Hvað er gjaldeyristenging

Hugtakið gjaldmiðlabinding er oft nefnt fast gengi. Það þjónar þeim tilgangi að veita gjaldmiðli stöðugleika með því að tengja verðmæti hans í fyrirfram ákveðnu hlutfalli við verðmæti annars og stöðugri gjaldmiðils. Það gegnir einnig mikilvægu hlutverki á fjármálamörkuðum með því að draga úr sveiflum tilbúnar

Til að viðhalda gjaldeyrisfestingum eru seðlabankar ábyrgir fyrir því að losa eða takmarka sjóðstreymi inn og út úr landinu til að tryggja að ekki verði óvæntar toppar í eftirspurn eða framboði. Þar að auki, ef raunverulegt verðmæti gjaldmiðils endurspeglar ekki bundið verð sem hann er í viðskiptum á, gætu vandamál komið upp fyrir seðlabanka sem þurfa þá að takast á við óhóflegar kaup og sölu á gjaldeyri með því að eiga mikið magn af erlendum gjaldmiðlum. Í ljósi stöðu sinnar sem útbreiddasta varagjaldmiðill heims er Bandaríkjadalur (USD) gjaldmiðillinn sem flestir aðrir gjaldmiðlar eru bundnir við.

 

Hvað samanstendur af gjaldeyristengingu?

 1. Heimili/innlendur gjaldmiðill

Þetta er ásættanleg peningaeining eða tilboð sem notað er sem skiptimiðill innan lands. Þess vegna er það notað sem algengasta leiðin til að kaupa og selja innan landamæra landsins.

 1. Erlendum gjaldmiðlum

Erlendir gjaldmiðlar eru lögeyrir sem eru gefin út utan landamæra tiltekins lands. Heimilt er að geyma það fyrir peningaskipti og skjalavörslu í heimalandi.

 1. Fast gengi

Í sinni einföldustu mynd vísar það til gengis sem hefur verið ákveðið milli tveggja landa til að auðvelda viðskipti yfir landamæri. Í slíku kerfi samræmir seðlabanki innlendan gjaldmiðil lands síns við aðra gjaldmiðla. Þetta hjálpar til við að viðhalda góðu og þröngu gengisbili.

 

Dæmigerð dæmi um gengisbindingar

 

Bandaríkjadalur

Skoðum dæmið um land sem tengir gjaldmiðil sinn við gull. Hver hækkun eða lækkun á verðmæti gulls hefur hlutfallsleg áhrif á gjaldmiðil landsins.

Bandaríkin áttu gríðarlegan gullforða og þess vegna var Bandaríkjadalur upphaflega bundinn við gull. Þannig gátu þeir náð öflugum alþjóðlegum viðskiptum með þróun alhliða kerfis sem stjórnaði sveiflunum í alþjóðaviðskiptum við helstu lönd sem eru bundin við gjaldmiðil þess. Talið er að yfir 66 lönd séu með gjaldmiðla sína tengda Bandaríkjadal. Sem dæmi má nefna að Bahamaeyjar, Bermúdaeyjar og Barbados festu gjaldmiðla sína við Bandaríkjadal vegna þess að ferðaþjónusta, sem er aðaltekjulind þeirra, fer venjulega fram í Bandaríkjadölum. Þannig eru hagkerfi þeirra stöðugra og minna viðkvæmt fyrir fjárhagslegum eða efnahagslegum áföllum. Nokkrar olíuframleiðsluþjóðir, eins og Óman, Sádi-Arabía og Katar, festu einnig gjaldmiðla sína við Bandaríkjadal til að viðhalda stöðugleika. Að auki eru lönd eins og Hong Kong, Singapore og Malasía mjög háð fjármálageiranum. Að hafa gjaldmiðla sína tengda við Bandaríkjadal veitir þeim nauðsynlega vernd gegn fjárhagslegum og efnahagslegum áföllum.

Kína flytur aftur á móti flestar vörur sínar út til Bandaríkjanna. Með því að tengja gjaldmiðla sína við Bandaríkjadal geta þeir náð eða varðveitt samkeppnishæf verð. Árið 2015 sleit Kína tenginguna og skildi sig frá Bandaríkjadal. Það kom síðan á gjaldeyristengingu með körfu með 13 gjaldmiðlum, sem skapaði tækifæri til að eiga samkeppnishæf viðskiptatengsl. Að halda gjaldmiðlum sínum á lægri gengi en Bandaríkjadal gaf útflutningsvörum þeirra hlutfallslegt forskot á bandarískum markaði. Seinna Árið 2016 endurheimti Kína tengingu við dollar.

