როდის და როგორ ვიყიდოთ ან გაყიდოთ ფორექს ვაჭრობაში

იმის ცოდნა, თუ როდის და როგორ უნდა იყიდოთ ან გაყიდოთ ფორექს ვაჭრობაში, უმნიშვნელოვანესია, რადგან ის საბოლოოდ განსაზღვრავს თქვენს წარმატებას ან წარუმატებლობას, როგორც ტრეიდერის. ფორექსის ბაზარი ძალზე არასტაბილურია და გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორით, როგორიცაა ეკონომიკური მონაცემები, გეოპოლიტიკური მოვლენები და ბაზრის განწყობა. ეს წარმოუდგენლად რთულს ხდის ფასების მოძრაობის ზუსტად პროგნოზირებას. ამიტომ, ტრეიდერებს უნდა ჰქონდეთ კარგად გააზრებული სტრატეგია, რომელიც დაფუძნებულია საფუძვლიან ანალიზზე და მკაფიო გაგებაზე იმ ფაქტორების შესახებ, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფორექსის ბაზარზე. ეს ცოდნა დაეხმარება ტრეიდერებს მიიღონ უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებები ვაჭრობაში შესვლის ან გასვლის შესახებ და როგორ მართონ თავიანთი რისკი სათანადოდ.

ფორექსის ბაზარი არის გლობალური დეცენტრალიზებული ან სარეკლამო (OTC) ბაზარი ვალუტების ვაჭრობისთვის. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი და ლიკვიდური ბაზარი, სადაც ვალუტები ვაჭრობენ ერთმანეთს ვალუტის კურსის მიხედვით. ფორექსის ბაზრის ძირითადი კონცეფცია ტრიალებს სავალუტო წყვილების ერთდროულად ყიდვა-გაყიდვის გარშემო.

სავალუტო წყვილი არის ფორექს ვაჭრობის საფუძველი. სავალუტო წყვილი შედგება ორი ვალუტისგან, სადაც პირველი ვალუტა ცნობილია როგორც "საბაზისო ვალუტა", ხოლო მეორე ვალუტა ცნობილია როგორც "კოტირების ვალუტა". მაგალითად, EUR/USD წყვილში EUR არის საბაზისო ვალუტა, ხოლო USD არის კოტირების ვალუტა. სავალუტო წყვილის ფასი გვიჩვენებს, თუ რამდენი ვალუტაა საჭირო საბაზისო ვალუტის ერთი ერთეულის შესაძენად. ძირითადი სავალუტო წყვილი მოიცავს EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD და USD/CHF. ეს წყვილი არის ყველაზე ვაჭრობა და აქვს უმაღლესი ლიკვიდურობა.

გლობალური ეკონომიკური მოვლენები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ფორექსის ბაზარზე ზემოქმედებაში. მოვლენები, როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება, ეკონომიკური მონაცემების გამოქვეყნება, პოლიტიკური არასტაბილურობა და სტიქიური უბედურებები, შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ცვალებადობა ფორექსის ბაზარზე. მაგალითად, თუ აშშ-ს ფედერალური სარეზერვო სისტემა გამოაცხადებს საპროცენტო განაკვეთების ზრდას, მას შეუძლია გააძლიეროს აშშ დოლარი სხვა ვალუტებთან მიმართებაში. ტრეიდერებმა ყურადღებით უნდა აკონტროლონ გლობალური ეკონომიკური მოვლენები და სიახლეები, რათა მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები ფორექსის ბაზარზე.

 როდის და როგორ ვიყიდოთ ან გაყიდოთ ფორექს ვაჭრობაში

 

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ყიდვა-გაყიდვის გადაწყვეტილებებზე

არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც ტრეიდერებმა უნდა გაითვალისწინონ ფორექსის ბაზარზე ყიდვა-გაყიდვის გადაწყვეტილების მიღებამდე.

ტექნიკური ანალიზი მოიცავს ფასების ისტორიული მონაცემების ანალიზს და დიაგრამების შაბლონებს მომავალი ფასების მოძრაობის პროგნოზირებისთვის. ტრეიდერები იყენებენ ტექნიკურ ინდიკატორებს, როგორიცაა მოძრავი საშუალო მაჩვენებლები, შედარებითი სიძლიერის ინდექსი (RSI) და Bollinger Bands ბაზრის ტენდენციების და პოტენციური შებრუნების წერტილების დასადგენად. მაგალითად, მოძრავი საშუალო კროსოვერი შეიძლება მიუთითებდეს ტენდენციის მიმართულების ცვლილებაზე, ხოლო RSI-ს შეუძლია მიუთითოს ვალუტის წყვილი ზედმეტად შეძენილი ან გადაჭარბებული გაყიდვა.

