Warunki FXCC

PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

DOSTĘPUJĄC DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW PONIŻSZYCH, KTÓRYCH NALEŻY ZARZĄDZAĆ NINIEJSZĄ WITRYNĄ I DOWOLNYM MATERIAŁEM. FXCC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW W DOWOLNYM CZASIE BEZ POWIADOMIENIA. Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REGULARNE PRZEGLĄDANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. CIĄGŁE KORZYSTANIE Z TEJ STRONY PO WYKORZYSTANIU TAKICH ZMIAN STANOWIĄ AKCEPTACJĘ TAKICH ZMIAN. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE WOLNO UZYSKAĆ ​​DOSTĘPU DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

WŁASNOŚĆ WITRYNY

FXCC jest właścicielem i konserwatorem tej strony. Żadne działanie pobierania lub kopiowania w inny sposób z tej strony nie spowoduje przeniesienia tytułu do jakiegokolwiek oprogramowania lub materiałów z tej witryny. Wszystko, co przesyłasz na tę stronę, staje się własnością FXCC, może być wykorzystywane przez FXCC do jakiegokolwiek zgodnego z prawem celu i podlega ujawnieniu, jeśli uzna to za stosowne, przez FXCC, w tym każdemu prawnemu lub regulacyjnemu organowi, któremu podlega FXCC. FXCC zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące praw autorskich i własności znaków towarowych do wszystkich materiałów na tej stronie i będzie egzekwować takie prawa w pełnym zakresie prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Materiały zawarte na stronie internetowej, w tym między innymi wszystkie projekty, teksty, filmy, nagrania dźwiękowe i obrazy, są własnością FXCC, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nie można ich kopiować, przekazywać, wyświetlać, wykonywać, rozpowszechniać (w celu rekompensaty lub w inny sposób), licencjonować, zmieniać, oprawiać w ramki, przechowywać do późniejszego wykorzystania lub w inny sposób wykorzystywać w całości lub w części w jakikolwiek sposób bez Uprzednia pisemna zgoda FXCC.

DOSTĘP DO STRONY

Ta strona i informacje, narzędzia i materiały w niej zawarte nie są kierowane ani przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, który jest obywatelem lub rezydentem lub znajduje się w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka dystrybucja, publikacja, dostępność lub użytkowanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami lub które poddałoby FXCC lub jego podmioty zależne wymogowi rejestracji lub licencjonowania w ramach takiej jurysdykcji.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje na tej stronie są dostarczane „Tak jak jest”. FXCC nie gwarantuje dokładności dostarczonych tutaj materiałów, wyraźnych lub dorozumianych, w jakimkolwiek konkretnym celu i wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. FXCC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z przechwycenia przez osoby trzecie jakichkolwiek informacji udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem tej strony. Chociaż informacje przekazane Tobie na tej stronie są uzyskiwane lub kompilowane ze źródeł, które uważamy za wiarygodne, FXCC nie może i nie gwarantuje dokładności, ważności, aktualności lub kompletności jakichkolwiek informacji lub danych udostępnionych Ci w określonym celu. Ani FXCC, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, urzędników lub pracowników, ani żaden sprzedawca będący osobą trzecią nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w przypadku awarii lub przerwania tej strony, lub wynikające z działania lub zaniechania jakiejkolwiek innej strony zaangażowanej w udostępnianie tej strony lub zawartych w niej danych, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z dostępem do, niemożnością dostępu lub korzystania z witryny lub tych materiałów, bez względu na to, czy lub okoliczności, które doprowadziły do ​​takiej przyczyny, mogły być pod kontrolą FXCC lub dowolnego dostawcy oferującego wsparcie oprogramowania lub usług.

Pod żadnym pozorem FXCC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne, przypadkowe, specjalne, karne lub przykładowe wynikające z użycia lub niemożności korzystania z tej witryny lub jej części, niezależnie od tego, czy FXCC został poinformowany o prawdopodobieństwie wystąpienia takich szkód i niezależnie od formy działania, czy to w ramach umowy, deliktu (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności, czy w inny sposób.

Informacje zawarte na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny. Dlatego nie należy traktować go jako oferty lub zachęty dla jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub nagabywanie nie jest autoryzowana, lub dla jakiejkolwiek osoby, której złożenie takiej oferty lub nagabywanie byłoby niezgodne z prawem, ani nie jest traktowane jako zalecenie dla kupować, sprzedawać lub w inny sposób zajmować się konkretnymi inwestycjami. Zaleca się uzyskanie niezależnej porady inwestycyjnej, finansowej, prawnej i podatkowej przed przystąpieniem do jakiejkolwiek inwestycji. Nic w tej witrynie nie powinno być odczytywane ani interpretowane jako stanowiące doradztwo inwestycyjne ze strony FXCC lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, urzędników lub pracowników.

