FXCC Политика за приватност

Содржина

1. ВОВЕД

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИВАТНОСТА ЗА ПРИВАТНОСТА

3. ПРИБИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

4. УПОТРЕБЕНИ ОД ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ

5. ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЈА

6. СОГЛАСНОСТ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕСОТ

7. КАКО ДА ГО ЗДРАВМЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

8. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

9. НЕ Е НАДОМЕСТОЧНО

10. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОДГОВОР

11. КАКО ДА ГО ЗАШТИТИМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЈА

12. НАШАТА КУКИНА ПОЛИТИКА

1. ВОВЕД

Централна клириншка ООД (во понатамошниот текст "Друштвото" или "ние" или "FXCC" или "нас"). Оваа Политика за приватност објаснува како FXCC собира користи и управува со лични информации од своите активни клиенти и потенцијални клиенти. FXCC е посветена на заштита на вашата приватност. Со отворање на трговска сметка со FXCC клиентот дава согласност за такво собирање, обработка, складирање и користење на лични информации од страна на FXCC како што е објаснето подолу.

Политиката на Компанијата е да ја почитува доверливоста на информациите и приватноста на поединците.

Оваа Политика за приватност има за цел да ви даде информации за тоа како ги собираме и обработуваме вашите лични податоци, вклучувајќи ги и сите податоци што можете да ги дадете преку нашата веб-страница кога ќе се регистрирате на нашата веб-страница.

Важно е да ја прочитате оваа Политика за приватност заедно со било кое друго известување за приватност или известување за правична обработка што може да го дадеме во одредени прилики кога собираме или обработуваме лични податоци за вас, за да бидете целосно свесни за тоа како и зошто ги користиме вашите податоци . Оваа политика ги дополнува другите политики и не е наменета да ги замени.

На FXCC ние ја разбираме важноста на одржување на доверливоста на личните информации на нашите Клиентот и сме посветени кон обезбедување на безбедноста на информациите обезбедени од нашите клиенти преку оваа веб-страница.

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИВАТНОСТА ЗА ПРИВАТНОСТА

FXCC е Изјавата за приватност ќе биде разгледана од време на време за да се земат предвид новите закони и технологии, промените во нашето работење и практики и да се осигура дека таа останува соодветна на променливата околина. Сите информации што ги поседуваме ќе бидат регулирани со најактуелната изјава за Политика за приватност. Ревидираната Политика за приватност ќе биде поставена на веб-страницата на FXCC. Во таа смисла, клиентите се согласуваат да ја прифатат објавувањето на ревидираната Политика за приватност по електронски пат на веб-страницата како вистинско известување за FXCC на своите клиенти. Ако било која од направените промени е од материјално значење тогаш ние ќе ве известиме преку е-пошта или со известување на почетната страница. Секој спор околу Политиката за приватност на FXCC е предмет на ова известување и Договорот за клиентот. FXCC ги поттикнува своите клиенти периодично да ја прегледаат оваа Политика за приватност, така што секогаш се свесни за тоа кои информации FXCC ги собира, како го користи и за кого може да ја открие, во согласност со одредбите на оваа Политика.

3. ПРИБИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Со цел да ги обезбедиме финансиските производи и услуги на нашите клиенти ефикасно и прецизно, кога ќе аплицирате за да се регистрирате за да користите една или повеќе од нашите услуги, ќе ве прашаме за лични информации. FXCC го задржува правото и обврската врз основа на извршената деловна активност, за проверка на точноста на податоците што се чуваат во базите на податоци со повремено барање на ажурирани податоци или за потврда на точноста на претходно споменатите.

