ฝาก / ถอน
วิธีการ

ได้รับการยอมรับ ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ *
สกุลเงิน เงินฝาก การถอน
โอนเงินเข้าบัญชี forex ด้วยบัตรเครดิต USD, EUR, GBP เหรียญสหรัฐ: 2.65%
EUR: 1.50%
GBP: 2.80%
USD: $ 0.35
EUR: 0.30 €
GBP: £ 0.30
รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ รายวัน $ 10000, รายสัปดาห์ $ 25000, รายเดือน $ 45000
การถอน
นาที $ 50
แม็กซ์ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ได้รับทุน
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
ภายใน 1 ชั่วโมง
การถอน
5-10 วันทำการเพื่อล้าง
วิธีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
USD USD: $ 16 USD: $ 30 รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 500
แม็กซ์ ไม่มีจำนวนเงินสูงสุด
การถอน
นาที $ 500
แม็กซ์ ไม่มีจำนวนเงินสูงสุด
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
5-7 วันทำการเพื่อล้าง
การถอน
5-7 วันทำการเพื่อล้าง
USD USD: 3.25% + $ 1.0 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านธนาคาร รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 10
แม็กซ์ $ 20000
การถอน
ถอนโดย Bank Wire
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
ภายใน 1 ชั่วโมง
การถอน
3-5 วันทำการเพื่อล้าง
วิธีการชำระเงินของ Neteller forex USD, EUR, GBP USD: 3.2% + $ 0.29
EUR: 3.2% + € 0.29
GBP: 3.2% + 0.29
เหรียญสหรัฐ: 2.0%
EUR: 2.0%
GBP: 2.0%
รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ ขีด จำกัด บัญชีส่วนบุคคลของลูกค้า
การถอน
นาที $ 50
แม็กซ์ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ได้รับทุน
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
ภายใน 1 ชั่วโมง
การถอน
เวลาจริง
USD, EUR, GBP USD: 3.2% + $ 0.29
EUR: 3.2% + € 0.29
GBP: 3.2% + 0.29
USD: $ 0.49
EUR: 0.49 €
GBP: £ 0.49
รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ ขีด จำกัด บัญชีส่วนบุคคลของลูกค้า
การถอน
นาที $ 50
แม็กซ์ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ได้รับทุน
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
ภายใน 1 ชั่วโมง
การถอน
เวลาจริง
ฝากเงินเข้าบัญชี forex กับ Skrill
USD, EUR, GBP USD: 5.2% + $ 0.29
EUR: 5.2% + € 0.29
GBP: 5.2% + 0.29
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านธนาคาร รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ $ 3000
การถอน
ถอนโดย Bank Wire
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
ภายใน 1 ชั่วโมง
การถอน
5-7 วันทำการเพื่อล้าง
USD, EUR, GBP USD: 5.2% + $ 0.29
EUR: 5.2% + € 0.29
GBP: 5.2% + 0.29
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านธนาคาร รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ $ 500
การถอน
ถอนโดย Bank Wire
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
2-5 วันทำการเพื่อล้าง
การถอน
5-7 วันทำการเพื่อล้าง
USD, EUR, GBP USD: 5.2% + $ 0.29
EUR: 5.2% + € 0.29
GBP: 5.2% + 0.29
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านธนาคาร รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ $ 3000
การถอน
ถอนโดย Bank Wire
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
2-5 วันทำการเพื่อล้าง
การถอน
5-7 วันทำการเพื่อล้าง
USD, EUR, GBP USD: 5.2% + $ 0.29
EUR: 5.2% + € 0.29
GBP: 5.2% + 0.29
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านธนาคาร รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ $ 500
การถอน
ถอนโดย Bank Wire
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
2-5 วันทำการเพื่อล้าง
การถอน
5-7 วันทำการเพื่อล้าง
USD, EUR, GBP USD: 5.2% + $ 0.29
EUR: 5.2% + € 0.29
GBP: 5.2% + 0.29
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านธนาคาร รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ $ 500
การถอน
ถอนโดย Bank Wire
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
2-5 วันทำการเพื่อล้าง
การถอน
5-7 วันทำการเพื่อล้าง
USD, EUR, GBP USD: 5.2% + $ 0.29
EUR: 5.2% + € 0.29
GBP: 5.2% + 0.29
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านธนาคาร รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ $ 500
การถอน
ถอนโดย Bank Wire
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
2-5 วันทำการเพื่อล้าง
การถอน
5-7 วันทำการเพื่อล้าง
USD, EUR, GBP USD: 5.2% + $ 0.29
EUR: 5.2% + € 0.29
GBP: 5.2% + 0.29
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านธนาคาร รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ $ 3000
การถอน
ถอนโดย Bank Wire
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
1-2 วันทำการเพื่อล้าง
การถอน
5-7 วันทำการเพื่อล้าง
USD, EUR, GBP USD: 5.2% + $ 0.29
EUR: 5.2% + € 0.29
GBP: 5.2% + 0.29
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านธนาคาร รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ $ 500
การถอน
ถอนโดย Bank Wire
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
2-5 วันทำการเพื่อล้าง
การถอน
5-7 วันทำการเพื่อล้าง
USD, EUR, GBP USD: 5.2% + $ 0.29
EUR: 5.2% + € 0.29
GBP: 5.2% + 0.29
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านธนาคาร รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ $ 500
การถอน
ถอนโดย Bank Wire
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
2-5 วันทำการเพื่อล้าง
การถอน
5-7 วันทำการเพื่อล้าง
USD, EUR, GBP USD: 5.2% + $ 0.29
EUR: 5.2% + € 0.29
GBP: 5.2% + 0.29
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านธนาคาร รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ $ 500
การถอน
ถอนโดย Bank Wire
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
2-5 วันทำการเพื่อล้าง
การถอน
5-7 วันทำการเพื่อล้าง
USD, EUR, GBP USD: 5.2% + $ 0.29
EUR: 5.2% + € 0.29
GBP: 5.2% + 0.29
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านธนาคาร รับเงินทันที

