FXCC Услови и правила

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ НА ОВИЕ УСЛОВИ И УСЛОВИ.

СО ДОПОЛНИТЕЛУВАЊЕ НА ОВОЈ ВЕБ-САЙТ, СОГЛАСУВАТЕ ДА СЕ ВНИМАТЕ СО УСЛОВИТЕ ПОДОБРИ ОД ДОВЕРЛИВОТО ОД ОВОЈ САЈТ И БИЛО МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИТ. FXCC го задржува правото да ги менува овие услови и условите во секое време, без известување до вас. Затоа сте одговорни за редовно разгледување на овие услови и услови. ПРОДОЛЖУВААТ КОРИСТЕЊЕ НА ОВОЈ САЈТ ПОСЛЕ ОДНЕСУВАЊЕ НА ТАКОВИТЕ ПРОМЕНИ, ЈА ПРЕТСТАВУВА ВАШЕТО ПРИФАЌАЊЕ НА ТАКВИТЕ ПРОМЕНИ. АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ И УСЛОВИ, ВЕ МОЛИМЕ НЕ ПРИДОБИВУВАТЕ НА ОВОЈ ВЕБ-САЙТ.

СОПСТВЕНОСТ НА САЈТОТ

FXCC поседува и одржува оваа страница. Ниту еден акт на преземање или друг начин копирање од оваа веб-страница нема да го пренесе насловот на кој било софтвер или материјал од оваа страница за вас. Сето она што го пренесувате на оваа страница станува сопственост на FXCC, може да се користи од страна на FXCC за било која законска цел, и понатаму е предмет на откривање кое се смета за соодветно од страна на FXCC, вклучувајќи било кој правен или регулаторен орган на кој е предмет на FXCC. FXCC ги задржува сите права во врска со авторското право и сопственоста на трговската марка на сите материјали на оваа страница, и ќе ги спроведе таквите права до целосен степен на законот.

АВТОРСКО ПРАВО

Материјалот содржан во веб-страницата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на сите дизајни, текстови, видеа, звучни снимки и слики, е во сопственост, освен ако не е поинаку изречно наведено од страна на FXCC. Освен ако не е поинаку изречно наведено овде, тие не смеат да бидат копирани, пренесени, прикажани, извршени, дистрибуирани (за компензација или на друг начин), лиценцирани, променети, врамени, складирани за понатамошна употреба или на друг начин користени во целост или делумно на кој било начин без Претходна писмена согласност на FXCC.

ПРИСТАП НА САЈТОТ

Оваа веб-страница и информациите, алатките и материјалите содржани во него не се насочени кон, ниту се наменети за дистрибуција или користење од страна на било кое лице или субјект кој е државјанин или е резидент или се наоѓа во некоја јурисдикција, каде што таквата дистрибуција, објавување, достапност или користењето би било спротивно на законот или регулативата или кое ќе подлежи на FXCC или на неговите поврзани лица на било кое барање за регистрација или лиценцирање во рамките на таквата јурисдикција.

ОГЛАСУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈАТА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

Информациите на оваа страница се дадени "Како што е". FXCC не гарантира точноста на материјалите што се предвидени овде, или експлицитно или имплицитно, за некоја посебна намена и изрично се одрекува од какви било гаранции за можност за продажба или прифатливост за одредена цел. FXCC нема да биде одговорен за каква било загуба или штета што може да резултира од следење од страна на трети страни на сите информации што ви се достапни на оваа страница. Иако информациите обезбедени од вас на оваа страница се добиени или собрани од извори за кои сметаме дека се сигурни, FXCC не може и не ја гарантира точноста, валидноста, навременоста или комплетноста на сите информации или податоци што ви се достапни за некоја конкретна намена. Ниту FXCC, ниту било кој од нејзините филијали, директори, службеници или вработени, ниту продавач на трети лица нема да бидат одговорни или да имаат каква било одговорност за каква било загуба или штета што ќе настанат во случај на неуспех или прекин на оваа страница, или кои произлегуваат од дејството или пропуштањето на која било друга страна вклучена во правењето на оваа веб-страница или податоците содржани во неа, или од која било друга причина што се однесува на вашиот пристап, неможност за пристап или користење на страницата или овие материјали, без разлика дали или не околностите што довеле до таква причина можеби биле во контрола на FXCC или на кој било добавувач кој обезбедува софтвер или услуги за поддршка.

Под никакви околности, FXCC нема да биде одговорен за какви било последователни, случајни, посебни, казнени или извонредни штети кои произлегуваат од каква било употреба или неможност да се користи оваа страница или кој било дел од него, без оглед на тоа дали FXCC е известена за веројатноста за такви штети што се случуваат и без оглед на формата на дејствување, без разлика дали во Договорот, Торта (вклучувајќи небрежност), строга одговорност, или на друг начин.

