FXCC Privacybeleid

Inhoudsopgave

1. INLEIDING

2. PRIVACY POLICY UPDATES

3. INZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

4. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

5. OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

6. TOESTEMMING OM GEGEVENS TE VERWERKEN

7. HOE LANG WIJ HOUDEN UW PERSOONSGEGEVENS

8. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

9. GEEN ENKELE PRIJS VEREIST

10. TIJDSLIMIET VOOR REAGEREN

11. HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN

12. ONS COOKIEBELEID

1. INLEIDING

Central Clearing Ltd (hierna de "Vennootschap" of "wij" of "FXCC" of "ons"). Dit privacybeleid verklaart de manier waarop FXCC toepassingen verzamelt en beheert persoonlijke informatie van zijn actieve klanten en potentiële klanten. FXCC doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Door een handelsaccount bij FXCC te openen, geeft de klant toestemming voor het verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken van persoonlijke informatie door FXCC, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Het is het beleid van het bedrijf om de vertrouwelijkheid van informatie en de privacy van personen te respecteren.

Dit Privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, inclusief alle gegevens die u via onze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt op onze website.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid samen met andere privacykennisgeving of meldingen over eerlijke verwerking leest die wij u kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer wij persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig weet hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken . Dit beleid is een aanvulling op het andere beleid en is niet bedoeld om deze te omzeilen.

Bij FXCC begrijpen we het belang van het handhaven van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van onze Cliënt en doen we er alles aan om de veiligheid van alle informatie die door onze klanten wordt verstrekt via deze website te waarborgen.

2. PRIVACY POLICY UPDATES

FXCC's Privacybeleid De verklaring zal van tijd tot tijd worden herzien om rekening te houden met nieuwe wetten en technologie, wijzigingen in onze activiteiten en werkwijzen en om ervoor te zorgen dat deze passend blijft voor de veranderende omgeving. Alle informatie die wij bijhouden zal worden beheerst door de meest recente Privacybeleidverklaring. Het herziene privacybeleid zal worden geüpload naar de FXCC-website. In dit opzicht stemmen de klanten hierbij ermee in om de publicatie van een herzien Privacybeleid elektronisch op de website te plaatsen als de daadwerkelijke kennisgeving van FXCC aan haar klanten. Als een van de aangebrachte wijzigingen van materieel belang is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail of via een bericht op de startpagina. Elk geschil over het FXCC-privacybeleid is onderworpen aan deze kennisgeving en de klantovereenkomst. FXCC moedigt haar klanten aan om dit privacybeleid periodiek te herzien, zodat zij altijd op de hoogte zijn van welke informatie FXCC verzamelt, hoe zij deze gebruikt en aan wie zij deze informatie bekendmaakt, in overeenstemming met de bepalingen van dit beleid.

3. INZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om onze klanten efficiënte en accurate financiële producten en diensten te kunnen bieden, vragen wij u om persoonsgegevens te registreren wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van een of meer van onze diensten. FXCC heeft het recht en de plicht op grond van de uitgevoerde bedrijfsactiviteit om de juistheid van de gegevens in de databases te controleren door u af en toe om bijgewerkte gegevens te vragen of om een ​​bevestiging van de juistheid van de hierboven vermelde gegevens.

Het soort persoonlijke informatie dat we kunnen verzamelen, kan omvatten (maar is niet beperkt tot):

 • Volledige naam van de klant.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Thuis- en werkadressen.
 • Thuis- en werktelefoonnummers.
 • Mobiel / telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Paspoortnummer / of ID-nummer.
 • Door de overheid uitgegeven foto-ID met handtekening.
 • Informatie over werkstatus en inkomen
 • Informatie over eerdere handelservaringen en risicotolerantie.
 • Informatie over onderwijs en beroep
 • Tax domicilie en fiscaal identificatienummer.
 • Financiële gegevens omvatten [bank- en betaalkaartgegevens].
 • Transactiegegevens bevatten [details over betalingen van en naar u].
 • Technische gegevens omvatten [internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website ].
 • Profielgegevens omvatten [uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen door u gemaakt, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes].
 • Gebruiksgegevens omvatten [informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt].
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten [uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren].

