FXCC නියමයන් හා කොන්දේසි

මෙම කොන්දේසි සහ කොන්දේසි සලකා බලමු.

මෙම වෙබ් අඩවියට ප්රවේශ වීමෙන් ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට සහ ඕනෑම භාණ්ඩයකට අනුකූලව පහත සඳහන් කොන්දේසි සහ කොන්දේසි මගින් එකඟ විය යුතුය. FXCC විසින් ඔබට කිසිදු දැනුම්දීමකින් තොරව ඕනෑම අවස්ථාවක මෙම කොන්දේසි සහ කොන්දේසි වෙනස් කිරීම නිවැරදි කිරීම. මෙම කොන්දේසි සහ කොන්දේසි නිසි ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඔබ වගකීම දරයි. එවැනි එවැනි වෙනස්කම් අනුගමනය කිරීමෙන් මෙම වෙබ් අඩවියේ භාවිතයට ගැනුනේ, එවැනි වෙනස්කම් ඇති කර ගැනීමයි. ඔබ මෙම කොන්දේසි සහ කොන්දේසි සමග එකඟ නොවන්නේ නම්, මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

අඩවියේ හිමිකාරිත්වය

FXCC මෙම අඩවිය සතුව ඇත. මෙම වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් පිටපත් කිරීමේ කිසිම ක්රියාවක් ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙන් කිසිදු මෘදුකාංගයක් හෝ ද්රව්යයකට මාතෘකාව ලබා දෙනු ඇත. මෙම වෙබ් අඩවියට ඔබ යවන ඕනෑම දෙයක් FXCC හි දේපළක් වන අතර, ඕනෑම නීත්යානුකූල කටයුත්තක් සඳහා FXCC විසින් භාවිතා කළ හැකි අතර, FXCC යටත්වන ඕනෑම නීතිමය හෝ නියාමන අධිකාරියක ද ඇතුළුව FXCC විසින් සුදුසු යැයි සලකනු ලැබේ. මෙම වෙබ් අඩවියේ සියළුම ලිපිගොනු වල හිමිකම් අයිතිය හා හිමිකම් අයිතිය සම්බන්ධයෙන් FXCC සියලු අයිතිවාසිකම් රඳවා තබා ඇති අතර, එම අයිතිවාසිකම් පූර්ණ ලෙස පරිහරණය කරනු ඇත.

ප්රකාශණ හිමිකම

වෙබ් අඩවියේ ඇතුළත් කර ඇති අන්තර්ගතය, සියලුම නිර්මාණ, පෙළ, වීඩියෝ, ශබ්ද පටිගත කිරීම් හා රූප ඇතුළත් කර ඇති නමුත්, එය ප්රකාශයට පත් කර ඇති පරිදි, FXCC විසින් ප්රකාශයට පත් කර ඇති පරිදි හැරෙන්නට හිමිකාරීත්වය දරයි. වෙනත් ආකාරයකින් මෙහි ප්රකාශිත ලෙස හැරෙන්නට, ඔවුන් පිටපත් කිරීම, සම්ප්රේෂණය, ප්රදර්ශනය කිරීම, ඉටු කිරීම, බෙදා හැරීම (වන්දි හෝ වෙනත් ආකාරයකින්), පසුව බලපත්රයක් භාවිතා කිරීම, වෙනස් කිරීම, රාමු කිරීම, පසු භාවිතය සඳහා ගබඩා කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් භාවිතා නොකළ හැකිය. FXCC ගේ පූර්ව ලිඛිත අවසරය.

අඩවියේ ප්රවේශය

මෙම වෙබ් අඩවිය සහ එහි අන්තර්ගත තොරතුරු, මෙවලම් හා ද්රව්ය වෙත බෙදා හැරීමට හෝ ඒවාට බෙදා හැරීමට අදහස් නොකෙරේ. එවැනි බෙදාහැරීමක්, ප්රකාශයට පත් කිරීම, ලබා ගැනීම හෝ ලබා ගැනීම හෝ වෙනත් ඕනෑම අධිකරණ බලයක් ඇති පුරවැසියෙකු හෝ පදිංචිකරුවෙකු හෝ ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් වෙත යොමු නොකළ යුතුය. භාවිතා කිරීම නීති හෝ රෙගුලාසි වලට පටහැනිව හෝ එවැනි බලයක් යටතේ ලියාපදිංචිය හෝ බලපත්රය අනිවාර්යයෙන්ම FXCC හෝ එහි අනුබද්ධිත ආයතන වලට යටත් කරනු ඇත.

