ਫਾਰੇਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ

ਫਾਰੇਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਜੋੜਿਆਂ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ) 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਚਾਹੇ, ਅਣ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਗੈਪ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਟਾਪ ਲੌਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੈਜਿੰਗ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੈਜਿੰਗ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਉਪਜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

ਫਾਰੇਕਸ ਵਿੱਚ ਹੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਪ-ਲੌਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਫਾਰੇਕਸ ਵਿੱਚ ਹੇਜਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

 1. ਹੈਜਿੰਗ ਫੋਰੈਕਸ ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 1. ਹੈਜਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬੇਅਰਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਪੀਰੀਅਡਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਸਦਮੇ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰੇਗਾ।

 

 1. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ।

 

 1. ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ (ਬੁਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਅਰਿਸ਼) ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਸਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 1. ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 1. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੈਜਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਾਡੇਅ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋਖਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਨੁਕਸਾਨ  

 1. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਕੁਇਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

 1. ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

 1. ਹੈਜਿੰਗ ਹੇਠਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰੇਮਾਂ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਾਡੇ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 1. ਹੈਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਵਿੰਗ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਰੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

 1. ਫੋਰੈਕਸ ਹੈਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੈਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਹੈਜਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚ

ਫੋਰੈਕਸ ਹੈਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੁਦਰਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

 

 1. ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਜਿੰਗ:

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕੋ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਮੁਦਰਾ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਹੈਜਿੰਗ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ CFTC (ਕਮੋਡਿਟੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਿੱਧੇ ਹੇਜਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਜਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਫੋਰੈਕਸ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਜਿੰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਮੁਦਰਾ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ, ਫਾਰੇਕਸ ਵਿਕਲਪ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੈਜਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਕੇ।

 

 1. ਮਲਟੀਪਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਜਿੰਗ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ GBP/USD 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ USD/JPY 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ GBP/JPY 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ USD 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਹੇਜਡ ਵਪਾਰ GBP ਅਤੇ JPY ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। GBP ਅਤੇ JPY ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਪਾਰੀ GBP/JPY ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਹੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ 3 ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

 

 1. ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ:

ਇਹ ਹੇਜਿੰਗ ਫਾਰੇਕਸ ਰਣਨੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ) ਸਹਿਸਬੰਧਿਤ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ) ਹੈਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੋਰੈਕਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋਖਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ AUD/USD ਅਤੇ AUD/JPY ਹੈ।

 

(i) AUD/JPY ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰਟ। (ii) AUD/USD ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰਟ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, AUD/JPY ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜਾ AUD/USD ਉੱਚ ਉੱਚ ਪਰ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਉੱਚ. ਇਹ AUDJPY ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨੂੰ AUD/USD ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਿਸ਼ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਸਾਲ 4 ਦੀ 2021ਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ AUD/USD ਇੱਕ ਘੱਟ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ AUD/JPY ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿ-ਸਬੰਧ ਹੈਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਮੁਦਰਾ ਜੋੜਾ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਫਿਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜਾ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਫੋਰੈਕਸ ਹੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਗੋਲਡ ਅਤੇ USD ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ 2020 ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਚਾਅ.

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਅਸਰ।

(iii) ਗੋਲਡ ਡੇਲੀ ਚਾਰਟ। (iv) ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰਟ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 5 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2020 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ.

  ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਲੀ ਸੀ।

 

 

 

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਹੈਜਿੰਗ ਫਾਰੇਕਸ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੋਖਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ (ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਪੱਖਪਾਤ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜਾ (ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ) 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਵਿਕਲਪ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਫਾਰੇਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਇਸ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਟ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਹੈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਹੈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਵਿਕਲਪ.

 

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

 ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ AUD/JPY ਜੋੜਾ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਟ ਵਿਕਲਪ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਮਤ (81.50 ਮੰਨ ਲਓ) 'ਤੇ ਪੁਟ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ AUD/JPY (81.80 ਮੰਨ ਲਓ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਜੇਕਰ ਲੰਮੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਟ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਪੁਟ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

   = [ਵਿਕਲਪ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ] - [ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਮਤ] + [ਵਿਕਲਪ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਗਤ]।

AUD/JPY ਲੰਬੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹੇਜ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ  

    = [81.80 - 81.50] + [ਵਿਕਲਪ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਗਤ]

    = [00.30] + [ਵਿਕਲਪ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਗਤ]।

 

PDF ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ "ਫੋਰੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ" ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

FXCC ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਿਟੇਡ (www.fxcc.com) ਕੰਪਨੀ ਨੰਬਰ C 55272 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਵਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ: ਸੂਟ 7, ਹੈਨਵਿਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਚਾਰਲਸਟਾਊਨ, ਨੇਵਿਸ।

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.eu) ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ HE258741 ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 121/10 ਦੇ ਤਹਿਤ CySEC ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਜੋਖਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੇਂਸ (ਸੀ.ਐਫ. ਡੀਜ਼) ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਜੋ ਲੀਵਰਜਡ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜੋਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਫਾਰੇਕਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਫ.ਡੀ. ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ. ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਲੱਭੋ

ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ EEA ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। .

ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2023 ਐਫਐਕਸਐਕਸ. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ.