Dasar Privasi FXCC

Jadual Kandungan

1. PENGENALAN

2. UPDATE POLISI PRIVASI

3. KOLEKSI MAKLUMAT PERIBADI

4. MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

5. PENDEDAHAN MAKLUMAT ANDA

6. MENYELESAIKAN DATA PROSES

7. BAGAIMANAKAN KITA KEPADA DATA PERIBADI ANDA

8. HAK ANDA TENTANG MAKLUMAT PERIBADI ANDA

9. TIADA BAYARAN YANG DILAKUKAN DIPERLUKAN

10. HADAT MASA BERTANGGUNGJAWAB

11. BAGAIMANA KAMI MENYEDIAKAN MAKLUMAT ANDA

12. POLISI COOKIE KAMI

1. PENGENALAN

Central Clearing Ltd (selepas ini "Syarikat" atau "kami" atau "FXCC" atau "kami"). Dasar Privasi ini menerangkan cara mengumpul kegunaan FXCC dan menguruskan maklumat peribadi daripada klien aktif dan pelanggan potensialnya. FXCC komited untuk melindungi privasi anda. Dengan membuka akaun dagangan dengan FXCC, klien memberi persetujuan terhadap koleksi, pemprosesan, penyimpanan dan penggunaan maklumat peribadi oleh FXCC seperti yang dijelaskan di bawah.

Ia adalah dasar Syarikat untuk menghormati kerahsiaan maklumat dan privasi individu.

Dasar Privasi ini bertujuan untuk memberi anda maklumat tentang bagaimana kami mengumpul dan memproses data peribadi anda, termasuk apa-apa data yang anda dapat berikan melalui laman web kami apabila anda mendaftar ke laman web kami.

Adalah penting anda membaca Dasar Privasi ini bersama-sama dengan apa-apa notis privasi lain atau notis pemprosesan yang adil yang kami sediakan pada masa-masa tertentu apabila kami mengumpulkan atau memproses data peribadi tentang anda supaya anda menyedari sepenuhnya bagaimana dan mengapa kami menggunakan data anda . Dasar ini menambah dasar-dasar lain dan tidak dimaksudkan untuk mengatasi mereka.

Di FXCC kami memahami pentingnya mengekalkan kerahsiaan maklumat peribadi Pelanggan kami dan komited untuk memastikan keselamatan sebarang maklumat yang diberikan oleh pelanggan kami melalui laman web ini.

2. UPDATE POLISI PRIVASI

FXCC's Pernyataan Dasar Privasi akan dikaji dari semasa ke semasa untuk mengambil kira undang-undang dan teknologi baru, perubahan kepada operasi dan amalan kami dan untuk memastikan ia kekal sesuai dengan persekitaran yang berubah-ubah. Sebarang maklumat yang kami ada akan ditadbir oleh Pernyataan Dasar Privasi terkini. Dasar Privasi yang disemak akan dimuat naik di laman web FXCC. Dalam hal ini, para pelanggan dengan ini bersetuju untuk menerima penyebaran Dasar Privasi yang disemak secara elektronik di laman web sebagai notis sebenar FXCC kepada kliennya. Jika mana-mana perubahan yang dibuat adalah penting, kami akan memberitahu anda melalui e-mel atau melalui notis di halaman utama. Sebarang pertikaian terhadap Dasar Privasi FXCC tertakluk kepada notis ini dan Perjanjian Pelanggan. FXCC menggalakkan para pelanggannya untuk mengkaji semula Dasar Privasi ini secara berkala supaya mereka sentiasa mengetahui maklumat apa yang FXCC dikumpulkan, bagaimana ia menggunakannya dan kepada siapa ia boleh mendedahkannya, selaras dengan peruntukan Polisi ini.

3. KOLEKSI MAKLUMAT PERIBADI

Untuk menyediakan produk dan perkhidmatan kewangan kepada pelanggan kami secara cekap dan tepat, apabila anda memohon mendaftar untuk menggunakan satu atau lebih perkhidmatan kami, kami akan meminta anda untuk maklumat peribadi. FXCC memegang hak dan kewajipan berdasarkan aktiviti perniagaan yang dilakukan, untuk memeriksa ketepatan data yang disimpan dalam pangkalan data dengan kadang-kadang meminta anda untuk data terkini yang disediakan atau untuk pengesahan ketepatan yang disebutkan di atas.

Jenis maklumat peribadi yang boleh kami kumpulkan boleh termasuk (tetapi tidak terhad kepada):

 • Nama penuh pelanggan.
 • Tarikh lahir.
 • Tempat lahir.
 • Alamat rumah dan kerja.
 • Nombor telefon rumah dan kerja.
 • Nombor Telefon Mudah Alih / Telefon.
 • Alamat emel.
 • Nombor pasport / atau nombor ID.
 • Kerajaan mengeluarkan ID foto dengan tandatangan.
 • Maklumat mengenai status pekerjaan dan pendapatan
 • Maklumat tentang pengalaman dagangan sebelumnya dan toleransi risiko.
 • Maklumat mengenai pendidikan dan profesion
 • Cukai Domisili dan Nombor ID Cukai.
 • Data Kewangan termasuk [akaun bank dan butiran kad pembayaran].
 • Data Transaksi merangkumi [butiran tentang pembayaran kepada dan dari anda].
 • Data Teknikal termasuk alamat [alamat protokol internet (IP), data log masuk anda, jenis dan versi pelayar, tetapan zon waktu dan lokasi, jenis dan versi pemalam penyemak imbas, sistem operasi dan platform dan teknologi lain pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses laman web ini ].
 • Data Profil termasuk [nama pengguna dan kata laluan anda, pembelian atau pesanan yang dibuat oleh anda, kepentingan anda, pilihan, maklumbalas dan maklum balas tinjauan].
 • Data Penggunaan termasuk [maklumat mengenai cara menggunakan laman web, produk dan perkhidmatan kita].
 • Data Pemasaran dan Komunikasi merangkumi [pilihan anda dalam menerima pemasaran dari kami dan pihak ketiga kami dan pilihan komunikasi anda].

Kami juga mengumpul, menggunakan dan berkongsi Data Agregat seperti data statistik atau demografi untuk sebarang tujuan. Data agregat mungkin diperoleh daripada data peribadi anda tetapi tidak dianggap data peribadi dalam undang-undang kerana data ini tidak secara langsung atau tidak langsung mendedahkan identiti anda. Sebagai contoh, kami boleh mengagregat Data Penggunaan anda untuk mengira peratusan pengguna yang mengakses ciri tapak web tertentu. Walau bagaimanapun, jika kami menggabungkan atau menyambungkan Data Agregat dengan data peribadi anda supaya ia dapat secara langsung atau tidak langsung mengenal pasti anda, kami merawat data gabungan sebagai data peribadi yang akan digunakan selaras dengan notis privasi ini.

Kami tidak mengumpul sebarang Kategori Khas Data Peribadi tentang anda (ini termasuk butiran mengenai bangsa atau etnik, kepercayaan agama atau falsafah, kehidupan seks, orientasi seksual, pendapat politik, keahlian kesatuan sekerja, maklumat mengenai kesihatan dan genetik dan data biometrik anda) .

Kami juga boleh mengumpulkan maklumat tertentu tentang penggunaan perkhidmatan kami. Ini mungkin termasuk maklumat yang anda dan / atau syarikat anda dapat dikenal pasti seperti masa yang anda log masuk, jumlah penggunaan perkhidmatan, jenis data, sistem dan laporan yang anda akses, lokasi dari mana anda log masuk, tempoh sesi dan data lain yang serupa. Maklumat yang dikumpulkan juga boleh didapati secara sah dari pihak ketiga, seperti pihak berkuasa awam, syarikat yang telah memperkenalkan anda kepada FXCC, syarikat pemprosesan kad, serta sumber awam yang kami dibenarkan untuk diproses secara sah.