 

Viðhalda gjaldeyrisfestingum

Bandaríski dollarinn sveiflast líka, þannig að flest lönd myndu frekar tengja gjaldmiðla sína við dollarabil í stað fastrar tölu. Við tengingu gjaldmiðils fylgist seðlabanki landsins með verðmæti gjaldmiðils hans miðað við Bandaríkjadal. Komi til þess að gjaldmiðillinn rís upp fyrir eða fellur niður fyrir tenginguna myndi seðlabankinn nota peningaleg tæki sín, svo sem að kaupa eða selja ríkisbréf á eftirmarkaði til að viðhalda genginu.

Stablecoins

Vegna margra kosta gjaldmiðlabindinga hefur þetta hugtak verið innleitt í heimi dulritunargjaldmiðla sem Stablecoins. Hugtakið „stablecoin“ vísar til dulritunargjaldmiðils þar sem verðmæti þess er fest við verðmæti raunverulegra eigna, svo sem fiat-gjaldmiðla. Í dag eru meira en 50 verkefni sem fela í sér stablecoins í dulritunarheiminum.

Stablecoins þjóna mikilvægum tilgangi í iðnaði sem er þjakaður af verðsveiflum á milli 5 og 10% daglega. Í meginatriðum sameina þeir kosti dulritunargjaldmiðla við stöðugleika og traust hefðbundinna fiat-gjaldmiðla. Þeir veita einnig þægindin til að breyta dulritunarmyntum auðveldlega í fiat peninga. Tether og TrueUSD eru dæmi um stablecoins sem eru bundin við Bandaríkjadal en bitCNY er tengt kínverska júaninu (CNY).

 

Hvað gerist þegar gjaldeyristenging er rofin

Það er rétt að tenging gjaldmiðils skapar gervigengi, en gengi sem er sjálfbært ef raunhæft er nálgast það. Tengingin er hins vegar alltaf á hættu að vera gagntekin af markaðsöflum, spákaupmennsku eða gjaldeyrisviðskiptum. Ef það gerist er tengingin talin rofin og vanhæfni seðlabanka til að verja gjaldmiðil sinn fyrir rofnu tengingunni getur leitt til frekari gengisfellingar og alvarlegrar röskunar á heimahagkerfinu.

 

Kostir og gallar gjaldeyrisbindinga

Það eru margvíslegar ástæður fyrir því að lönd kjósa að festa gjaldmiðla sína. Meðal þessara ástæðna eru:

 1. Þau þjóna sem grundvöllur fyrir áætlanagerð stjórnvalda, auk þess að stuðla að trúverðugleika og aga í peningamálum, sérstaklega þegar um er að ræða vanþróuð og óstöðug hagkerfi.
 2. Þeir auka stöðugleika festra gjaldmiðla
 3. Viðskipti yfir landamæri eru studd og fyrir vikið skapa fyrirtæki meiri rauntekjur og hagnað.
 4. Með því að útrýma gengisáhættu geta bæði bundinn gjaldmiðill, sem og grunngjaldmiðillinn, notið góðs af auknum viðskiptum og kaupskiptum. Afnám efnahagsógna og óstöðugleika gerir langtímafjárfestingar einnig gefandi fyrir fjárfesta.
 5. Það hjálpar til við að vernda samkeppnisstig útfluttra vara milli mismunandi landa

 

Á hvaða hátt eru gjaldeyrisbindingar óhagstæðar?