ფუნდამენტური ანალიზი მოიცავს ვალუტის ღირებულებებზე მოქმედი ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური ფაქტორების შეფასებას. მოვაჭრეები იყენებენ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, როგორიცაა მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ), ინფლაცია და დასაქმების მონაცემებს ქვეყნის ეკონომიკური სიჯანსაღისა და მისი ვალუტის შესაფასებლად. ახალი ამბები და მოვლენები, როგორიცაა ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილებები, პოლიტიკური არჩევნები და გეოპოლიტიკური დაძაბულობა, ასევე შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს ფორექსის ბაზარზე.

ფსიქოლოგიური ფაქტორები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ სავაჭრო გადაწყვეტილებებში. ტრეიდერებს უნდა ჰქონდეთ მაღალი რისკის ტოლერანტობა, რადგან ფორექს ვაჭრობა მნიშვნელოვან რისკს მოიცავს. ასევე აუცილებელია მოთმინება, რადგან შეიძლება დრო დასჭირდეს სავაჭრო სტრატეგიას შედეგის გამოღებას. დისციპლინა არის გასაღები სავაჭრო გეგმისადმი მიდგომისთვის და არ მისცე უფლება ემოციებს კარნახოს სავაჭრო გადაწყვეტილებები. დისციპლინაზე, მოთმინებაზე და კარგად განსაზღვრულ რისკების მართვის სტრატეგიაზე დაფუძნებული სავაჭრო ფსიქოლოგიის შემუშავება გადამწყვეტია ფორექს ვაჭრობაში წარმატებისთვის.

 

ფორექსში ყიდვისა და გაყიდვის სტრატეგიები

ფორექსის ბაზარი გთავაზობთ სხვადასხვა სავაჭრო სტილს, თითოეულს აქვს საკუთარი სტრატეგიებისა და ტექნიკის ნაკრები. აქ არის რამდენიმე საერთო სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც დაფუძნებულია სხვადასხვა ვადებზე:

პოზიციური ვაჭრობა არის გრძელვადიანი მიდგომა, სადაც ტრეიდერები იკავებენ პოზიციებს კვირების, თვეების ან თუნდაც წლების განმავლობაში. იგი მოიცავს ფუნდამენტური ანალიზის ღრმა გააზრებას და ფოკუსირებას საერთო ტენდენციაზე და არა მოკლევადიან რყევებზე. ტრეიდერებს, რომლებიც იყენებენ ამ მიდგომას, უნდა ჰქონდეთ მოთმინების მაღალი დონე და კარგად გააზრებული რისკის მართვის სტრატეგია.

სვინგ ვაჭრობა არის საშუალოვადიანი მიდგომა, სადაც ტრეიდერები იკავებენ პოზიციებს რამდენიმე დღიდან კვირამდე. ის გულისხმობს ბაზარზე „სვინგის“ ან „ტალღების“ იდენტიფიცირებას და ამ ფასების მოძრაობით სარგებლობას. სვინგ ტრეიდერები იყენებენ ტექნიკური და ფუნდამენტური ანალიზის კომბინაციას სავაჭრო გადაწყვეტილებების მისაღებად.

დღის ვაჭრობა არის მოკლევადიანი მიდგომა, რომლის დროსაც მოვაჭრეები ყიდულობენ და ყიდიან იმავე დღეს. იგი მოიცავს სწრაფ გადაწყვეტილებებს ტექნიკურ ანალიზსა და რეალურ დროში ახალი ამბების მოვლენებზე დაყრდნობით. დღის ტრეიდერებმა უნდა გაიგონ ბაზრის ტენდენციები, ტექნიკური ინდიკატორები და რისკის მართვის დისციპლინირებული მიდგომა.

სკალპინგი არის მოკლევადიანი მიდგომა, სადაც ტრეიდერები ახორციელებენ ათობით ან ასობით ვაჭრობას ერთ დღეში, ცდილობენ ისარგებლონ ვალუტის ფასების მცირე ცვლილებით. იგი მოიცავს მაღალი ბერკეტის გამოყენებას და მკაცრ გასასვლელ სტრატეგიას დანაკარგების შესამცირებლად. სკალპინგი მოითხოვს სწრაფ სავაჭრო გარემოს, გადაწყვეტილების სწრაფ მიღებას და ბაზრის მექანიკის საფუძვლიან გააზრებას.