Информациите содржани во оваа страница се наменети само за информативни цели. Затоа, тоа не треба да се смета како понуда или покана на кое било лице во која било надлежност во која таква понуда или покана не е дозволена или на кое било лице на кое би било незаконски да се направи таква понуда или покана, ниту пак се смета како препорака купуваат, продаваат или на друг начин се занимаваат со некоја конкретна инвестиција. Ви препорачуваме да добиете независни инвестиции, финансиски, правни и даночни совети пред да продолжите со инвестициите. Ништо на оваа страница не треба да се чита или да се толкува како да претставува инвестициски совет од страна на FXCC, или било кој од нејзините филијали, директори, службеници или вработени.

Природата на инвестирањето во финансиските инструменти е таква што сите финансиски инструменти не се соодветни за сите, освен ако:

  • се познавања во инвестициските работи,
  • можат да го сносат економскиот ризик од инвестицијата,
  • разберете го ризикот; и
  • веруваат дека инвестицијата е погодна за нивната конкретна инвестициска цел и финансиски потреби.

Доколку некој непрофесионален инвеститор инвестира во финансиски инструменти, препорачливо е да се инвестира само дел од сумите што инвеститорот сака да ги инвестира за долгорочен план.

Исто така, препорачливо е сите инвеститори да побараат совет од професионален инвестициски советник пред да направат какви било инвестиции во финансиски инструменти.

Линкови до други сајтови

Линкови до веб-страниците кои не се FXCC се дадени само како упатства за информации за теми кои можат да бидат корисни за корисниците на FXCC веб-страниците, а FXCC нема контрола врз содржината на таквите не-FXCC веб-страници. Ако одберете да поврзете веб-страница која не е контролирана од FXCC, FXCC не дава никакви гаранции, ниту експлицитни ниту имплицирани, во врска со содржината на таквото место, вклучувајќи ја точноста, комплетноста, веродостојноста или соодветноста за која било одредена цел, ниту пак FXCC гарантира дека таквата локација или содржина е ослободена од било какви тврдења за авторски права, заштитен знак или друго кршење на правата на трети лица или дека таквата локација или содржина е без вирус или друга контаминација. FXCC не ја гарантира автентичноста на документите на Интернет. Линкови до не-FXCC сајтови не подразбираат никаква поддршка или одговорност за мислењата, идеите, производите, информациите или услугите понудени на таквите страници, или каква било застапеност во врска со содржината на таквите страници.

БЕЗБЕДНОСТ

Ако комуницирате со FXCC преку е-пошта, треба да забележете дека безбедноста на интернет-е-пошта е неизвесна. Со испраќање на чувствителни или доверливи e-mail пораки кои не се шифрирани, ги прифаќате ризиците од таквата несигурност и можното недостиг на доверливост преку Интернет. Интернетот не е 100% безбеден и некој може да може да ги пресретне и да ги прочита вашите детали.

ПРИВАТНОСТ

Сите лични податоци што ќе ни ги дадете ќе бидат третирани како доверливи и ќе се делат само во рамките на компанијата, нејзините филијали и неговите деловни партнери и нема да бидат откриени на ниедна трета страна, освен во рамки на регулаторни или правни постапки. СЛЕДЕЊЕ системи за веб-страници, исто така, можат да собираат податоци со детали за страниците со кои сте пристапиле, како сте ја откриле оваа страница, зачестеноста на посетите и така натаму. Информациите што ги добиваме се користат за да се подобри содржината на нашата веб-страница и може да се користи од нас за да ве контактираме, со соодветни средства, и да ви обезбедиме какви било информации за кои сметаме дека може да бидат корисни за вас.

FXCC брендот е меѓународен бренд кој е овластен и регулиран во различни јурисдикции и е посветен да ви понуди најдобро можно тргување искуство.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) е регулирано од страна на Кипарската Комисија за хартии од вредност (CySEC) со број на лиценца CIF 121 / 10.

Централна клириншка ДОО (www.fxcc.com & www.fxcc.net) е регистрирана според Меѓународниот акт на компанијата [CAP 222] на Република Вануату со регистарски број 14576.

РИЗИК ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Тргувањето со девизен курс и договори за разлики (CFDs), кои се производи со лост, е многу шпекулативно и вклучува значителен ризик од загуба. Можно е да се изгуби целиот вложен капитал. Затоа, Forex и CFDs не може да бидат соодветни за сите инвеститори. Инвестирајте само со пари што можете да ги изгубите. Затоа ве молам осигурајте се дека целосно ќе го разберете вклучени се ризици. Побарајте независен совет доколку е потребно.

FXCC не обезбедува услуги за жителите на САД и / или граѓаните.

Авторски права © 2021 FXCC. Сите права се задржани.