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter Geaggregeerde gegevens combineren met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens) .

We kunnen ook bepaalde informatie verzamelen over uw gebruik van onze diensten. Dit kan informatie bevatten waaruit u en / of uw bedrijf kan worden geïdentificeerd, zoals de tijden waarop u zich aanmeldt, uw volume van het gebruik van de services, de soorten gegevens, systemen en rapporten die u opent, de locaties waar u zich aanmeldt, duur van sessies en andere soortgelijke gegevens. De verzamelde informatie kan ook wettig verkregen zijn van derden, zoals overheidsinstanties, bedrijven die u hebben geïntroduceerd bij FXCC, kaartverwerkingsbedrijven, evenals openbare bronnen die wij rechtmatig mogen verwerken.

Uw elektronische en / of telefonische communicatie met ons wordt vastgelegd en is het exclusieve eigendom van FXCC en vormt het bewijs van communicatie tussen ons.

U hebt de keuze om alle of een deel van de vereiste persoonlijke informatie te verstrekken. Het missen van informatie kan er echter toe leiden dat we uw account niet kunnen openen of onderhouden en / of u onze diensten kunnen aanbieden

4. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

We verzamelen het proces en beheren de informatie waarmee we onze contractuele verplichtingen met u kunnen nakomen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Hieronder staan ​​de doelen waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

1. Uitvoering van een contract

Wij verwerken uw gegevens om u onze diensten en producten te leveren en om onze acceptatieprocedure te voltooien om een ​​contractuele relatie met onze klanten aan te gaan. Om onze klant aan boord te voltooien, moeten we uw identiteit verifiëren, de due diligence van klanten uitvoeren volgens de wettelijke verplichtingen en moeten we de verkregen details gebruiken om uw handelsaccount effectief te beheren met FXCC.

2. Naleving van een wettelijke verplichting

Een aantal wettelijke verplichtingen worden opgelegd door relevante wetten waaraan wij onderworpen zijn, evenals wettelijke vereisten, bijv. Antiwitwaswetgeving, financiële dienstverleningswetgeving, vennootschapswetten, privacywetten en belastingwetten. Daarnaast zijn er verschillende toezichthoudende autoriteiten waarvan de wet- en regelgeving op ons van toepassing is, die de nodige activiteiten voor de verwerking van persoonsgegevens voorschrijven voor creditcardcontroles, betalingsverwerking, identiteitsverificatie en naleving van gerechtelijke bevelen.

3. Met het oog op het beschermen van legitieme belangen

FXCC verwerkt persoonsgegevens om de legitieme belangen te beschermen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd, waarbij het legitieme belang is dat wij zakelijke of commerciële redenen hebben om uw informatie te gebruiken. Niettemin, het mag niet oneerlijk tegen je ingaan en wat het beste is voor jou. Voorbeelden van dergelijke verwerkingsactiviteiten zijn onder meer:

 • Het initiëren van gerechtelijke procedures en het voorbereiden van onze verdediging in gerechtelijke procedures;
 • middelen en processen die wij ondernemen om te voorzien in de IT- en systeembeveiliging van het Bedrijf, ter voorkoming van mogelijke criminaliteit, beveiliging van activa, toegangscontroles en maatregelen tegen schendingen;
 • maatregelen om zaken te beheren en om producten en diensten verder te ontwikkelen;
 • risicomanagement.

4. Voor interne bedrijfsdoeleinden en archivering

Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor interne bedrijfs- en archiveringsdoeleinden, wat in ons eigen rechtmatig belang is en vereist is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We houden ook een register bij om ervoor te zorgen dat u voldoet aan uw contractuele verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst die onze relatie met u regelt.