 

საუკეთესო პრაქტიკა ფორექსში ყიდვისა და გაყიდვისთვის

ფორექსზე წარმატებული ვაჭრობა მოითხოვს დისციპლინას, კარგად გააზრებულ გეგმას და რისკის ეფექტურად მართვის უნარს. აქ მოცემულია რამდენიმე საუკეთესო პრაქტიკა ფორექსის ბაზარზე ყიდვისა და გაყიდვისთვის:

სავაჭრო გეგმა არის წესებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების ერთობლიობა, რომელიც განსაზღვრავს თქვენს სავაჭრო სტრატეგიას, რისკის შემწყნარებლობას და ფინანსურ მიზნებს. ის უნდა მოიცავდეს ვაჭრობის შესვლისა და გასვლის კრიტერიუმებს, რისკის კაპიტალის ოდენობას თითო ვაჭრობაში და ვაჭრობის ვალუტის წყვილების ტიპს. მას შემდეგ, რაც თქვენ გაქვთ სავაჭრო გეგმა, გადამწყვეტია დაიცვან იგი და არ მისცეთ უფლება ემოციებს კარნახოს თქვენი სავაჭრო გადაწყვეტილებები.

რისკების მართვა წარმატებული ფორექს ვაჭრობის მთავარი ასპექტია. მნიშვნელოვანია ყოველი ვაჭრობისთვის დაწესდეს სტოპ-ზარალის და წაღების დონეები, რათა შეზღუდოს ზარალი და უზრუნველყოს მოგება. Stop-loss ორდერი იდება ბროკერთან, რათა იყიდოს ან გაყიდოს მას შემდეგ, რაც ვალუტის წყვილი გარკვეულ ფასს მიაღწევს, ხოლო წაღება-პროფიტის ორდერი იდება ვაჭრობის დახურვისთვის, როდესაც ის მიაღწევს მოგების გარკვეულ დონეს. Stop-loss-ის და Take-Profit დონეების სწორად დაყენება დაგეხმარებათ რისკის მართვაში და მოგების მაქსიმიზაციაში.

ფორექსის ბაზარი დინამიურია და მუდმივად იცვლება. მნიშვნელოვანია რეგულარულად გადახედოთ და განაახლოთ თქვენი სავაჭრო სტრატეგია, რათა მოერგოთ ცვალებად საბაზრო პირობებს. ეს შეიძლება მოიცავდეს თქვენი ტექნიკური ინდიკატორების შეცვლას, რისკის მართვის სტრატეგიის კორექტირებას ან ვაჭრობის სტილის შეცვლას. თქვენი სავაჭრო სტრატეგიის რეგულარულად გადახედვა და განახლება დაგეხმარებათ გააუმჯობესოთ თქვენი სავაჭრო შესრულება და გაზარდოთ თქვენი წარმატების შანსები ფორექსის ბაზარზე.

 როდის და როგორ ვიყიდოთ ან გაყიდოთ ფორექს ვაჭრობაში

 

გავრცელებული შეცდომები, რომლებიც თავიდან უნდა იქნას აცილებული ფორექსის ვაჭრობაში

ფორექსზე ვაჭრობა შეიძლება იყოს ძალიან მომგებიანი, მაგრამ გააჩნია მნიშვნელოვანი რისკები. აქ არის რამოდენიმე გავრცელებული შეცდომა, რომელიც ტრეიდერებმა უნდა აირიდონ, რათა გაზარდონ წარმატების შანსები ფორექსის ბაზარზე:

ბერკეტი საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს გააკონტროლონ დიდი პოზიცია მცირე კაპიტალით. მიუხედავად იმისა, რომ ამან შეიძლება გაზარდოს მოგება, ის ასევე ზრდის მნიშვნელოვანი დანაკარგების რისკს. გადაჭარბებული ბერკეტის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი სავაჭრო კაპიტალის სწრაფი ამოწურვა. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მარჟინ ზარი, სადაც თქვენმა ბროკერმა შეიძლება დახუროს თქვენი პოზიციები, თუ არ გაქვთ საკმარისი თანხა თქვენს ანგარიშზე ზარალის დასაფარად.