Komunikasi elektronik dan / atau telefon anda dengan kami direkodkan dan merupakan satu-satunya harta FXCC dan merupakan bukti komunikasi antara kami.

Anda mempunyai pilihan untuk membekalkan mana-mana atau semua maklumat peribadi yang diperlukan. Walau bagaimanapun, maklumat yang hilang mungkin menyebabkan kami tidak dapat membuka atau mengekalkan akaun anda dan / atau memberikan anda perkhidmatan kami

4. MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami mengumpul proses dan menguruskan maklumat yang membolehkan kami melaksanakan tanggungjawab kontrak kami dengan anda dan mematuhi obligasi undang-undang kami.

Di bawah adalah tujuan untuk memproses maklumat peribadi anda:

1. Prestasi kontrak

Kami memproses data anda untuk memberi anda perkhidmatan dan produk kami, dan dapat menyelesaikan prosedur penerimaan kami untuk memasuki hubungan kontrak dengan pelanggan kami. Untuk melengkapkan pelanggan kami, kami perlu mengesahkan identiti anda, melakukan usaha wajar pelanggan mengikut kewajipan kawal selia, dan kami perlu menggunakan maklumat yang diambil untuk menguruskan akaun dagangan anda dengan FXCC dengan berkesan.

2. Mematuhi kewajipan undang-undang

Beberapa tanggungjawab undang-undang dikenakan oleh undang-undang yang berkaitan dengan mana kita tertakluk, serta keperluan undang-undang, misalnya undang-undang anti-pengubahan wang haram, undang-undang perkhidmatan kewangan, undang-undang perbadanan, undang-undang privasi dan undang-undang cukai. Di samping itu, terdapat pelbagai pihak berkuasa penyeliaan yang undang-undang dan peraturannya terpakai kepada kami, yang mengenakan aktiviti pemprosesan data peribadi yang diperlukan untuk pemeriksaan kad kredit, pemprosesan pembayaran, pengesahan identiti dan pematuhan perintah mahkamah.

3. Untuk tujuan memelihara kepentingan sah

FXCC memproses data peribadi untuk melindungi kepentingan yang sah yang dilakukan oleh kami atau oleh pihak ketiga, di mana kepentingan sah adalah apabila kami mempunyai alasan perniagaan atau komersil untuk menggunakan maklumat anda. Walau bagaimanapun, ia tidak sepatutnya tidak adil terhadap anda dan apa yang terbaik untuk anda. Contoh-contoh aktiviti pemprosesan seperti:

 • Memulakan prosiding mahkamah dan menyediakan pertahanan kami dalam prosedur litigasi;
 • cara dan proses yang kami jalankan untuk menyediakan keselamatan IT dan sistem Syarikat, mencegah kemungkinan jenayah, keselamatan aset, kawalan kemasukan dan langkah-langkah anti-pelanggaran;
 • langkah-langkah untuk menguruskan perniagaan dan untuk terus mengembangkan produk dan perkhidmatan;
 • pengurusan Risiko.

4. Untuk tujuan perniagaan dalaman dan penyimpanan rekod

Ia mungkin dikehendaki memproses data peribadi anda untuk perniagaan dalaman dan tujuan penyimpanan rekod, yang mempunyai kepentingan sah kami sendiri dan diperlukan untuk mematuhi obligasi undang-undang kami. Kami juga akan menyimpan rekod untuk memastikan bahawa anda mematuhi kewajipan kontrak anda menurut perjanjian yang mengawal hubungan kami dengan anda.

5. Untuk pemberitahuan undang-undang

Kadang-kadang, undang-undang menghendaki kami menasihati anda tentang perubahan tertentu terhadap produk dan / atau perkhidmatan atau undang-undang. Kami mungkin perlu memaklumkan kepada anda tentang perubahan yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami, oleh itu kami berkewajipan untuk memproses maklumat peribadi anda untuk menghantar pemberitahuan undang-undang kepada anda. Anda akan terus menerima maklumat ini walaupun anda memilih untuk tidak menerima maklumat pemasaran langsung daripada kami.

6. Untuk Tujuan Pemasaran

Kami boleh menggunakan data anda untuk tujuan penyelidikan dan analisis, dan sejarah dagangan anda untuk menyampaikan sebarang analisis, laporan, kempen yang menarik minat anda ke alamat e-mel berdaftar anda. Sila ambil perhatian bahawa anda sentiasa mempunyai hak untuk mengubah pilihan anda sekiranya anda tidak mahu menerima komunikasi sedemikian lagi.

Jika anda tidak mahu kami menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara ini, sila hantar e-mel ke support@fxcc.com yang meminta untuk tidak dihubungi untuk sebarang tujuan pemasaran. Sekiranya anda seorang pelanggan dalam talian, anda boleh log masuk ke akaun anda Profil pengguna Hab Trader dan meminda pilihan pemberitahuan anda pada bila-bila masa.

7. Untuk membantu kami meningkatkan produk dan perkhidmatan kami

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi yang disediakan oleh anda untuk memastikan piawaian tertinggi apabila menyediakan produk dan perkhidmatan kami.

5. PENDEDAHAN MAKLUMAT ANDA

Tujuan utama kami menggunakan maklumat peribadi anda adalah untuk membolehkan kami memahami objektif kewangan anda dan memastikan bahawa perkhidmatan yang relevan sesuai dengan profil anda. Selanjutnya, maklumat ini membantu FXCC untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti. Walaupun kami boleh menghantar anda bahan pemasaran (termasuk tetapi tidak terhad kepada SMS atau komunikasi e-mel untuk anda melihat, panggilan margin, atau maklumat lain) dari semasa ke semasa yang kami fikir akan berguna kepada anda, kami sedar keperluan untuk menghormati privasi anda. Kecuali jika anda dimaklumkan sebaliknya, maklumat peribadi yang kami pegang digunakan untuk menubuhkan dan menguruskan akaun anda, mengkaji keperluan anda yang sedang berjalan, meningkatkan perkhidmatan dan produk pelanggan dan memberi anda maklumat atau peluang yang berterusan yang kami percaya mungkin berkaitan dengan anda.

FXCC tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda tanpa persetujuan terlebih dahulu anda, bergantung kepada produk atau perkhidmatan yang berkenaan dan sekatan tertentu pada maklumat sensitif, ini bermakna maklumat peribadi boleh didedahkan kepada:

 • Penyedia perkhidmatan dan penasihat pakar kepada FXCC yang telah dikontrak untuk menyediakan kami pentadbiran, kewangan, insurans, penyelidikan atau perkhidmatan lain.
 • Memperkenalkan broker atau rakan kongsi yang kami mempunyai hubungan bersama (mana-mana daripada mereka mungkin berada di dalam atau di luar Kawasan Ekonomi Eropah)
 • Penyedia kredit, mahkamah, tribunal dan pihak berkuasa pengawalseliaan yang dipersetujui atau dibenarkan oleh undang-undang
 • Pelaporan kredit atau agensi rujukan, penyedia perkhidmatan pengesahan ketiga, pencegahan penipuan, tujuan pencegahan pengubahan wang haram, pengenalpastian atau pemeriksaan yang wajar oleh klien
 • Sesiapa dibenarkan oleh individu, seperti yang ditentukan oleh individu atau kontrak itu
 • Kepada Affiliate Syarikat atau mana-mana syarikat lain dalam kumpulan Syarikat yang sama.

Sekiranya pendedahan tersebut dikehendaki dibuat oleh undang-undang atau mana-mana pihak berkuasa pengawalseliaan, ia akan dibuat supaya FXCC mematuhi apa-apa kewajipan undang-undang, melindungi diri daripada penipuan yang berpotensi, dan memelihara perjanjian penyedia perkhidmatan. Sekiranya pendedahan itu diperlukan, ia akan dibuat atas dasar 'perlu diketahui', melainkan jika diperintahkan oleh pihak berkuasa pengawalseliaan. Umumnya, kami menghendaki organisasi yang tidak berada di bawah FXCC yang mengendalikan atau memperoleh maklumat peribadi sebagai penyedia perkhidmatan kepada FXCC mengakui kerahsiaan maklumat ini, untuk menghormati hak individu untuk privasi dan mematuhi Prinsip Perlindungan Data dan dasar ini.