Типот на лични информации што можеме да ги собереме може да вклучуваат (но не се ограничени на):

 • Полн назив на клиентот.
 • Дата на раѓање.
 • Место на раѓање.
 • Дома и работни адреси.
 • Домашни и работни телефонски броеви.
 • Мобилен телефонски број.
 • И-мејл адреса.
 • Број на пасош / или матичен број.
 • Владата издаде фото-проект со потпис.
 • Информации за статусот на вработување и приходот
 • Информации за претходното тргување искуство и ризик толеранција.
 • Информации за образование и професија
 • Даночни живеалишта и даночен број.
 • Финансиски податоци вклучуваат [банкарска сметка и детали за платежната картичка].
 • Податоците за трансакција вклучуваат [детали за плаќањата до и од вас].
 • Технички податоци вклучуваат [адреса на интернет протокол (IP), податоци за најава, тип и верзија на прелистувачот, поставување временска зона и локација, типови и верзии на plug-in-пребарувачот, оперативен систем и платформа и друга технологија на уредите што ги користите за да пристапите на овој веб-сајт ].
 • Податоците за профилот ги вклучуваат [вашето корисничко име и лозинка, купувања или нарачки направени од вас, вашите интереси, параметри, повратни информации и одговори на анкетата].
 • Податоците за користење вклучуваат [информации за тоа како ја користите нашата веб-страница, производи и услуги].
 • Податоците за маркетингот и комуникациите ги вклучуваат [вашите преференции при примањето маркетинг од нас и нашите трети лица и вашите комуникациски преференции].

Ние, исто така, собираме, користиме и споделуваме Агрегирани податоци како статистички или демографски податоци за било која намена. Агрегираните податоци може да се извлечат од вашите лични податоци, но не се сметаат за лични податоци во законот, бидејќи овие податоци не директно или индиректно го откриваат вашиот идентитет. На пример, можеме да ги агрегираме податоците за користење за да го пресметаме процентот на корисници кои пристапуваат до одредена функција на веб-страницата. Меѓутоа, ако ги комбинираме или поврзуваме Агрегираните податоци со вашите лични податоци за да може директно или индиректно да ве идентификуваме, ние ги третираме комбинираните податоци како лични податоци кои ќе се користат во согласност со ова известување за приватност.

Ние не собираме посебни категории на лични податоци за вас (ова вклучува детали за вашата раса или етничка припадност, религиозни или филозофски убедувања, сексуален живот, сексуална ориентација, политичко мислење, членство во синдикатите, информации за вашето здравје и генетски и биометриски податоци) .

Ние, исто така, може да собере одредени информации за вашата употреба на нашите услуги. Ова може да вклучува информации од кои вие и / или вашата компанија може да се идентификувате, како што се времињата на кои се најавувате, обемот на користење на услугите, видовите на податоци, системите и извештаите што ги пристапувате, локациите од кои се логирате, времетраењето на сесиите и другите слични податоци. Собраните информации можат да бидат, исто така, законски добиени од трети лица, како што се јавни органи, компании што ве запознаа со FXCC, компании за процесирање на картички, како и јавно достапни извори за кои ние сме законски дозволено да ги процесираме.

Вашата електронска и / или телефонска комуникација со нас е снимена и таа е единствената сопственост на FXCC и претставува доказ за комуникација меѓу нас.

Имате избор да ги дадете сите или сите потребни лични податоци. Меѓутоа, недостасува информации може да резултира со тоа што не можеме да ја отвориме или одржуваме вашата сметка и / или да ви ги обезбедиме нашите услуги

4. УПОТРЕБЕНИ ОД ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Ние собираме процеси и управуваме со информации што ни овозможуваат да ги извршуваме нашите договорни обврски со вас и да бидеме во согласност со нашите законски обврски.

Подолу се целите за кои вашите лични информации се обработени:

1. Извршување на договор

Ние ги обработуваме вашите податоци за да ви ги обезбедиме нашите услуги и производи и да можеме да ја завршиме нашата процедура за прифаќање со цел да склучиме договорни односи со нашите клиенти. За да го комплетираме клиентот на одборот, треба да го потврдиме вашиот идентитет, да ја извршиме анализата на клиентот, согласно регулаторните обврски, и ние треба да ги искористиме добиените податоци за ефикасно управување со вашата трговска сметка со FXCC.