ძალიან ხშირად ან ძალიან დიდი მოცულობით ვაჭრობამ შეიძლება გამოიწვიოს მაღალი ტრანზაქციის ხარჯები და გაზრდილი რისკი. მნიშვნელოვანია იყოთ შერჩევითი თქვენი გარიგებების მიმართ და ბაზარზე შეხვიდეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს მაღალი ალბათობის დაყენება. კარგად გააზრებული გეგმითა და სტრატეგიით ვაჭრობა დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ზედმეტი ვაჭრობა.

მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკური ანალიზი გადამწყვეტია შესვლისა და გასასვლელი პუნქტების იდენტიფიცირებისთვის, ასევე მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ინდიკატორებისა და ახალი ამბების გათვალისწინება, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ ვალუტის ღირებულებებზე. ფუნდამენტური ანალიზის იგნორირებამ შეიძლება გამოიწვიოს ბაზრის მოულოდნელი მოძრაობები და ზარალი.

კარგად გააზრებული გეგმის ან სტრატეგიის გარეშე ვაჭრობა კატასტროფის რეცეპტია. სავაჭრო გეგმა უნდა შეიცავდეს თქვენს სავაჭრო მიზნებს, რისკის ტოლერანტობას და კრიტერიუმებს ვაჭრობის შესვლისა და გასვლისთვის. სავაჭრო გეგმის ქონა და მისი დაცვა დაგეხმარებათ დისციპლინის შენარჩუნებაში და გაზრდის თქვენი წარმატების შანსებს ფორექსის ბაზარზე.

 

რჩევები ფორექს ვაჭრობაში წარმატებისთვის

ფორექსის ბაზარი უამრავ შესაძლებლობებს სთავაზობს ტრეიდერებს, მაგრამ ასევე გააჩნია მნიშვნელოვანი რისკები. აქ მოცემულია რამდენიმე რჩევა ფორექსის ვაჭრობაში წარმატებისთვის:

ფორექსის ბაზარი დინამიურია და მუდმივად იცვლება. მნიშვნელოვანია ბაზრის სიახლეების, ეკონომიკური მოვლენებისა და ვაჭრობის ტექნიკის განახლება. ფორექსის ბაზრის, სხვადასხვა სავაჭრო სტრატეგიებისა და რისკების მართვის ტექნიკის შესახებ საკუთარი თავის მუდმივი განათლება დაგეხმარებათ დარჩეთ მრუდზე წინ და გააუმჯობესოთ თქვენი სავაჭრო შესრულება.

რეალურ ფულზე ვაჭრობამდე მიზანშეწონილია ივარჯიშოთ დემო ანგარიშით, რათა გაეცნოთ სავაჭრო პლატფორმას და შეამოწმოთ თქვენი სავაჭრო სტრატეგია. დემო ანგარიში გაძლევთ საშუალებას ივაჭროთ ვირტუალური ფულით და უზრუნველვყოთ რისკის გარეშე გარემო თქვენი სავაჭრო უნარების გასავითარებლად.

სავაჭრო გადაწყვეტილებები უნდა ეფუძნებოდეს ანალიზს და არა ემოციებს. მნიშვნელოვანია იყოთ მოწესრიგებული და დაიცვან თქვენი სავაჭრო გეგმა. მოერიდეთ შიშზე ან სიხარბეზე დაფუძნებულ იმპულსურ გადაწყვეტილებებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ცუდი სავაჭრო გადაწყვეტილებები და ზარალი.

თქვენი სავაჭრო კაპიტალის გონივრულად მართვა გადამწყვეტია ფორექს ვაჭრობაში გრძელვადიანი წარმატებისთვის. დააყენეთ რისკის შესაბამისი დონეები თითოეული ვაჭრობისთვის და ნუ გარისკავთ იმაზე მეტს, ვიდრე დაკარგვის საშუალება გაქვთ. რეკომენდირებულია გარისკოთ თქვენი სავაჭრო კაპიტალის არაუმეტეს 1-2% ერთ ვაჭრობაში. ფულის სწორად მართვა დაგეხმარებათ შეინარჩუნოთ თქვენი სავაჭრო კაპიტალი და გაზარდოთ თქვენი მოგება.

