FXCC Algemene voorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR.

DOOR TOEGANG TE NEMEN OP DEZE WEBSITE, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDER DEZE SITE EN AL HET MATERIAAL DAT OP HAAR IS. FXCC BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN TE WIJZIGEN OP ELK MOMENT ZONDER MEDEDELING AAN U. U BENT DAAROM VERANTWOORDELIJK VOOR HET REGELMATIG BEOORDELEN VAN DEZE VOORWAARDEN. VOORTDUREND GEBRUIK VAN DEZE SITE NA HETGEVULLEN VAN DIE VERANDERINGEN, IS DE AANVAARDING VAN DEZE WIJZIGINGEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U NIET TOT DEZE WEBSITE TE KOMEN.

EIGENDOM VAN DE SITE

FXCC bezit en onderhoudt deze site. Geen handeling van downloaden of anderszins kopiëren van deze site zal de titel van software of materiaal van deze site naar u overdragen. Alles dat u naar deze site verzendt, wordt het eigendom van FXCC, mag door FXCC worden gebruikt voor elk wettig doel en is verder onderworpen aan openbaarmaking zoals FXCC dat gepast acht, met inbegrip van alle wettelijke of regelgevende autoriteiten waaraan FXCC is onderworpen. FXCC behoudt alle rechten met betrekking tot het auteursrecht en het handelsmerk van alle materiaal op deze site en zal dergelijke rechten afdwingen tot in de volle omvang van de wet.

COPYRIGHT

Het materiaal op de website, inclusief maar niet beperkt tot alle ontwerpen, tekst, video's, geluidsopnamen en afbeeldingen, zijn eigendom van FXCC, tenzij anderszins uitdrukkelijk vermeld. Tenzij anderszins uitdrukkelijk hierin vermeld, mogen ze niet worden gekopieerd, overgedragen, weergegeven, uitgevoerd, gedistribueerd (voor compensatie of anderszins), in licentie gegeven, gewijzigd, ingelijst, opgeslagen voor later gebruik of op een andere manier geheel of gedeeltelijk worden gebruikt zonder De voorafgaande schriftelijke toestemming van FXCC.

TOEGANG TOT DE SITE

Deze site en de informatie, gereedschappen en materialen die erin zijn opgenomen, zijn niet gericht op, of bestemd voor verspreiding naar of gebruik door, een persoon of entiteit die een burger of ingezetene van of gevestigd is in een rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of dat FXCC of aan haar gelieerde ondernemingen zou onderwerpen aan enige registratie- of licentievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied.

AFWIJZING VAN GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze site wordt verstrekt "Zoals het is". FXCC biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van de hierin verstrekte materialen, expliciet of impliciet, voor een bepaald doel en wijst uitdrukkelijk alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. FXCC is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het onderscheppen door derden van informatie die via deze site aan u beschikbaar is gesteld. Hoewel de op deze site aan u verstrekte informatie wordt verkregen of samengesteld uit bronnen die wij betrouwbaar achten, kan en garandeert FXCC niet de juistheid, geldigheid, tijdigheid of volledigheid van informatie of gegevens die voor een bepaald doel aan u beschikbaar zijn gesteld. Noch FXCC, noch een van haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen of werknemers, noch een derde partij verkoper is aansprakelijk of enige verantwoordelijkheid van welke aard dan ook voor enig verlies of schade die u oploopt in het geval van een storing of onderbreking van deze site, of als gevolg van het handelen of nalaten van een andere partij die betrokken is bij het maken van deze site of de daarin vervatte gegevens, of van enige andere oorzaak met betrekking tot uw toegang tot, onvermogen tot toegang tot of gebruik van de site of deze materialen, of niet de omstandigheden die aanleiding geven tot een dergelijke oorzaak mogelijk binnen de controle van FXCC of van een leverancier die software of diensten ondersteunt.

FXCC kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolg-, incidentele, speciale, punitieve of exemplarische schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om deze site of enig deel daarvan te gebruiken, ongeacht of FXCC op de hoogte is gesteld van de waarschijnlijkheid dat dergelijke schade optreedt. en ongeacht de vorm van actie, ongeacht of dit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins is.

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Daarom mag het niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek aan een persoon in een rechtsgebied waarin een dergelijke aanbieding of uitnodiging niet is toegestaan ​​of aan een persoon aan wie het onwettig zou zijn om een ​​dergelijk aanbod of uitnodiging te doen, noch als een aanbeveling aan kopen, verkopen of anderszins omgaan met een bepaalde belegging. U wordt dringend geadviseerd om onafhankelijk beleggingsadvies, financieel, juridisch en fiscaal advies te vragen voordat u met een investering begint. Niets op deze site mag worden gelezen of geïnterpreteerd als een beleggingsadvies van FXCC, of ​​een van zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen of werknemers.