Dalam sesetengah keadaan, kami mungkin menyampaikan maklumat kepada pihak ketiga jika kami diwajibkan untuk berbuat demikian atau jika kami diberi kuasa di bawah obligasi kontrak dan statutori kami atau jika kami telah diberikan persetujuan anda.

Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga jika kami berkewajipan untuk mendedahkan atau berkongsi data peribadi anda untuk mematuhi sebarang kewajipan undang-undang, atau untuk menguatkuasakan atau menggunakan Terma dan Syarat Tapak kami.

6. MENYELESAIKAN DATA PROSES

Dengan menyerahkan maklumat anda, anda bersetuju dengan penggunaan FXCC mengenai maklumat tersebut, seperti yang dinyatakan dalam dasar ini. Dengan mengakses dan menggunakan ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan dasar privasi ini. Kami berhak mengubah dasar privasi kami dari semasa ke semasa dan akan mengemaskini halaman ini dengan sewajarnya. Sila semak semula polisi kami sesering mungkin - penggunaan berterusan anda dari Laman ini akan menandakan bahawa anda bersetuju dengan sebarang perubahan tersebut.

Tapak ini, dari semasa ke semasa, mengandungi pautan ke dan dari laman web rangkaian rakan dan sekutu kami. Jika anda mengikuti pautan ke mana-mana laman web ini, sila ambil perhatian bahawa laman web ini mungkin mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk dasar-dasar ini. Sila semak dasar ini sebelum menyerahkan sebarang data peribadi ke laman web ini.

Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa, namun apa-apa pemprosesan data peribadi sebelum penerimaan pembatalan anda tidak akan terjejas.

7. BAGAIMANAKAN KITA KEPADA DATA PERIBADI ANDA

FXCC akan menyimpan data peribadi anda selagi kami mempunyai hubungan perniagaan dengan anda.

8. HAK ANDA TENTANG MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Oleh undang-undang, kami dikehendaki untuk memberi respons kepada sebarang permintaan data peribadi dalam masa 30, melainkan jenis permintaan memerlukan lebih banyak masa untuk penyiasatan dan penilaian. Hak-hak yang mungkin tersedia untuk anda berhubung dengan maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda digariskan di bawah:

 • Terima akses kepada data peribadi anda. Ini membolehkan anda menerima salinan data peribadi yang kami terima tentang anda.
 • Minta pembetulan / pembetulan data peribadi yang kami pegang tentang anda. Ini membolehkan anda membetulkan apa-apa data yang tidak lengkap atau tidak tepat yang kami pegang tentang anda. Kami boleh meminta maklumat tambahan dan dokumentasi yang diperlukan untuk mengesahkan keperluan untuk perubahan data yang diminta.
 • Meminta pemadaman maklumat peribadi anda. Anda boleh meminta kami memadamkan data peribadi anda, menggunakan hak anda untuk "dilupakan", di mana tidak ada sebab yang baik untuk kami meneruskan prosesnya. Permintaan ini untuk memadamkan data peribadi anda akan mengakibatkan penutupan akaun anda dan penamatan hubungan klien.
 • Minta 'menyekat' atau menindas pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu, seperti jika anda bertanding dengan ketepatan maklumat atau objek peribadi itu kepada kami memprosesnya. Ia tidak akan menghalang kami daripada menyimpan maklumat peribadi anda. Kami akan memaklumkan anda sebelum kami memutuskan untuk tidak bersetuju dengan sebarang sekatan yang diminta. Sekiranya kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memaklumkan mengenai sekatan jika mungkin. Jika anda bertanya kepada kami, jika boleh dan sah untuk berbuat demikian, kami juga akan memberitahu anda dengan siapa kami telah berkongsi maklumat peribadi anda supaya anda boleh menghubungi mereka secara langsung.
 • Mempunyai hak untuk membantah data peribadi anda yang diproses untuk tujuan pemasaran langsung. Ini juga termasuk profil dalam hal berkaitan dengan pemasaran langsung. Jika anda membantah memproses untuk tujuan pemasaran langsung, maka kami akan menghentikan pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan tersebut.
 • Objek, pada bila-bila masa, kepada sebarang keputusan yang mungkin kita ambil yang semata-mata berdasarkan pemprosesan automatik (termasuk profil). Profil melibatkan penggunaan teknologi yang membantu kami membuat keputusan secara automatik, berdasarkan data peribadi anda yang kami kumpulkan daripada anda atau dari pihak ketiga.