 

დასკვნა

ფორექსზე ვაჭრობა არის რთული, მაგრამ მომგებიანი მცდელობა, რომელიც მოითხოვს ფორექსის ბაზრის ყოვლისმომცველ გაგებას, კარგად გააზრებულ სავაჭრო გეგმას და დისციპლინირებულ შესრულებას. მნიშვნელოვანია გქონდეთ მყარი გაგება იმ ფაქტორების შესახებ, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფორექსის ბაზარზე, როგორიცაა ეკონომიკური მაჩვენებლები, გლობალური მოვლენები და ბაზრის განწყობა. სავაჭრო სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც შეესაბამება თქვენს სავაჭრო სტილს და რისკის ტოლერანტობას, გადამწყვეტია წარმატებისთვის.

დაიმახსოვრე, რომ გონივრულად მართო შენი რისკი სტოპ-ლოსისა და წაგების შესაბამისი დონის დაწესებით, არ გარისკო იმაზე მეტი, ვიდრე დაკარგვის საშუალება გაქვთ. თქვენი სავაჭრო სტრატეგიის რეგულარულად გადახედვა და განახლება აუცილებელია ბაზრის ცვალებად პირობებთან ადაპტაციისთვის. გარდა ამისა, ემოციების კონტროლი და სავაჭრო გადაწყვეტილებების მიღება ანალიზზე და არა ემოციებზე დაყრდნობით არის გრძელვადიანი წარმატების გასაღები.

უწყვეტი სწავლა და პრაქტიკა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ გახდეთ გამოცდილი ფორექსის მოვაჭრე. გამოიყენეთ დემო ანგარიშები თქვენი სავაჭრო სტრატეგიის შესასრულებლად და მუდმივად ისწავლეთ ფორექსის ბაზრისა და ვაჭრობის ტექნიკის შესახებ.

FXCC ბრენდი არის საერთაშორისო ბრენდი, რომელიც რეგისტრირებული და რეგულირდება სხვადასხვა იურისდიქციებში და მოწოდებულია შემოგთავაზოთ საუკეთესო სავაჭრო გამოცდილება.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: www.fxcc.com საიტის საშუალებით ხელმისაწვდომი ყველა სერვისი და პროდუქტი უზრუნველყოფილია შპს ცენტრალური კლირინგი მვალი კუნძულზე რეგისტრირებული კომპანია კომპანიის ნომრით HA00424753.

იურიდიული:
შპს ცენტრალური კლირინგი (კმ) ავტორიზებულია და რეგულირდება Mwali International Services Authorities (MISA) მიერ საერთაშორისო საბროკერო და საკლირინგო სახლის ლიცენზიის No. BFX2024085. კომპანიის რეგისტრირებული მისამართია Bonovo Road - Fomboni, კუნძული Mohéli - Comoros Union.
შპს ცენტრალური კლირინგი (KN) რეგისტრირებულია ნევისში კომპანიის No C 55272 ქვეშ. რეგისტრირებული მისამართი: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
შპს ცენტრალური კლირინგი (VC) რეგისტრირებულია სენტ ვინსენტისა და გრენადინების კანონების შესაბამისად სარეგისტრაციო ნომრით 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) კვიპროსში სათანადოდ რეგისტრირებული კომპანია სარეგისტრაციო ნომრით HE258741 და რეგულირდება CySEC მიერ ლიცენზიის ნომრით 121/10.

რისკის გაფრთხილება: ფორექსით ვაჭრობა და სხვაობის კონტრაქტები (CFD), რომლებიც წარმოადგენენ ბერკეტის მქონე პროდუქტებს, არის ძალიან სპეკულაციური და მოიცავს ზარალის მნიშვნელოვან რისკს. შესაძლებელია დაკარგოს მთელი ინვესტიციული საწყისი კაპიტალი. ამიტომ, Forex და CFD შეიძლება არ იყოს შესაფერისი ყველა ინვესტორისთვის. ჩადეთ ინვესტიცია მხოლოდ იმ ფულით, რომლის დაკარგვაც შეგიძლიათ. ასე რომ, დარწმუნდით, რომ თქვენ სრულად გესმით რისკები. საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებელი რჩევა

შეზღუდული რეგიონები: შპს Central Clearing არ უწევს მომსახურებას EEA ქვეყნების, აშშ-ს და ზოგიერთი სხვა ქვეყნის მაცხოვრებლებს. ჩვენი სერვისები არ არის გამიზნული რომელიმე პირის მიერ რომელიმე ქვეყანაში ან იურისდიქციის გასავრცელებლად ან გამოსაყენებლად, სადაც ასეთი გავრცელება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება ადგილობრივ კანონს ან რეგულაციას.

Copyright © XXX FXCC. Ყველა უფლება დაცულია.