Chính sách bảo mật của FXCC

Mục lục

1. GIỚI THIỆU

XUẤT KHẨU. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

XUẤT KHẨU. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

XUẤT KHẨU. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

5. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

XUẤT KHẨU. SỰ ĐỒNG Ý VỀ QUY TRÌNH DỮ LIỆU

XUẤT KHẨU. CÁCH CHÚNG TÔI KIẾM DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

XUẤT KHẨU. QUYỀN CỦA BẠN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

XUẤT KHẨU. KHÔNG CẦN BẮT BUỘC

XUẤT KHẨU. GIỚI HẠN THỜI GIAN TRẢ LỜI

XUẤT KHẨU. CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

XUẤT KHẨU. CHÍNH SÁCH COOKIE CỦA CHÚNG TÔI

1. GIỚI THIỆU

Công ty trung tâm thanh toán bù trừ (sau đây gọi là Công ty trực tuyến hoặc trên mạng của chúng tôi Chính sách bảo mật này giải thích cách FXCC thu thập sử dụng và quản lý thông tin cá nhân từ các khách hàng đang hoạt động và khách hàng tiềm năng của mình. FXCC cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Bằng cách mở tài khoản giao dịch với FXCC, khách hàng đồng ý với việc thu thập, xử lý, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của FXCC như được giải thích dưới đây.

Chính sách của Công ty là tôn trọng tính bảo mật của thông tin và quyền riêng tư của cá nhân.

Chính sách bảo mật này nhằm cung cấp cho bạn thông tin về cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn có thể cung cấp thông qua trang web của chúng tôi khi bạn đăng ký vào trang web của chúng tôi.

Điều quan trọng là bạn phải đọc Chính sách quyền riêng tư này cùng với bất kỳ thông báo bảo mật hoặc thông báo xử lý công bằng nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp vào những dịp cụ thể khi chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để bạn biết đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn . Chính sách này bổ sung cho các chính sách khác và không có ý định ghi đè chúng.

Tại FXCC, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc duy trì bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng và cam kết đảm bảo bảo mật mọi thông tin do khách hàng cung cấp thông qua trang web này.

2. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

FXCC Tuyên bố chính sách bảo mật sẽ được xem xét theo thời gian để xem xét các luật và công nghệ mới, thay đổi hoạt động và thực tiễn của chúng tôi và để đảm bảo nó vẫn phù hợp với môi trường thay đổi. Mọi thông tin chúng tôi nắm giữ sẽ được điều chỉnh bởi Tuyên bố chính sách bảo mật mới nhất. Chính sách bảo mật sửa đổi sẽ được tải lên trong trang web của FXCC. Về mặt này, các khách hàng đồng ý chấp nhận đăng Chính sách bảo mật sửa đổi bằng điện tử trên trang web như thông báo thực tế của FXCC cho khách hàng của mình. Nếu bất kỳ thay đổi nào được thực hiện có tầm quan trọng trọng yếu thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc bằng thông báo trên trang chủ. Bất kỳ tranh chấp nào về Chính sách bảo mật của FXCC đều phải tuân theo thông báo này và Thỏa thuận khách hàng. FXCC khuyến khích khách hàng của mình định kỳ xem lại Chính sách quyền riêng tư này để họ luôn biết về những thông tin mà FXCC thu thập, cách sử dụng và thông tin mà họ có thể tiết lộ cho ai, theo các quy định của Chính sách này.

3. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng của chúng tôi một cách hiệu quả và chính xác, khi bạn đăng ký sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi bạn thông tin cá nhân. FXCC giữ quyền và nghĩa vụ của hoạt động kinh doanh được thực hiện, để kiểm tra tính chính xác của dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu bằng cách thỉnh thoảng yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cập nhật hoặc xác nhận tính chính xác của các điều đã nói ở trên.

Loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập có thể bao gồm (nhưng không giới hạn):

 • Tên đầy đủ của khách hàng.
 • Ngày sinh.
 • Nơi sinh.
 • Địa chỉ nhà và nơi làm việc.
 • Số điện thoại nhà và nơi làm việc.
 • Số điện thoại di động /.
 • Địa chỉ email.
 • Số hộ chiếu / hoặc số ID.
 • Chính phủ cấp ID ảnh có chữ ký.
 • Thông tin về tình trạng việc làm và thu nhập
 • Thông tin về kinh nghiệm giao dịch trước đây và khả năng chịu rủi ro.
 • Thông tin về giáo dục và nghề nghiệp
 • Nhà ở thuế và số ID thuế.
 • Dữ liệu tài chính bao gồm [tài khoản ngân hàng và chi tiết thẻ thanh toán].
 • Dữ liệu giao dịch bao gồm [chi tiết về các khoản thanh toán đến và từ bạn].
 • Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ [giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng và công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web này ].
 • Dữ liệu hồ sơ bao gồm [tên người dùng và mật khẩu, mua hàng hoặc đơn đặt hàng của bạn, sở thích, sở thích, phản hồi và phản hồi khảo sát của bạn].
 • Dữ liệu sử dụng bao gồm [thông tin về cách bạn sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi].
 • Dữ liệu tiếp thị và truyền thông bao gồm [sở thích của bạn trong việc tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi cũng như sở thích giao tiếp của bạn].

Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu tổng hợp có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không được coi là dữ liệu cá nhân theo luật vì dữ liệu này không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp Dữ liệu sử dụng của bạn để tính tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập vào một tính năng trang web cụ thể. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối Dữ liệu Tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn, chúng tôi coi dữ liệu kết hợp là dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng theo thông báo bảo mật này.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt nào về bạn (bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc sắc tộc, tín ngưỡng hoặc tôn giáo, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe và dữ liệu sinh trắc học của bạn) .

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhất định về việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm thông tin mà bạn và / hoặc công ty của bạn có thể được xác định, chẳng hạn như thời gian bạn đăng nhập, khối lượng sử dụng dịch vụ, loại dữ liệu, hệ thống và báo cáo bạn truy cập, vị trí bạn đăng nhập, thời lượng của các phiên và dữ liệu tương tự khác. Thông tin được thu thập cũng có thể được lấy một cách hợp pháp từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các cơ quan công quyền, các công ty đã giới thiệu bạn với FXCC, các công ty xử lý thẻ, cũng như các nguồn có sẵn công khai mà chúng tôi được phép xử lý hợp pháp.

Giao tiếp điện tử và / hoặc điện thoại của bạn với chúng tôi được ghi lại và đó là tài sản duy nhất của FXCC và tạo thành bằng chứng liên lạc giữa chúng tôi.

Bạn có thể lựa chọn cung cấp bất kỳ hoặc tất cả các thông tin cá nhân cần thiết. Tuy nhiên, thông tin bị thiếu có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể mở hoặc duy trì tài khoản của bạn và / hoặc cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi

4. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi thu thập quy trình và quản lý thông tin cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn và tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Dưới đây là các mục đích mà thông tin cá nhân của bạn được xử lý:

1. Thực hiện hợp đồng

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi và để có thể hoàn tất quy trình chấp nhận của chúng tôi để tham gia vào mối quan hệ hợp đồng với khách hàng của chúng tôi. Để hoàn thành khách hàng của chúng tôi trên máy bay, chúng tôi cần xác minh danh tính của bạn, thực hiện thẩm định khách hàng theo nghĩa vụ pháp lý và chúng tôi cần sử dụng các chi tiết có được để quản lý hiệu quả tài khoản giao dịch của bạn với FXCC.

2. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Một số nghĩa vụ pháp lý được áp đặt bởi các luật liên quan mà chúng tôi phải tuân theo, cũng như các yêu cầu theo luật định, ví dụ luật chống rửa tiền, luật dịch vụ tài chính, luật công ty, luật riêng tư và luật thuế. Ngoài ra, có nhiều cơ quan giám sát khác nhau có luật và quy định áp dụng cho chúng tôi, trong đó áp dụng các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết cho kiểm tra thẻ tín dụng, xử lý thanh toán, xác minh danh tính và tuân thủ lệnh của tòa án.

3. Với mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp

FXCC xử lý dữ liệu cá nhân để bảo vệ lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi, trong đó lợi ích hợp pháp là khi chúng tôi có lý do kinh doanh hoặc thương mại để sử dụng thông tin của bạn. Tuy nhiên, nó không được bất công chống lại bạn và điều gì là tốt nhất cho bạn. Ví dụ về các hoạt động xử lý như vậy bao gồm:

 • Khởi xướng tố tụng tại tòa án và chuẩn bị biện hộ của chúng tôi trong các thủ tục tố tụng;
 • phương tiện và quy trình chúng tôi cam kết cung cấp cho CNTT và bảo mật hệ thống của Công ty, ngăn ngừa tội phạm tiềm tàng, bảo mật tài sản, kiểm soát tiếp nhận và các biện pháp chống xâm phạm;
 • các biện pháp để quản lý kinh doanh và phát triển hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ;
 • quản lý rủi ro.

