Polityka prywatności FXCC

Spis treści

1. WSTĘP

2. AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

3. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

4. WYKORZYSTUJE SWOJE DANE OSOBOWE

5. UJAWNIANIE INFORMACJI

6. ZGODA NA PROCES DANYCH

7. JAK DŁUGO DZIAŁAMY DANE OSOBOWE

8. TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

9. ŻADNA OPŁATA NIE JEST WYMAGANA

10. OGRANICZENIE CZASU DO REAGOWANIA

11. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE

12. NASZA POLITYKA COOKIE

1. WPROWADZENIE

Central Clearing Ltd (dalej „Spółka” lub „my” lub „FXCC” lub „nas”). Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia sposób, w jaki FXCC zbiera i zarządza danymi osobowymi od swoich aktywnych klientów i potencjalnych klientów. FXCC zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Otwierając rachunek handlowy w FXCC, klient wyraża zgodę na takie gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych przez FXCC, jak wyjaśniono poniżej.

Polityką firmy jest poszanowanie poufności informacji i prywatności osób.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym wszelkie dane, które możesz przekazać za pośrednictwem naszej strony internetowej podczas rejestracji na naszej stronie.

Ważne jest, abyś przeczytał niniejszą Politykę prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami o prywatności lub zawiadomieniem o uczciwym przetwarzaniu danych, które możemy przekazywać przy określonych okazjach, gdy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe o Tobie, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego korzystamy z Twoich danych . Niniejsza Polityka uzupełnia inne zasady i nie ma na celu ich zastąpienia.

W FXCC rozumiemy, jak ważne jest zachowanie poufności danych osobowych naszego Klienta i zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich informacji dostarczanych przez naszych klientów za pośrednictwem tej strony internetowej.

2. AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

FXCC Oświadczenie o polityce prywatności będzie okresowo weryfikowane w celu uwzględnienia nowych przepisów i technologii, zmian w naszej działalności i praktykach oraz w celu zapewnienia, że ​​będzie ona odpowiednia do zmieniającego się środowiska. Wszelkie przechowywane przez nas informacje będą podlegać najbardziej aktualnej deklaracji o ochronie prywatności. Zmieniona polityka prywatności zostanie przesłana na stronie internetowej FXCC. W związku z tym klienci niniejszym wyrażają zgodę na elektroniczne publikowanie zmienionej Polityki prywatności na stronie internetowej jako rzeczywiste powiadomienie FXCC dla swoich klientów. Jeśli którakolwiek z wprowadzonych zmian ma istotne znaczenie, powiadomimy Cię o tym pocztą elektroniczną lub za pomocą powiadomienia na stronie głównej. Wszelkie spory dotyczące Polityki Prywatności FXCC podlegają niniejszemu zawiadomieniu i Umowie z Klientem. FXCC zachęca swoich klientów do okresowego przeglądu niniejszej Polityki prywatności, aby zawsze byli świadomi tego, jakie informacje FXCC gromadzi, jak korzysta z niej i komu może ją ujawnić, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

3. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia naszym klientom produktów i usług finansowych w sposób wydajny i dokładny, gdy złożysz wniosek o rejestrację w celu skorzystania z jednej lub więcej naszych usług, poprosimy Cię o podanie danych osobowych. FXCC ma prawo i obowiązek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej sprawdzania dokładności danych przechowywanych w bazach danych przez okazjonalne proszenie o zaktualizowane dane lub potwierdzenie dokładności wyżej wymienionych danych.

Typ danych osobowych, które możemy zbierać, może obejmować (ale nie tylko):

 • Pełna nazwa klienta.
 • Data urodzenia.
 • Miejsce urodzenia.
 • Adres domowy i służbowy.
 • Numery telefonów domowych i służbowych.
 • Numer telefonu komórkowego / komórkowego.
 • Adres e-mail.
 • Numer paszportu / lub numer identyfikacyjny.
 • Wydany przez rząd dokument tożsamości ze zdjęciem z podpisem.
 • Informacje o statusie zatrudnienia i dochodach
 • Informacje o wcześniejszych doświadczeniach handlowych i tolerancji ryzyka.
 • Informacje o edukacji i zawodzie
 • Podatek podatkowy i numer NIP.
 • Dane finansowe obejmują [dane konta bankowego i karty płatniczej].
 • Dane transakcji obejmują [szczegóły dotyczące płatności do Ciebie i od Ciebie].
 • Dane techniczne obejmują [adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, których używasz w celu uzyskania dostępu do tej witryny ].
 • Dane profilu obejmują [twoją nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez ciebie, twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety].
 • Dane dotyczące użytkowania obejmują [informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług].
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują [twoje preferencje dotyczące otrzymywania od nas marketingu i naszych stron trzecich oraz twoje preferencje komunikacyjne].