5. Voor juridische kennisgevingen

Af en toe vereist de wet dat we u adviseren over bepaalde wijzigingen in producten en / of diensten of wetten. Mogelijk moeten we u op de hoogte houden van de wijzigingen met betrekking tot onze producten en services. Daarom zijn we verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwerken om u de juridische kennisgevingen te sturen. U blijft deze informatie blijven ontvangen, ook als u ervoor kiest om geen direct marketinginformatie van ons te ontvangen.

6. Voor marketingdoeleinden

We kunnen uw gegevens gebruiken voor onderzoeks- en analysedoeleinden en uw handelsgeschiedenis om analyses, rapporten, campagnes die u mogelijk interesseren voor uw geregistreerde e-mailadres te leveren. Houd er rekening mee dat u altijd het recht heeft om uw optie te wijzigen in het geval dat u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen.

Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie op deze manier gebruiken, stuur dan een e-mail naar support@fxcc.com met de vraag om niet gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden. Als u een on-line abonnee bent, kunt u inloggen op uw Trader Hub-gebruikersprofiel en wijzig uw meldingsvoorkeuren op elk gewenst moment.

7. Om ons te helpen bij het verbeteren van onze producten en diensten

We kunnen de door u verstrekte persoonlijke informatie gebruiken om de hoogste normen te garanderen bij het leveren van onze producten en diensten.

5. OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Het belangrijkste doel waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken, is om ons in staat te stellen uw financiële doelstellingen te begrijpen en ervoor te zorgen dat relevante services geschikt zijn voor uw profiel. Verder helpt deze informatie FXCC om kwaliteitsdiensten te leveren. Hoewel we u van tijd tot tijd marketingmateriaal kunnen sturen (inclusief maar niet beperkt tot SMS- of e-mailcommunicatie voor u om te bekijken, margestoringen of andere informatie) waarvan wij denken dat die nuttig voor u zullen zijn, zijn wij ons bewust van de noodzaak om uw privacy. Tenzij u anders wordt geïnformeerd, worden de persoonlijke gegevens die wij bijhouden gebruikt voor het opzetten en beheren van uw account, het beoordelen van uw huidige behoeften, het verbeteren van de klantenservice en producten en het geven van doorlopende informatie of kansen waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn.

FXCC zal uw persoonlijke informatie echter niet zonder uw voorafgaande toestemming bekendmaken, afhankelijk van het product of de dienst in kwestie en specifieke beperkingen op gevoelige informatie, dit betekent dat persoonlijke informatie kan worden bekendgemaakt aan:

 • Dienstverleners en gespecialiseerde adviseurs van FXCC die zijn gecontracteerd om ons administratieve, financiële, verzekerings-, onderzoeks- of andere diensten te bieden.
 • Introductie van makelaars of partners met wie we een wederzijdse relatie hebben (van wie sommigen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte bevinden)
 • Kredietverstrekkers, rechtbanken, tribunalen en regelgevende instanties zoals overeengekomen of wettelijk toegestaan
 • Kredietrapportage of referentiebureaus, derde authenticatiedienstverleners, fraudepreventie, antiwitwasdoeleinden, identificatie of zorgvuldigheidscontroles van de klant
 • Iedereen geautoriseerd door een persoon, zoals gespecificeerd door die persoon of het contract
 • Aan een gelieerde onderneming van het bedrijf of een ander bedrijf in dezelfde groep van het bedrijf.

Indien dergelijke openbaarmaking door de wet of door een regelgevende instantie wordt vereist, zal FXCC voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, zichzelf beschermen tegen mogelijke fraude en serviceproviderovereenkomsten onderhouden. In het geval dat dergelijke openbaarmaking vereist is, zal deze op basis van 'need-to-know' worden gemaakt, tenzij anders voorgeschreven door de regelgevende instantie. In het algemeen eisen wij dat organisaties die niet onder FXCC werken en die persoonlijke informatie als dienstverleners aan FXCC verwerken of accepteren, de vertrouwelijkheid van deze informatie erkennen, zich ertoe verbinden om het recht op privacy van individuele personen te respecteren en te voldoen aan de Gegevensbeschermingsbeginselen en dit beleid.

