FXCC ережелері мен шарттары

ОСЫ ШАРТТАРЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

БҰЛ САЙТТА ҚОЛ ЖЕТІМДІГІН СІЗ ОСЫ САЙТ ЖӘНЕ БАРЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРҒА АРНАЛҒАН ШАРТТАРЫҢЫЗҒА КЕЛІСЕСІЗ. FXCC Сізге ескертусіз кез-келген уақытта осы ШАРТТАРДЫ ЖӘНЕ ШАРТТАРДЫ өзгертуге құқығын сақтайды. ОСЫ ШАРТТАРДЫ ЖӘНЕ ШАРТТАРДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК. БҰЛ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУДЫ ҚОЛДАНУ ҮШІН НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗІҢІЗДІ КЕЛІСІМІҢІЗ. ЕГЕР СІЗ ОСЫ ШАРТТАР МЕН ШАРТТАРЫМЕН КЕЛІСЕСІЗ, СІЗДІҢ WEB-САЙТЫНА ҚАТЫСТЫҢЫЗ.

Сайттың меншік иесі

FXCC осы сайтты иемденеді және қолдайды. Осы сайттан жүктеу немесе басқаша көшіру актісі осы сайттың кез келген бағдарламалық жасақтамасына немесе материалына құқықты бермейді. Осы сайтқа жіберген кез келген нәрсе FXCC меншігі болып табылады, FXCC кез келген заңды мақсаттарға пайдаланылуы мүмкін және FXCC қолданылатын кез келген заңды немесе реттеуші органға қоса, FXCC сәйкес деп жариялауға жатады. FXCC осы сайттағы барлық материалдардың авторлық және сауда белгісіне қатысты барлық құқықтарын сақтайды және мұндай құқықтарды заңның барлық деңгейінде сақтайды.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Веб-сайтта қамтылған материалдар, соның ішінде барлық дизайн, мәтін, бейнелер, дыбыс жазбалары және суреттермен шектелмей, FXCC анықтамасында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, иелік етеді. Бұдан өзге, осында нақты айтылған жағдайларды қоспағанда, оларды көшіруге, беруге, көрсетуге, орындауға, таратуға (өтемақыға немесе өзгеше түрде), лицензиялануға, өзгертуге, қойылғанға, кейіннен пайдалану үшін сақталуға немесе кез-келген тәсілмен толық немесе ішінара қолданылмайды FXCC алдын-ала жазбаша келісімі.

Сайттың кіруі

Бұл сайт және ақпарат, құралдар мен материалдар, кез-келген юрисдикцияда азамат немесе кез келген юрисдикцияда орналасқан кез-келген тұлға немесе субъект таратуға немесе пайдалануға арналмаған, мұндай тарату, жариялау, қолжетімділік немесе пайдалану заңға немесе нормативтік актілерге қайшы келеді немесе FXCC немесе оның аффилиирленген тұлғаларын осындай юрисдикцияның кез-келген тіркеу немесе лицензиялау талабына бағындыруы мүмкін.

КЕПІЛДІКТІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ

Осы сайттағы ақпарат «Қалай болғанда» деп көрсетілген. FXCC осы Келісімде берілген материалдардың дұрыстығын, қандай да бір нақты мақсаттар үшін, нақты мақсаттарға жарамдылық немесе жарамдылық туралы кез келген кепілдіктен бас тартпайды. FXCC осы сайт арқылы сізге берілген қандай да бір ақпараттың үшінші тұлғалардың ұсталуынан туындауы мүмкін кез келген шығындар немесе зақымдар үшін жауапты болмайды. Сізге осы сайтта берілген ақпарат сенімді деп есептейтін дереккөздерден алынса да немесе жасалса да, FXCC қандай да бір нақты мақсаттар үшін қол жетімді болатын кез келген ақпараттың немесе деректердің дәлдігі, шынайылығы, уақтылығы немесе толықтығына кепілдік бермейді және бермейді. FXCC немесе оның аффилиирленген тұлғалары, директорлары, лауазымды тұлғалары немесе қызметкерлері, сондай-ақ кез-келген үшінші тараптың сатушысы осы сайттың қандай да бір үзілімі немесе үзілуі болған кез келген шығындар немесе зиян үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді, немесе осы сайтты немесе оған сізде бар деректерді жасауға қатысатын кез келген басқа тараптың әрекетінен немесе әрекетсіздігінен немесе сайтқа немесе осы материалдарға кіруге немесе қол жеткізу мүмкін еместігіне қатысты кез-келген басқа себеппен немесе осындай себепке себеп болатын мән-жайлар FXCC немесе бағдарламалық жасақтаманы немесе қызметтерді қолдауды қамтамасыз ететін кез келген өнім берушінің бақылауында болмауы мүмкін.