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy zagregowane dane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio lub pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy agregować dane dotyczące użytkowania w celu obliczenia procentu użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy lub połączymy Zagregowane dane z Twoimi danymi osobowymi, aby mogły one bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o prywatności.

Nie gromadzimy żadnych Specjalnych Kategorii Danych Osobowych o Tobie (obejmuje to szczegóły dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych) .

Możemy również zbierać pewne informacje o korzystaniu z naszych usług. Może to obejmować informacje, z których można zidentyfikować użytkownika i / lub firmę, takie jak czas logowania, wielkość korzystania z usług, typy danych, systemów i raportów, do których użytkownik uzyskuje dostęp, lokalizacje, z których się loguje, czas trwania sesji i inne podobne dane. Zebrane informacje mogą być również legalnie uzyskane od stron trzecich, takich jak władze publiczne, firmy, które wprowadziły Cię do FXCC, firm przetwarzających karty, a także publicznie dostępne źródła, które zgodnie z prawem możemy przetwarzać.

Twoja komunikacja elektroniczna i / lub telefoniczna z nami jest rejestrowana i stanowi wyłączną własność FXCC i stanowi dowód komunikacji między nami.

Masz możliwość dostarczenia dowolnych lub wszystkich wymaganych danych osobowych. Brakujące informacje mogą jednak spowodować, że nie będziemy mogli otworzyć lub utrzymać Twojego konta i / lub zapewnić Ci naszych usług

4. WYKORZYSTUJE SWOJE DANE OSOBOWE

Zbieramy proces i zarządzamy informacjami, które pozwalają nam wykonywać nasze zobowiązania umowne z tobą i być zgodne z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Poniżej znajdują się cele, dla których przetwarzane są Twoje dane osobowe:

1. Wykonanie umowy

Przetwarzamy Twoje dane, aby zapewnić Ci nasze usługi i produkty oraz aby móc ukończyć naszą procedurę akceptacji w celu zawarcia umowy z naszymi klientami. W celu uzupełnienia naszego klienta na pokładzie musimy zweryfikować twoją tożsamość, przeprowadzić należytą staranność wobec klienta zgodnie z obowiązkami regulacyjnymi i musimy wykorzystać uzyskane dane do efektywnego zarządzania kontem handlowym w FXCC.

2. Zgodność z obowiązkiem prawnym

Odpowiednie przepisy prawne, którym podlegamy, nakładają szereg zobowiązań prawnych, jak również wymogi ustawowe, np. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, praw dotyczących usług finansowych, przepisów dotyczących korporacji, przepisów dotyczących prywatności i przepisów podatkowych. Ponadto istnieją różne organy nadzoru, do których mają zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze, które nakładają niezbędne czynności przetwarzania danych osobowych na kontrole kart kredytowych, przetwarzanie płatności, weryfikację tożsamości i zgodność z nakazami sądowymi.

3. W celu ochrony uzasadnionych interesów

FXCC przetwarza dane osobowe w celu ochrony uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, w przypadku gdy uzasadniony interes ma miejsce, gdy mamy powód biznesowy lub handlowy do wykorzystania Twoich informacji. Niemniej jednak, nie może iść niesprawiedliwie przeciwko tobie i to, co jest dla ciebie najlepsze. Przykłady takich czynności przetwarzania obejmują:

 • Wszczęcie postępowania sądowego i przygotowanie naszej obrony w postępowaniach sądowych;
 • środki i procesy, które podejmujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i systemowego Spółki, zapobiegania potencjalnej przestępczości, bezpieczeństwa aktywów, kontroli wstępu i środków zapobiegających naruszeniom praw autorskich;
 • środki zarządzania biznesem i dalszego rozwoju produktów i usług;
 • zarządzanie ryzykiem.

