FXCC תנאים והתניות

אנא קרא את התנאים וההגבלות האלה בזהירות.

על ידי גישה לאתר זה אתה מסכים לציית לתנאים ולהתניות המפורטים להלן, המתייחסים לאתר זה ולכל חומר שהוא. FXCC שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים והגבלות אלה בכל עת ללא הודעה אליך. הנכם אחראים על כך לבדיקה חוזרת של התנאים וההגבלות. שימוש מתמשך באתר זה לאחר שכל שינוי כזה יכסה את הסכמתך לשינויים אלה. אם אינך מסכים לתנאים והתניות אלה, אל תהסס לגשת לאתר זה.

בעלות על אתר

FXCC מחזיקה באתר זה. אין פעולה של הורדה או העתקה אחרת מאתר זה תעביר את הבעלות על כל תוכנה או חומר מאתר זה אליך. כל דבר שאתה משדר לאתר זה הופך לנכס של FXCC, יכול לשמש את FXCC לכל מטרה חוקית, והוא כפוף גם לגילוי כפי שנראה על ידי FXCC, לרבות לכל סמכות משפטית או רגולטורית אשר FXCC כפופה לה. FXCC שומרת לעצמה את כל הזכויות ביחס לזכויות יוצרים ולבעלות סימני מסחר בכל החומר באתר זה, ותאכוף זכויות אלה במלואן של החוק.

זכויות יוצרים

החומר הכלול באתר, כולל אך לא מוגבל לכל עיצוב, טקסט, סרטוני וידאו, הקלטות קול ותמונות, הם בבעלות, למעט כפי שצוין אחרת במפורש, על ידי FXCC. אלא אם צוין אחרת במפורש, אין להעתיקם, להעבירם, להציגם, לבצעם, לבצעם (לפיצויים או בכל דרך אחרת), מורשים, מורשים, ממוסגרים, מאוחסנים לשימוש עתידי או כל שימוש אחר, במלואו או בחלקו, הסכמה מוקדמת בכתב של FXCC.

גישה לאתר

אתר זה והמידע, הכלים והחומרים הכלולים בו אינם מופנים אל, או מיועדים להפצה או לשימוש, על ידי כל אדם או ישות שהוא אזרח או תושב או הממוקמים בכל תחום שיפוט שבו חלוקה, פרסום, זמינות או שימוש יהיה מנוגד לחוק או לתקנה או אשר יכפו את FXCC או את שותפיה לכל דרישה לרישום או לרישוי במסגרת סמכות שיפוט כאמור.

כתב ויתור על אחריות והגבלת חבות

המידע באתר זה מסופק "כמות שהוא". FXCC אינה מקפידה על דיוק החומרים המסופקים כאן, בין במפורש ובין במשתמע, לכל מטרה מסוימת ומתנערת במפורש מכל אחריות בדבר סחירות או התאמה למטרה מסוימת. FXCC לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה מירוט של צד שלישי על כל מידע העומד לרשותך דרך אתר זה. למרות שהמידע שנמסר לך באתר זה מתקבל או נערך ממקור שאנו מאמינים שהוא אמין, FXCC אינו יכול ואינו מבטיח את הדיוק, התוקף, העיתוי או השלמות של כל מידע או נתונים העומדים לרשותך לכל מטרה מסוימת. לא FXCC, ולא כל שותפיה, מנהליה, נושאי המשרה שלה או עובדיה או צד שלישי שלה יהיו אחראים או יהיו אחראים לכל סוג שהוא בגין כל אובדן או נזק שייגרמו לך במקרה של כשל או הפרעה של אתר זה, או כתוצאה מפעולה או מחדל של כל גורם אחר המעורב בהפיכת האתר או הנתונים הכלולים בו לרשותך, או מכל סיבה אחרת הקשורה לגישה שלך, לאי יכולת גישה או לשימוש באתר או בחומרים אלה, בין אם או לא הנסיבות המניבות סיבה כזו עשוי להיות בשליטה של ​​FXCC או של ספק כלשהו המספק תוכנה או תמיכה בשירות.

בשום מקרה, FXCC לא תהא אחראית לכל נזק תוצאתי, מקרי, מיוחד, עונשי או למופת הנובע מכל שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר זה או בכל חלק ממנו, ללא קשר לשאלה אם ה - FXCC הובהר על הסבירות שנגרם נזק כזה ללא קשר לצורת הפעולה, בין בחוזה, בנזיקין (לרבות רשלנות), באחריות קפדנית, או בכל דרך אחרת.

המידע הכלול באתר זה מיועד למטרות מידע בלבד. לפיכך אין להתייחס אליה כאל הצעה או שידול לכל אדם בכל תחום שיפוט שבו הצעה או שידול אינם מורשים או לכל אדם אשר אין זה חוקי להציע הצעה או שידול, ולא נחשב כהמלצה ל לקנות, למכור או לטפל בכל דרך אחרת בהשקעה מסוימת. מומלץ בחום לקבל ייעוץ עצמאי, פיננסי, משפטי וייעוץ מס לפני שתמשיך בהשקעה כלשהי. אין לקרוא דבר או להתפרש באתר זה כעיסוק בייעוץ השקעות של FXCC, או של כל אחת מהחברות המסונפות אליה, דירקטורים, נושאי משרה או עובדים.

