FXCC Villkor

LÄS SÄRSKILDA GÄLLANDE VILLKOR OCH VILLKOR.

Genom att komma tillträde till den här webbsidan samtycker du till att vara bunden av villkoren och villkoren nedan för att fastställa både denna webbplats och något material på den. FXCC RESERVERAR RÄTTEN ATT ÄNDRA SÄRSKILDA VILLKOR PÅ ALLA TIDAR UTAN MEDDELANDE TILL DIG. DU ÄR HÄRIGT ANSVARIG FÖR ATT GÄLLER GÄLLANDE SÄRSKILDA VILLKOR. BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS EFTER ENLIGA SÄRSKILDA FÖRÄNDRINGAR SKALL FÖRSTÄLLDA DIN ANSLUTNING AV SÄRSKILDA FÖRÄNDRINGAR. Om du inte samtycker till dessa villkor och villkor, får du inte tillgång till den här webbsidan.

ÄGANDEN AV SIDAN

FXCC äger och underhåller denna webbplats. Ingen åtgärd att hämta eller på annat sätt kopiera från den här webbplatsen överför titel till någon programvara eller material från denna webbplats till dig. Allt som du överför till denna webbplats blir FXCCs egendom, kan användas av FXCC för alla lagliga ändamål och är vidare föremål för offentliggörande som anses lämpligt av FXCC, inklusive till någon juridisk eller tillsynsmyndighet som FXCC är föremål för. FXCC förbehåller sig alla rättigheter med avseende på upphovsrätt och varumärkesinnehav av allt material på denna sida och kommer att tillämpa sådana rättigheter i hela lagen.

COPYRIGHT

Materialet som finns på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till all design, text, video, ljudinspelningar och bilder, ägs, med undantag för vad som uttryckligen anges av FXCC. Om inte annat uttryckligen anges här, får de inte kopieras, överföras, visas, utföras, distribueras (för ersättning eller på annat sätt), licensieras, ändras, inramas, lagras för senare användning eller på annat sätt helt eller delvis användas på något sätt utan FXCC: s tidigare skriftliga medgivande.

Tillträde till webbplatsen

Denna webbplats och informationen, verktygen och materialet i den är inte riktad mot eller avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet som är medborgare eller bosatt i eller beläget i någon jurisdiktion där sådan distribution, publicering, tillgänglighet eller användning skulle strida mot lag eller lagstiftning eller som skulle underlåta FXCC eller dess dotterbolag till något registrerings- eller licenskrav inom sådan jurisdiktion.

UPPGIFTER OM GARANTI OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Informationen på denna webbplats tillhandahålls "som den är". FXCC garanterar inte riktigheten av materialet som tillhandahålls här, varken uttryckligen eller underförstått, för något speciellt ändamål och uttryckligen avstår från eventuella garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. FXCC ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som kan uppstå genom att tredje part avlyssnar all information som görs tillgänglig för dig via denna webbplats. Även om informationen som lämnas till dig på denna webbplats erhålls eller sammanställs från källor som vi anser vara pålitliga, kan FXCC inte garantera noggrannhet, giltighet, aktualitet eller fullständighet av information eller data som görs tillgänglig för dig för ett visst ändamål. Varken FXCC eller någon av dess dotterbolag, styrelseledamöter eller anställda eller någon tredje parts leverantör är ansvarig eller ansvarig för någon skada för förlust eller skada som uppstår vid eventuella fel eller avbrott på denna webbplats, eller som följer av handling eller underlåtenhet från någon annan part som är involverad i att göra denna webbplats eller uppgifterna därtill tillgängliga för dig eller av någon annan anledning som rör din tillgång till, oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller dessa material, oavsett om eller inte omständigheterna som ger upphov till en sådan orsak kan ha varit under kontroll av FXCC eller av någon leverantör som tillhandahåller programvara eller tjänster.

Under inga omständigheter är FXCC ansvarig för eventuella följder, tillfälliga, speciella, straffbara eller exemplifierande skador som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda denna webbplats eller någon del därav, oavsett om FXCC har fått kännedom om sannolikheten för att sådana skador uppträder och oavsett handlingsform, oavsett om det gäller kontrakt, skadestånd (inklusive försummelse), sträng ansvar eller annat.