4. Do wewnętrznych celów biznesowych i prowadzenia dokumentacji

Może być wymagane przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia wewnętrznej działalności gospodarczej i prowadzenia dokumentacji, co leży w naszym uzasadnionym interesie i jest wymagane w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych. Będziemy również prowadzić ewidencję w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań umownych wynikających z umowy regulującej nasze relacje z Tobą.

5. W przypadku powiadomień prawnych

Czasami prawo wymaga od nas informowania o pewnych zmianach w produktach i / lub usługach lub przepisach. Być może będziemy musieli poinformować Cię o zmianach związanych z naszymi produktami i usługami, dlatego będziemy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przesłania Ci powiadomień prawnych. Otrzymasz te informacje, nawet jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać od nas bezpośrednich informacji marketingowych.

6. Dla celów marketingowych

Możemy wykorzystywać Twoje dane do celów badawczych i analitycznych oraz do Twojej historii handlowej w celu dostarczenia wszelkich analiz, raportów, kampanii, które mogą Cię zainteresować zarejestrowanym adresem e-mail. Należy pamiętać, że zawsze masz prawo do zmiany opcji w przypadku, gdy nie chcesz już otrzymywać takich wiadomości.

Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane osobowe w ten sposób, wyślij wiadomość e-mail na adres support@fxcc.com, prosząc, aby nie kontaktować się w żadnych celach marketingowych. Jeśli jesteś abonentem on-line, możesz zalogować się do swojego konta Profil użytkownika Trader Hub i zmień swoje preferencje powiadomień w dowolnym momencie.

7. Aby pomóc nam w ulepszaniu naszych produktów i usług

Możemy wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Ciebie w celu zapewnienia najwyższych standardów podczas dostarczania naszych produktów i usług.

5. UJAWNIENIE TWOJEJ INFORMACJI

Głównym celem, w jakim wykorzystujemy Twoje dane osobowe, jest umożliwienie nam zrozumienia Twoich celów finansowych i zapewnienia, że ​​odpowiednie usługi są odpowiednie do Twojego profilu. Ponadto informacje te pomagają FXCC w świadczeniu wysokiej jakości usług. Chociaż możemy od czasu do czasu wysyłać Ci materiały marketingowe (w tym między innymi wiadomości SMS lub wiadomości e-mail w celu ich wyświetlenia, połączenia z depozytem lub inne informacje), które naszym zdaniem będą dla Ciebie przydatne, jesteśmy świadomi potrzeby poszanowania twoja prywatność. O ile nie zostaniesz poinformowany inaczej, przechowywane przez nas dane osobowe są wykorzystywane do ustanawiania i zarządzania Twoim kontem, sprawdzania bieżących potrzeb, ulepszania obsługi klienta i produktów oraz zapewniania Ci bieżących informacji lub możliwości, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie istotne.

FXCC nie ujawni Twoich danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody, jednak w zależności od danego produktu lub usługi oraz szczególnych ograniczeń dotyczących poufnych informacji, oznacza to, że dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • Usługodawcy i specjaliści doradcy FXCC, którzy zostali zakontraktowani, aby zapewnić nam usługi administracyjne, finansowe, ubezpieczeniowe, badawcze lub inne.
 • Przedstawienie brokerów lub partnerów, z którymi mamy wzajemne relacje (z których każdy może znajdować się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim)
 • Kredytodawcy, sądy, trybunały i organy regulacyjne zgodnie z ustaleniami lub przepisami prawa
 • Agencje raportowania kredytowego lub referencyjne, dostawcy usług trzeciego uwierzytelniania, zapobieganie oszustwom, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, identyfikacja lub kontrola due diligence klienta
 • Każdy upoważniony przez osobę fizyczną, określony przez tę osobę lub umowę
 • Podmiotowi stowarzyszonemu Spółki lub jakiejkolwiek innej firmy w tej samej grupie Spółki.

W przypadku, gdy takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub jakikolwiek organ regulacyjny, zostanie ono dokonane w celu spełnienia przez FXCC wszelkich zobowiązań prawnych, ochrony przed potencjalnymi oszustwami i utrzymania umów z dostawcami usług. W przypadku, gdy takie ujawnienie jest wymagane, zostanie dokonane na zasadzie „niezbędnej wiedzy”, chyba że organ regulacyjny wyda inne instrukcje. Zasadniczo wymagamy, aby organizacje nie będące podmiotami FXCC, które przetwarzają lub uzyskują dane osobowe jako dostawcy usług FXCC, uznały poufność tych informacji, zobowiązały się do poszanowania prawa każdej osoby do prywatności i przestrzegania zasad ochrony danych i tej polityki.