In sommige omstandigheden kunnen we informatie aan derden doorgeven als we hiertoe wettelijk worden verplicht, of als we geautoriseerd zijn volgens onze contractuele en wettelijke verplichtingen of als we uw toestemming hebben gegeven.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om de Algemene voorwaarden van onze Site te handhaven of toe te passen.

6. TOESTEMMING OM GEGEVENS TE VERWERKEN

Door uw informatie in te dienen, stemt u in met het gebruik door FXCC van die informatie, zoals uiteengezet in dit beleid. Door dit te gebruiken en te gebruiken, erkent u dat u dit privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zullen deze pagina dienovereenkomstig bijwerken. Lees ons beleid zo vaak mogelijk door - uw voortgezette gebruik van de Site betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

De Site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken en gelieerde partners. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites mogelijk hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, maar elke verwerking van persoonlijke gegevens voorafgaand aan de ontvangst van uw intrekking wordt niet beïnvloed.

7. HOE LANG WIJ HOUDEN UW PERSOONSGEGEVENS

FXCC bewaart uw persoonlijke gegevens zolang wij een zakelijke relatie met u hebben.

8. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Door wetgeving moeten we reageren op verzoeken om persoonlijke gegevens binnen 30 dagen, tenzij het type verzoek meer tijd vereist voor onderzoek en beoordeling. De rechten die mogelijk beschikbaar zijn voor u met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u hebben, worden hieronder uiteengezet:

 • Krijg toegang tot uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.
 • Verzoek rectificatie / correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hiermee kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, corrigeren. We kunnen aanvullende informatie en documentatie opvragen die nodig is om de noodzaak van de gevraagde gegevenswijziging te valideren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen, uw recht uit te oefenen "om te worden vergeten", waar er geen goede reden is om dit verder te verwerken. Dit verzoek om uw persoonlijke gegevens te wissen zal resulteren in de sluiting van uw account en beëindiging van de klantrelatie.
 • Verzoek om de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te 'blokkeren' of te onderdrukken, bijvoorbeeld als u de juistheid van die persoonlijke gegevens of het object dat u verwerkt, betwist. Het zal ons niet beletten uw persoonlijke informatie op te slaan. We zullen u op de hoogte brengen voordat we besluiten om niet in te stemmen met een gevraagde beperking. Als we uw persoonlijke gegevens aan anderen hebben verstrekt, zullen we indien mogelijk informeren over de beperking. Als u ons daarom vraagt, zullen we u, indien mogelijk en wettig, ook vertellen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.
 • Hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. Dit omvat ook profilering voor zover het gerelateerd is aan direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, stoppen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden.
 • Voorwerp, op elk moment, van alle beslissingen die we kunnen nemen die puur gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking (inclusief profilering). Profilering omvat het gebruik van technologie die ons helpt automatisch beslissingen te nemen op basis van uw persoonlijke gegevens die wij van u of van derden verzamelen.

9. GEEN ENKELE PRIJS VEREIST

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

10. TIJDSLIMIET VOOR REAGEREN

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

11. HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN

We doen ons best om de informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens de verzending als wanneer we deze ontvangen. Wij handhaven passende administratieve, technische en fysieke waarborgen om Persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, toevallig verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, verkeerd gebruik en enige andere onwettige vorm van verwerking van de Persoonsgegevens die in ons bezit zijn. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbeveiliging en andere toegangs- en authenticatiecontroles.

Geen enkele methode van verzending via internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig. We kunnen de beveiliging van de informatie die u ons stuurt niet garanderen en u doet dit op eigen risico. We kunnen evenmin garanderen dat dergelijke informatie niet wordt gebruikt, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens zijn aangetast, neem dan contact met ons op.