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål. Därför bör det inte betraktas som ett erbjudande eller en uppmaning till någon person i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller anbud inte är auktoriserat eller till någon person som det skulle vara olagligt att göra ett sådant erbjudande eller uppmaning till, eller betraktas som en rekommendation till köpa, sälja eller på annat sätt hantera en viss investering. Du rekommenderas starkt att få oberoende investerings-, finansiella, juridiska och skattemässiga råd innan du fortsätter investeringar. Ingenting på denna webbplats bör läsas eller tolkas som investeringsrådgivning från FXCC, eller någon av dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän eller anställda.

Typen av investeringar i finansiella instrument är sådan att inte alla finansiella instrument är lämpliga för alla såvida de inte:

  • är kunniga i investeringsfrågor,
  • kan bära den ekonomiska risken för investeringen,
  • förstå risken och
  • tror att investeringen är lämplig för deras särskilda investeringsmål och ekonomiska behov.

Skulle någon icke-professionell investerare investera i finansiella instrument är det lämpligt att endast en del av de belopp som investeraren avser att investera för långsiktigt borde investeras så.

Det är också tillrådligt att alla investerare ska söka råd från en professionell investeringsrådgivare innan de gör någon investering i finansiella instrument.

Länkar till andra webbplatser

Länkar till icke-FXCC-webbplatser tillhandahålls enbart som tips för information om ämnen som kan vara användbara för användare av FXCC-webbplatser, och FXCC har ingen kontroll över innehållet på sådana icke-FXCC-webbplatser. Om du väljer att länka till en webbplats som inte kontrolleras av FXCC, ger FXCC inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, angående innehållet på en sådan webbplats, inklusive noggrannheten, fullständigheten, tillförlitligheten eller lämpligheten av det för ett visst syfte, och FXCC-garanti att sådan webbplats eller innehåll är fri från eventuella patentansökningar, varumärken eller annan intrång i tredje parts rättigheter eller att sådan webbplats eller innehåll saknar virus eller annan förorening. FXCC garanterar inte äktheten av dokument på Internet. Länkar till icke-FXCC-webbplatser innebär inte någon godkännande eller ansvar för de åsikter, idéer, produkter, information eller tjänster som erbjuds på sådana webbplatser eller någon representation om innehållet på sådana webbplatser.

SÄKERHET

Om du kommunicerar med FXCC via e-post, bör du notera att säkerheten för Internet-e-post är osäker. Genom att skicka känsliga eller konfidentiella e-postmeddelanden som inte är krypterade accepterar du riskerna för sådan osäkerhet och eventuell brist på sekretess via Internet. Internet är inte 100% säkert och någon kan ha möjlighet att fånga och läsa dina uppgifter.

PRIVATLIV

All personlig information du lämnar oss kommer att behandlas som konfidentiell och delas endast i bolaget, dess dotterbolag och dess affärspartners och kommer inte att lämnas ut till någon tredje part förutom under några lagar eller rättsliga förfaranden. Spårningssystem för webbplatsen kan också samla in data som beskriver de sidor du har tillgång till, hur du upptäckte den här webbplatsen, besökarnas frekvens och så vidare. Informationen vi erhåller används för att förbättra innehållet på vår webbplats och kan användas av oss för att kontakta dig på lämpligt sätt och att ge dig information som vi tror kan vara användbar för dig.

FXCC varumärke är ett internationellt varumärke som är auktoriserat och reglerat i olika jurisdiktioner och har för avsikt att erbjuda dig den bästa möjliga handelsupplevelsen.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) regleras av Cyperns värdepappers- och utbyteskommission (CySEC) med CIF-licensnummer 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) är registrerat enligt International Company Act [CAP 222] i Republiken Vanuatu med registreringsnummer 14576.

RISK VARNING: Handel med Forex och Different Contracts (CFD), som är levererade produkter, är mycket spekulativ och innebär stor risk för förlust. Det är möjligt att förlora alla initiala investerade kapital. Därför kan Forex och CFDs inte vara lämpliga för alla investerare. Investera bara med pengar du har råd att förlora. Så snälla se till att du förstår risker som är inblandade. Sök efter oberoende råd, om det behövs.

FXCC tillhandahåller inte tjänster för invånare i USA och / eller medborgare.

Copyright © 2021 FXCC. Alla rättigheter förbehållna.