjónustu eins og reiðufé/tryggingastjórnun.
 • Veiting lána eða lána til fjárfestis til að gera honum kleift að eiga viðskipti með einn eða fleiri fjármálagerninga* þar sem félagið á þátt í viðskiptunum.
 • Gjaldeyrisþjónusta þar sem þessi þjónusta tengist veitingu fjárfestingarþjónustu.

* „fjármálagerningar“ hefur þá merkingu sem því er gefin í 2. mgr. laga 144(I)/2007 og felur í sér:

 • Framseljanleg verðbréf.
 • Peningamarkaðsskjöl.
 • Hlutdeildarskírteini í félögum um sameiginlega fjárfestingu.
 • Valréttarsamningar, framtíðarsamningar, skiptasamningar, framvirkir vaxtasamningar og allir aðrir afleiðusamningar sem tengjast verðbréfum, gjaldmiðlum, vöxtum eða ávöxtunarkröfu, eða öðrum afleiðuskjölum, fjármálavísitölum eða fjármálaráðstöfunum sem hægt er að gera upp líkamlega eða í reiðufé.
 • Valréttarsamningar, framtíðarsamningar, skiptasamningar, framvirkir vaxtasamningar og allir aðrir afleiðusamningar sem varða hrávöru sem þarf að gera upp í reiðufé eða gera upp í reiðufé að vali annars aðila (annars en vegna vanskila eða annars uppsagnaratburðar.
 • Valréttarsamningar, framtíðarsamningar, skiptasamningar og hver annar afleiðusamningur sem tengist hrávörum sem hægt er að gera upp líkamlega að því tilskildu að viðskipti séu með þau á skipulegum markaði eða/og MTF.
 • Valréttarsamningar, framtíðarsamningar, skiptasamningar, framvirkir og allir aðrir afleiðusamningar sem varða hrávöru, sem hægt er að gera upp efnislega sem ekki er getið með öðrum hætti í 6. mgr. III. hluta og eru ekki í viðskiptalegum tilgangi, sem hafa einkenni annarra afleiðufjármálagerninga, að teknu tilliti til hvort þau séu ma afgreidd og gerð upp í viðurkenndum greiðslujöfnunarstöðvum eða séu háð reglubundnum veðköllum.
 • Afleiðugerningar til yfirfærslu útlánaáhættu.
 • Fjármálasamningar vegna mismuna.
 • Valréttarsamningar, framtíðarsamningar, skiptasamningar, framvirkir vaxtasamningar og allir aðrir afleiðusamningar sem tengjast veðurfarsbreytum, flutningsgjöldum, losunarheimildum eða verðbólguhlutfalli eða öðrum opinberum hagskýrslum sem gera þarf upp í reiðufé eða gera upp í reiðufé að vali einhvers af aðilum (annars en vegna vanskila eða annars uppsagnaratburðar), sem og hvers kyns annarra afleiðusamninga sem tengjast eignum, réttindum, skyldum, vísitölum og ráðstöfunum sem ekki er getið á annan hátt í þessum hluta, sem hafa einkenni annarra afleiðufjármálagerninga. , ma með hliðsjón af því hvort viðskipti eru með þau á skipulegum verðbréfamarkaði eða MTF, eru skuldajöfnuð og gerð upp í viðurkenndum greiðslujöfnunarstöðvum eða eru háð reglubundnum veðköllum.

FXCC vörumerki er alþjóðlegt vörumerki sem er skráð og stjórnað í ýmsum lögsagnarumdæmum og er skuldbundið til að bjóða þér bestu mögulegu viðskiptaupplifunina.

FYRIRVARI: Öll þjónusta og vörur sem eru aðgengilegar í gegnum síðuna www.fxcc.com eru veittar af Central Clearing Ltd fyrirtæki skráð á Mwali eyju með fyrirtækisnúmeri HA00424753.

Löglegt:
Central Clearing Ltd (KM) er viðurkennt og stjórnað af Mwali International Services Authorities (MISA) samkvæmt alþjóðlegu miðlunar- og greiðslujöfnunarleyfi nr. BFX2024085. Skráð heimilisfang félagsins er Bonovo Road – Fomboni, Mohéli-eyja – Comoros Union.
Central Clearing Ltd (KN) er skráð í Nevis undir fyrirtækinu C 55272. Skráð heimilisfang: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) er skráð í samræmi við lög Saint Vincent og Grenadíneyjar undir skráningarnúmeri 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) fyrirtæki sem er rétt skráð á Kýpur með skráningarnúmeri HE258741 og undir eftirliti CySEC undir leyfisnúmeri 121/10.

HÆTTA VIÐVÖRUN: Viðskipti með gjaldeyri og mismunasamninga (CFD), sem eru skuldsettar vörur, eru mjög íhugandi og fela í sér verulega áhættu á tapi. Það er mögulegt að tapa öllu stofnfé sem lagt er í. Þess vegna gæti gjaldeyrir og CFD ekki hentað öllum fjárfestum. Fjárfestu aðeins með peningum sem þú hefur efni á að tapa. Svo vinsamlegast vertu viss um að þú skiljir að fullu áhættu sem fylgir. Leitaðu sjálfstæð ráð ef nauðsyn krefur.

TAMARKAÐ SVÆÐI: Central Clearing Ltd veitir ekki þjónustu til íbúa EES-landanna, Bandaríkjanna og sumra annarra landa. Þjónustan okkar er ekki ætluð til dreifingar til eða notkunar af neinum einstaklingi í neinu landi eða lögsögu þar sem slík dreifing eða notkun væri í andstöðu við staðbundin lög eða reglugerðir.

Höfundarréttur © 2024 FXCC. Allur réttur áskilinn.