9. TIADA BAYARAN YANG DILAKUKAN DIPERLUKAN

Anda tidak perlu membayar bayaran untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk menjalankan mana-mana hak lain). Walau bagaimanapun, kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah jika permintaan anda jelas tidak berasas, berulang atau berlebihan. Sebagai alternatif, kami boleh menolak untuk mematuhi permintaan anda dalam keadaan ini.

10. HADAT MASA BERTANGGUNGJAWAB

Kami cuba memberi respons kepada semua permintaan yang sah dalam tempoh sebulan. Kadang-kadang ia boleh membawa kita lebih lama daripada sebulan jika permintaan anda sangat kompleks atau anda telah membuat beberapa permintaan. Dalam kes ini, kami akan memberitahu anda dan memaklumkan anda.

11. BAGAIMANA KAMI MENYEDIAKAN MAKLUMAT ANDA

Kami berusaha untuk memastikan perlindungan maklumat yang dikemukakan kepada kami, semasa penghantaran dan sebaik sahaja kami menerimanya. Kami mengekalkan perlindungan pentadbiran, teknikal dan fizikal yang sesuai untuk melindungi Data Peribadi daripada kemusnahan yang tidak disengajakan atau menyalahi undang-undang, kerugian tidak sengaja, perubahan yang tidak dibenarkan, pendedahan atau akses tanpa kebenaran, penyalahgunaan dan bentuk pemprosesan Data Peribadi yang menyalahi undang-undang. Ini termasuk, sebagai contoh, firewall, perlindungan kata laluan dan kawalan akses dan pengesahan lain.

Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah simpanan elektronik, adalah selamat 100%. Kami tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan sebarang maklumat yang anda hantar kepada kami dan anda melakukannya dengan risiko anda sendiri. Kami juga tidak dapat menjamin bahawa maklumat tersebut tidak boleh diakses, didedahkan, diubah, atau dimusnahkan oleh pelanggaran mana-mana perlindungan fizikal, teknikal, atau pengurusan kami. Sekiranya anda percaya Data Peribadi anda telah dikompromi, sila hubungi kami.

FXCC boleh menyimpan maklumat anda dalam pangkalan data untuk rujukan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah, menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan baru dan memenuhi sebarang keperluan pengekalan data undang-undang. Ini bermakna kami boleh mengekalkan maklumat anda selepas anda berhenti menggunakan Laman atau perkhidmatan kami atau berinteraksi dengan kami.

12. POLISI COOKIE KAMI

Kuki adalah kepingan kecil teks yang disimpan di komputer anda untuk membantu kami menentukan jenis penyemak imbas dan tetapan yang anda gunakan, di mana anda berada di laman web, apabila anda kembali ke laman web, dari mana anda berasal, dan untuk memastikan maklumat anda selamat. Tujuan maklumat ini adalah untuk memberi anda pengalaman yang lebih relevan dan berkesan di laman FXCC, termasuk menyampaikan halaman web mengikut keperluan atau keutamaan anda.