ขีด จำกัด : **
เงินฝาก
นาที $ 50
แม็กซ์ $ 500
การถอน
ถอนโดย Bank Wire
ระยะเวลาดำเนินการ:***
เงินฝาก
1-2 วันทำการเพื่อล้าง
การถอน
5-7 วันทำการเพื่อล้าง

* ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

 • เป็นส่วนหนึ่งของการอุทิศตนอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าของเราเรากำลังเสนอโปรโมชั่น "ศูนย์ค่าธรรมเนียมการฝาก"! ซึ่งหมายความว่า FXCC จะชำระค่าธรรมเนียมการฝากเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่เรียกเก็บโดยผู้ประมวลผลการชำระเงินเมื่อคุณฝากเงินกับเราผ่านวิธีการชำระเงินที่ยอมรับได้ของ FXCC
 • จำนวนเงินฝากค่าธรรมเนียมสูงสุดที่ FXCC ครอบคลุมคือ 100 หน่วยสกุลเงินจากค่าธรรมเนียมการฝากทั้งหมดที่เรียกเก็บโดย PSPs ไปยังลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
 • FXCC จะคืนเงินจำนวนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแยกต่างหากสำหรับการฝากเงินทุนผ่านวิธีการชำระเงินที่ยอมรับได้ของ FXCC
 • FXCC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการฝากเงินของคุณหรือเรียกคืนค่าธรรมเนียมการฝากเงินใด ๆ ที่ FXCC จ่ายให้กับกองทุนของคุณในกรณีที่คำขอถอนเงินไม่เพียงพอหรือไม่มีกิจกรรมการซื้อขายก่อนหน้านี้หรือหากพบว่ามีการละเมิดรูปแบบใด ๆ นโยบาย”

** ข้อ จำกัด ควรแปลงเป็นสกุลเงินที่เทียบเท่าโดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

*** ดำเนินการในช่วงเวลาทำการปกติ

เข้าสู่ระบบและกองทุนบัญชีของคุณด้วยค่าศูนย์

เป็นส่วนหนึ่งของการอุทิศตนอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าของเราเราจะเสนอโปรโมชั่น "ศูนย์ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน"!

 • อย่างปลอดภัย
 • ได้อย่างง่ายดาย
 • อย่างรวดเร็ว
ยังไม่ได้สมัครสมาชิก? เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

นโยบายของ บริษัท FXCC

 • จำนวนเงินสุทธิและค่าธรรมเนียมการฝากจะถูกแยกเข้าบัญชีซื้อขายของคุณ
 • คำขอถอนเงินจะถูกส่งแบบเดียวกับที่ได้รับเงินและจนถึงจำนวนเงินฝากเริ่มต้น ผลกำไรจะถูกถอนออกโดยใช้การโอนเงินผ่านธนาคาร
 • จำนวนเงินถอนขั้นต่ำของ บริษัท ต่อวิธีคือ $ 50 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในตารางข้างต้น
 • วงเงินฝากขั้นต่ำสำหรับยอดเงินที่ต่อเนื่องกัน การฝากเงินครั้งแรกกับ FXCC ควรพิจารณาประเภทบัญชีขั้นต่ำที่ต้องการ
 • สำหรับวิธีการชำระเงินทางเลือก FXCC ไม่ได้กำหนดจำนวนเงินฝากสูงสุด สำหรับข้อสงสัยใด ๆ นี้ควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงิน
 • นโยบายการคืนเงิน: การชำระเงินทั้งหมดไปยังบัญชีของลูกค้าถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนเงินได้ การถอนทั้งหมดจะต้องทำโดยใช้ขั้นตอนการถอนของแผนกการเงิน FXCC ในกรณีที่การฝากเงินถูกปฏิเสธโดย FXCC หรือในกรณีพิเศษการคืนเงินสามารถทำได้โดยการร้องขอจากองค์กรบัตรเครดิต / เดบิตไปยังบัตรเครดิต / เดบิตที่ได้ทำการฝากเงิน

แบรนด์ FXCC เป็นแบรนด์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตและควบคุมในเขตอำนาจศาลต่างๆและมุ่งมั่นที่จะเสนอประสบการณ์การซื้อขายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) ถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) ด้วยหมายเลขใบอนุญาต CIF 121 / 10

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท ระหว่างประเทศ [CAP 222] ของสาธารณรัฐวานูอาตูด้วยหมายเลขทะเบียน 14576

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายฟอเร็กซ์และสัญญาเพื่อความแตกต่าง (CFDs) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจนั้นเป็นการเก็งกำไรสูงและมีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน เป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินทุนเริ่มต้นทั้งหมด ดังนั้น Forex และ CFD อาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ลงทุนด้วยเงินเท่านั้นที่คุณสามารถจ่ายได้ ดังนั้นโปรดให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง. ค้นหาคำแนะนำอิสระหากจำเป็น

FXCC ไม่ได้ให้บริการสำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาและ / หรือพลเมือง

ลิขสิทธิ์© 2021 FXCC สงวนลิขสิทธิ์.