Charakter inwestycji w instrumenty finansowe jest taki, że nie wszystkie instrumenty finansowe są odpowiednie dla wszystkich, chyba że:

  • posiadają wiedzę w sprawach inwestycyjnych,
  • są w stanie ponieść ryzyko ekonomiczne inwestycji,
  • zrozumieć związane z tym ryzyko; i
  • uważają, że inwestycja jest odpowiednia dla ich konkretnego celu inwestycyjnego i potrzeb finansowych.

Jeżeli jakikolwiek inwestor nieprofesjonalny zainwestuje w instrumenty finansowe, zaleca się zainwestowanie tylko części kwot, które inwestor zamierza zainwestować w perspektywie długoterminowej.

Wskazane jest również, aby wszyscy inwestorzy zasięgnęli porady profesjonalnego doradcy inwestycyjnego przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji w instrumenty finansowe.

LINKI DO INNYCH STRON

Linki do stron internetowych innych niż FXCC są dostarczane wyłącznie jako wskazówki do informacji na tematy, które mogą być użyteczne dla użytkowników stron internetowych FXCC, a FXCC nie ma kontroli nad treścią na takich stronach internetowych innych niż FXCC. Jeśli zdecydujesz się na link do strony internetowej, która nie jest kontrolowana przez FXCC, FXCC nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących zawartości takiej strony, w tym dokładności, kompletności, wiarygodności lub jej przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu, ani też FXCC nie gwarantuje że taka strona lub treść jest wolna od jakichkolwiek roszczeń dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych naruszeń praw osób trzecich lub że taka strona lub zawartość jest pozbawiona wirusów lub innych zanieczyszczeń. FXCC nie gwarantuje autentyczności dokumentów w Internecie. Linki do witryn innych niż FXCC nie oznaczają jakiegokolwiek poparcia lub odpowiedzialności za opinie, pomysły, produkty, informacje lub usługi oferowane na takich stronach, ani też jakiekolwiek oświadczenia dotyczące treści w takich witrynach.

BEZPIECZEŃSTWO

Jeśli komunikujesz się z FXCC pocztą elektroniczną, powinieneś pamiętać, że bezpieczeństwo internetowej poczty e-mail jest niepewne. Wysyłając poufne lub poufne wiadomości e-mail, które nie są zaszyfrowane, akceptujesz ryzyko takiej niepewności i możliwego braku poufności przez Internet. Internet nie jest bezpieczny w 100% i ktoś może przechwycić i przeczytać twoje dane.

PRYWATNOŚCI

Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, będą traktowane jako poufne i udostępniane wyłącznie w ramach Firmy, jej podmiotów stowarzyszonych i partnerów biznesowych i nie będą ujawniane żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem postępowań regulacyjnych lub prawnych. Systemy śledzenia witryn sieci Web mogą również zbierać dane zawierające szczegółowe informacje na temat stron, do których użytkownik uzyskał dostęp, w jaki sposób odkryłeś tę witrynę, częstotliwość odwiedzin itd. Uzyskane przez nas informacje są wykorzystywane do ulepszania zawartości naszej strony internetowej i mogą być wykorzystywane przez nas do kontaktowania się z Tobą, za pomocą wszelkich odpowiednich środków, oraz do dostarczania Ci wszelkich informacji, które naszym zdaniem mogą Ci się przydać.

Marka FXCC to międzynarodowa marka, która jest autoryzowana i regulowana w różnych jurysdykcjach i zobowiązuje się oferować najlepsze możliwe doświadczenie handlowe.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) jest regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) z numerem licencji CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com i www.fxcc.net) jest zarejestrowana zgodnie z Międzynarodową Ustawą o Spółkach [CAP 222] Republiki Vanuatu pod numerem rejestracyjnym 14576.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA: Obrót Forex i kontraktami różnicowymi (CFD), które są produktami lewarowanymi, ma charakter wysoce spekulacyjny i wiąże się ze znacznym ryzykiem straty. Można stracić cały zainwestowany kapitał początkowy. Dlatego Forex i CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestuj tylko za pieniądze, które możesz stracić. Więc upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady.

FXCC nie świadczy usług dla mieszkańców i / lub obywateli Stanów Zjednoczonych.

Copyright © 2021 FXCC. Wszelkie prawa zastrzeżone.