რა არის ფორექსის სვოპი

ფინანსებისა და სავალუტო (ფორექსის) ბაზარზე ძალიან იშვიათი თემაა სვოპის ცნება. რას ნიშნავს სვოპი ფორექსში?

სვოპი არის ხელშეკრულების ტიპი, როგორც წესი, ორ უცხოურ სუბიექტს შორის, რომელიც შექმნილია სესხის მისაღებად მეორე მხარის ქვეყნის ვალუტის გამოყენებით და შემდეგ სესხზე პროცენტის ღირებულების გაცვლა ორივე მხარეს შორის.

ეს პროცესი მოიცავს ორი სხვადასხვა უცხოური ვალუტის თანაბარი მოცულობის ყიდვასა და გაყიდვას ერთდროულად თავდაპირველი სვოპით შესვლის ან სპოტის ფასით და შემდეგ საბოლოო (გასვლის სვოპით) ფორვარდის ფასად.

 

 

რა მნიშვნელობა აქვს ფორექსის სვოპს?

სავალუტო სვოპი მნიშვნელოვანი კონცეფციაა ტრანსსასაზღვრო ინვესტიციებში. სვოპებთან დაკავშირებული ბევრი ფინანსური და ეკონომიკური სარგებელი არსებობს და ჩვენ რამდენიმეს განვიხილავთ.

 

 1. ფორექსის სვოპები უზრუნველყოფს კაპიტალის მიმოქცევას ძირითადად საჭირო ეკონომიკური საქმიანობისთვის.

 

 1. ფორექსის სვოპებით, სახელმწიფო და ბიზნეს სესხები უფრო ხელსაყრელი საპროცენტო განაკვეთებით არის შეძენილი, ვიდრე ეს შესაძლებელია სავალუტო ბაზარზე.

მაგალითად, ავიღოთ, ჩინური ფირმა A სესხულობს 150 მილიონ დოლარს ამერიკული კომპანია B-სგან და ამავდროულად, ამერიკული კომპანია X ასესხებს 200 მილიონ დოლარს ჩინური ფირმა Y-სგან.

 

საწყისი სვოპი ემყარება სესხის შესვლის ან სპოტ ფასს, რომელიც შეიძლება იყოს 2.5 დოლარი შესვლის ადგილზე ფასი. სვოპის ხელშეკრულება გაფორმებულია ორივე კომპანიის მიერ, რადგან ის საშუალებას აძლევს ორივე კომპანიას ისესხოს უცხოური ვალუტა უფრო იაფი საპროცენტო ხარჯებით, შემდეგ კი ვადის გასვლისას, ძირითადი თანხა გაიცვალოს ფორვარდის ფასად.

 

 1. ფორექსის სვოპები ხელს უწყობს უცხოური ინვესტიციების დაზღვევას გაცვლითი კურსის რისკისგან. ის ასევე ამცირებს ინვესტიციების ზემოქმედებას გაცვლითი კურსის არასასურველ გაუთვალისწინებელ რყევებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ორ უცხოურ სუბიექტს შეუძლია ერთდროულად დაიკავოს პოზიცია ერთმანეთის ვალუტაზე ფორექსის სვოპის საშუალებით, რათა მოხდეს მათი ინვესტიციების ჰეჯირება.

ფორვარდის ფასად წარმოქმნილი ნებისმიერი ზარალი შეიძლება ანაზღაურდეს სვოპის მოგებით

 

 

როგორ მოხდა ფორექსის სვოპი?

ფორექსის სვოპის ისტორია 1981 წელს დაიწყო. საინვესტიციო საბანკო ფირმა "Solomon Brothers" კოორდინაციას უწევდა გერმანული ჰოლანდიური და შვეიცარიული ფრანკის პირველი ვალუტის სვოპს აშშ დოლარის სანაცვლოდ. სვოპ ტრანზაქცია განხორციელდა IBM-სა და მსოფლიო ბანკს შორის.

2008 წელს განვითარებად ქვეყნებს, რომლებიც ლიკვიდურობის გამოწვევის წინაშე დგანან, Fed Reserve-მა უფლება მისცა, ისარგებლონ სავალუტო სვოპებით სესხის მიზნებისთვის. ამ მოვლენებმა გამოიწვია ფორექსის სვოპის ცნობიერება.

 

როგორ მუშაობს ფორექსის სვოპი?