4. Đối với mục đích kinh doanh nội bộ và lưu trữ hồ sơ

Có thể phải xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh nội bộ và lưu trữ hồ sơ, đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi và được yêu cầu để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ hồ sơ để đảm bảo rằng bạn tuân thủ các nghĩa vụ theo hợp đồng theo thỏa thuận điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

5. Đối với thông báo pháp lý

Đôi khi, luật pháp yêu cầu chúng tôi tư vấn cho bạn về những thay đổi nhất định đối với sản phẩm và / hoặc dịch vụ hoặc luật pháp. Chúng tôi có thể cần thông báo cho bạn về những thay đổi liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, do đó chúng tôi sẽ có nghĩa vụ xử lý thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn các thông báo pháp lý. Bạn sẽ tiếp tục nhận được thông tin này ngay cả khi bạn chọn không nhận thông tin tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi.

6. Đối với mục đích tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích nghiên cứu và phân tích và lịch sử giao dịch của bạn để cung cấp bất kỳ phân tích, báo cáo, chiến dịch nào có thể khiến bạn quan tâm đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn. Xin lưu ý rằng bạn luôn có quyền thay đổi tùy chọn của mình trong trường hợp bạn không muốn nhận thông tin liên lạc đó nữa.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách này, vui lòng gửi email đến support@fxcc.com yêu cầu không được liên hệ cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào. Nếu bạn là người đăng ký trực tuyến, bạn có thể đăng nhập vào Hồ sơ người dùng Trader Hub và sửa đổi tùy chọn thông báo của bạn bất cứ lúc nào.

7. Để hỗ trợ chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân do bạn cung cấp để đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

5. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Mục đích chính mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn là để cho phép chúng tôi hiểu các mục tiêu tài chính của bạn và đảm bảo rằng các dịch vụ có liên quan phù hợp với hồ sơ của bạn. Hơn nữa, thông tin này giúp FXCC cung cấp dịch vụ chất lượng. Mặc dù chúng tôi có thể gửi cho bạn tài liệu tiếp thị (bao gồm nhưng không giới hạn ở SMS hoặc liên lạc qua email để bạn xem, cuộc gọi ký quỹ hoặc thông tin khác) theo thời gian mà chúng tôi nghĩ sẽ hữu ích cho bạn, chúng tôi nhận thấy cần phải tôn trọng sự riêng tư của bạn. Trừ khi bạn được thông báo khác, thông tin cá nhân chúng tôi nắm giữ được sử dụng để thiết lập và quản lý tài khoản của bạn, xem xét nhu cầu liên tục của bạn, tăng cường dịch vụ khách hàng và sản phẩm và cung cấp cho bạn thông tin hoặc cơ hội liên tục mà chúng tôi tin rằng có thể phù hợp với bạn.

FXCC sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý trước của bạn, tuy nhiên, tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan và các hạn chế cụ thể đối với thông tin nhạy cảm, điều này có nghĩa là thông tin cá nhân có thể được tiết lộ cho:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn chuyên môn cho FXCC, những người đã được ký hợp đồng cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ hành chính, tài chính, bảo hiểm, nghiên cứu hoặc các dịch vụ khác.
 • Giới thiệu các nhà môi giới hoặc đối tác mà chúng tôi có mối quan hệ tương hỗ (bất kỳ ai trong số họ có thể ở trong hoặc ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu)
 • Nhà cung cấp tín dụng, tòa án, tòa án và cơ quan quản lý theo thỏa thuận hoặc ủy quyền của pháp luật
 • Cơ quan báo cáo hoặc tham chiếu tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ xác thực thứ ba, phòng chống gian lận, mục đích chống rửa tiền, nhận dạng hoặc kiểm tra thẩm định của khách hàng
 • Bất cứ ai được ủy quyền bởi một cá nhân, theo quy định của cá nhân đó hoặc hợp đồng
 • Cho một Chi nhánh của Công ty hoặc bất kỳ công ty nào khác trong cùng một nhóm của Công ty.