De aard van de belegging in Financiële Instrumenten is zodanig dat niet alle Financiële instrumenten voor iedereen geschikt zijn, tenzij ze:

  • zijn goed geïnformeerd over investeringskwesties,
  • in staat zijn om het economische risico van de investering te dragen,
  • begrijp het risico; en
  • zijn van mening dat de investering geschikt is voor hun specifieke beleggingsdoelstelling en financiële behoeften.

Als een niet-professionele belegger in Financiële Instrumenten belegt, is het raadzaam dat slechts een deel van de sommen die de belegger voor de lange termijn wil beleggen, zo moet worden belegd.

Het is ook raadzaam dat alle beleggers advies inwinnen bij een professionele beleggingsadviseur voordat zij beleggen in Financiële Instrumenten.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Links naar niet-FXCC-websites worden uitsluitend verstrekt als verwijzingen naar informatie over onderwerpen die nuttig kunnen zijn voor gebruikers van de FXCC-websites, en FXCC heeft geen controle over de inhoud van dergelijke niet-FXCC-websites. Als u ervoor kiest om te linken naar een website die niet wordt beheerd door FXCC, geeft FXCC geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid daarvan voor een bepaald doel, noch garandeert FXCC dat deze site of inhoud vrij is van claims van auteursrecht, handelsmerk of andere inbreuk op de rechten van derden of dat dergelijke sites of inhoud geen virussen of andere besmettingen bevatten. FXCC biedt geen garantie voor de authenticiteit van documenten op internet. Links naar niet-FXCC-sites impliceren geen enkele goedkeuring of verantwoordelijkheid voor de meningen, ideeën, producten, informatie of diensten die op dergelijke sites worden aangeboden, of enige vertegenwoordiging met betrekking tot de inhoud op dergelijke sites.

VEILIGHEID

Als u met FXCC per e-mail communiceert, moet u er rekening mee houden dat de beveiliging van internet-e-mail onzeker is. Door gevoelige of vertrouwelijke e-mailberichten te verzenden die niet gecodeerd zijn, accepteert u de risico's van dergelijke onzekerheid en mogelijk gebrek aan vertrouwelijkheid via internet. Het internet is niet 100% veilig en iemand kan mogelijk uw gegevens onderscheppen en lezen.

PRIVACY

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zal als vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gedeeld binnen het bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen en zijn zakelijke partners en zal niet worden bekendgemaakt aan een derde partij, behalve in het kader van enige regelgevende of juridische procedure. Websitetrackingsystemen kunnen ook gegevens verzamelen over de pagina's die u hebt bezocht, hoe u deze site hebt ontdekt, de frequentie van bezoeken enzovoort. De informatie die wij verkrijgen, wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en kan door ons worden gebruikt om op elke passende manier contact met u op te nemen en om u alle informatie te verstrekken waarvan wij denken dat deze nuttig voor u is.

Het FXCC-merk is een internationaal merk dat is geregistreerd en gereguleerd in verschillende rechtsgebieden en zich inzet om u de best mogelijke handelservaring te bieden.

VRIJWARING : Alle diensten en producten die toegankelijk zijn via de site www.fxcc.com worden geleverd door Centrale Clearing Ltd een bedrijf geregistreerd op Mwali Island met bedrijfsnummer HA00424753.

JURIDISCH:
Central Clearing Ltd (KM) is geautoriseerd en gereguleerd door de Mwali International Services Authorities (MISA) onder International Brokerage and Clearing House License no. BFX2024085. Het geregistreerde adres van het bedrijf is Bonovo Road – Fomboni, eiland Mohéli – Comoren Unie.
Central Clearing Ltd (KN) is geregistreerd in Nevis onder bedrijfsnummer C 55272. Geregistreerd adres: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Centrale Clearing Ltd (VC) is geregistreerd in overeenstemming met de wetten van Saint Vincent en de Grenadines onder registratienummer 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) een bedrijf dat naar behoren is geregistreerd in Cyprus met registratienummer HE258741 en wordt gereguleerd door CySEC onder licentienummer 121/10.

RISICO WAARSCHUWING: Handelen in Forex en Contracts for Difference (CFD's), dit zijn hefboomproducten, is zeer speculatief en brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Het is mogelijk om al het geïnvesteerde startkapitaal te verliezen. Daarom zijn Forex en CFD's mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Investeer alleen met geld dat u kunt missen. Zorg er dus voor dat u de inhoud volledig begrijpt betrokken risico's. Zoek indien nodig onafhankelijk advies.

BEPERKTE REGIO'S: Central Clearing Ltd levert geen diensten aan inwoners van de EER-landen, de VS en enkele andere landen. Onze diensten zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen in enig land of rechtsgebied waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de lokale wet- of regelgeving.

Copyright © 2024 FXCC. Alle rechten voorbehouden.