უცხოური სუბიექტები (მთავრობები, ბიზნესი და ა.შ.) თანხმდებიან თავიანთი ვალუტის თანაბარი მოცულობის გაცვლაზე სპოტური კურსით და შემდეგ გადაიხადონ პროცენტი მეორე მხარის სესხის ძირზე და პირიქით, ხელშეკრულების ვადის განმავლობაში. სვოპის კურსი, როგორც წესი, ინდექსირებულია LIBOR-ზე, ლონდონის ბანკთაშორისი შეთავაზებული კურსის აბრევიატურა.

ეს არის საშუალო საპროცენტო ღირებულება, რომელსაც იყენებენ საერთაშორისო კრედიტორები უცხოურ ვალუტაში სესხებზე. სესხის გარკვეული ვადის ბოლოს ძირი ცვლის ფორვარდულ ფასად.

 

 

ფორექსის სვოპები Metatrader 4-ში (Mt 4)

როგორ ვრცელდება ფორექსის სვოპები საცალო ფორექსისა და CFD ტრეიდერებზე?

ფორექსსა და CFD ვაჭრობაში, ფორექსის სვოპების კონცეფცია საკმაოდ მსგავსია, მაგრამ უნიკალური მიდგომით.

 

ფორექსის სვოპის ღირებულება Mt ​​4-ში დარიცხულია როგორც სვოპის საკომისიო ან გადაბრუნების საკომისიო. ეს არის საპროცენტო ღირებულება, რომელიც დარიცხულია ბერკეტის ღია პოზიციებზე, რომლებიც ინახება ღამით ფორექსის ბაზარზე.

სვოპის საკომისიო გამოითვლება ფორექსის წყვილის ორი ვალუტის საპროცენტო განაკვეთის დიფერენციაციის გამოყენებით და საკომისიო ჩვეულებრივ იგივეა გრძელი ან მოკლე პოზიციებისთვის.

 

 

ფორექსის ვაჭრობა ჩვეულებრივ გულისხმობს ფორექსის წყვილში ორი ვალუტის თანაბარი მოცულობის ყიდვასა და გაყიდვას.

 

Როგორ? ფორექსის წყვილის გრძელი ან მოკლე პოზიცია გულისხმობს ფორექსის წყვილის ერთი ვალუტის ყიდვას, ხოლო მეორე ერთდროულად იყიდება და თანაბარი მოცულობით.

ასევე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ფორექსის წყვილის ერთ-ერთი ვალუტა არის ნასესხები მეორე ვალუტის შესაძენად. ამიტომ საპროცენტო ღირებულება უნდა დაირიცხოს ნასესხებ ვალუტაზე.

სვოპის საკომისიო ასევე დარიცხულია, რადგან ფორექსის ბროკერების პლატფორმებზე სავაჭრო პოზიციები ყოველთვის გამოიყენება ბროკერის ფონდთან, რათა მაქსიმალურად გაზარდოს პოტენციური მოგება.

სვოპის საკომისიო შეიძლება იყოს დადებითი ან უარყოფითი, დამოკიდებულია სვოპის კურსისა და ღია სავაჭრო პოზიციების მოცულობაზე.

თუ წყვილის ძირითადი სვოპის კურსი უფრო მაღალია შეძენილი ვალუტისთვის, გაყიდული ვალუტის მიმართ, პროცენტი შეიძლება დაგროვდეს, თუ პოზიცია შენარჩუნდება ღამით.

თუმცა, სხვა მოსაზრებებიდან გამომდინარე, როგორიცაა ბროკერების მონაცემების წყარო და საკომისიო, საპროცენტო ღირებულება დაწესდება ღია სავაჭრო პოზიციებზე (გრძელი ან მოკლე).

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სვოპის საკომისიო განსხვავდება სავაჭრო ინსტრუმენტებისთვის, ანუ სვოპის საკომისიო ისეთი ინსტრუმენტისთვის, როგორიცაა GBP/USD არ იქნება იგივე სხვა ვალუტაში.

 

სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სვოპის საფასურზე, მოიცავს

 • პოზიციის ტიპი: ყიდვა ან გაყიდვა
 • სხვაობა ვალუტის საპროცენტო განაკვეთებს შორის ფორექსის წყვილში
 • ღამეების რაოდენობა პოზიცია ღიაა
 • პოზიციის მოცულობა ან ბერკეტი
 • და ბოლოს, საბროკერო კომისიები, პირობები და პოლიტიკა

 

 

როდის ირიცხება სვოპები Mt4-ზე?

 ღია სავაჭრო პოზიციების დარიცხვის დრო დამოკიდებულია ბროკერზე. უმეტეს შემთხვევაში, ის იდება დაახლოებით შუაღამისას, ჩვეულებრივ სერვერის დროით 23:00-დან 00:00 საათამდე.