Trong trường hợp việc tiết lộ đó là bắt buộc phải được thực hiện bởi luật pháp hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào, thì FXCC sẽ tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý, bảo vệ bản thân khỏi các hành vi gian lận tiềm ẩn và duy trì các thỏa thuận của nhà cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp cần phải tiết lộ như vậy, nó sẽ được thực hiện trên cơ sở 'cần biết', trừ khi có hướng dẫn khác của cơ quan quản lý. Nói chung, chúng tôi yêu cầu các tổ chức không thuộc FXCC xử lý hoặc lấy thông tin cá nhân là nhà cung cấp dịch vụ cho FXCC thừa nhận tính bảo mật của thông tin này, cam kết tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân và tuân thủ Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu và chính sách này.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chuyển thông tin cho bên thứ ba nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy hoặc nếu chúng tôi được ủy quyền theo nghĩa vụ theo hợp đồng và theo luật định hoặc nếu chúng tôi đã được bạn đồng ý.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý hoặc để thực thi hoặc áp dụng Điều khoản và Điều kiện Trang web của chúng tôi.

6. SỰ ĐỒNG Ý VỀ QUY TRÌNH DỮ LIỆU

Bằng cách gửi thông tin của bạn, bạn đồng ý với việc sử dụng bởi FXCC thông tin đó, như được quy định trong chính sách này. Bằng cách truy cập và sử dụng điều này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với chính sách quyền riêng tư này. Thỉnh thoảng chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật của mình và sẽ cập nhật trang này cho phù hợp. Vui lòng xem lại chính sách của chúng tôi thường xuyên nhất có thể - việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sẽ biểu thị rằng bạn đồng ý với bất kỳ thay đổi nào như vậy.

Thỉnh thoảng, Trang có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web của các mạng lưới đối tác và các chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng các trang web này có thể có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào, tuy nhiên mọi xử lý dữ liệu cá nhân trước khi nhận được hủy bỏ của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

7. CÁCH CHÚNG TÔI KIẾM DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

FXCC sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh với bạn.

8. QUYỀN CỦA BẠN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Theo luật, chúng tôi được yêu cầu trả lời bất kỳ yêu cầu dữ liệu cá nhân nào trong vòng ngày 30, trừ khi loại yêu cầu cần nhiều thời gian hơn để điều tra và đánh giá. Các quyền có thể có sẵn cho bạn liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn được nêu dưới đây:

 • Nhận quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn nhận được một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn.
 • Yêu cầu cải chính / chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này cho phép bạn sửa bất kỳ dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi giữ về bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin và tài liệu cần thiết để xác thực nhu cầu thay đổi dữ liệu được yêu cầu.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, thực hiện quyền của bạn để bị lãng quên, nơi không có lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó. Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn sẽ dẫn đến việc đóng tài khoản của bạn và chấm dứt mối quan hệ khách hàng.
 • Yêu cầu 'chặn' hoặc chặn việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như nếu bạn tranh luận về tính chính xác của thông tin cá nhân hoặc đối tượng đó để chúng tôi xử lý dữ liệu đó. Nó sẽ không ngăn chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi chúng tôi quyết định không đồng ý với bất kỳ hạn chế nào được yêu cầu. Nếu chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người khác, chúng tôi sẽ thông báo về việc hạn chế nếu có thể. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi, nếu có thể và hợp pháp để làm như vậy, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết ai đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ.
 • Có quyền phản đối dữ liệu cá nhân của bạn đang được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Điều này cũng bao gồm hồ sơ nhiều như nó có liên quan đến tiếp thị trực tiếp. Nếu bạn phản đối việc xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, thì chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích đó.
 • Đối tượng, bất cứ lúc nào, đối với bất kỳ quyết định nào mà chúng tôi có thể đưa ra hoàn toàn dựa trên xử lý tự động (bao gồm cả hồ sơ). Hồ sơ liên quan đến việc sử dụng công nghệ giúp chúng tôi tự động đưa ra quyết định, dựa trên dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc từ bên thứ ba.

9. KHÔNG CÓ PHÍ BẤT CỨ BẤT CỨ BẤT CỨ

Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập dữ liệu cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng không có cơ sở, lặp đi lặp lại hoặc quá mức. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối tuân thủ yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

10. GIỚI HẠN THỜI GIAN TRẢ LỜI

Chúng tôi cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Đôi khi, chúng tôi có thể mất nhiều hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã thực hiện một số yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cập nhật cho bạn.

11. CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo bảo vệ thông tin được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền tải và một khi chúng tôi nhận được thông tin đó. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân trước sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp, mất mát vô tình, thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc truy cập trái phép, sử dụng sai và bất kỳ hình thức xử lý Dữ liệu Cá nhân bất hợp pháp nào khác. Điều này bao gồm, ví dụ, tường lửa, bảo vệ mật khẩu và các điều khiển truy cập và xác thực khác.

Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet, hay phương thức lưu trữ điện tử nào, là 100% an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn chuyển đến chúng tôi và bạn phải tự chịu rủi ro. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng những thông tin đó có thể không được truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi. Nếu bạn tin rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

FXCC có thể lưu trữ thông tin của bạn trong cơ sở dữ liệu của mình để tham khảo nhằm trả lời các truy vấn hoặc giải quyết các vấn đề, cung cấp các dịch vụ cải tiến và mới và để đáp ứng bất kỳ yêu cầu lưu giữ dữ liệu hợp pháp nào. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại thông tin của bạn sau khi bạn ngừng sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi.

12. CHÍNH SÁCH COOKIE CỦA CHÚNG TÔI

Cookies là những mẩu văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn để giúp chúng tôi xác định loại trình duyệt và cài đặt bạn đang sử dụng, nơi bạn đã ở trên trang web, khi bạn quay lại trang web, nơi bạn đến và để đảm bảo thông tin của bạn đảm bảo. Mục đích của thông tin này là cung cấp cho bạn trải nghiệm hiệu quả và phù hợp hơn trên trang web FXCC, bao gồm trình bày các trang web theo nhu cầu hoặc sở thích của bạn.

FXCC cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài độc lập để theo dõi lưu lượng truy cập và việc sử dụng trên trang web. Cookie thường được sử dụng trên nhiều trang web trên internet và bạn có thể chọn cookie và cách chấp nhận cookie bằng cách thay đổi tùy chọn và tùy chọn trong trình duyệt của bạn. Bạn không thể truy cập một số phần của www.fxcc.com nếu bạn chọn tắt tính năng chấp nhận cookie trong trình duyệt của mình, đặc biệt là các phần bảo mật của trang web. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cho phép chấp nhận cookie để hưởng lợi từ tất cả các dịch vụ trên trang web.

Bạn có quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách đặt hoặc sửa đổi các điều khiển trình duyệt web của bạn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi mặc dù quyền truy cập của bạn vào một số chức năng và khu vực của trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế. Vì phương tiện mà bạn có thể từ chối cookie thông qua các điều khiển trình duyệt web khác nhau tùy theo trình duyệt, bạn nên truy cập menu trợ giúp của trình duyệt để biết thêm thông tin.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của trình duyệt web thì bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi

Để tìm hiểu thêm về cookie và cách quản lý chúng thông qua trình duyệt / thiết bị của bạn, vui lòng truy cập www.aboutcookies.org

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi với bất kỳ truy vấn hoặc nhận xét nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail, địa chỉ bưu chính, điện thoại và fax hoặc sử dụng cơ sở trò chuyện của chúng tôi để gửi cho đại diện dịch vụ khách hàng.

ĐỊA CHỈ NHÀ

FXCC

Công ty TNHH thanh toán bù trừ trung tâm

Nhà đối tác luật, Quốc lộ Kumul,

Cảng Vila, Vanuatu

Điện thoại: + 44 203 150 0832

Fax: + 44 203 150 1475

E-mail: info@fxcc.net

Thương hiệu FXCC là một thương hiệu quốc tế được ủy quyền và quy định tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau và cam kết cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt nhất có thể.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) với số giấy phép CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) được đăng ký theo Đạo luật Công ty Quốc tế [CAP 222] của Cộng hòa Vanuatu với số đăng ký 14576.

CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch Forex và Hợp đồng chênh lệch (CFD), là các sản phẩm có đòn bẩy, có tính đầu cơ cao và có rủi ro thua lỗ đáng kể. Có thể mất tất cả vốn đầu tư ban đầu. Do đó, Forex và CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Chỉ đầu tư bằng tiền bạn có thể đủ khả năng để mất. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu Rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

FXCC không cung cấp dịch vụ cho cư dân và / hoặc công dân Hoa Kỳ.

Bản quyền © 2020 FXCC. Đã đăng ký Bản quyền.