W niektórych okolicznościach możemy przekazać informacje stronom trzecim, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do tego lub jeśli jesteśmy upoważnieni na podstawie naszych zobowiązań umownych i ustawowych lub jeśli otrzymaliśmy zgodę.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić Twoje dane osobowe w celu spełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych Warunków korzystania z witryny.

6. ZGODA NA PROCES DANYCH

Przesyłając swoje dane, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez FXCC tych informacji, jak określono w niniejszej polityce. Uzyskując dostęp do tej polityki i korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności od czasu do czasu i odpowiednio zaktualizujemy tę stronę. Prosimy o przeglądanie naszych zasad tak często, jak to możliwe - dalsze korzystanie ze Strony oznacza, że ​​zgadzasz się na wszelkie takie zmiany.

Witryna może od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli podążasz za linkiem do którejkolwiek z tych stron internetowych, pamiętaj, że te strony internetowe mogą mieć własne polityki prywatności i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Sprawdź te zasady przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jednak żadne przetwarzanie danych osobowych przed otrzymaniem odwołania nie będzie miało wpływu.

7. JAK DŁUGO DZIAŁAMY DANE OSOBOWE

FXCC zachowa Twoje dane osobowe tak długo, jak utrzymujemy z Tobą relacje biznesowe.

8. TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do odpowiadania na wszelkie żądania danych osobowych w dniach 30, chyba że rodzaj wniosku wymaga więcej czasu na zbadanie i ocenę. Prawa, które mogą być dostępne w odniesieniu do danych osobowych, które posiadamy o Tobie, są opisane poniżej:

 • Otrzymuj dostęp do swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
 • Poproś o sprostowanie / poprawienie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Umożliwia to poprawianie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które przechowujemy na Twój temat. Możemy zażądać dodatkowych informacji i dokumentacji wymaganych do potwierdzenia potrzeby żądanej zmiany danych.
 • Żądaj usunięcia swoich danych osobowych. Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, korzystając z przysługującego Ci prawa „do bycia zapomnianym”, gdzie nie ma dobrego powodu, aby kontynuować przetwarzanie. Ta prośba o usunięcie twoich danych osobowych spowoduje zamknięcie Twojego konta i zakończenie relacji z klientem.
 • Prośba o „zablokowanie” lub zniesienie przetwarzania danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku kwestionowania dokładności tych danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania ich przez nas. Nie powstrzyma nas to przed przechowywaniem danych osobowych. Poinformujemy Cię, zanim zdecydujemy się nie zgadzać z jakimkolwiek żądanym ograniczeniem. Jeśli ujawniliśmy Twoje dane osobowe innym osobom, poinformujemy o ograniczeniu, jeśli to możliwe. Jeśli zapytasz nas, jeśli to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy Cię, z kim udostępniliśmy Twoje dane osobowe, abyś mógł się z nimi skontaktować bezpośrednio.
 • Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Obejmuje to również profilowanie w takim stopniu, w jakim dotyczy marketingu bezpośredniego. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, wówczas zatrzymamy przetwarzanie Twoich danych osobowych do takich celów.
 • W każdej chwili podejmuj wszelkie decyzje, które możemy podjąć wyłącznie w oparciu o automatyczne przetwarzanie (w tym profilowanie). Profilowanie obejmuje wykorzystanie technologii, która pomaga nam podejmować decyzje automatycznie, w oparciu o Twoje dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub osób trzecich.

9. ŻADNA OPŁATA Z WYMAGANIAM NIE ZAWSZE

Nie będziesz musiał płacić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub do wykonywania jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak naliczyć rozsądną opłatę, jeśli wniosek jest wyraźnie nieuzasadniony, powtarzalny lub nadmierny. Alternatywnie możemy odmówić zastosowania się do żądania w tych okolicznościach.

10. OGRANICZENIE CZASU DO REAGOWANIA

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to zająć dłużej niż miesiąc, jeśli twoje żądanie jest szczególnie złożone lub złożyłeś kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię informować.

10. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę przekazywanych nam informacji, zarówno podczas transmisji, jak i po otrzymaniu. Utrzymujemy odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, nieupoważnioną zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem i wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania Danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Obejmuje to na przykład zapory ogniowe, ochronę hasłem i inne kontrole dostępu i uwierzytelniania.