 

ზოგჯერ სვოპი პოზიციის შესანარჩუნებლად შაბათ-კვირას იხდის შაბათ-კვირამდეც კი.

ინსტრუმენტიდან გამომდინარე, რომლითაც ვაჭრობთ, შეიძლება დაგჭირდეთ კონტრაქტის სპეციფიკაციების ნახვა ან პირდაპირ სთხოვოთ თქვენს ბროკერს დაადასტუროს ზუსტად როდის დაგერიცხებათ სვოპის გადასახადი თქვენს ანგარიშზე.

 

 

როგორ გამოვთვალოთ სვოპის საკომისიო?

ფორექსის სვოპის საკომისიოების გამოთვლა ზოგჯერ შეიძლება საკმაოდ რთული იყოს, ეს დამოკიდებულია თქვენს მიერ გამოყენებულ ბროკერზე.

თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ რამდენია ის ხელშეკრულების სპეციფიკაციის გვერდზე იმ ინსტრუმენტისთვის, რომლითაც ვაჭრობთ. საკომისიო, რომელიც ნაჩვენებია სპეციფიკაციის გვერდზე, შეესაბამება თქვენი ღია სავაჭრო პოზიციის პიპის ღირებულებას.

 

ფორექსის სვოპის საკომისიო შეიძლება გამოითვალოს შემდეგნაირად:

 

გაცვლა საკომისიო = (გაცვლის კურსი * პიპის ღირებულება * ღამის რაოდენობა) / 10

 

 • პიპის ღირებულება: ეს ხშირად გამოიყენება სავაჭრო პოზიციის ზარალის ან მოგების მითითებისთვის. Pip Value არის ფასი, რომელიც მიეკუთვნება ფორექსის წყვილის ერთი პიპის მოძრაობას.

 

 • გაცვლის კურსი: სვოპ ან გადაბრუნების კურსი არის საპროცენტო განაკვეთების განსხვავება ფორექსის წყვილის ორივე ვალუტას შორის. მაგალითად, თუ თქვენ ვაჭრობთ ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგს შეერთებული შტატების დოლართან (GBP/USD), გადაბრუნების განაკვეთის გაანგარიშება დაეფუძნება საპროცენტო განაკვეთებს ბრიტანულ ფუნტებსა და შეერთებულ შტატებს შორის.

ვაჭრობის პოზიცია გრძელია თუ მოკლე, გამოიყენება სვოპის კურსი და ფორექსის თითოეულ წყვილს აქვს თავისი უნიკალური სვოპის კურსი.

 

 

მაგალითი: ვაჭრობა 1 ლოტი GBP/USD (გრძელი) დოლარში დენომინირებული ანგარიშით.

 

პიპის ღირებულება: $8

ღამის რაოდენობა: 2

სვოპის კურსი: 0.44

 

გაცვლა საკომისიო = (Pip Value * Swap rate * Night No.) / 10

 

გაცვლის საკომისიო: (8 * 0.44 * 2) / 10 = 0.704 $

 

შესაძლებელია, რომ ბროკერმა გაჩვენოთ მათი სვოპის კურსი, როგორც ყოველდღიური ან წლიური პროცენტი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სვოპის საკომისიოს გამოსათვლელად თქვენი ვაჭრობის ხანგრძლივობისთვის.

 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სვოპის საკომისიოს ოდენობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ ფინანსურ ინსტრუმენტს ვაჭრობთ. ეს შეიძლება იყოს დადებითი ან უარყოფითი განაკვეთი, რაც დამოკიდებულია თქვენს მიერ დაკავებულ პოზიციაზე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, თუ რა პოზიციას იკავებთ, თქვენ ყოველთვის დაგერიცხებათ პოზიციის დაკავება ღამით.

 

ფორექსის სვოპის კურსი დიდწილად დამოკიდებულია ვალუტის ძირითად საპროცენტო განაკვეთებზე იმ წყვილში, რომელსაც ვაჭრობენ. ასევე არის მეურვეობის საფასური, რომელიც ჩართულია სვოპის განაკვეთებში.

ისეთი აქტივებით, როგორიცაა საქონელი, ასეთი აქტივების შენახვის ხარჯები ღამით ან შაბათ-კვირის განმავლობაში მაღალია, ამიტომ ნეგატიური სვოპები, როგორც წესი, შეინიშნება როგორც გრძელ, ასევე მოკლე პოზიციებზე.

 

 

როგორ შევამოწმოთ სვოპის განაკვეთები MetaTrader პლატფორმებზე

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ სვოპის საკომისიო MetaTrader 4 (MT 4) ან MetaTrader 5 (MT 5) სავაჭრო პლატფორმაზე მარტივი ნაბიჯის შემდეგ

 

 1. დააწკაპუნეთ ჩანართზე „ნახვა“, გადადით ქვემოთ „Market Watch“-ზე და დააწკაპუნეთ მასზე.

 

         2. დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკით სავაჭრო ფორექსის წყვილზე ან თქვენს მიერ არჩეულ აქტივზე "Market Watch" ფანჯარაში და შემდგომ ჩამოსაშლელ მენიუში დააწკაპუნეთ "Specification"-ზე.

 

ის, რაც გამოჩნდება, არის დიალოგური ფანჯარა, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ფორექსის წყვილის შესახებ, სვოპის მნიშვნელობების ჩათვლით.

 

 

 

რა გავლენას ახდენს სვოპის საკომისიო გრძელვადიან და მოკლევადიან ვაჭრობაზე?

 

მოკლევადიანი ტრეიდერებისთვის და დღიური ტრეიდერებისთვის, სვოპის საკომისიოებს შეიძლება ჰქონდეს ძალიან მცირე ან უმნიშვნელო გავლენა სავაჭრო ანგარიშის ბალანსზე.

გრძელვადიანი ვაჭრობისთვის. სვოპის საკომისიოები მეტ გავლენას მოახდენს სავაჭრო ანგარიშის ბალანსზე, რადგან საკომისიოები ყოველდღიურად დაგროვდება. გრძელვადიანი ტრეიდერები, რომლებიც ამუშავებენ დიდი მოცულობის შეკვეთებს, შესაძლოა საინტერესო იყოს ფორექსის სვოპების თავიდან აცილება ფორექსის სვოპის გარეშე სავაჭრო ანგარიშით ვაჭრობით ან უშუალოდ ბერკეტების გარეშე.

 

დააწკაპუნეთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე, რომ გადმოწეროთ ჩვენი სახელმძღვანელო "რა არის ფორექსის სვოპი" PDF-ში

FXCC ბრენდი არის საერთაშორისო ბრენდი, რომელიც რეგისტრირებული და რეგულირდება სხვადასხვა იურისდიქციებში და მოწოდებულია შემოგთავაზოთ საუკეთესო სავაჭრო გამოცდილება.

ამ ვებსაიტს (www.fxcc.com) ეკუთვნის და ოპერირებას უწევს Central Clearing Ltd, საერთაშორისო კომპანია, რომელიც რეგისტრირებულია ვანუატუს რესპუბლიკის საერთაშორისო კომპანიის კანონით [CAP 222] სარეგისტრაციო ნომრით 14576. კომპანიის რეგისტრირებული მისამართი: Level 1 Icount House. , კუმულის გზატკეცილი, პორტვილა, ვანუატუ.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) ნევისში სათანადოდ რეგისტრირებული კომპანია No C 55272-ის ქვეშ. რეგისტრირებული მისამართი: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) კვიპროსში სათანადოდ რეგისტრირებული კომპანია სარეგისტრაციო ნომრით HE258741 და რეგულირდება CySEC მიერ ლიცენზიის ნომრით 121/10.

RISK გაფრთხილება: ფორექსში ვაჭრობა და კონტრაქტები სხვაობა (CFDs), რომლებიც გადამუშავებული პროდუქტია, ძალიან სპეკულაციაა და ზარალის მნიშვნელოვანი რისკია. შესაძლებელია ინვესტიციის დაწყების ყველა საწყისი კაპიტალის დაკარგვა. ამიტომ, Forex და CFDs არ შეიძლება იყოს შესაფერისი ყველა ინვესტორს. მხოლოდ ინვესტიციით ფულის შეძენა შეგიძლიათ დაკარგოთ. ასე რომ, დარწმუნდით, რომ თქვენ კარგად გესმით რისკები. საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებელი რჩევა

ინფორმაცია ამ საიტზე არ არის მიმართული EEA ქვეყნების ან შეერთებული შტატების მაცხოვრებლებისთვის და არ არის გამიზნული ნებისმიერი პირის გავრცელებისთვის ან გამოსაყენებლად ნებისმიერ ქვეყანაში ან იურისდიქციაში, სადაც ასეთი გავრცელება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება ადგილობრივ კანონს ან რეგულაციას. .

Copyright © XXX FXCC. Ყველა უფლება დაცულია.