වගකීම් සහතිකය සහ වගකීම් සීමාව ඉවත් කිරීම

මෙම වෙබ් අඩවියෙහි තොරතුරු "එය හරියටම" සපයයි. FXCC කිසිදු විශේෂිත අරමුණක් සඳහා මෙහි දක්වා ඇති ද්රව්යවල නිරවද්යතාව හෝ ඇඟවෙන්නේ නැත. විශේෂිත අරමුණක් සඳහා වෙළදාම හෝ යෝග්යතාව පිළිබඳ වගකීම පැහැදිළිය. මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබ වෙත ලබා දෙන ඕනෑම තොරතුරක් තෙවන පාර්ශවයන් විසින් අත්හදාබැලීම් වලින් ඇති විය හැකි ඕනෑම හානියක් හෝ හානි සඳහා FXCC වගකිව යුතු නොවේ. මෙම වෙබ් අඩවියේ ඔබට ලබා දී ඇති තොරතුරු අප විශ්වාස කළ හැකි බවට විශ්වාස කරමු. අප විශ්වාස කළ හැකි බවට විශ්වාස කරමු. FXCC ඔබට කිසියම් විශේෂිත අරමුණක් සඳහා ලබා දී ඇති ඕනෑම තොරතුරු හෝ දත්තවල නිරවද්යතාව, වලංගුභාවය, කාලීනත්වය හෝ සම්පූර්ණත්වය සහතික කළ නොහැක. FXCC හෝ එහි අනුබද්ධයන්, අධ්යක්ෂවරුන්, නිලධාරීන් හෝ සේවකයින් හෝ කිසිදු තෙවන පාර්ශවීය විකුණුම්කරුවකු හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ කිසියම් අසාර්ථක හෝ බාධාවකින් තොරව සිදු වන ඕනෑම අලාභයක් හෝ අලාභයක් සඳහා කුමන හෝ ආකාරයක වගකීමක් හෝ වගකීමක් නැත. හෝ මෙම වෙබ් අඩවියට හෝ එහි ඇති දත්තයන් සෑදීමට සම්බන්ධ වෙනත් ඕනෑම පාර්ශ්වයක හෝ ක්රියාවලිය හෝ මග හැරවීම හෝ ඔබේ ප්රවේශය හා සම්බන්ධ වෙනත් ඕනෑම හේතුවක්, වෙබ් අඩවියේ හෝ මෙම ද්රව්යයන් වෙත ප්රවේශ වීමට නොහැකිවීම හෝ එබඳු ෙහේතුවකට ෙහේතු වූ කරුණු ෙහේතුෙවන් FXCC පාලනය ෙහෝ මෘදුකාංග ෙහෝ ෙසේවා සහෙයෝගය සපයන ඕනෑම ෙවෙළඳයකුද විය හැකිය.

කිසිදු සිද්ධියක් යටතේ FXCC කිසිදු හෝඩුවාවක් හෝ ආනුෂංගික හෝ විශේෂිත, දඬුවම් හෝ ආදර්ශවත් හානි හෝ මෙම අඩවියේ හෝ එහි කොටසක් භාවිතා කිරීමට හෝ අසමත් වීමෙන් පැන නගින කිසිදු හානියක් සඳහා FXCC වගකීම දරනු නොලැබේ. සහ කොන්ත්රාත්තුව තුළ, ක්රියා පටිපාටිය නොතකා, ටර්ට් (නොසැලකිලිමත් කම ඇතුළ්), දැඩි වගකීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින්.

මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු තොරතුරු තොරතුරු තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණි. එබැවින් එබඳු ඉල්ලීමක් හෝ ඉල්ලීමක් නොලැබෙන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ඉදිරිපත් කළ යුතු හෝ ඉල්ලීමක් හෝ ඉල්ලීමක් හෝ ඉල්ලීමක් හෝ නොඑසේ නම් එවැනි ඉල්ලීමක් කිරීම හෝ පැමිණිලි කිරීම නීති විරෝධී නොවන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට හෝ එය නිර්දේශ කිරීමක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. යම් විශේෂිත ආයෝජනයක් සමඟ මිලදී ගැනීම, විකිණීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ගනුදෙනු කිරීම. ඕනෑම ආයෝජනයක් සමඟ ඉදිරියට යාමට පෙර ස්වාධීන ආයෝජන, මූල්ය, නීතිමය හා බදු උපදෙස් ලබා ගැනීමට ඔබට දැඩි ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. මෙම වෙබ් අඩවියේ කිසිවක් FXCC හෝ එහි අනුබද්ධිත ආයතන, අධ්යක්ෂවරුන්, නිලධාරීන් හෝ සේවකයින් සම්බන්ධ ආයෝජන උපදෙස් ලෙස කියවිය යුතුය.

මූල්ය ආයෝඡනවල ආයෝජනයෙහි ස්වභාවය වන්නේ, සියලු මූල්ය උපකරණ සියල්ලන්ටම සැමට ගැලපෙන ආකාරයට නොවේ නම්:

  • ආයෝජන කටයුතු පිළිබඳ දැනුවත්,
  • ආයෝජනයට ඇති ආර්ථික අවදානම දරාගත හැකිය,
  • අවදානම වටහා ගැනීම; සහ
  • ආයෝජන ඔවුන්ගේ ආයෝජන ආයෝජන අරමුණ හා මූල්ය අවශ්යතාවන් සඳහා යෝග්ය වේ යැයි විශ්වාස කෙරේ.

ඕනෑම වෘත්තීය නොවන ආයෝජකයකු මූල්ය ආයෝඡන සඳහා ආයෝජනය කළ යුතු වුවද ආයෝජකයා දිගුකාලීන ආයෝජනය කිරීමට අදහස් කරන මුදලෙන් කොටසක් පමණක් ආයෝජනය කළ යුතු ය.

සියලු ආයෝජකයන්ට මූල්ය ආයෝඡන ආයෝජනය කිරීමට පෙර වෘත්තීය ආයෝජන උපදේශකයකුගෙන් උපදෙස් ලබාගත යුතුය.

වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට සබැඳි

FXCC වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන්නන්ට ප්රයෝජනවත් විය හැකි මාතෘකා පිළිබඳ තොරතුරු වෙත යොමු නොවන FXCC වෙබ් අඩවි වලට සබැඳි සපයනු ලැබේ, FXCC එවැනි නොවන FXCC වෙබ් අඩවිවල අන්තර්ගතය කෙරෙහි පාලනය නොමැත. FXCC මගින් පාලනය නොකරන වෙබ් අඩවියකට සම්බන්ධ වීමට ඔබ තෝරා ගන්නේ නම්, FXCC කිසිදු විශේෂිත අරමුණක් සඳහා නිරවද්යතාව, සම්පූර්ණත්වය, විශ්වසනීයත්වය හෝ යෝග්යතාව ඇතුළුව එම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් ප්රකාශිත හෝ ව්යංගයෙන් කිසිදු වගකීමක් නොලැබේ. FXCC වරෙන්තු එවැනි වෙබ් අඩවියක් හෝ අන්තර්ගතයක් තෙවන පාර්ශවයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ හිමිකම් අයිතිවාසිකම්, වෙළඳ ලකුණු හෝ වෙනත් උල්ලංඝනය කිරීම් වලින් නිදහස් හෝ එම වෙබ් අඩවියේ හෝ අන්තර්ගතය වෛරස් හෝ වෙනත් ආසාදනයකින් තොරය. FXCC අන්තර්ජාලයේ ලේඛන වල සත්යතාව සහතික නොවේ. FXCC නොවන වෙබ් අඩවි වලට සබැඳි එවැනි වෙබ් අඩවිවල ඉදිරිපත් කරන අදහස්, අදහස්, නිෂ්පාදන, තොරතුරු හෝ සේවාවන් සඳහා කවර හෝ අනුමත කිරීමක් හෝ වගකීමක් හෝ අදහස් නොකෙරේ.