Кез-келген жағдайда, FXCC осы зонаның немесе оның кез-келген бөлігін пайдаланудың немесе пайдаланудың мүмкін болмауынан туындайтын кез-келген жанама, кездейсоқ, арнайы, айыппұл немесе үлгілі залалдар үшін жауапты болмайды, қарамастан, FXCC осындай шығындар ықтималдығы туралы хабарланған және Шарт бойынша, Торт (соның ішінде абайсызда), қатаң жауапкершілік немесе басқаша әрекет түріне қарамастан.

Осы сайтта қамтылған ақпарат тек ақпараттық мақсаттарға арналған. Сондықтан ол кез келген юрисдикциядағы кез келген адамға осындай ұсыныс немесе шағым рұқсат етілмеген немесе мұндай ұсынысты немесе талап етуді заңсыз ете алмайтын кез келген адамға ұсыныс немесе ұсыныс ретінде қаралмауы керек. сатып алу, сату немесе кез-келген нақты инвестициялармен басқаша жұмыс істеу. Инвестициялауға дейін тәуелсіз инвестициялық, қаржылық, заңдық және салықтық кеңес алуды ұсынамыз. Осы сайтта ешнәрсе FXCC немесе оның аффилиирленген тұлғалары, директорлары, лауазымды тұлғалары немесе қызметкерлері тарапынан инвестициялық кеңес ретінде оқылмауы немесе түсіндірілмеуі керек.

Қаржылық құралдардағы инвестициялардың сипаты, барлық қаржы құралдары барлық адамдар үшін жарамды емес, олар:

  • инвестициялық мәселелер бойынша білімді,
  • инвестициялардың экономикалық тәуекелін көтере алады,
  • тәуекелді түсіну; және
  • Инвестициялар олардың нақты инвестициялық мақсаттары мен қаржылық қажеттіліктері үшін қолайлы деп санайды.

Егер кәсіби емес инвестор Қаржылық құралдарды инвестицияласа, инвестордың ұзақ мерзімді инвестициялауға ниеттенген сомаларының бір бөлігін ғана инвестициялау керек.

Сондай-ақ, барлық инвесторлар қаржы құралдарына инвестиция жасамас бұрын кәсіби инвестициялық кеңесшіден кеңес алу керек.

БАСҚА САЙТТАРҒА СІЛТЕМЕЛЕР

FXCC емес веб-сайттарға сілтемелер тек FXCC веб-сайттарының пайдаланушылары үшін пайдалы болуы мүмкін тақырыптар туралы ақпарат ретінде көрсетіледі және FXCC мұндай FXCC емес веб-сайттардағы мазмұнды бақыламайды. Егер FXCC-мен бақыланбайтын веб-сайтқа сілтеме жасайтын болсаңыз, FXCC осы сайттың мазмұнына қатысты нақты немесе нақты емес кепілдік бермейді, соның ішінде нақты мақсаттар үшін дәлдік, толықтығы, сенімділігі немесе жарамдылығы және FXCC мұндай сайт немесе контент авторлық құқықтың, сауда маркасының немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын басқа да бұзудың кез келген талаптарынан босатылғанына немесе осындай сайт немесе мазмұндағы вирустардан немесе басқа да ластанулардан айырылғандығын білдіреді. FXCC Интернеттегі құжаттардың шынайылығына кепілдік бермейді. FXCC емес сайттарға сілтемелер осы сайттарда ұсынылған пікірлерге, идеяларға, өнімдерге, ақпаратқа немесе қызметтерге немесе мұндай сайттардағы мазмұнға қатысты қандай да бір өкілдіктің жоқтығын немесе жауапкершілігін білдірмейді.