מהות ההשקעה במכשירים פיננסיים היא כי לא כל המכשירים הפיננסיים מתאימים לכל אחד, אלא אם כן:

  • הינם בעלי ידע בענייני השקעה,
  • מסוגלים לשאת את הסיכון הכלכלי של ההשקעה,
  • להבין את הסיכון הכרוך; ו
  • סבורים שההשקעה מתאימה ליעד ההשקעה המיוחד שלהם ולצרכים הפיננסיים.

אם משקיע לא מקצועי משקיע במכשירים פיננסיים, מומלץ כי רק חלק מהסכומים שהמשקיע מתכוון להשקיע לטווח ארוך צריך להיות מושקע כל כך.

כמו כן מומלץ שכל המשקיעים יבקשו ייעוץ מיועץ השקעות מקצועי לפני ביצוע השקעה כלשהי במכשירים פיננסיים.

קישורים לאתרים אחרים

קישורים לאתרים שאינם FXCC מסופקים אך ורק כמצביעים למידע על נושאים שעשויים להיות שימושיים למשתמשים של אתרי FXCC, ול- FXCC אין שליטה על התוכן באתרים אלו שאינם FXCC. אם תבחר לקשר לאתר שאינו בשליטת FXCC, FXCC אינה מתחייבת, בין במפורש ובין במשתמע, בנוגע לתוכן של אתר זה, לרבות הדיוק, השלמות, האמינות או התאמתו למטרה מסוימת, כי אתר או תוכן כזה חופשיים מכל טענה בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר או הפרה אחרת של זכויותיהם של צדדים שלישיים, או כי אתר או תוכן כזה הוא נטול וירוסים או זיהום אחר. FXCC אינו מבטיח את האותנטיות של מסמכים באינטרנט. קישורים לאתרים שאינם של FXCC אינם מעידים על כל הסכמה או אחריות לדעות, לרעיונות, למוצרים, למידע או לשירותים המוצעים באתרים אלה או לכל ייצוג ביחס לתוכן באתרים אלה.

אבטחה

אם אתה מתקשר עם FXCC באמצעות דואר אלקטרוני, עליך לציין כי האבטחה של דואר אלקטרוני באינטרנט אינה ודאית. על ידי שליחת הודעות דואר אלקטרוני רגישות או חסויות שאינן מוצפנות אתה מקבל את הסיכונים של חוסר ודאות כזה וחוסר סודיות אפשרי באינטרנט. האינטרנט אינו 100% בטוח ומישהו יוכל ליירט ולקרוא את הפרטים שלך.

פרטיות

כל מידע אישי שתספק לנו יטופל כסודי וישתף רק בתוך החברה, החברות המסונפות אליה ושותפיה העסקיים ולא יפורסם לצד שלישי כלשהו אלא תחת כל הליך רגולטורי או משפטי. מערכות מעקב באתרי אינטרנט יכולות גם לאסוף נתונים המפרטים את הדפים שאליהם ניגשת, כיצד גילית אתר זה, את תדירות הביקורים וכן הלאה. המידע שאנו משיגים משמש לשיפור התוכן של אתר האינטרנט שלנו וניתן להשתמש בו על-ידינו ליצור איתך קשר, בכל האמצעים המתאימים, ולספק לך כל מידע שאנו מאמינים כי עשוי להיות שימושי עבורך.

המותג FXCC הוא מותג בינלאומי המורשה ומוסדר בתחומי שיפוט שונים והוא מחויב להציע לך את חווית המסחר הטובה ביותר האפשרית.

FX מרכז ניקוי בע"מ (www.fxcc.com/eu) מוסדר על ידי קפריסין לניירות ערך הנציבות (CySEC) עם רישיון CIF מספר 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) רשומה לפי חוק החברה הבינלאומי [CAP 222] של הרפובליקה של ונואטו עם מספר רישום 14576.

סיכון סיכון: המסחר במט"ח וחוזי הפרשים (CFD), שהם מוצרים ממונפים, הוא ספקולטיבי ביותר וכולל סיכון משמעותי להפסד. אפשר לאבד את כל ההון הראשוני שהושקע. לכן, מט"ח וחוזי הפרשים עשויים שלא להיות מתאימים לכל המשקיעים. רק להשקיע עם כסף אתה יכול להרשות לעצמך להפסיד. אז אנא ודא כי אתה מבין את סיכונים מעורבים. חפשו ייעוץ עצמאי במידת הצורך.

FXCC אינה מספקת שירותים לתושבי ארצות הברית ו / או אזרחיה.

זכויות יוצרים © 2020 FXCC. כל הזכויות שמורות.