 1. Fastir gjaldmiðlar eru eðlilega háðir erlendum áhrifum.
 2. Ójafnvægi í viðskiptum getur gert sjálfvirka gengisaðlögun erfiða. Þess vegna verður seðlabanki hins fasta lands að fylgjast með framboði og eftirspurn til að tryggja að gjaldmiðillinn komist ekki í ójafnvægi. Til að ná þessu verða stjórnvöld að halda nægilegum gjaldeyrisforða til að vinna gegn miklum spákaupmennskuárásum
 3. Of lágir eða of háir gjaldeyrisfestingar geta líka valdið vandræðum. Ef gengið er of lágt rýrnar kaupmáttur neytenda og viðskiptaspenna myndast milli þess lands sem hefur lágt gengi og viðskiptalandanna. Á sama tíma gæti það orðið sífellt erfiðara að verja tenginguna vegna óhóflegra neysluútgjalda sem mun skapa viðskiptahalla og lækka verðmæti fasta gjaldmiðilsins. Þetta mun neyða seðlabankann til að eyða gjaldeyrisforða til að viðhalda tengingunni. Ef gjaldeyrisforðinn klárast á endanum mun tengingin hrynja.
 4. Fjármálakreppur eru hins vegar helsta ógnin við gjaldeyrisfestingar. Til dæmis tímabilið þegar bresk stjórnvöld festu gjaldmiðil sinn við þýska DeutscheMark. Seðlabanki Þýskalands, Bundesbank, hækkaði vexti sína í því skyni að hefta innlenda verðbólgu. Að því er varðar breytingar á þýskum vöxtum hafði ástandið haft slæm áhrif á breska hagkerfið. Það er þó enn að gjaldeyrisbindingar virka enn sem áhrifaríkt tæki til að stuðla að gagnsæi, ábyrgð og ábyrgð í ríkisfjármálum.

 

Takmarkanir sem lúta að festum gjaldmiðlum

Seðlabankar halda uppi ákveðinni gjaldeyrisforða sem gerir þeim kleift að kaupa og selja þennan forða á föstu gengi án vandkvæða. Ef land verður uppiskroppa með gjaldeyrisforðann sem það þarf að halda uppi mun gengisbindingin ekki lengur gilda, sem leiðir til gengisfellingar þess og gengisins svífa frjálst.

 

Hér eru nokkur lykilatriði

 • Í kjölfar hruns Bretton Woods kerfisins öðlaðist gjaldeyristenging áberandi um allan heim. Með því að tengja innlendan gjaldmiðil við erlendan gjaldmiðil mun verðmæti innlends gjaldmiðils reyna að hækka eða lækka á svipuðum hraða samhliða erlendri hliðstæðu hans.
 • Seðlabanki lands getur viðhaldið tengingu á þann hátt að þeir geti keypt gjaldeyri á einu gengi og selt hann á öðru gengi.
 • Gjaldmiðilstenging er hagstæð fyrir innflytjendur vegna þess að hún hjálpar til við að stunda viðskipti á áhrifaríkan hátt þar sem gengi gjaldmiðilsins er fast.
 • Erlendi gjaldmiðillinn sem flest lönd binda gengi sitt við er Bandaríkjadalur.
 • Það er engin spurning að gull er verðmætasta varan sem nokkurt land getur fest gengi sitt á vegna þess að það veitir innlendum efnahagslegum hagsmunum stöðugleika.

 

Yfirlit

Gjaldeyrisfestingar gegna einnig mjög mikilvægu hlutverki í gjaldeyrisviðskiptum og að læra um þær getur opnað gerðarmöguleika fyrir kaupmenn. Að auka þekkingu sína á mörkuðum og skilja hvað hefur áhrif á verðbreytingar getur aukið getu manns til að nýta ekki bara áhættulítil heldur ábatasöm tækifæri í gjaldeyrisviðskiptum.

FXCC vörumerki er alþjóðlegt vörumerki sem er skráð og stjórnað í ýmsum lögsagnarumdæmum og er skuldbundið til að bjóða þér bestu mögulegu viðskiptaupplifunina.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) fyrirtæki sem er rétt skráð í Nevis undir fyrirtækinu C 55272. Skráð heimilisfang: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.eu) fyrirtæki skráð á Kýpur með skráningarnúmeri HE258741 og undir stjórn CySEC undir leyfisnúmeri 121/10.

RISKVARNING: Viðskipti í fremri og samningum um mismun (CFD), sem eru skuldsettar vörur, er mjög íhugandi og felur í sér verulega hættu á tapi. Það er hægt að tapa öllum upphaflegu fjárfestingum. Þess vegna er ekki víst að Fremri og CFDs henti öllum fjárfestum. Einungis fjárfesta með peningum sem þú hefur efni á að missa. Svo vertu viss um að þú skiljir að fullu áhættu sem fylgir. Leitaðu sjálfstæð ráð ef nauðsyn krefur.

Upplýsingunum á þessari síðu er ekki beint að íbúum EES-landanna eða Bandaríkjanna og er ekki ætlað að dreifa til eða nota af neinum einstaklingum í nokkru landi eða lögsögu þar sem slík dreifing eða notkun væri í andstöðu við staðbundin lög eða reglugerðir. .

Höfundarréttur © 2023 FXCC. Allur réttur áskilinn.