2. Усогласеност со законска обврска

Голем број правни обврски се наметнати од релевантните закони на кои сме предмет, како и законски барања, на пр. Закони за спречување на перење пари, закони за финансиски услуги, закони за корпорации, закони за приватност и даночни закони. Покрај тоа, постојат различни надзорни органи чии закони и прописи важат за нас, кои наметнуваат потребни активности за обработка на лични податоци за проверки на кредитни картички, обработка на плаќања, верификација на идентитетот и усогласеност со судски налози.

3. Со цел да се заштитат легитимните интереси

FXCC ги обработува личните податоци за да ги заштити легитимните интереси што ги следат нас или трети лица, каде што е легитимен интерес кога имаме деловна или комерцијална причина да ги користиме вашите информации. Сепак, не смее да оди неправедно против вас и што е најдобро за вас. Примери за такви процеси на обработка вклучуваат:

 • Покренување судски постапки и подготовка на нашата одбрана во парнична постапка;
 • средствата и процесите кои ги преземаме за да обезбедиме безбедноста на ИТ и системот на компанијата, спречувајќи потенцијални криминали, безбедноста на средствата, контролата на приемот и мерките против прекршување;
 • мерки за управување со бизнисот и за понатамошен развој на производи и услуги;
 • справување со ризици.

4. За внатрешни деловни цели и евиденција

Може да биде потребно да ги обработувате вашите лични податоци за внатрешни деловни и евиденциски цели, што е во наш легитимен интерес и е потребно за да се усогласат со нашите законски обврски. Ние, исто така, ќе водиме евиденција за да осигураме дека ги исполнувате вашите договорни обврски согласно со договорот кој го регулира нашиот однос со вас.

5. За правни известувања

Повремено, законот бара од нас да ве известам за одредени промени на производите и / или услугите или законите. Можеби ќе треба да ве информираме за промените поврзани со нашите производи и услуги, затоа ние ќе бидеме обврзани да ги обработуваме вашите лични податоци за да ви ги испратиме законските известувања. Ќе продолжите да ги добивате овие информации дури и ако не одлучите да добивате директен маркетинг информации од нас.

6. За маркетинг цели

Ние можеме да ги користиме вашите податоци за истражувачки и аналитички цели и вашата историја на тргување со цел да доставиме какви било анализи, извештаи и кампањи кои може да ве интересираат на вашата регистрирана е-адреса. Ве молиме имајте предвид дека секогаш имате право да ја промените вашата опција во случај да не сакате повеќе да ги примате овие пораки.

Ако не сакате да ги користиме вашите лични податоци на овој начин, ве молиме пратете е-пошта на support@fxcc.com со барање да не контактирате за какви било маркетинг цели. Ако сте онлајн претплатник, можете да се најавите на вашиот Кориснички профил на Trader Hub и да ги измени вашите претпочитани известувања во секое време.

7. Да ни помогне во подобрување на нашите производи и услуги

Ние можеме да ги користиме личните информации обезбедени од вас за да ги обезбедиме највисоките стандарди при обезбедување на нашите производи и услуги.

5. ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЈА

Главната цел за која ги користиме вашите лични податоци е да ни овозможи да ги разбереме вашите финансиски цели и да се осигураме дека релевантните услуги се соодветни на вашиот профил. Понатаму, оваа информација му помага на FXCC да обезбеди квалитетни услуги. Додека ние можеме да ви испратиме маркетинг материјал (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на SMS или е-пошта комуникација за да ги видите, маргина повици, или други информации) од време на време, кои мислиме дека ќе бидат корисни за вас, ние сме свесни за потребата да се почитуваат вашата приватност. Освен ако не сте информирани поинаку, личните податоци што ги поседуваме се користат за воспоставување и управување со вашата сметка, разгледување на вашите тековни потреби, подобрување на услугите за клиентите и производите и давање тековни информации или можности за кои веруваме дека може да бидат релевантни за вас.