FXCC kan uw informatie opslaan in haar databases ter referentie om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen, verbeterde en nieuwe diensten aan te bieden en te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens. Dit betekent dat wij uw gegevens kunnen bewaren nadat u stopt met het gebruik van de Site of onze diensten of anderszins contact met ons opneemt.

12. ONS COOKIEBELEID

Cookies zijn kleine stukjes tekst die op uw computer worden opgeslagen om ons te helpen bepalen welk type browser en instellingen u gebruikt, waar u op de website bent geweest, wanneer u terugkeert naar de website waar u vandaan kwam en om ervoor te zorgen dat uw informatie wordt weergegeven veilig. Het doel van deze informatie is om u een relevantere en effectievere ervaring op de FXCC-site te bieden, inclusief het presenteren van webpagina's volgens uw behoeften of voorkeuren.

FXCC kan ook onafhankelijke externe serviceproviders gebruiken om het verkeer en gebruik op de website bij te houden. Cookies worden op veel websites op internet vaak gebruikt en u kunt kiezen of en hoe een cookie wordt geaccepteerd door uw voorkeuren en opties in uw browser te wijzigen. Mogelijk hebt u geen toegang tot sommige delen van www.fxcc.com als u ervoor kiest om de cookie-acceptatie uit te schakelen in uw browser, met name de beveiligde delen van de website. We raden daarom aan om de acceptatie van cookies in te schakelen om te profiteren van alle services op de website.

U hebt het recht om te beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren door uw webbrowserinstellingen in te stellen of te wijzigen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u onze website nog steeds gebruiken, hoewel uw toegang tot bepaalde functionaliteit en delen van onze website mogelijk beperkt zijn. Omdat de manier waarop u cookies kunt weigeren via de bediening van uw webbrowser verschilt van browser-naar-browser, moet u het helpmenu van uw browser bezoeken voor meer informatie.

Als u deze website blijft gebruiken zonder de cookie-instellingen van uw webbrowser te wijzigen, stemt u in met ons cookiebeleid

Ga naar voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren via uw browser / apparaat www.aboutcookies.org

CONTACT INFORMATIE

Als u contact met ons wilt opnemen met vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail, postadres, telefoon en fax of gebruik onze chatfunctie om een ​​medewerker van de klantenservice te bereiken.

ADRES

FXCC

Central Clearing Ltd.

Suite 7, Henville-gebouw, Hoofdstraat,

Charlestown, Nevis.

Tel: + 44 203 150 0832

Fax: + 44 203 150 1475

E-mail: info@fxcc.net

Het FXCC-merk is een internationaal merk dat is geregistreerd en gereguleerd in verschillende rechtsgebieden en zich inzet om u de best mogelijke handelservaring te bieden.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com), een bedrijf dat naar behoren is geregistreerd in Nevis onder het bedrijfsnummer C 55272. Geregistreerd adres: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.eu) een bedrijf dat naar behoren is geregistreerd in Cyprus met registratienummer HE258741 en wordt gereguleerd door CySEC onder licentienummer 121/10.

RISICOGEWAARSCHUWING: handelen in forex en contracts for difference (CFD's), die producten met hefboomwerking zijn, is hoogst speculatief en brengt een aanzienlijk risico van verlies met zich mee. Het is mogelijk om al het geïnvesteerde startkapitaal te verliezen. Daarom zijn forex en CFD's mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Investeer alleen met geld dat u zich kunt veroorloven om te verliezen. Zorg er dus voor dat u de betrokken risico's. Zoek indien nodig onafhankelijk advies.

De informatie op deze site is niet gericht op inwoners van de EER-landen of de Verenigde Staten en is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon in enig land of rechtsgebied waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met lokale wet- of regelgeving. .

Copyright © 2023 FXCC. Alle rechten voorbehouden.