FXCC juga boleh menggunakan penyedia perkhidmatan luaran bebas untuk mengesan lalu lintas dan penggunaan di laman web. Kuki sering digunakan di banyak laman web di internet dan anda boleh memilih jika dan bagaimana kuki akan diterima dengan menukar pilihan dan pilihan anda dalam penyemak imbas anda. Anda mungkin tidak dapat mengakses beberapa bahagian www.fxcc.com jika anda memilih untuk melumpuhkan penerimaan kuki di pelayar anda, terutamanya bahagian selamat laman web. Oleh itu, kami mengesyorkan anda mengaktifkan penerimaan kuki untuk mendapat manfaat daripada semua perkhidmatan di laman web ini.

Anda berhak memutuskan sama ada untuk menerima atau menolak cookies dengan menetapkan atau meminda kawalan pelayar web anda untuk menerima atau menolak cookies. Jika anda memilih untuk menolak kuki, anda masih boleh menggunakan laman web kami walaupun akses anda ke beberapa fungsi dan kawasan laman web kami mungkin terhad. Sebagai cara yang anda boleh menolak cookie melalui kawalan pelayar web anda berbeza-beza dari pelayar ke pelayar, anda harus melawat menu bantuan penyemak imbas anda untuk maklumat lanjut.

Jika anda terus menggunakan laman web ini tanpa menukar tetapan kuki penyemak imbas web anda maka anda bersetuju dengan dasar cookie kami

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki dan cara menguruskannya melalui penyemak imbas / peranti anda sila lawati www.aboutcookies.org

MAKLUMAT HUBUNGI

Jika anda ingin menghubungi kami dengan sebarang pertanyaan atau komen mengenai dasar privasi kami, sila hubungi kami melalui e-mel, alamat pos, telefon dan faks atau menggunakan kemudahan chat kami kepada IM wakil perkhidmatan pelanggan.

ALAMAT BERDAFTAR

FXCC

Central Clearing Ltd.

Jalan Bonovo – Fomboni,

Pulau Mohéli – Kesatuan Comoros

Tel: + 44 203 150 0832

Fax: + 44 203 150 1475

E-mel: support@fxcc.net

Jenama FXCC ialah jenama antarabangsa yang didaftarkan dan dikawal selia dalam pelbagai bidang kuasa dan komited untuk menawarkan anda pengalaman dagangan yang terbaik.

PENAFIAN: Semua perkhidmatan dan produk yang boleh diakses melalui tapak www.fxcc.com disediakan oleh Central Clearing Ltd sebuah Syarikat yang berdaftar di Pulau Mwali dengan nombor Syarikat HA00424753.

Sah:
Central Clearing Ltd (KM) diberi kuasa dan dikawal oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Antarabangsa Mwali (MISA) di bawah Lesen Pembrokeran Antarabangsa dan Rumah Penjelasan no. BFX2024085. Alamat berdaftar Syarikat ialah Bonovo Road – Fomboni, Pulau Mohéli – Comoros Union.
Central Clearing Ltd (KN) didaftarkan di Nevis di bawah Syarikat No C 55272. Alamat berdaftar: Suite 7, Bangunan Henville, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) didaftarkan mengikut undang-undang Saint Vincent dan Grenadines di bawah nombor pendaftaran 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) sebuah syarikat yang berdaftar dengan sewajarnya di Cyprus dengan nombor pendaftaran HE258741 dan dikawal oleh CySEC di bawah nombor lesen 121/10.

PERINGATAN RISIKO: Dagangan dalam Forex dan Kontrak untuk Perbezaan (CFD), yang merupakan produk berleveraj, adalah sangat spekulatif dan melibatkan risiko kerugian yang besar. Adalah mungkin untuk kehilangan semua modal awal yang dilaburkan. Oleh itu, Forex dan CFD mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Hanya melabur dengan wang yang anda mampu kerugian. Jadi sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko terlibat. Dapatkan nasihat bebas jika perlu.

WILAYAH TERHAD: Central Clearing Ltd tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk negara EEA, Amerika Syarikat dan beberapa negara lain. Perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.

Hak Cipta © 2024 FXCC. Hak cipta terpelihara.