ආරක්ෂක

ඔබ FXCC සමඟ ඊමේල් මගින් සන්නිවේදනය කරන්නේ නම්, අන්තර්ජාලයේ ඊ-මේල් වල ආරක්ෂාව අවිනිශ්චිත බව ඔබ සැලකිල්ලට ගත යුතුය. සංකේතාත්මක හෝ රහසිගත විද්යුත් තැපැල් පණිවිඩ එන්ක්රිප්ට් නොවීමෙන් ඔබ එවන් අවිනිශ්චිතතාවයේ අවදානම සහ අන්තර්ජාලය පුරා රහස්යභාවයෙන් ඇති විය හැකි අවදානම පිළිගනී. අන්තර්ජාලය 100% ආරක්ෂිත නොවේ, ඔබේ විස්තර රඳවා ගැනීමට සහ කියවීමට කෙනෙකුට හැකිය.

පෞද්ගලිකත්වය

ඔබ අප වෙත සපයන ඕනෑම පුද්ගලික තොරතුරු රහසිගත ලෙස සලකනු ලබන අතර සමාගම, එහි අනුබද්ධයන් සහ එහි ව්යාපාරික හවුල්කරුවන් තුළ පමණි. ඕනෑම නියාමන හෝ නීතිමය ක්රියා පටිපාටියක් යටතේ හැර වෙනත් කිසිදු තෙවන පාර්ශවයකට හෙළි නොකළ යුතුය. වෙබ් අඩවි සෙවීමේ පද්ධතීන් ඔබ පිවිසි පිටු විස්තර කරන තොරතුරු එකතු කර ගත හැකි අතර, ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය සොයාගත් ආකාරය, සංචාර වාර ගණන සහ එසේ ය. අප ලබා ගන්නා තොරතුරු අපගේ වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන අතර, ඕනෑම සුදුසු මාධ්යයක් මගින් ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට අප විසින් භාවිතා කළ හැකිය. ඔබට ප්රයෝජනවත් යැයි විශ්වාස කරන ඕනෑම තොරතුරක් ඔබට ලබා දිය හැකිය.

FXCC සන්නාමය විවිධ වර්ගීකරණයන් යටතේ බලයලත් හා නියාමනය කරන ලද ජාත්යන්තර සන්නාමයක් වන අතර ඔබට හොඳම වෙළඳ පළ අත්දැකීමක් ලබා දීමට කැපවී සිටී.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) විසින් CIF බලපත්ර අංකය 121 / 10 සමඟ සයිප්රස් සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිසම (CySEC) විසින් නියාමනය කරනු ලබයි.

සෙන්ට්‍රල් ක්ලියරින් ලිමිටඩ් (www.fxcc.com සහ www.fxcc.net) ලියාපදිංචි අංකය 222 සමඟ වනුවාටු ජනරජයේ ජාත්‍යන්තර සමාගම් පනත [CAP 14576] යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇත.

අනතුරු අවදානම: උත්තෝලිත නිෂ්පාදන වන ෆොරෙක්ස් සහ ගිවිසුම් වෙළඳාම් (CFDs) වෙළඳාම ඉතා ඉහළ සමපේක්ෂනය හා අලාභයේ සැලකිය යුතු අවදානමක් පවතී. ආයෝජනය කර ඇති සියළුම ආරම්භක ප්රාග්ධනය අහිමි කර ගත හැකිය. එබැවින් Forex සහ CFD සියලු ආයෝඡකයින් සඳහා සුදුසු නොවේ. ඔබට අහිමි විය හැකි මුදල් පමණක් ආයෝජනය කරන්න. එබැවින් ඔබ සම්පූර්ණයෙන් තේරුම් ගන්න අවදානමක් ඇත. අවශ්ය නම් ස්වාධීන උපදෙස් ලබා ගන්න.

FXCC විසින් එක්සත් ජනපදයේ නිවැසියන් සහ / හෝ පුරවැසියන් සඳහා සේවා සපයනු නොලැබේ.

කතු හිමිකම් © 2020 FXCC. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.