FXCC нема да ги открие вашите лични информации без ваша претходна согласност, во зависност од односниот производ или услуга и одредени ограничувања на чувствителните информации, тоа значи дека личните податоци можат да бидат откриени на:

 • Даватели на услуги и специјалистички советници на FXCC, кои биле ангажирани да ни обезбедат административни, финансиски, осигурителни, истражувачки или други услуги.
 • Воведување брокери или партнери со кои имаме заемна врска (секој од нив може да биде во или надвор од Европската економска област)
 • Кредитни провајдери, судови, трибунали и регулаторни органи, како што е договорено или овластено со закон
 • Кредитни известувања или референтни агенции, трети лица за проверка на автентичност, спречување на измами, цели против перење пари, проверки на идентификација или длабинска проверка на клиентот
 • Секој кој е овластен од страна на поединецот, како што е наведено од тоа лице или од договорот
 • На Огранок на Друштвото или која било друга компанија во истата група на Компанијата.

Доколку таквото објавување е потребно да се изврши со закон или со некој друг регулаторен орган, тоа ќе биде направено со цел FXCC да ги почитува сите законски обврски, да се заштити од потенцијална измама и да ги одржува договорите за давател на услуги. Доколку таквото обелоденување е потребно, тоа ќе биде направено на основа на потреба-да се знае, освен ако не е поинаку наведено од страна на регулаторниот орган. Општо земено, ние бараме организациите кои не се под FXCC кои ракуваат или добиваат лични информации како даватели на услуги на FXCC ја признаваат доверливоста на оваа информација, се обврзуваат да го почитуваат правото на приватност на секое лице и да ги почитуваат принципите за заштита на податоците и оваа политика.

Во некои околности, ние можеме да пренесуваме информации на трети страни, ако сме законски обврзани да го сториме тоа или ако сме овластени според нашите договорни и законски обврски или ако ни е дадена ваша согласност.

Ние исто така можеме да ги откриеме вашите лични податоци на трети лица ако сме обврзни да ги откриеме или да ги споделиме вашите лични податоци со цел да се усогласиме со која било законска обврска, или со цел да ги спроведуваме или примениме нашите Услови и правила на Сајтот.

6. СОГЛАСНОСТ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕСОТ

Со поднесување на вашите податоци, вие се согласувате со употребата на овие информации од страна на FXCC, како што е утврдено во оваа политика. Со пристапување и користење на ова, вие признавате дека сте ги прочитале, разбрале и се согласиле со оваа политика за приватност. Ние го задржуваме правото да ја менуваме нашата политика за приватност од време на време и соодветно ќе ја ажурираме оваа страница. Прегледајте ја нашата политика што е можно почесто - вашата континуирана употреба на Сајтот ќе значи дека се согласувате со таквите промени.

Веб-страницата може, од време на време, да содржи линкови до и од веб-страниците на нашите партнерски мрежи и филијали. Ако следите врска до некоја од овие веб-сајтови, молам означете дека овие веб-страници може да имаат свои политики за приватност и дека не прифаќаме никаква одговорност или одговорност за овие политики. Ве молиме проверете ги овие правила пред да поднесете лични податоци на овие веб-страници.

Можете да ја повлечете вашата согласност во секое време, но секоја обработка на лични податоци пред приемот на вашето одземање нема да биде засегната.

7. КАКО ДА ГО ЗДРАВМЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

FXCC ќе ги чува вашите лични податоци онолку долго колку што имаме деловни односи со вас.

8. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Со законодавство од нас се бара да одговориме на било какви барања за лични податоци во рок од 30 дена, освен ако типот на барање не бара повеќе време за испитување и проценка. Правата што може да ви бидат достапни во врска со личните податоци што ги поседуваме за вас се наведени подолу:

 • Добијте пристап до вашите лични податоци. Ова ви овозможува да добиете копија од личните податоци што ги поседуваме за вас.
 • Барајте исправка / корекција на личните податоци што ги имаме за вас. Ова ви овозможува да ги исправите сите нецелосни или неточни податоци што ги имаме за вас. Можеме да побараме дополнителни информации и документација за да ја потврдиме потребата за бараната промена на податоците.
 • Барам бришење на вашите лични податоци. Можете да побарате од нас да ги избришеме вашите лични податоци, остварувајќи го вашето право "да се заборави", каде што не постои добра причина за продолжување на процесот. Ова барање за бришење на вашите лични податоци ќе резултира со затворање на вашата сметка и прекинување на односите со клиентот.
 • Барање за "блокирање" или потиснување на обработката на вашите лични податоци во одредени околности, како на пример ако ја оспорите точноста на тие лични податоци или не подлежиме на обработка на податоците. Нема да нѐ спречи да ги чуваме вашите лични податоци. Ние ќе ве информираме пред да одлучиме да не се согласиме со некое побарано ограничување. Доколку ги откривме вашите лични податоци на другите, ќе го информираме за ограничувањето ако е можно. Ако побарате, ако е можно и законски да го сториме тоа, исто така ќе ви кажеме со кого ги споделивме вашите лични податоци, за да може директно да ги контактирате.
 • Имајте право да се спротивстави на вашите лични податоци да бидат обработени за директен маркетинг цели. Ова исто така вклучува профилирање колку што е поврзано со директен маркетинг. Ако се спротивстави на обработка за потребите на директен маркетинг, тогаш ние ќе ја запреме обработката на вашите лични податоци за такви цели.
 • Објект, во кое било време, до сите одлуки што може да ги преземеме кои се чисто засновани на автоматизирана обработка (вклучувајќи профилирање). Профилирање вклучува употреба на технологија која ни помага да донесуваме одлуки автоматски, врз основа на вашите лични податоци што ги собираме од вас или од трети страни.

9. НЕ Е НАДОМЕСТОЧНО

Вие нема да мора да плаќаат надомест за пристап до вашите лични податоци (или да вршите некое од другите права). Сепак, можеме да наплатиме разумна такса ако вашето барање е јасно неосновано, повторувачко или прекумерно. Алтернативно, ние можеме да одбиеме да го почитуваме вашето барање во овие околности.

10. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОДГОВОР

Ние се обидуваме да одговориме на сите легитимни барања во рок од еден месец. Понекогаш може да не помине повеќе од еден месец ако вашето барање е особено сложено или сте направиле голем број на барања. Во овој случај, ние ќе ве известиме и ќе ве информираме.

11. КАКО ДА ГО ЗАШТИТИМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЈА

Ние настојуваме да обезбедиме заштита на информациите доставени до нас, и за време на преносот, и откако ќе ги добиеме. Одржуваме соодветни административни, технички и физички заштитни мерки за заштита на личните податоци од случајно или незаконско уништување, случајна загуба, неовластено менување, неовластено откривање или пристап, злоупотреба и друга незаконска форма на обработка на личните податоци во наша сопственост. Тука спаѓаат, на пример, firewalls, заштита на лозинка и други контроли за пристап и автентикација.

Сепак, нема метод за пренос преку Интернет, или метод на електронско складирање, е 100% безбеден. Ние не можеме да обезбедиме или да гарантираме за безбедноста на информациите кои ни ги пренесувате, а тоа го правите на ваш сопствен ризик. Ние, исто така, не можеме да гарантираме дека таквите информации може да не се пристапуваат, откриваат, менуваат или уништуваат со кршење на било која од нашите физички, технички или менаџерски заштитни мерки. Ако мислите дека вашите лични податоци се компромитирани, ве молиме контактирајте со нас.