ҚАУІПСІЗДІК

Егер сіз FXCC-пен электронды пошта арқылы хабарласатын болсаңыз, Интернет электрондық поштасының қауіпсіздігі белгісіз. Шифрланбаған құпия немесе құпия электрондық пошта хабарламаларын жіберу арқылы сіз осындай белгісіздіктің және интернетте құпиялылықтың мүмкін болмау тәуекелдерін қабылдайсыз. Интернет 100% қауіпсіз емес және біреу сіздің мәліметтеріңізді оқып, оқи алады.

ҚҰПИЯ

Сіз берген жеке ақпаратыңыз құпия болып есептеледі және Компанияға, оның аффилирленген тұлғаларына және іскерлік серіктестеріне ғана ортақ пайдаланылады және кез келген реттеуші немесе сот ісін жүргізуден басқа кез-келген үшінші тарапқа жарияланбайды. Веб-сайтты қадағалау жүйелері сіз қол жеткізген беттер туралы мәліметтерді жинайды, осы сайтты қалай табуға болады, сапарлардың жиілігін және т.б. Біз алынған ақпарат біздің веб-сайтымыздың мазмұнын жақсарту үшін пайдаланылады және біз сізбен кез келген тиісті тәсілдермен байланысуға және сіз үшін пайдалы болуы мүмкін деп санайтын кез-келген ақпаратты беруге көмектесуі мүмкін.

FXCC бренді - әртүрлі юрисдикцияларда тіркелген және реттелетін халықаралық бренд және сізге ең жақсы сауда тәжірибесін ұсынуға міндетті.

Бұл веб-сайт (www.fxcc.com) 222 тіркеу нөмірімен Вануату Республикасының «Халықаралық компания актісі» [CAP 14576] бойынша тіркелген Central Clearing Ltd халықаралық компаниясына тиесілі және басқарады. Компанияның тіркелген мекенжайы: 1-деңгей Icount House , Кумул тас жолы, ПортВила, Вануату.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) Невисте № C 55272 компаниясы бойынша тиісті түрде тіркелген компания. Тіркелген мекенжайы: Suite 7, Henville Building, Main Street, Чарлстаун, Невис.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) HE258741 тіркеу нөмірімен Кипрде тиісті түрде тіркелген және 121/10 лицензия нөмірі бойынша CySEC реттейтін компания.

ТӘУЕКЕЛДІ ЕСКЕРТУ: Форекс сауда-саттығы және айырымдық келісімшарттар (CFDs) - бұл жоғары дәрежелі алыпсатарлық және жоғалтудың елеулі тәуекелін қамтиды. Инвестицияланған барлық бастапқы капиталды жоғалтуға болады. Сондықтан Forex және CFD барлық инвесторлар үшін жарамды болмауы мүмкін. Тек ақшамен инвестиция жасай аласыз. Мәселен, толық түсінуіңізді сұраймыз тәуекелдер. Қажет болса, тәуелсіз кеңес сұраңыз.

Бұл сайттағы ақпарат ЕЭА елдерінің немесе Америка Құрама Штаттарының тұрғындарына арналмаған және мұндай тарату немесе пайдалану жергілікті заңға немесе ережелерге қайшы келетін кез келген елдегі немесе юрисдикциядағы кез келген адамға таратуға немесе пайдалануға арналмаған. .

Авторлық құқық © 2024 FXCC. Барлық құқықтар сақталған.