Jednak żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie zapewnia 100% bezpieczeństwa. Nie możemy zagwarantować ani zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do nas, a użytkownik robi to na własne ryzyko. Nie możemy również zagwarantować, że takie informacje nie będą dostępne, ujawniane, zmieniane lub niszczone przez naruszenie jakichkolwiek naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, skontaktuj się z nami.

FXCC może przechowywać informacje o Tobie w bazach danych w celach informacyjnych, aby odpowiadać na pytania lub rozwiązywać problemy, zapewniać ulepszone i nowe usługi oraz spełniać wszelkie wymogi prawne dotyczące przechowywania danych. Oznacza to, że możemy zachować Twoje dane po zaprzestaniu korzystania z Witryny lub naszych usług lub w inny sposób wchodząc z nami w interakcję.

10. NASZA POLITYKA COOKIE

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu przechowywane na Twoim komputerze, które pomagają nam określić typ przeglądarki i ustawień, z których korzystasz, gdzie byłeś na stronie internetowej, kiedy wracasz na stronę, skąd pochodzisz i aby upewnić się, że Twoje informacje są bezpieczne. Celem tych informacji jest zapewnienie bardziej odpowiedniego i efektywnego doświadczenia w witrynie FXCC, w tym prezentowanie stron internetowych zgodnie z własnymi potrzebami lub preferencjami.

FXCC może również wykorzystywać niezależnych zewnętrznych dostawców usług do śledzenia ruchu i użytkowania na stronie internetowej. Pliki cookie są często używane na wielu stronach internetowych i możesz wybrać, czy i jak plik cookie zostanie zaakceptowany, zmieniając preferencje i opcje w przeglądarce. Możesz nie mieć dostępu do niektórych części www.fxcc.com jeśli zdecydujesz się wyłączyć akceptację plików cookie w przeglądarce, w szczególności bezpieczne części witryny. Dlatego zalecamy włączenie akceptacji plików cookie, aby korzystać ze wszystkich usług na stronie.

Masz prawo zdecydować, czy zaakceptować lub odrzucić pliki cookie, ustawiając lub zmieniając elementy sterujące przeglądarki internetowej w celu akceptowania lub odrzucania plików cookie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nadal korzystać z naszej witryny, chociaż dostęp do niektórych funkcji i obszarów naszej witryny może być ograniczony. Ponieważ środki, za pomocą których można odrzucać pliki cookie za pomocą elementów sterujących przeglądarki internetowej, różnią się w zależności od przeglądarki, należy odwiedzić menu pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli nadal korzystasz z tej strony bez zmiany ustawień plików cookie przeglądarki internetowej, wyrażasz zgodę na naszą politykę dotyczącą plików cookie

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzać nimi za pośrednictwem przeglądarki / urządzenia, odwiedź stronę www.aboutcookies.org

INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty e-mail, adresu pocztowego, telefonu i faksu lub skorzystanie z naszego czatu w celu wysłania wiadomości do przedstawiciela biura obsługi klienta.

ADRES

FXCC

Central Clearing Ltd.

Law Partners House, Kumul Highway,

Port Vila, Vanuatu

Tel .: + 44 203 150 0832

Faks: + 44 203 150 1475

E-mail: info@fxcc.net

Marka FXCC to międzynarodowa marka, która jest autoryzowana i regulowana w różnych jurysdykcjach i zobowiązuje się oferować najlepsze możliwe doświadczenie handlowe.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) jest regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) z numerem licencji CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com i www.fxcc.net) jest zarejestrowana zgodnie z Międzynarodową Ustawą o Spółkach [CAP 222] Republiki Vanuatu pod numerem rejestracyjnym 14576.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA: Obrót Forex i kontraktami różnicowymi (CFD), które są produktami lewarowanymi, ma charakter wysoce spekulacyjny i wiąże się ze znacznym ryzykiem straty. Można stracić cały zainwestowany kapitał początkowy. Dlatego Forex i CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestuj tylko za pieniądze, które możesz stracić. Więc upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady.

FXCC nie świadczy usług dla mieszkańców i / lub obywateli Stanów Zjednoczonych.

Copyright © 2021 FXCC. Wszelkie prawa zastrzeżone.