FXCC може да ги чува вашите информации во своите бази на податоци за повикување за да одговори на прашањата или да ги реши проблемите, да обезбеди подобрени и нови услуги и да ги задоволи сите барања за задржување на законските податоци. Ова значи дека ние може да ги задржиме вашите информации откако ќе престанете да го користите сајтот или нашите услуги или на друг начин да комуницирате со нас.

12. НАШАТА КУКИНА ПОЛИТИКА

Колачињата се мали парчиња текст складирани на вашиот компјутер за да ни помогнат да одредиме кој тип на прелистувач и прилагодувања користите, каде што сте биле на веб-страницата, кога ќе се вратите на веб-страницата, од каде што дојдовте, и за да се осигурате дека вашите информации се безбеден. Целта на овие информации е да ви обезбедиме порелевантно и поефективно искуство на веб-страницата на FXCC, вклучувајќи презентирање на веб-страници според вашите потреби или преференции.

FXCC исто така може да користи независни надворешни обезбедувачи на услуги за следење на сообраќајот и користењето на веб-страницата. Колачињата често се користат на многу веб-сајтови на интернет и можете да изберете дали и како ќе се прифати колаче со менување на вашите параметри и опции во вашиот интернет пребарувач. Можеби нема да можете да пристапите до некои делови од www.fxcc.com ако одлучите да го оневозможите прифаќањето на колачиња во вашиот прелистувач, особено на сигурносните делови на веб-страницата. Затоа препорачуваме да овозможите прифаќање на колачиња да имаат корист од сите услуги на веб-страницата.

Имате право да одлучите дали да ги прифатите или отфрлите колачињата со поставување или менување на вашите контроли на веб-прелистувачот за да ги прифатите или одбиете колачињата. Ако одберете да ги отфрлите колачињата, сепак може да го користите нашиот веб-сајт иако вашиот пристап до некои функционалности и областите на нашата веб-страница може да бидат ограничени. Како средство со кое можете да ги одбиете колачињата преку контролите на веб прелистувачот се разликуваат од прелистувачот до прелистувачот, треба да го посетите менито за помош на вашиот интернет пребарувач за повеќе информации.

Ако продолжите да го користите овој веб-сајт без да ги промените поставките за колачиња на вашиот веб-прелистувач, тогаш се согласувате со нашата политика за колачиња

За да дознаете повеќе за колачињата и како да управувате со нив преку вашиот интернет пребарувач / уред, посетете www.aboutcookies.org

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ако сакате да контактирате со нас со какви било прашања или коментари во врска со нашата политика за приватност, ве молиме слободно контактирајте со нас преку e-mail, поштенска адреса, телефон и факс или користете ја нашата услуга за разговор на IM претставник за услуги на клиентите.

АДРЕСА

FXCC

Централна клириншка ООД

Law Partners House, Кумул Хајвеј,

Порт Вила, Вануату

Тел: + 44 203 150 0832

Fax: + 44 203 150 1475

Е-пошта: info@fxcc.net

FXCC брендот е меѓународен бренд кој е овластен и регулиран во различни јурисдикции и е посветен да ви понуди најдобро можно тргување искуство.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) е регулирано од страна на Кипарската Комисија за хартии од вредност (CySEC) со број на лиценца CIF 121 / 10.

Централна клириншка ДОО (www.fxcc.com & www.fxcc.net) е регистрирана според Меѓународниот акт на компанијата [CAP 222] на Република Вануату со регистарски број 14576.

РИЗИК ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Тргувањето со девизен курс и договори за разлики (CFDs), кои се производи со лост, е многу шпекулативно и вклучува значителен ризик од загуба. Можно е да се изгуби целиот вложен капитал. Затоа, Forex и CFDs не може да бидат соодветни за сите инвеститори. Инвестирајте само со пари што можете да ги изгубите. Затоа ве молам осигурајте се дека целосно ќе го разберете вклучени се ризици. Побарајте независен совет доколку е потребно.

FXCC не обезбедува услуги за жителите на САД и / или граѓаните.

Авторски права © 2021 FXCC. Сите права се задржани.